ICC Turkey


Eğitim ve Seminer Duyuruları


ONLINE “ULUSLARARASI YAPTIRIMLAR, FİRMALAR İÇİN RİSKLER VE ÖNLEMLER” PANELİ
13 Aralık 2022, Salı / saat 14.00 – 16.00


ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi ile Milli Komite Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu ile işbirliğinde 13 Aralık 2022 tarihinde 14.00 – 16.00 saatleri arasında “Uluslararası Yaptırımlar, Firmalar için Riskler ve Önlemler” başlıklı online bir panel gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılar için tıklayınız


 

DUYURU ONLINE EĞİTİM: “ULUSLARARASI TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİYLE BAĞLANTILI RİSK VE AVANTAJLARI İLE FİNANSMAN TEKNİKLERİ”
24 Kasım 2022, Saat: 13.00 - 17.00

 


 

ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu ile ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi tarafından 24 Kasım 2022 tarihinde 13.00 – 17.00 saatleri arasında;  ULUSLARARASI TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİYLE BAĞLANTILI RİSK VE AVANTAJLARI İLE FİNANSMAN TEKNİKLERİ başlıklı bir online eğitim gerçekleştirilecektir.


Bu eğitimde temel ödeme yöntemleriyle bu ödeme yöntemleriyle bağlantılı finansman araçları ve teknikleri iskonto, postfinansman, tahsil işlemleri, döviz kredileri, Eximbank kredilerinin esasları gibi konular anlatılacaktır. Avantajlar, dezavantajlar, öneriler ve yöntemler gösterilecektir.


Eğitimde anlatıma esas olacak konu başlıkları ekte sunulmaktadır.  


Süresi:  4 saat


Eğitmen:  Reşat Bağcıoğlu, RBLecturer Dış Ticaret Eğitimleri İstanbul ve ICC Türkiye Bankacılık Komisyonu Üyesi


KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,17. ICC TÜRKİYE TAHKİM GÜNÜ
21 Ekim 2022, Fairmont Quasar Hotel / İstanbul

 


 

“17. ICC Türkiye Tahkim Günü”, ICC Türkiye Milli Komitesi ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile işbirliğinde TOBB Başkanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde 21 Ekim 2022 tarihinde İstanbul’da Fairmont Quasar Otel’de düzenlenecektir.


Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), 100'den fazla ülkede, 45 milyondan fazla şirketi ve 1 milyardan fazla çalışanı temsil eden, Birleşmiş Milletlerde Gözlemci Statüsünü kazanmış en büyük küresel iş dünyası organizasyonudur. Milletlerarası Ticaret Odası’nın hizmetlerini ülkemiz iş dünyasına ulaştırma görevini üstlenen ICC Türkiye Milli Komitesi, ICC Milletlerarası Tahkim Divanı’nın deneyimlerini paylaşmak ve tahkim konusunda iş dünyasını aydınlatmak amacıyla geleneksel tahkim konferansları düzenlemektedir.


Bu yıl, 17’ncisini düzenleyeceğimiz konferansa alanında uzman hakemler, kamu ve özel sektör ve ticaret odalarının hukuk müşavirleri, Yargıtay üyeleri, hâkimler, avukatlar ve akademisyenlerin katılımları beklenmektedir.


Konferans kapsamında; İngilizce – Türkçe simültane tercüme mevcuttur.


Taslak program için tıklayınız.
KAYIT için tıklayınız.
Daha fazla bilgi için bize ulaşınız.

 17th ICC TÜRKİYE ARBITRATION DAY
21 October 2022, Fairmont Quasar Hotel / İstanbul

 


 

“17th ICC Turkey Arbitration Day” will be organized by ICC Turkey National Committee and ICC International Court of Arbitration in cooperation with the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) on 21 October 2022 at Fairmont Quasar Hotel in İstanbul.


The International Chamber of Commerce (ICC) is the institutional representative of more than 45 million companies in over 100 countries. Founded in 1934, ICC Turkey, that is one of the oldest ICC National Committees operating under the auspices of TOBB. ICC Turkey assists the Turkish business community in their activities, promotes ICC policies and alerts the Turkish governmental authorities in their capacity regarding international business concerns. In that respect, ICC Turkey proudly organizes annual arbitration conferences aiming contribute to the development of international commercial and investment arbitration in Turkey, to promote Istanbul as a place for arbitration and alternative dispute resolution as well as the work of Turkish arbitration practitioners both on the domestic and international levels.


This year, we are proud to co-organize the “17th ICC Turkey Arbitration Day” in cooperation with ICC International Court of Arbitration and TOBB. This conference will provide the participants with the updates on the latest trends in ICC arbitration together with an opportunity for networking with the Turkish arbitration community. We are expecting practicing lawyers; arbitrators; magistrates; engineers; academics; corporate counsel; in-house counsels from chambers; LLM and PHD students to participate in the conference.


Simultaneous translation (English- Turkish) will be provided during the conference.


Please click here for draft agenda of the conference.
Click here to REGISTER now.
For more information please e-mail us.

 ONLINE EĞİTİM: “UCP 600 ve ISBP 745’DEKİ BELGELERE İLİŞKİN ÖNEMLİ KURALLAR”
25 Ekim 2022, Salı / saat 09.30 – 13.30
Eğitmenler: Sn. Yahya Kütükçü, Sn. Zeynep Ersamut
*CDCS ve CSDG sertifika yenileme programı kapsamında CPD (Continuous Professional Development ) talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

 


 

Milli Komitemiz Bankacılık Komisyonumuz tarafından  25 Ekim 2022 tarihinde 09.30 – 13.30 saatleri arasında “UCP 600 ve ISBP 745 ’deki Belgelere İlişkin Önemli Kurallar” başlıklı eğitim gerçekleştirilecektir.  


Eğitim kapsamında; UCP 600 ve ISBP 745 Numaralı ICC yayınlarında yer alan akreditif belgelerine ilişkin genel standartlar ve belgeler özelinde (Fatura, taşıma belgeleri, sigorta belgeleri vb.) bazı önemli kurallara ve standartlara yönelik genel bilgilendirme yapılacaktır.


Eğitimde ele alınacak konuların ayrıca, Uluslararası Akreditif Uzmanlık Sertifikası (CDCS) ve Talep Garantilerine ilişkin uzmanlık sertifikasına (CSDG) hazırlanan kişiler için de faydalı olacağı öngörülmektedir.


KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
ICC TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ

 


DUYURU “AKREDİTİF ve STANDBY REZERV KONULARI ONLINE EĞİTİMİ”
29 Eylül 2022 / 10.00 – 14.00
* CDCS Sertifika yenileme programı kapsamında PDU talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir. 4 PDU alınması mümkündür.

 


 

Rezerv konuları eğitimi uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan Ticari Akreditif ve Teminat Akreditifi (Stanby L/C) ile ilgilidir. Akreditif, Dünya ticaretinde kullanılan ve kuralları olan çok önemli bir ödeme yöntemidir. Akreditif, uluslararası ticarette yaygın ve güvenceli olarak kullanılmaktadır. Akreditif, bir lehtar (satıcı/ihracatçı/iş yapan) için bir veya birden fazla tarafın/bankanın güvencesini sağlayan şartlı bir taahhüttür. Bir lehtarın akreditifin güvencesinden yararlanabilmesi için akreditifin şartlarını yerine getirmesi gerekir. Akreditifin şartları yerine getirmek ise bizzat akreditifin içerisinde yer alan şartlara, akreditifin tabi tutulduğu kurallara ve akreditif ve kurallara ilişkin görüş ve kararlar ile uluslararası standart bankacılık uygulamasına uygun ibrazda bulunabilmektir. Akreditif lehtarı uygun ibrazda bulunduğu sürece akreditifin güvencesinden yararlanır. Bir başka deyişle, malı gönderdikten sonra alıcı ve yabancı ülke riskleri ile uğraşmadan kendisine akreditif açan bankaya veya teyit almışsa teyit bankasına belgelerini ibraz ederek parasını alır. Akreditif işlemlerinde ihracatçı (Lehtar) için en büyük risk rezerv konularıdır, yani akreditif altında uygun ibrazda bulunamamak ve dolayısıyla akreditifin güvencesini kaybetmektir. İbraz edilen belgelerin akreditifin şartlarına uygun olmayan her bir unsur bir rezerv konusudur.

 

Örneğin; bir konşimento ve imzalı bir faturanın ibraz edilmesini şart koşan bir akreditif altında ibraz edilen ve üzerinde imza olmayan bir fatura ile üzerinde taşımacının “carrier” olarak tanımlanmadığı bir konşimento rezervlidir. Bundan dolayı ibrazda bulunan kişi (genellikle “Satıcı”) akreditif altındaki güvencesini kaybeder ve ödeme alamaz. Rezerv nedeniyle akreditifin güvencesi ortadan kalkmış ve satıcı alıcı ile baş başa kalmış olur. Bir Lehtarın akreditifin veya standby ’ın  güvencesinden faydalanabilmesi için mutlaka uygun ibrazda bulunması gerekir. Uygun ibrazda bulunabilmek için akreditif tekniğini, kurallarını ve rezerv konularını çok iyi bilmek gerekir. “Rezerv” konuları ile karşılaşan ihracatçılar, müteahhitler ve diğer iş yapanlar büyük zararlarla karşılaşabilirler. Bunların karşılaştığı zararlar aynı zamanda ülkenin zararıdır. İstatistiklere göre ortalama rezerv oranı yaklaşık yüzde 70 civarındadır. Bu durum uluslararası ticaretin çok önemli bir ödeme yöntemi olan akreditife güveni azaltmakta ve bu değerli ödeme yönteminden uzaklaşmaya yol açmaktadır. Akreditifin layık olduğu yere gelmesi ve hak ettiği itibarı görmesi, ticarette gerekli hizmeti verebilmesi ancak rezerv oranının düşürülmesi ile mümkün olacaktır.


Aynı durum Standby yani teminat akreditifleri için geçerlidir. Rezerv oranının düşürülmesi akreditif ve standbyın kurallarını bilmek, rezerv konularını tanımak ve bu konulara hakim olmak ile mümkündür. Bunu başarabilmek için bu konudaki tecrübe ve kaynaklardan yararlanmak gerekir. Konu daha çok ticari akreditifler ile bağlantılı görünmekle birlikte fonksiyonları bakımından farklı olsalar da gerek ibrazda bulunma ve gerekse de uygun ibraz üzerine ödeme almak bakımından aynı konu teminat akreditifleri için de geçerlidir. Bu konudaki kaynaklar daha çok teorik bilgiler ile sınırlı olup pratik bilgiler verememektedir, buda dolayısıyla bu konulara hakimiyeti güçleştirmektedir. Rezerv oranının yüksekliği kurallardan ziyade kuralların eksik bilinmesinden ve doğru uygulanmamasından kaynaklanmaktadır.


Bu durum bir ICC toplantısında da teyit edildi, buna göre; UCP 600 kuralları revize edilmeyecektir, bunun yerine UCP 600, ISBP, ICC Görüşleri ve Rezerv Konuları’nın daha iyi ve etkin öğrenilmesi sağlanacaktır tavsiyesinde bulunulmuştu. Bizlerde yıllardır bu konularda verdiğimiz seminer ve konferanslarda bu ihtiyacı tespit etmiş ve bu seminerimizi de tamamen bu konuya ayırmış bulunmaktayız. Son yıllarda yapmaya başladığımız “Rezerv Konuları” seminerimizin faydasını her bir eğitimden sonra aldığımız geri bildirimler ile çok açık görebiliyoruz. Bundan güç alarak her yıl en son bilgilere göre güncelleyerek yeniden düzenliyoruz. Bu defa yine bu konuda farkındalığı artırmak ve sektöre katkıda bulunmak amacıyla yeniden düzenlemiştir.


Bu seminer de genel olarak Akreditif ve Standby rezerv konularının anlatılmasının yanında şimdiye kadar karşılaşılan önemli rezerv konularını gerçek olaylar, ICC kuralları (UCP600, ISP98, ISBP745, URR725, INCOTERMS vb.), ICC görüşleri ve DOCDEX Kararları esas alınarak hazırlanan kısa olaylar üzerinden verilecektir. Her bir rezerv konusu tüm yönleriyle ele alınacak ve tartışılacaktır. Böylece eksik veya yanlış bilinen uygulamalar varsa tespit edilecek, rezerv konularının üzerinde konuşulması, tartışılması ve güncel ve kalıcı olarak öğrenilmesi mümkün olacaktır.


Eğitimde ele alınacak olan Rezerv konularının banka ve firmalarda çalışan uygulamacılar dışında Uluslararası Akreditif Uzmanlık Sertifikası (CDCS)’na hazırlanan kişiler için de çok faydalı olacağını düşünüyoruz.


KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ.

Not:  Bu eğitimin kaynak kitabı ICC Türkiye tarafından yayınlanan “AKREDİTİF VE REZERV” isimli kitaptır. Eğitim; kitapta yer alan konu ve olaylar üzerinden yapılacaktır. Ekte içeriğine ilişkin bilgi sunulan kitabı ek ücret karşılığında temin etmek için Milli Komitemiz ile iletişim kurabilirsiniz.

 


 

DUYURU “DİJİTAL PAZARLARDA REKABET VE REGÜLASYON AÇISINDAN GÜNCEL GELİŞMELER”
9 Haziran 2022, Perşembe / 14.00 – 17.00 / Online @Zoom

 


 

Milli Komitemizce, dijital pazarlarda rekabet ve regülasyon ile ilgili güncel gelişmeleri tartışmak üzere 9 Haziran 2022 tarihinde 14.00 – 17.00 saatleri arasında çevrimiçi bir etkinlik düzenlenmesi öngörülmektedir.


Ekte taslak programı sunulan etkinlik kapsamında; ilk panelde e-ticarete yönelik dünyadaki ve Türkiye’deki yasal düzenleme girişimlerinin geniş bir perspektiften ele alınması planlanırken, ikinci panelde dijital pazarlardaki rekabet hukuku uygulamalarının Rekabet Kurumu’nun e-pazaryerlerine ilişkin sektör inceleme raporu, son dönemdeki Rekabet Kurulu kararları ve dünyadaki gelişmeler çerçevesinde ele alınması planlanmaktadır.


Programda ayrıca; dünyada bu alandaki çalışmaları ile tanınan Leeds Üniversitesi’nden Prof. Dr. Pınar Akman bir keynote konuşma yapacaktır.


Daha fazla bilgi için ve programın detaylarını incelemek için ekte sunulan broşürü inceleyebilirsiniz.


KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ.
PROGRAM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 


 

 

ONLINE EĞİTİM: “DIŞ TİCARETTE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK (FRAUD)” EĞİTİMİ
24 Mayıs 2022, saat 14.00 – 17.00
Eğitmen: Abdurrahman Özalp
* CSDG veya CDCS sertifika yenileme programları kapsamında CPD talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir. (3 CPD alınması mümkündür)


Global ticaretin hızla büyümesi, işlem çeşitliliğinin ve adetlerinin artması beraberinde “Fraudsters” dediğimiz uluslararası dolandırıcıların Türkiye’ye ilgisinin artmasına sebep olmuştur. Dış ticaret alanında kısaca “fraud” olarak adlandırılan bu faaliyetlerin amacı, alıcı, satıcı, banka veya diğer aracı kurumları dolandırmaktır.


Dolandırıcılar amaçlarına ulaşmak için hedef kişilerin teknik bilgi eksikliğini ve zayıflıklarını kullanırlar. Teknik bilgi yetersizliğine başta Uluslararası Ticari  Kurallar olmak üzere dış ticaret işlemlerinde kullanılan teslim ve ödeme yöntemlerindeki eksik veya hatalı bilgiler örnek verilebilirken, diğer taraftan zayıflıklara, açgözlülük, tamahkârlık ve bencillik örnek olarak verilebilir.


Çalışarak üretimde bulunmak yerine başkası tarafından üretilmiş olanı almak fiziki veya fikri olabilmektedir. Fizikiden kasıt, bireysel, çete halinde veya ordu şeklinde bir yeri almak, gasp etmek veya yağmalamaktır, fikrîden kasıt tasarlayarak kandırmak veya hile yapmak suretiyle bir başkasına ait olanı almaktır.


Eski çağlarda şahıslara veya ülkelere ait mal ve mülkü gasp etmek daha kolay olurken daha sonraki dönemlerde küçük grupların devlet halinde yaşamasıyla birlikte gittikçe zorlaşmış ve azalmıştır. Daha sonraları ticaretin artmasıyla birlikte, özellikle uzak şehirler ve ülkeler arası ticaretin artmasıyla birlikte hedef; daha az savunmalı kervan ve gemiler olmuştur. Ticarette para ve malı temsil eden değerlerin kullanılmasıyla birlikte hedef; bu defa bunlar olmuştur. Daha önceleri mal ve mülkü gasp etmek için fiziki güç kullanılırken, bu defa para ve malı temsil eden belgeleri ele geçirmek veya bunlardan faydalanarak kişileri dolandırmak için fiziki güç yani sahtecilik ve dolandırıcılık kullanılmaya başlanmış, bunun için teknoloji de kullanılarak sürekli yeni ve çeşitli teknikler geliştirilmiştir.


Para ve para ile temsil edilen ürünlerin bulunduğu alanlar her zaman sahtekâr ve dolandırıcılar için çekim alanları olmuştur. Ticaret faaliyeti içerisinde birbirini tanımayan taraflar, yabancı yasalar, kurallar, limanlar, gemiler, çalışanlar, gümrükler, kâğıt belgeler, elektronik sistemler, bilgisayarlar, mesajlar, vb. birçok unsur vardır. Bunların her biri sahtekâr veya dolandırıcılar için cazibe ve çalışma alanlarıdır. Sahtekâr veya dolandırıcılar fırsatını bulduklarında bu alanları kullanmaya ve sızmaya çalışırlar. Sahtekâr ve dolandırıcılar kullandıkları teknikleri sürekli geliştirirler, yenilerler, güncel tutarlar ve uyum sağlarlar. 


Ticaret yapan iyi niyetli kişilerin bunlardan korunmaları kolay değildir. Korunmak için sahtekar ve dolandırıcıların kullandıkları teknik ve yöntemlere aşina ve farkında olmaları, kendi işlerinin tekniklerini, kurallarını, risk noktalarını, zayıflıklarını ve açıklarını çok iyi bilmeleri gerekir. Bunun için uzman kişilerin tecrübelerinden, bu konuda yazılmış güvenilir kaynaklardan, gerçek kitaplardan, doğru sunum, seminer ve konferanslardan faydalanmaları gerekir.


Bu bilinçle, ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından 24 Mayıs 2022 tarihinde 14.00 – 17.00 saatleri arasında DIŞ TİCARETTE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK (FRAUD)” eğitim gerçekleştirilecektir.


Bu eğitimde sırasıyla; dış ticaret ile ilgili sahtecilik ve dolandırıcılık terimlerinin açıklanması, dış ticaret ile ilgili sözleşme, teslim şekilleri ve ödeme yöntemleri hakkında genel bilgilendirme, sahtecilik alanları, tarafların kayıpları, örnek olaylar ve önlemler ele alınacaktır. Eğitim içeriği aşağıda sunulmaktadır.  


Dış ticaret ile ilgili herkesin faydalanabileceği bir eğitim olacağına inanıyoruz. 


Kayıt için tıklayınız.


Saygılarımızla,
ICC Türkiye Milli Komitesi

EĞİTİM İÇERİĞİ

TİCARET VE SAHTECİLİK/DOLANDIRICILIK (FRAUD) KONUSUNA GİRİŞ
SAHTECİLİK/DOLANDIRICILIK (FRAUD) TERİMLERİ
TESLİM VE ÖDEME YÖNTEMLERİ GENEL BİLGİLENDİRME
SÖZLEŞME, TESLİM VE ÖDEME YÖNTEMLERİNDE SAHTECİLİK ALANLARI VE KORUNMA YOLLARI
     İlk temas
     Sözleşme
     Teslim/Ödeme Yöntemi
     Belgeler
     Aracılar
     Finansman
TİCARET İŞLEMLERİNDE SAHTECİLİK/DOLANDIRICILIK BELİRTİLERİ
ÖRNEK OLAYLAR
OPERASYONEL VE FİNANSAL ÖNLEMLER
SORU/CEVAP


 

ICC ve B2BeeMatch işbirliğinde KOBİ’ler için eşleşme platformu kuruldu


ICC ve B2BeeMatch; özellikle kadınların liderliğindeki işletmelere dijitalleşme ve ölçek büyütme yolculuklarında yardımcı olmak ve onlara hem yerel hem de uluslararası fırsatlar sunmak amacıyla bir işbirliği başlatmıştır.


Bu işbirliği kapsamında, KOBİ’lere eşleşme imkânı sağlayan B2BeeMatch platformu kurulmuştur. 40 ülkenin üye olduğu platformda; işletmeler hukuki, insan kaynakları, proje yönetimi, muhasebe, pazarlama, tasarım vb. konularda hizmet sağlayıcılarına erişme fırsatı bulacaklardır.


ICC Girişimcilik Merkezi ve B2BeeMatch işbirliğinde, 27 Nisan Çarşamba günü, 14:00-15:00 (TSİ) saatleri arasında, bu platformun kullanımına ilişkin bilgi vermek amacıyla bir webinar düzenlenecektir.


Webinarın dili İngilizcedir.


Kayıt yaptırmak için tıklayınız. 

 

ICC TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ
ICC GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – İSTANBUL OFİSİ

 


 

ONLINE EĞİTİM:INCOTERMS® 2020 & ÖDEME YÖNTEMLERİNİN TESLİM ŞEKİLLERİ İLE İLİŞKİSİ
27 Nisan 2022, saat 10.00 – 15.30


Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından uluslararası ticarette kullanılan, evrensel olarak standartlandırılmış ve malların satışı için dünya çapında kabul gören kuralları belirleyen INCOTERMS® 2020 ile ödeme yöntemlerinin teslim şekilleri ile ilişkisinin ele alınacağı eğitim programı online olarak 27 Nisan 2022 tarihinde düzenlenecektir.


Incoterms 2020 eğitimi, ülkemizdeki tek akredite Incoterms 2020 eğitmeni olan ICC Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ercüment Erdem tarafından; Ödeme yöntemlerine ilişkin bölüm ise Milli Komitemiz Bankacılık Komisyonu Başkanı Abdurrahman Özalp tarafından verilecektir.

Kayıt için tıklayınız.

PROGRAM
10.00 – 13.00     INCOTERMS® 2020
Eğitmen: Prof. Dr. Ercüment ERDEM, ICC Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Başkanı; Incoterms® 2020 Çalışma Grubu Üyesi

10.00 – 11.15     I. BÖLÜM

 • Giriş
 • Incoterms’lerin kapsamı
 • Kapsam dışı konular
 • Incoterms 2020 değişikliklerinin gerekçeleri
 • Incoterms 2020 ile getirilen yenilikler

 

11.15 – 11.30     Ara

11.30 – 12.30     II. BÖLÜM

 • Incoterms 2020’nin önemli özellikleri
 • Incoterms’lerin sınıflandırılması
 • Incoterms’lerin kısa açıklaması

12.30 – 13.00     Soru-Cevap

13.00 – 13.30     ARA

13.30 – 15.30     ÖDEME YÖNTEMLERİNİN TESLİM ŞEKİLLERİ İLE İLİŞKİSİ
Eğitmen: Abdurrahman Özalp, ICC Türkiye Bankacılık Komisyonu Başkanı

15.30                   KAPANIŞ

 


 

“ICC Türkiye – TOBB-ETÜ Girişimcilik Günleri” , 22-23 Mart 2022, Online


 

ICC Girişimcilik Merkezi-İstanbul Ofisi faaliyetleri kapsamında; ICC Türkiye ve TOBB-ETÜ işbirliğinde 22 ve 23 Mart 2022 tarihlerinde online uluslararası “ICC Türkiye – TOBB-ETÜ Girişimcilik Günleri” düzenlenecektir.


Girişimcilik Günlerinin açılışı; TOBB Başkanı ve ICC Türkiye Yönetim kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve ICC Genel Sekreteri John Denton tarafından yapılacaktır. Program kapsamında, girişimcilik konusunun tüm yönleri ile ele alınacağı iki günlük eğitim programının yanısıra başarılı girişimcilerin deneyimleri paylaşacağı paneller yer alacaktır.


Program hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için tıklayınız.


Programın dili İngilizce olup katılım ücretsizdir.


Öğrencileri, start-up’ları, girişimcileri ve girişimci olmak isteyen herkesi uluslararası girişimcilik günlerine bekliyoruz.

 

ICC TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ

 


 

ONLINE EĞİTİM: “UCP 600 VE ISBP 745’DEKİ BELGELERE İLİŞKİN ÖNEMLİ KURALLAR” EĞİTİMİ

6 Nisan 2022, saat 10.00 - 14.00


Eğitmenler: Sn. Yahya Kütükçü, Sn. Zeynep Ersamut *CDCS ve CSDG sertifika yenileme programı kapsamında CPD (Continuous Professional Development ) talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

 

 

Milli Komitemiz Bankacılık Komisyonu tarafından 6 Nisan 2022 tarihinde 10.00 – 14.00 saatleri arasında “UCP 600 VE ISBP 745’DEKİ BELGELERE İLİŞKİN ÖNEMLİ KURALLAR” başlıklı bir online eğitim gerçekleştirilecektir.


Eğitim kapsamında UCP 600 ve ISBP 745 Numaralı ICC Yayınlarında Yer Alan Akreditif Belgelerine (Fatura, taşıma belgeleri, sigorta belgeleri vb.)  İlişkin Bazı Önemli Kurallara Yönelik Genel Bilgilendirme yapılacaktır.


Eğitimde ele alınacak konuların ayrıca, Uluslararası Akreditif Uzmanlık Sertifikası (CDCS) ve Talep Garantilerine ilişkin uzmanlık sertifikasına (CSDG) hazırlanan kişiler için de faydalı olacağı öngörülmektedir.


Eğitime kayıt yaptırmak için tıklayınız.

 


 

ONLINE EĞİTİM: “ICC BANKACILIK KOMİSYONU GÖRÜŞLERİ VE DOCDEX BİLİRKİŞİLİK KARARLARI” EĞİTİMİ
17 Şubat 2022, saat 13.00 - 17.00

Eğitmenler: Sn. Hasan Apaydın, Sn. Abdurrahman Özalp

*CDCS ve CSDG sertifika yenileme programı kapsamında CPD (Continuous Professional Development ) talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

 

 

 

Milli Komitemiz Bankacılık Komisyonu tarafından 17 Şubat 2022 tarihinde 13.00 – 17.00 saatleri arasında “ICC BANKACILIK KOMİSYONU GÖRÜŞLERİ VE DOCDEX BİLİRKİŞİLİK KARARLARI” başlıklı bir online eğitim gerçekleştirilecektir.


ICC Bankacılık  Komisyon Görüşleri ve DocDex Kararları eğitimi uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan Ticari Akreditif, Teminat Akreditifi (Stanby L/C) ve Garantilerle ile ilgilidir. Akreditif, Dünya ticaretinde yaygın ve güvenceli olarak kullanılan ve kuralları olan çok önemli bir ödeme yöntemidir. Akreditif, bir lehtar (satıcı/ihracatçı/iş yapan) için bir veya birden fazla bankanın güvencesini sağlayan şartlı bir banka taahhüdüdür. Bir lehtarın akreditifin güvencesinden yararlanabilmesi için akreditifin şartlarını yerine getirmesi gerekir. Akreditifin şartlarını yerine getirmek için ibraz edenin akreditifin şartlarına, kurallarına ve ICC tarafından verilen görüş ve kararlara uygun ibrazda bulunması gerekir. Yani akreditifin güvencesinden faydalanmak sadece akreditifin görünüşteki şartlarını yerine getirmek ve kurallara genel olarak uymak yetmemektedir. ICC tarafından verilen görüş ve kararları da bilmek ve uygulamak gerekmektedir. Yerel ve uluslararası ticaretin vazgeçilmez çok güçlü bir aracı olan akreditifin güvencesinden faydalanmak için uygun ibrazda bulunmak gerekir. Biraz daha açmak gerekirse; bir akreditif işleminde, satıcı veya lehtar malı gönderdikten sonra alıcı ile uğraşmaz, duruma göre teyit alırsa amir banka ve yabancı ülke riskleri ile de uğraşmadan ticaretini yapabilir. Bunun için yükleme veya sevkiyat sonrası uygun belgelerini ibraz ederek parasını alır. Bir akreditif işleminde satıcı/lehtar için en büyük risk rezerv ile karşılaşmaktır, yani akreditif altında ibraz ettiği belgelerde eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilmesi ve düzeltilememesidir. Örneğin; bir konşimento ve bir imzalı bir faturanın ibraz edilmesini şart koşan bir akreditif altında ibraz edilen ve üzerinde imza olmayan bir fatura veya üzerinde taşımacının “carrier” olarak tanımlanmadığı bir konşimento rezervli sayılır.


Aynı durum Standby yani teminat akreditifleri ve garantiler için de geçerlidir. Rezerv oranının düşürülmesi akreditif ve standbyın kurallarını bilmek, rezerve neden olan konuları bilmek ve bu konulara hâkim olmak ile mümkündür.


Bu eğitimde ile son dönemde Ticari Akreditifler, Standby Akreditifleri ve Garantilere ilişkin verilmiş ICC Görüşleri ve DocDex Bilirkişilik kararları kısa vakalar şeklinde verilecek, her bir görüş veya DocDex kararı tüm yönleriyle ele alınacak, yorumlanacak ve tartışılacaktır.Eğitimde ele alınacak konuların ayrıca, Uluslararası Akreditif Uzmanlık Sertifikası (CDCS) ve Talep Garantilerine ilişkin uzmanlık sertifikasına (CSDG) hazırlanan kişiler için de faydalı olacağı öngörülmektedir.


Eğitime kayıt yaptırmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 ANKARA
Tel: +90 312 219 4254 (55-57)
Faks: +90 312 219 4258


 

ICC Vis “Pre-Moot” Yarışması
31 Mart – 1 Nisan 2022 / ICC Merkez, Paris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Willem C.  Vis Uluslararası Farazi Ticari Tahkim Yarışmasına hazırlık amacıyla ICC Tahkim Divanı tarafından “pre-moot” yarışması düzenlenmektedir. ICC Vis “Pre-Moot”, Paris Tahkim Haftası kapsamında 31 Mart – 1 Nisan 2022 tarihlerinde, Paris’te ICC Binası’nda gerçekleştirilecektir.

Yarışma için; ICC Organizasyon Komitesi, 20 takım seçecektir.

Daha detaylı bilgi almak ve Başvurmak için tıklayınız.

Nasıl Başvuru Yapılabilir?

✔️ Başvuru, link üzerinden 27 Ocak 2022 tarihine kadar yapılabilir.
✔️ Her Üniversiteden 1 takım katılabilir.  
✔️ Takımlar, en az 2 öğrenciden oluşabilir.
✔️ Başvurunuzun alındığına dair onay, e-mail ile tarafınıza iletilecektir.  
✔️ Başvurular tamamlandıktan sonra, seçim süreci başlayacaktır.
✔️ Takımlar, Şubat ayının ortasına kadar bilgilendirilecektir.

***ICC, Covid-19 pandemisine ilişkin Fransız Hükümetinin tavsiyelerine göre hareket etmekte olup, fiziki olarak planlanan etkinlik online olarak düzenlenebilecektir.

 

2021 ICC TAHKİM KURALLARI 

    1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüktedir.

    13 dilde tercümesi mevcuttur. (Yakında Türkçesi de yayınlanacaktır.)

    ICC DRS uygulamasından indirilebilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ONLINE EĞİTİM: “ÖZEL AKREDİTİF TÜRLERİ”
19 Ocak 2022, saat 09.30 – 13.30

Eğitmenler: Yahya Kütükçü, Zeynep Ersamut * CDCS sertifika yenileme programı kapsamında CPD talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

 

Milli Komitemiz Bankacılık Komisyonu tarafından 19 Ocak 2022 tarihinde 09.30 – 13.30 saatleri arasında “ÖZEL AKREDİTİF TÜRLERİ” başlıklı bir online eğitim gerçekleştirilecektir.


Eğitim programı kapsamında; aşağıda sıralanan özel akreditif türlerinin tanımlanması ve uygulanmasına  ihtiyaç duyulan durumların açıklanması, bu işlemlerde alınan risklerin tarafların üstlendiği rollere göre (ithalatçı, ihracatçı, aracı ihracatçı, imalatçı)  değerlendirilmesinin yanında özel akreditif türlerinin ICC kurallarındaki yeri ve bu kuralların uygulanabilirliğine ilişkin konular ele alınacaktır.                

 • Devredilebilir akreditifler  (Transferable l/c)
 • Karşılıklı akreditifler (Back to back l/c)
 • Özel şart ile yenilenen akreditifler (Revolving l/c)
 • Akreditif bedelinin bir kısmının veya tamamının peşin olarak ödendiği ödenmesi (Red clause l/c)           

Kayıt için tıklayınız.

 
ONLINE EĞİTİM: “DIŞ TİCARETTE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK (FRAUD)” EĞİTİM SEMİNERİ
26 Kasım 2021, saat 14.00 – 17.00

Eğitmenler: Abdurrahman Özalp, Hasan Apaydın * CSDG veya CDCS sertifika yenileme programları kapsamında CPD talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir. (3 CPD alınması mümkündür)


Global ticaretin hızla büyümesi, işlem çeşitliliğinin ve adetlerinin artması beraberinde “Fraudsters” dediğimiz uluslararası dolandırıcıların Türkiye’ye ilgisinin artmasına sebep olmuştur. Dış ticaret alanında kısaca “fraud” olarak adlandırılan bu faaliyetlerin amacı, alıcı, satıcı, banka veya diğer aracı kurumları dolandırmaktır.


“Fraudster” diye tanımladığımız dolandırıcılar amaçlarına ulaşmak için hedef kişilerin teknik bilgi eksikliğini ve zayıflıklarını kullanırlar. Teknik bilgi yetersizliğine başta Uluslararası Ticari  Kurallar olmak üzere dış ticaret işlemlerinde kullanılan teslim ve ödeme yöntemlerindeki eksik veya hatalı bilgiler örnek verilebilirken, diğer taraftan zayıflıklara, açgözlülük, tamahkârlık ve bencillik örnek olarak verilebilir.


Çalışarak üretimde bulunmak yerine başkası tarafından üretilmiş olanı almak fiziki veya fikri olabilmektedir. Fizikiden kasıt, bireysel, çete halinde veya ordu şeklinde bir yeri almak, gasp etmek veya yağmalamaktır, Fikrîden kasıt tasarlayarak kandırmak veya hile yapmak suretiyle bir başkasına ait olanı almaktır.


Eski çağlarda şahıslara veya ülkelere ait mal ve mülkü gasp etmek daha kolay olurken daha sonraki dönemlerde küçük grupların devlet halinde yaşamasıyla birlikte gittikçe zorlaşmış ve azalmıştır. Daha sonra ticaretin ortaya çıkmasıyla birlikte, özellikle uzak şehirler ve ülkeler arası ticarettin artmasıyla birlikte hedef, daha az savunmalı kervan ve gemilere yönelmiştir. Ticarette para ve malı temsil eden değerlerin kullanılmasıyla birlikte bu defa hedef olarak bu araçlar seçilmiştir. Daha önceleri mal ve mülkü gasp etmek için fiziki güç kullanılırken, bu defa para ve malı temsil eden belgeleri ele geçirmek veya bunlardan faydalanarak kişileri dolandırmak için sahtecilik ve dolandırıcılık yapılmaya başlanmıştır. Bunun için çeşitli teknikler geliştirilmiştir.


Para ve para ile temsil edilen ürünlerin bulunduğu alanlar her zaman sahtekâr ve dolandırıcılar için çekim alanları olmuştur. Dış ticaret veya Uluslararası Ticaret bu alanlardan biridir. Dış ticaret faaliyeti içerisinde birbirini tanımayan taraflar, yabancı yasalar, kurallar, limanlar, gemiler, çalışanlar, gümrükler, kâğıt belgeler, elektronik sistemler, bilgisayarlar ve mesajlar gibi birçok unsur vardır. Bunların her biri sahtekâr veya dolandırıcılar için birer cazibe alanı ve hedeftir. Sahtekâr veya dolandırıcı fırsatını buldu mu bunlara sızmaya, bunları kullanmaya ve girmeye çalışır. Sahtekâr ve dolandırıcılar kullandıkları teknikleri sürekli geliştirirler, yenilerler, güncel tutarlar ve uyum sağlarlar.


Ticaret yapan iyi niyetli kişilerin bunlardan korunmaları kolay değildir. Korunmak için dış ticaret tekniklerini, zayıflıklarını ve kurallarını çok iyi bilmeleri gerekir. Bunun ötesinde belki de daha da önemlisi sahtekâr veya dolandırıcıların kullandıkları teknikleri duymuş olmaları, bilmeleri ve farkında olmaları gerekir. Bunun için uzman kişilerin tecrübelerinden, bu konuda yazılmış kitaplardan, yapılmış yayınlardan, sunum, seminer ve konferanslardan faydalanmaları gerekir.


Bu bilinçle, ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından 26 Kasım 2021 tarihinde 14.00 – 17.00 saatleri arasında DIŞ TİCARETTE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK (FRAUD)”eğitim semineri gerçekleştirilecektir.


Bu seminerde sırasıyla; dış ticaret ile ilgili sahtecilik ve dolandırıcılık terimlerinin açıklanması, dış ticaret ile ilgili sözleşme, teslim şekilleri ve ödeme yöntemleri hakkında genel bilgilendirme, sahtecilik alanları, tarafların kayıpları, örnek olaylar ve önlemler ele alınacaktır.


Dış ticaret ile ilgili herkesin faydalanabileceği bir seminer olacağına inanıyoruz. 


Seminere ilişkin program aşağıda sunulmaktadır.  


Kayıt için tıklayınız.

 

Saygılarımızla,
ICC Türkiye Milli Komitesi

 

EĞİTİM SEMİNERİ PROGRAMI

 • TİCARET VE SAHTECİLİK/DOLANDIRICILIK (FRAUD) KONUSUNA GİRİŞ
 • SAHTECİLİK/DOLANDIRICILIK (FRAUD) TERİMLERİ
 • TESLİM VE ÖDEME YÖNTEMLERİ GENEL BİLGİLENDİRME
 • SÖZLEŞME, TESLİM VE ÖDEME YÖNTEMLERİNDE SAHTECİLİK ALANLARI VE KORUNMA YOLLARI
  • İlk temas
  • Sözleşme
  • Teslim/Ödeme Yöntemi
  • Belgeler
  • Aracılar
  • Finansman
 • TİCARET İŞLEMLERİNDE SAHTECİLİK/DOLANDIRICILIK BELİRTİLERİ
 • ÖRNEK OLAYLAR
 • OPERASYONEL VE FİNANSAL ÖNLEMLER
 • SORU/CEVAP

 


 

NETFLIX, HABİTAT DERNEĞİ ve ICC TÜRKİYE’NİN «GELECEĞİN EKRANI PROJESİ» «EBEVEYN BULUŞMALARI» İLE DEVAM EDİYOR!
19 – 20 Ekim 2021, saat 19.00-21.00


Netflix, ICC Türkiye Milli Komitesi ve Habitat Derneği ortaklığında yürütülen “Geleceğin Ekranı Projesi” kapsamında 19 – 20 Ekim 2021 tarihlerinde, saat 19.00 – 21.00 arasında “Ebeveyn Buluşmaları” gerçekleştirilecektir.


Ebeveyn Buluşmaları ile dijital çağda ebeveynlik ve çocuk gelişimi hakkında bilgi verilmesi ve dijital ebeveynlik kavramının toplum geneline yayılması için gerekli ipuçlarının verilmesi hedeflenmektedir. 


BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


Ebeveyn Buluşmaları Eğitim İçeriği: 

 • Dijital Çağda Ebeveynlik
 • Teknoloji ve Çocuk Gelişimi
 • Çocukları Dijitalde Yakalamak
 • Dijital Çağda Çocuk Hakları
 • Dijital Denge

Kimler başvuruda bulunabilir?
Buluşma, eğitim içeriği hakkında bilgi sahibi olmak ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen ebeveynlerin katılımına açıktır.   


Eğitiminin detayları nelerdir?  
Eğitimimiz kontenjanla sınır olup yalnızca olumlu durumda dönüş sağlanacaktır.


Buluşma Tarih ve Saati: 19 – 20 Ekim 2021, saat 19.00-21.00


Her türlü sorunuz için dijitaldonusum@habitatdernegi.org adresinden bilgi alabilirsiniz.


BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


Proje Hakkında
Netflix, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi ve Habitat Derneği ortaklığında yürütülen Geleceğin Ekranı Projesi, dijital vatandaşlık, dijital güvenlik ve dijital okuryazarlık kavramlarının toplum geneline yayılması ve genç nesillere bilinçli içerik tüketim alışkanlıkları kazandırılmasını hedeflemektedir. Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitim içerikleriyle, dijital ebeveynlik kavramının ve öğrenciler özelinde dikkat edilmesi gereken noktaların ebeveynlere etkili ve interaktif bir şekilde öğretilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, eğitimlere ek olarak, “Bilgilendirici Podcastler” ve “Netflix Haber Merkezi İçerikleri” gibi eğitici içerikler ve “Öğretmen Eğitim Buluşmaları,” “Dijital Aile Buluşmaları” ve “Dijital Güvenlik Zirvesi” düzenlenmesi planlanıyor.


 

SME360X: KOBİ’ler için Çevre Üzerindeki Etkilerini Ölçme ve Değerlendirme Platformu


Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) İş Dünyası Forumu’yla eş zamanlı olarak SME360X Platformunun Açılışı yapılmıştır. Daha fazla KOBİ’nin dijital ekonomiye dahil edilmesi ve büyümelerine, ticaret yapmalarına ve dirençli olmalarına yardımcı olmak Platformun en önemli amaçlarındandır.


SME360X; KOBİ'lerin çevre üzerindeki etkilerini ölçmeleri ve değerlendirmeleri için dijital bir değerlendirme aracıdır. Bir KOBİ, temel ortam verilerini SME360X'e girdikten sonra, platform otomatik olarak küresel bir kıyaslama sistemine dayalı olarak tahmini bir sürdürülebilirlik puanı ve değerlendirme sağlamaktadır.


KOBİ’lerin daha çevreci ve daha rekabetçi olmasını amaçlayan SME360X platformunun tanıtım broşürünü inceleyebilirsiniz.


DOĞA ÜZERİNDEKİ ETKİ NEDEN ÖLÇÜLMELİDİR?


Doğa ve çevre üzerinde; her KOBİ’nin olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Bu etkinin ölçülmesinin, KOBİ’lerin

 • rekabet avantajı elde etmesinde
 • risk yönetiminde
 • marka değerinin büyümesinde
 • sermayeye erişiminde ve düşük maliyetli sigortaya erişiminin iyileşmesinde
 • verimliliğinin artmasında ve maliyetlerinin azalmasında

katkıları olacaktır.


SME360X, KOBİ’lere bu konuda yardımcı olmayı hedeflemektedir.


SME360X NEDİR?


SME360X; ticaret operasyonlarının çevre üzerindeki etkilerini ölçen bir hizmet yazılımı platformudur. ICC ve GIST tarafından geliştirilmiştir.


Yıllar önce kurulduğunda nispeten risksiz olan bir şirketin fabrikası artık su kaynaklarından ve hava koşullarındaki ciddi değişikliklerden kaynaklanan risklerle karşı karşıya kalabilir.


Tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması, bir şirketin hayatta kalmasını tehdit edebilir.


Topluluk protestoları endüstriyel bir operasyonun kapatılmasına yol açabilir.


SME360X, kullanıcılarının işleri için en önemli olan çevresel riskleri belirlemelerine yardımcı olacaktır.


SME 360X KULLANICILARI NE KAZANACAK?


SME360X kullanıcıları;

 • işletmelerin doğa ve çevre üzerindeki etkilerini ölçerek ekonomik olarak değerlendirebilir ve yönetebilir
 • bölgesel ve sektörel emsalleri ve rakipleri ile çevre performanslarını karşılaştırabilir
 • Tek ve anlaşılır bir çevre etki puanı alabilir (Environmental Impact Score- PIE Score)
 • Hangi iyileştirme ve azaltma girişiminin en çok etkisi olacağına karar verebilir
 • Kolayca ve daha düşük maliyetle sürdürülebilirlik performansını raporlayabilir
 • ICC'den Küresel Sürdürülebilirlik Sertifikası temin edebilir
 • Blockchain depolaması kullanılarak verilerin korunması açısından en yüksek güvenlik seviyesine sahiptir.

 

Platforma kayıt yaptırmak için tıklayınız.


DUYURU ICC ORTA ASYA İNİSİYATİFİ WEBİNARI
18 EKİM 2021, 14.30 (Türkiye saati ile)


Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), 100’den fazla ülkede 45 milyon teşebbüsü kapsayan üye ağıyla dünyanın en büyük iş organizasyonudur. 92 ülkede Milli Komitesi bulunan ICC’nin misyonu; herkesin, her gün ve her yerde ticaret yapmasını sağlamaktır. Bu misyonunun bir parçası olarak, pandemi sonrası daha güçlü, daha dayanıklı ve daha adil bir ekonomik sistem geliştirilmesine destek olmak amacıyla bölgesel düzeyde de etkisini ve varlığını artırmayı hedeflemektedir.


Bu hedef kapsamında, ICC, Orta Asya’daki varlığını artırmak amacıyla yeni bir girişim başlatmıştır. Bu webinar ile, ICC'nin Orta Asya İnisiyatifine ilişkin bilgi verilerek Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan'dan katılımcılar ile ICC'nin bu bölgede ticaretin teşvik edilmesi ve kolaylaştırılmasına yönelik araçlarına ilişkin genel bir bakış açısı sunulması ve görüş alışverişinde bulunulması amaçlanmaktadır.


TOBB Başkanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ve ICC Genel Sekreteri John Denton’ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan webinara; Ticaret ve Sanayi Odalarının, KOBİ'lerin, İş Dünyası Kuruluşlarının, Kamu temsilcilerinin, E-ticaret platformlarının, danışmanların ve akademisyenlerin katılımları faydalı olacaktır.


Etkinlik kapsamında Türkçe, İngilizce, Rusça tercüme hizmeti sağlanacaktır. 


Kayıt yaptırmak ve programa ulaşmak için tıklayınız.


NETFLIX, HABİTAT DERNEĞİ ve ICC TÜRKİYE İŞBİRLİĞİNDE BAŞLATILAN “GELECEĞİN EKRANI PROJESİ” İLK ETKİNLİĞİNE “ÖĞRETMEN BULUŞMALARI” İLE BAŞLIYOR!

Geleceğin Ekranı Projesi ilk etkinliğine “Öğretmen Buluşmaları” ile başlıyor!


Netflix, ICC Türkiye Milli Komitesi ve Habitat Derneği ortaklığında yürütülen Geleceğin Ekranı Projesi kapsamında düzenlenen ilk etkinlik “Öğretmen Buluşmaları” 12 – 13 Ekim 2021 tarihlerinde, saat 19.00 – 21.00 arasında gerçekleştirilecektir.


Öğretmen buluşmaları ile dijital vatandaşlık, dijital güvenlik ve dijital okuryazarlık kavramlarının toplum geneline yayılması ve öğrenciler özelinde dikkat edilmesi gereken noktaların interaktif yöntemlerle öğretilmesini hedeflenmektedir.


Dijital çağda yaşayan bir öğretmen olarak öğrencilerinin ekranı güvenli kullanmasına katkı sunmak isteyen tüm öğretmenlere açıktır.


Öğretmen Buluşmaları Eğitim İçeriği:

 • Dijital Çağda Öğretmenlik
 • Teknoloji ve Çocuk Gelişimi
 • Öğrencileri Dijitalde Yakalamak
 • Dijital Çağda Çocuk Hakları
 • Dijital Denge

Kimler başvuruda bulunabilir?
Buluşma, eğitim içeriği hakkında bilgi sahibi olmak ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen öğretmenlerin katılımına açıktır.  
Eğitimimiz kontenjanla sınırlıdır.
Buluşma Tarih ve Saati: 12 – 13 Ekim 2021, saat 19.00 – 21.00
Son Başvuru Tarihi: 11 Ekim 2021
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Her türlü sorunuz için dijitaldonusum@habitatdernegi.org adresinden bilgi alabilirsiniz.

Proje Hakkında
Netflix, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi ve Habitat Derneği ortaklığında yürütülen Geleceğin Ekranı Projesi, dijital vatandaşlık, dijital güvenlik ve dijital okuryazarlık kavramlarının toplum geneline yayılması ve genç nesillere bilinçli içerik tüketim alışkanlıkları kazandırılmasını hedeflemektedir. Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitim içerikleriyle, dijital ebeveynlik kavramının ve öğrenciler özelinde dikkat edilmesi gereken noktaların ebeveynlere etkili ve interaktif bir şekilde öğretilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, eğitimlere ek olarak, “Bilgilendirici Podcastler” ve “Netflix Haber Merkezi İçerikleri” gibi eğitici içerikler ve “Öğretmen Eğitim Buluşmaları,” “Dijital Aile Buluşmaları” ve “Dijital Güvenlik Zirvesi” düzenlenmesi planlanıyor.


ONLINE EĞİTİM: “UYGULAMADA AKREDİTİFLER” 26 Ekim 2021, saat 09.30 – 13.30 Eğitmenler: Sn. Zeynep Ersamut, Sn. Yahya Kütükçü
* CDCS sertifika yenileme programı kapsamında PDU talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

 

ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu tarafından 26 Ekim 2021 tarihinde 9.30 – 13.30 saatleri arasında (4 saat) “UYGULAMADA AKREDİTİFLER” başlıklı bir online eğitim gerçekleştirilecektir.

Akreditif metinlerinin UCP 600 kuralları, ISBP 745 Standartları ve ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen görüşlere uygun olarak değerlendirilmesine  yönelik bilgilendirmenin yapılacağı eğitimde genel çerçevede aşağıdaki konular ele alınacaktır;

 • Akreditifin ödeme yöntemi olarak tercih edilmesi, riskler ve genel bilgiler   
 • Akreditifin vadesi ve yeri, geçerli olduğu banka
 • Akreditiflerin iskonto edilmesi
 • Belgelere ilişkin bazı önemli konular ve ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen ilgili görüşler
 • Akreditiflerde yer alan bazı özel şartlar  ve ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen ilgili görüşler
 • Tolerans uygulamaları
 • Akreditiflerin değiştirilmesi
 • Rambursman yetkisi ve taahhüdü (IRU)
 • Rezerv bildirim  


Eğitime kayıt yaptırmak için
tıklayınız.
Saygılarımızla,ONLINE EĞİTİM: “ISDGP (International Standard Demand Guarantee Practice) EĞİTİMİ” 29 ve 30 Eylül 2021, saat 10.00 – 13.00
* CSDG sertifika yenileme programı kapsamında CPD talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir. (6 CPD alınması mümkündür)

 

Garantiler ve kontrgarantiler ticaretin vazgeçilmez araçlarındandır. İhalelerden mal alım satımına kadar çok geniş bir yelpazede kullanım imkânları vardır. Dünya ticareti kolaylaştırmayı misyon edinen ICC’nin bu yegane ürünün kullanımını kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak için bir takım çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalardan biri de kural çalışmalarıdır; URDG-Uniform Rules for Demand Guarantees yıllardır başarı ile kullanılmaktadır. Bunun yanında kurallarda bahsi geçen uluslararası standart garanti uygulamasına her zaman ihtiyaç duyulmuştur.


Bu kapsamda üç yıldan fazla bir süre yapılan çalışmalar sonucunda Mart 2021’in sonunda Milletlerarası Ticaret Odası (ICC-International Chamber of Commerce) tarafından garantiler ve kontrgarantiler camiasını ilgilendiren çok önemli bir uygulama kural seti yayınlanmıştır. Kısa adı ISDGP olan bu kural setinin tam ismi “International Standard Demand Guarantee Practice” dir. ICC’nin 814 sayılı yayınıdır. Uygulama sorunlarını azaltmak için kurallara ihtiyaç vardı. ISDGP tek başına kullanılacak bir kural seti değildir, URDG (Uniform Rules for Demand Guarantees) ana kurallarının uygulama kurallarıdır. URDG’ye tabi olan bir garanti veya kontrgaranti aynı zamanda ISDGP’ye de tabi olacaktır. ISDGP’nin yürürlük tarihi yoktur, URDG ile birlikte bağlayıcıdır. Bu nedenle URDG’ye tabi garanti, kontrgaranti ve taahhütleri kullanan herkesin mutlaka bu kuralların farkında olması, bilmesi ve kullanması gereklidir.


ISDGP kapsadığı konular ve çözümler nedeniyle sadece URDG’ye tabi garantiler için değil tüm garantiler ile ilgili ortaya çıkacak ihtilaflarda da mahkemeler tarafından emsal alınacak potansiyele sahiptir. ISDGP aslında var olan ancak pek farkında olmadığımız bazı düzenlemelere de dikkat çekmektedir. Örneğin, Bir garanti ne zaman açılmış sayılır? Bunun cevabı 67-68-69-70 numaralı maddelerde verilmektedir. Yaptırım konusu (sanctions) ve buna benzer pek çok konu yeni kurallarda yer almaktadır. Bu konuda detaylı bir makale  www.abdurrahmanozalp.com sitesinde makaleler altında yer almaktadır.


Bu online eğitimimiz başta uygulamacılar, öğrenci, akademisyen ve Garanti (Teminat Mektubu) işi olan herkese yönelik olduğu gibi Certificate for Specialists in Demand Guarantees (CSDG) sınavına girecek olanlar için iyi bir hazırlık olacak ve CSDG sertifikasını uzatmak isteyenler için puan (Continuous Professional Development (CPD) kazandıracaktır.


Eğitime katılanlara geniş kapsamlı bir eğitim notu verilecektir.


ICC Türkiye Milli Komitesince yürütülen kuralların Türkçe’ye tercüme edilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.


Orijinal kuralların e-book versiyonunu satın almak için tıklayınız.
PROGRAM için tıklayınız.  
KAYIT için tıklayınız.DUYURU ICC Uluslararası Tedarik Zincirleri Forumu: Döngüsel Ekonomi 8 Eylül 2021 16.00-18.00

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve ICC Almanya tarafından Milli Komitemiz ile işbirliğinde Haziran-Ekim 2021tarihleri arasında "Uluslararası Tedarik Zincirlerinin Geleceği - Sürdürülebilir, Dijital, Akıllı" başlıklı bir uluslararası forum düzenlenmektedir.  


Bu kapsamda; 8 Eylül 2021 tarihinde TSİ 16.00’da “Döngüsel Ekonomi” Semineri düzenlenecektir. Tedarik zincirlerindeki kaynakları korumaya, muhafaza etmeye ve geri dönüştürmeye nasıl yardımcı olunabileceği hakkında bilgi verilecektir.


Ekim ayına kadar dijitalleşme, uluslararası ticaret politikası, döngüsel ekonomi, durum tespiti ve tedarik zinciri finansmanı üzerine bir dizi uluslararası çalıştay düzenleyecektir.


Kayıt yaptırmak için tıklayınız.


Etkinlik ücretsiz olup dili İngilizcedir.


Etkinliğe katılımınızdan memnuniyet duyulacaktır.
Saygılarımızla,


ICC TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ

“Döngüsel Ekonomi” Programı

 

Açılış Konuşmaları:

 • Oliver Wieck, Genel Sekreter, ICC Almanya

Moderasyon ve Giriş:

 • Dr. Claas Oehlmann, İcra Direktörü, Döngüsel Ekonomide BDI Girişimi

Döngüselliğe Uygun Tedarik Zincirleri: Endüstri ve siyaset için zorluklar:

 • Dr. Johannes F. Kirchhoff, Yönetici Ortak, KIRCHHOFF Grubu  

Döngüsel Ekonomi - Düşünce için besin ve son bilimsel bulgular:

 • Prof. Dr. Melanie Jaeger-Erben, Elektronikte Sürdürülebilirlik Üzerine Disiplinlerarası Araştırmalar Başkanı, TU Berlin

Panel tartışması: Döngüsel Ekonomi - İş için Zorluklar ve Fırsatlar

 • N.N., Deutsche Post DHL Grubu
 • Stéphane Arditi, Politika Direktörü, Entegrasyon ve Döngüsel Ekonomi, EEB
 • William Neale, Döngüsel Ekonomi Danışmanı, AB Komisyonu
 • Tara Nitz, Küresel Konumlandırma ve Savunuculuk Döngüsel Ekonomi, Covestro AG

 


 

DUYURU Küçük İşletmeler için Dijital Şampiyonlar: "ICC, WTO ve ITC Yarışması"

Covid-19 pandemisi, dünyanın her yerindeki her büyüklükteki işletme için dijital ekonominin önemini bir kez daha göstermiştir. Daha fazla KOBİ’yi dijital ekonomiye dahil edilmesi; büyümelerine, ticaret yapmalarına ve dirençli olmalarına yardımcı olmak için çok önemlidir.


Bu bağlamda, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC), Dünya Ticaret Örgütü'nün Mikro KOBİ Grubu, yarışma sponsorları Google ve Zoom ile birlikte, KOBİ’lerin dijitalleşmelerine yardımcı olarak uluslararası ticarete katılımlarını destekleyecek projeler için teklif çağrısında bulunmaktadırlar.


Yarışmanın ev sahibi ve sponsor kuruluşlarının desteği ve netwörkü ile geliştirilebilecek ve/veya ölçeklenebilecek dijital merkezli teklifler aranmaktadır.


Yarışma; Ticaret Odaları, Sanayici Dernekleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarına açıktır.


Kazananlar, 30 Kasım – 3 Aralık 2021 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenecek olan 12. DTÖ Bakanlar Konferansı’nda açıklanacaktır. Google ve Zoom’un sponsorluğundaki ödüller, kazananların ihtiyaçlarına göre şekillendirilecektir.


Proje çağrısında yer alan bazı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.


GİRİŞİMİN HEDEFLERİ:

 • Dijitalleşmelerine yardımcı olarak mikro KOBİ'lerin uluslararası ticarete katılımının desteklenmesi
 • Dijital ticaretle ilgili -siber güvenlik tehditleri ve düzenleyici gerekliliklere uygunluk gibi- , KOBİ'lerin karşılaştığı zorluklar konusunda İş dünyası ve politikacılar nezdinde farkındalık yaratılması
 • Küçük işletmelerin dijitalleşmesine yardımcı olan ve uluslararası ticarete katılımlarını teşvik eden en iyi uygulamaların vurgulanması

 

NE TÜR PROJE TEKLİFLERİ ARANIYOR?:

 • Teklifler; farkındalık yaratma kampanyaları, yarışmalar, kapasite geliştirme, eğitim ve rehberlik programlarına odaklanabilir.
 • Teklifler; teklifi yapan kuruluş tarafından yapılacak şekilde tasarlanmalı ve DTÖ müzakerelerine veya DTÖ kurallarında önerilen değişikliklere odaklanmamalıdır.
 • Başarılı teklifler; ICC, ITC ve DTÖ Mikro KOBİ Grubu ile sponsorlar olan Google ve Zoom netwörkleri tarafından desteklenecektir.  

 

PROJE TEKLİFLERİ NASIL TESLİM EDİLECEK?


Teklifler; mikro KOBİ ve dijitalleşme odaklı Ticaret Odaları, Sanayici Dernekleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımına açıktır.

 • Teklif hazırlanırken kapsamı, amaçları, zaman çizelgeleri ve diğer bilgileri uygun şekilde detaylandırılması gerekmektedir.
 • Teklifler, üç sayfadan uzun olmamalıdır.
 • Word veya PDF formatında Digitalchampions@wto.org e-posta adresine 15 Eylül 2021 tarihine kadar gönderilmelidir.

 

PROJE TEKLİFİNDE YER ALMASI GEREKEN TEMEL BİLGİLER:


• Kuruluşun adı
• İrtibat kişisi (isim, telefon, e-posta)
• Kuruluşun kısa açıklaması
• Projeyi uygulayan kişilerin kısa özgeçmişleri
• Önerilen projenin adı
• Projenin zaman çizelgesi
• Karşılaşılan sorun/ele alınması gereken konu
• Organize edilecek faaliyetler de dahil olmak üzere projenin kısa açıklaması
• Projenin amaç(lar)ı (Herhangibir özel sonuç/çıktı dahil)
• ICC, ITC ve DTÖ Mikro KOBİ Grubunun projenin uygulanmasına nasıl katkıda bulunabileceğine dair öneriler

 

SEÇİM SÜRECİ


Proje tekliflerinin seçimi; DTÖ Mikro KOBİ Grubunun Üyeleri ve ICC, ITC ve DTÖ ile sponsor kuruluşlar olan Google ve Zoom temsilcileri tarafından yapılacaktır.

Kazananlar, 30 Kasım – 3 Aralık 2021 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenecek olan 12 DTÖ Bakanlar Konferansı’nda açıklanacaktır.

ÖDÜL
Google ve Zoom’un sponsorluğundaki ödüller, kazananların ihtiyaçlarına göre şekillendirilecektir. Ödül sayısı, başvuran proje tekliflerine göre belirlenecektir.

Girişimin Açılış Videosunu izlemek için tıklayınız.

Proje Çağrısına ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,
ICC TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ

 Milli Komitemizin Değerli Üyeleri,

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi’nin 66’ncı ve 67’nci Genel Kurulu, 9 Temmuz 2021, Cuma günü saat 15.00’de Ankara’da TOBB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecektir.
Milli Komitenin 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin faaliyetlerini incelemek de dahil olmak üzere gündemi görüşmek üzere düzenlenecek olan Genel Kurula teşriflerinizden, mümkün olmaması durumunda bir temsilcinin katılımının temin edilmesinden veya ekte sunulan vekâletname formunun doldurularak en geç 5 Temmuz 2021 tarihine kadar Milli Komitemize (e-posta: icc-tr@tobb.org.tr; faks: 0 312 219 4258) iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

GENEL KURUL DELEGE KAYIT FORMU:

Katılım olması ya da olmaması durumunda https://anket.tobb.org.tr/#/anket/icc-turkiye-66-ve-67-genel-kurul linki üzerinden en geç 5 Temmuz 2021 tarihine kadar kayıt yaptırınız.

Vekâletname Formu için tıklayınız.

Saygılarımızla,

ICC TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 ANKARA
Tel: +90 312 219 4254 (55-57) l  Faks: +90 312 219 4258
E-posta: icc-tr@tobb.org.tr  l Webhttp://icc.tobb.org.tr

 


 

Video Konferans DÖNGÜSEL EKONOMİDE EN İYİ UYGULAMALAR
28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2021 / 11:00 - 12:30
Tarım-gıda ve Hızlı Tüketim Ürünleri, Tekstil, İnşaat ve Finansal Hizmetler

Değerli Üyelerimiz,

ICC Arnavutluk tarafından Milli Komitemizin de içinde bulunduğu Avrupa ve Arnavutluk'taki bir grup destekleyici kuruluş ile işbirliğinde Tarım-gıda ve Hızlı Tüketim Ürünleri, Tekstil, İnşaat ve Finansal Hizmetler sektörleri özelinde Döngüsel Ekonomide en iyi uygulamaların tartışılacağı bir dizi oturumlar düzenlenecektir. Bu etkinlikler, döngüsel ekonomi uygulamalarında AB'de ve AB dışında bu sektörlerden herhangi birinde faaliyet gösteren şirketlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları bir platform niteliğinde gerçekleşecektir.

Arka Plan

Kasım 2020'de Batı Balkanlardaki ülkeler, Batı Balkanlar için Yeşil Gündem ile ilgili Sofya Deklarasyonu'nu imzaladılar. Yeşil Gündem, “Avrupa Yeşil Anlaşması” ile uyumlu olarak geliştirilen ve “Batı Balkanlar için Ekonomi ve Yatırım Planı”na dâhil edilen bölge için yeni bir büyüme stratejisidir. Arnavutluk ve bölgedeki diğer beş ülke, Avrupa’nın 2050 yılında ilk karbon nötr kıta olma hedefine doğrultusunda iklim, enerji, hareketlilik, döngüsel ekonomi, kirlilikten arındırma, sürdürülebilir tarım ve gıda üretimi ve biyolojik çeşitlilik alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Her ne kadar Hükümetler taahhütlerde bulunmuş olsalar da, iş dünyası işbirliği olmadan sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir ekonomilere geçiş sağlanamaz. Özel sektörün dâhil edilmesi, yalnızca bir taahhüt değil, aynı zamanda politikacılarla birlikte döngüsel ekonomi konularının ulusal düzeyde öncelikli bir gündem olarak oluşturulmasını savunmak için bir çalışma süreci gerektirecek karmaşık bir görevdir.

OTURUMLAR
28 Haziran 2021, 11:00, 
TARIM-GIDA& HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ / Kayıt 

 • Dr. Cenk Saraçoğlu, Genel Müdür, Limagrain Tohum Islah ve Üretim, Türkiye
 • Mr. Pär Larshans, Sürdürülebilirlik ve Halkla İlişkiler Başkanı, Ragn-Sells Group, İsveç
 • Mr. Thor Tummers, Unilever, Hollanda
 • Sn. Antonello Pastoressa, CEO, Caseificio Fattoria italiana—La mozzarella, Arnavutluk

Moderatör: Aida Lahi, Kıdemli Ekonomi Danışmanı, Hollanda Krallığı Arnavutluk Büyükelçiliği

29 Haziran 2021, 11:00, 
TEKSTİL SEKTÖRÜ / Kayıt 

 • Ahmet Gökhan Aydın, SANKO Tekstil İşletmeleri, Türkiye
 • Sara Cavagnero, Northumbria Üniversitesi'nde Doktora Araştırmacısı, İtalya
 • Arnavutluk (tbc)
 • Sırbistan / Kuzey Makedonya (tbc)

Moderatör: Ms. Anjeza Alia, Genel Sekreter, Arnavutluk - Nordik Ülkeleri Derneği

30 Haziran 2021, 11:00, 
İNŞAAT, ENERJİ, ALTYAPI / Kayıt 

 • Tonny van Westerlaken, Enerji Kategori Müdürü, Van Oord, Hollanda
 • Mario Bracci, CEO, Antea Cement, Arnavutluk
 • Sırbistan (tbc)
 • Kuzey Makedonya (tbc)

Moderatör: Arben Shkodra, Genel Sekreter, Arnavut Üreticiler Birliği

1 Temmuz 2021, 11:00,  
FİNANSAL HİZMETLER / Kayıt

 • Koray Bahar, Figopara, Türkiye
 • Ela Yılmaz Akdeniz, Müdür, Yeşil Ekonomi ve İklim Eylemi, EBRD, Birleşik Krallık &  Tankut Erkan, Müdür, EBRD, Sırbistan
 • Sn. Enzo Damiani, İç Pazar, Yenilikçilik ve Rekabetçilik, EUD to Arnavutluk,
 • OTP Bankası, Macaristan
 • Sn. Danela Arsovska, Başkan, Makedonya Ticaret Odaları, Kuzey Makedonya

Moderatör: Evisi Kopliku, Rekabetçilik Uzmanı, Bölgesel İşbirliği Konseyi, Bosna Hersek

Kayıt için tıklayınız.
Oturumların dili İngilizce'dir.
Toplantılar Zoom platformu üzerinden yapılacaktır. Kayıt: https://bit.ly/3wEt3x5

Sağlıklı günler diliyoruz.
Saygılarımızla,

MİLLETLERARASI TİCARET ODASI (ICC) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9.Km)
06530 ANKARA
Tel: +90 312 219 4254 (55-57)
Faks: +90 312 219 4258
E-posta: icc-tr@tobb.org.tr  l Webhttp://icc.tobb.org.tr

 


 

DUYURU Start-Up"lar için Temel Hukuk Bilgileri: ICC Model Sözleşmeler
29 Haziran 2021 / saat 12.30 (TSİ)

Değerli Üyelerimiz,

ICC tarafından düzenlenen “Start-Up’lar için Temel Hukuk Bilgileri” programı kapsamında üçüncü etkinlik olarak 29 Haziran 2021, saat 12.30’de ICC Model Sözleşmeleri ile ilgili bir etkinlik gerçekleştirilecektir.

Yeni kurulmuş ve köklü bir şirketler için iyi hazırlanmış bir sözleşme, sözleşmenin tüm taraflarının sorumluluğunu ortaya koymaktadır. Kötü hazırlanmış bir sözleşme size ve işletmenize zaman ve paraya mal olabilir.

ICC'nin Model Start-up Sözleşmeleri, sözleşmelerini hızlı ve kolay bir şekilde hazırlamak ve müzakere etmek isteyen girişimciler için kullanıcı dostu bir kaynaktır.

Katılımcılar, etkinlik sırasında paylaşılacak özel bir kod sayesinde ICC’nin Model Başlangıç Sözleşmelerinde% 50 indirim kazanabileceklerdir.

Eğitimde yer alacak konular genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • Hissedarlık Sözleşmesi
 • Yönetici Hizmetleri Sözleşmesi
 • Gizlilik anlaşması
 • İstihdam sözleşmesi
 • Uluslararası Satış Sözleşmesi
 • Acente Sözleşmesi
 • Distribütörlük Sözleşmesi
 • Franchising Sözleşmesi
 • Danışmanlık Sözleşmesi

Kimler Katılmalı :

 • Avukatlar
 • KOBİ Sahipleri
 • Girişimciler
 • Hukuk Müşavirleri
 • Öğrenciler

Etkinliğe katılım ücretsizdir.

Kayıt ve Program için tıklayınız.

Google Chrome, tarayıcısını kullanmanız önerilmektedir. Lütfen etkinlik sırasında Teams, Zoom vb. gibi benzer programların kapalı olduğundan emin olunuz.

Sağlıklı günler diliyoruz.

Saygılarımızla,

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9.Km)
06530 ANKARA

Tel: +90 312 219 4254 (55-57)
Faks: +90 312 219 4258
E-posta: icc-tr@tobb.org.tr  l Webhttp://icc.tobb.org.tr

 


Video Konferans 5inci ICC AVRUPA MİLLETLERARASI TAHKİM KONFERANSI
28 Haziran 2021 / saat 14.00-19.00

Değerli Üyelerimiz,


ICC Milletlerarası Tahkim Divanı tarafından, 28 Haziran Pazartesi günü, “5. ICC Avrupa Uluslararası Tahkim Konferansı” düzenlenecektir. Saat 14.00’da başlayacak video konferans İngilizce olacaktır. Konferansta Avrupa çapında kurumsal tahkim süreçlerindeki gelişmeler ele alınacaktır.


Video konferans programı, konuşmacılar ve kayıt için tıklayınız.


Sağlıklı günler diliyoruz.
Saygılarımızla,

MILLETLERARASI TICARET ODASI (ICC) TÜRKIYE MILLI KOMITESI
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9.Km)
06530 ANKARA

Tel: +90 312 219 4254 (55-57)
Faks: +90 312 219 4258
E-posta: icc-tr@tobb.org.tr  l Web: http://icc.tobb.org.tr

 


 

DUYURU ULUSLARARASI FORUM:"ULUSLARARASI TEDARİK ZİNCİRLERİNİN GELECEĞİ - SÜRDÜRÜLEBİLİR, DİJİTAL, AKILLI"

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve ICC Almanya tarafından Milli Komitemiz ile işbirliğinde Haziran-Ekim 2021tarihleri arasında "Uluslararası Tedarik Zincirlerinin Geleceği - Sürdürülebilir, Dijital, Akıllı" başlıklı bir uluslararası forum düzenlenecektir.


Uluslararası kuruluşların, Alman hükümetinin ve iş dünyasının üst düzey temsilcilerinin katılacağı açılış etkinliği, 16 Haziran 2021'de saat 11.00'da (TSİ) gerçekleştirilecektir.


Etkinlikte özellikle, uluslararası tedarik zincirlerinin geleceği, uluslararası tedarik zincirlerinin faydaları ve zorlukları, ticari uyuşmazlıklar, dijitalleşmenin tedarik zincirine katkıları ve Covid-19 salgınının etkileri tartışılacaktır.


Açılış etkinliğinin ardından; dijitalleşme, uluslararası ticaret politikası, döngüsel ekonomi, durum tespiti ve tedarik zinciri finansmanı üzerine bir dizi uluslararası çalıştay da yapılacaktır.


Kayıt yaptırmak için tıklayınız.

Etkinlik ücretsiz olup dili İngilizcedir.


Etkinliğe katılımınızdan memnuniyet duyulacaktır.


Saygılarımızla,

 


 

ONLINE EĞİTİM: GARANTİLER/KONTRGARANTİLER VE URDG 758 KURALLARI VE YORUMLARI VE GARANTİLERLE İLGİLİ ICC GÖRÜŞLERİ VE DOCDEX KARARLARI
23 Haziran 2021, 13.00 - 17.00
Eğitmenler: Sn. Hasan Apaydın, Sn. Abdurrahman Özalp
* CDCS sertifika yenileme programı kapsamında PDU talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

Bu seminerimiz Garanti/Kontrgaranti Profesyonellerinin uygulamada yararlanacağı kaynak olacaktır.  Garantiler, Kontrgarantilerin düzenlenmesi, gönderilmesi, ihbar edilmesi, talep yapılması, belgelerin incelenmesi, ret bildirisinin hazırlanması gibi teknikler ile ICC kuralları detaylı olarak anlatılacaktır.


Bilindiği üzere Garantiler ve Kontrgarantilere ilişkin Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) kuralları Bankacılık Teknikleri ve Uygulamaları Komisyonu tarafından 1991 yılında “Garantilere İlişkin Birörnek Kurallar-URDG”  yayınlanarak iş dünyasının hizmetine sunulmuş ve daha sonra revize edilerek, 1 Temmuz 2010 tarihinde “URDG 758” olarak yürürlüğe girmiştir.


Uygulamacıların, garantir/kontrgaranti alanında ortaya çıkabilecek sorunları en gelişmiş biçimde dengelediğine inandıkları bu kurallar, bağımsız ve şart koşulan belgelerin ibrazında ilk talepte ödenir nitelikteki teminat mektuplarına uygulandığında işlemin tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini kesin ve açık çizgilerle ortaya koymaktadır.


“Garantilere İlişkin Birörnek Kurallar-URDG”, Uluslararası Müşavir Mühendisler Federasyonu tarafından, model garantilerde uygulanmakta olup, daha sonra Dünya Bankasının tüm şartsız talep formlarına dahil edilmişlerdir. Ayrıca söz konusu kurallar Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Kanunu kapsamında onaylanmış ve ulusal kanun yapıcılar tarafından örnek olarak kullanılmaktadır.


URDG kuralları dünya çapında özel sektör tarafından ve duruma göre kamu tarafından kullanılmaktadır.


Bu seminerimizde yukarıda belirttiğimiz konular detaylı olarak incelenecektir.


Eğitime kayıt yaptırmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,


Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 ANKARA
Tel: +90 312 219 4254 (55-57)
Faks: +90 312 219 4258

 


 

DUYURU: ICC Fikri Mülkiyet Yol Haritasının 2020 baskısının Türkçesi yayınlandı.

İngilizcesinden sonra ilk olarak Türkçesi yayınlandı. ICC Türkiye olarak, ICC yayınlarının güncel baskılarını Türkçe olarak üyelerimize en hızlı şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz.

Fikri mülkiyet (IP), özellikle hızlı gelişen bir hukuk alanı olma itibarını kazanmıştır. Fikri mülkiyet varlıklarının işletmeler için önemi giderek daha fazla kabul görürken, iş dünyası ile hükümet arasındaki bu düzenlemeye ilişkin etkileşim çözülmemiş bir soru olmaya devam etmektedir.


İnovasyon ve yaratıcılık fikri mülkiyet ile hedeflenir, ancak bunlar IP'yi hukuki ve bilimsel topluluğun ötesinde daha geniş bir kitle için çok önemli bir konuşma haline getiren daha geniş toplumsal sonuçları olan meselelerdir. 


Pandemi krizi, sağlık hizmetlerinde inovasyon, teknoloji transferi ve korsanlık ve sahteciliğe karşı mücadele hakkında çok paydaşlı görüşmeleri teşvik etmektedir.


Dijital teknolojilerin artan kullanımına bağlı toplumsal dönüşümler, dijital dünyadaki fikri mülkiyet haklarıyla ilgili mevcut tartışmalara yeni bir soluk getirerek büyük ölçüde hızlandı. ICC Fikri Mülkiyet Yol Haritasının 2020 baskısı, birçok fikri mülkiyet politikası sorununa genel bir bakış sağlamaktadır.


Patentler, telif hakları, ticari markalar, ticari sırlar ve biyolojik çeşitlilik ile ilgili bölümlerde büyük değişiklikler yapıldı. Ayrıca, işletmelerin mevcut fikri mülkiyet hakları çerçevesini kullanmasını etkileyen gelişmelere yanıt olarak alan adları ve sahtecilik ve korsanlıkla ilgili bölümlerde de önemli güncellemeler yapıldı.


ICC Fikri Mülkiyet Yol Haritası'nın  14. baskısı, fikri mülkiyet konularında referans bir kılavuz niteliğindedir. ICC Fikri Mülkiyet Yol Haritası, 100'den fazla Fikri Mülkiyet uzmanının katkısıyla hazırlanmıştır. Bu baskısındaki önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 • Patentler, Telif Hakkı, Ticari Markalar ve diğer Fikri Mülkiyet haklarıyla ilgili yeni tartışmalar hakkında Güncellenen içerik
 • Yapay zekanın fikri mülkiyet hakları ve iş stratejileri üzerindeki etkileri
 • İşletmeleri korumak için Sahtecilik ve korsanlığa karşı  yeni önlemler
 • Fikri mülkiyet politikası tartışmaları için her zamankinden daha merkezi hale gelen Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konuları

 

ICC Fikri Mülkiyet Yol Haritasının Türkçesine ulaşmak için tıklayınız.
ICC Fikri Mülkiyet Yol Haritasının İngilizcesine ulaşmak için tıklayınız.

 

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9.Km)
06530 ANKARA
Tel: +90 312 219 4254 (55-57)
Faks: +90 312 219 4258

 


ONLINE EĞİTİM: “ICC BANKACILIK KOMİSYONU GÖRÜŞLERİ VE DOCDEX BİLİRKİŞİLİK KARARLARI” EĞİTİMİ
26 Mayıs 2021, 13.00 - 17.00
Eğitmenler: Sn. Hasan Apaydın, Sn. Abdurrahman Özalp
* CDCS ve CSDG sertifika yenileme programı kapsamında PDU talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

 

ICC Bankacılık  Komisyon Görüşleri ve DocDex Kararları eğitimi uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan Ticari Akreditif, Teminat Akreditifi (Stanby L/C) ve Garantilerle ile ilgilidir. Akreditif, Dünya ticaretinde kullanılan ve kuralları olan çok önemli bir ödeme yöntemidir.  Akreditif, uluslararası ticarette yaygın ve güvenceli olarak kullanılmaktadır. Akreditif, bir lehtar (satıcı/ihracatçı/iş yapan) için bir veya birden fazla bankanın güvencesini sağlayan şartlı bir banka taahhüdüdür. Bir lehtarın akreditifin güvencesinden yararlanabilmesi için akreditifin şartlarını yerine getirmesi gerekir. Akreditifin şartları yerine getirmek, bizzat akreditifin içerisinde yer alan şartlar, akreditifin tabi tutulduğu kurallar ve akreditif ve kurallara ilişkin görüş ve kararlar ile uluslararası standart bankacılık uygulamasına uygun ibrazda bulunmaktır. Akreditif lehtarı uygun ibrazda bulunduğu sürece akreditifin güvencesinden yararlanır.  


Bir başka deyişle, malı gönderdikten sonra alıcı ve yabancı ülke riskleri ile uğraşmadan kendisine akreditif açan bankaya veya teyit almışsa teyit bankasına belgelerini ibraz ederek parasını alır. İhracatçı (Lehtar) için en büyük risk rezerv ile karşılaşmaktır, yani akreditif altında uygun ibrazda bulunamamaktır. Bir başka deyişle ibraz ettiği belgelerin bazı bakımlardan akreditifin şartlarına uygun olmamasıdır. İbraz edilen belgelerin akreditifin şartlarına uygun olmayan her bir unsur bir rezerv oluşturmaktadır. 


Örneğin; Konşimento ve imzalı bir faturanın ibraz edilmesini şart koşan bir akreditif altında ibraz edilen ve üzerinde imza olmayan bir fatura ile üzerinde taşımacının “carrier” olarak tanımlanmadığı bir konşimento rezervlidir. Bundan dolayı ibrazda bulunan kişi (genellikle “Satıcı”) akreditif altındaki güvencesini kaybeder ve ödeme alamaz. Rezerv nedeniyle akreditifin güvencesi ortadan kalkmış olur. Bir Lehtarın akreditifin veya standby ’ın  güvencesinden faydalanabilmesi için mutlaka uygun ibrazda bulunması gerekir.  


Aynı durum Standby yani teminat akreditifleri ve garantiler için de geçerlidir. Rezerv oranının düşürülmesi akreditif ve standbyın kurallarını bilmek, reserve neden olan konuları bilmek ve bu konulara hakim olmak ile mümkündür.  


Bu eğitimde genel olarak Akreditif, Standby akreditif ve garantilere ilişkin verilmiş ICC Görüşleri ve DocDex Bilirkişilik kararları kısa vaka şeklinde verilecektir.  


Her bir görüş veya DocDex kararı tüm yönleriyle ele alınacak ve tartışılacaktır. Böylece eksik veya yanlış bilinen uygulamalar varsa tespit edilecek, ICC’ye yansıyan vakaların üzerinde konuşulması, tartışılması ve güncel ve kalıcı olarak öğrenilmesi mümkün olacaktır.  


Eğitimde ele alınacak konuların Uluslararası Akreditif Uzmanlık Sertifikası (CDCS) ve Talep Garantilerine ilişkin uzmanlık sertifikasına (CSDG) hazırlanan kişiler için de çok faydalı olacağını düşünüyoruz. 


Eğitime kayıt yaptırmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 ANKARA
Tel: +90 312 219 4254 (55-57)
Faks: +90 312 219 4258


ONLINE EĞİTİM: “AKREDİTİF ve STANDBY REZERV KONULARI EĞİTİMİ”
28 Nisan 2021,13.00 - 17.00
Eğitmenler: Sn. Hasan Apaydın, Sn. Abdurrahman Özalp
* CDCS sertifika yenileme programı kapsamında PDU talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

 

Rezerv konuları eğitimi uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan Ticari Akreditif ve Teminat Akreditifi (Stanby L/C) ile ilgilidir. Akreditif, Dünya ticaretinde kullanılan ve kuralları olan çok önemli bir ödeme yöntemidir. Akreditif, uluslararası ticarette yaygın ve güvenceli olarak kullanılmaktadır. Akreditif, bir lehtar (satıcı/ihracatçı/iş yapan) için bir veya birden fazla bankanın güvencesini sağlayan şartlı bir banka taahhüdüdür. Bir lehtarın akreditifin güvencesinden yararlanabilmesi için akreditifin şartlarını yerine getirmesi gerekir. Akreditifin şartları yerine getirmek, bizzat akreditifin içerisinde yer alan şartlar, akreditifin tabi tutulduğu kurallar ve akreditif ve kurallara ilişkin görüş ve kararlar ile uluslararası standart bankacılık uygulamasına uygun ibrazda bulunmaktır. Akreditif lehtarı uygun ibrazda bulunduğu sürece akreditifin güvencesinden yararlanır. 


Bir başka deyişle, malı gönderdikten sonra alıcı ve yabancı ülke riskleri ile uğraşmadan kendisine akreditif açan bankaya veya teyit almışsa teyit bankasına belgelerini ibraz ederek parasını alır. İhracatçı (Lehtar) için en büyük risk rezerv konusu ile karşılaşmaktır, yani akreditif altında uygun ibrazda bulunamamaktır. Bir başka deyişle ibraz ettiği belgelerin bazı bakımlardan akreditifin şartlarına uygun olmamasıdır. İbraz edilen belgelerin akreditifin şartlarına uygun olmayan her bir unsur bir rezerv konusudur.


Örneğin; Konşimento ve imzalı bir faturanın ibraz edilmesini şart koşan bir akreditif altında ibraz edilen ve üzerinde imza olmayan bir fatura ile üzerinde taşımacının “carrier” olarak tanımlanmadığı bir konşimento rezervlidir. Bundan dolayı ibrazda bulunan kişi (genellikle “Satıcı”) akreditif altındaki güvencesini kaybeder ve ödeme alamaz. Rezerv nedeniyle akreditifin güvencesi ortadan kalkmış olur. Bir Lehtarın akreditifin veya standby ’ın  güvencesinden faydalanabilmesi için mutlaka uygun ibrazda bulunması gerekir. 


Uygun ibrazda bulunabilmek için akreditif tekniğini, kuralları ve rezerv konularını çok iyi bilmek gerekir. “Rezerv” konuları karşılaşan ihracatçılar, müteahhitler ve diğer iş yapanlar büyük zararlarla karşılaşabilirler. Bunların karşılaştığı zararlar aynı zamanda ülkenin zararıdır. İstatistiklere göre ortalama rezerv oranı yaklaşık yüzde 70 civarındadır. Bu durum uluslararası ticaretin çok önemli bir ödeme yöntemi olan akreditife güveni azaltmakta ve bu değerli ödeme yönteminden uzaklaşmaya yol açmaktadır. Akreditifin layık olduğu yere gelmesi ve hak ettiği itibarı görmesi rezerv oranının düşürülmesi ile mümkündür.


Aynı durum Standby yani teminat akreditifleri için geçerlidir. Rezerv oranının düşürülmesi akreditif ve standbyın kurallarını bilmek, rezerv konularını tanımak ve bu konulara hakim olmak ile mümkündür. Bunu başarabilmek için bu konudaki tecrübe ve kaynaklardan yararlanmak gerekir. Konu daha çok akreditifle bağlantılı görünmekle birlikte fonksiyonları bakımından farklı olsalar da gerek ibrazda bulunma ve gerekse de uygun ibraz üzerine ödeme almak bakımından aynı konu Teminat akreditifleri için de geçerlidir. Bu konudaki kaynaklar daha çok teorik bilgiler ile sınırlı olup pratik bilgiler verememektedir, buda dolayısıyla bu konularda yetkinliği zorlaştırmaktadır. Rezerv oranlarının yüksekliği kurallardan kaynaklanmamaktadır. Kuralların eksik bilinmesinden ve doğru uygulanmamasından kaynaklanmaktadır.


Bu durum ICC toplantısında da teyit edildi, UCP 600 kuralları revize edilmeyecektir, bunun yerine UCP 600, ISBP, ICC Görüşleri ve Rezerv Konuları’nın daha iyi ve etkin öğrenilmesi tavsiye edilmişti. Bizlerde yıllardır bu konularda verdiğimiz seminer ve konferanslarda bu ihtiyacı yerinde görmüş ve bu seminerimizi de bu amaçla hazırlamıştık. Rezerv Konuları seminerinin faydasını her bir eğitimden sonra aldığımız geri bildirimlerle görebiliyoruz. Bu faydalı uygulama ile sektöre katkıda bulunmak amacıyla yeniden düzenlemiştir.


Bu seminer de genel olarak Akreditif ve Standby’lara ilişkin rezerv konularının anlatılmasının yanında şimdiye kadar karşılaşılan önemli rezerv konuları gerçek olaylar, ICC kuralları (UCP600, ISP98, ISBP745, URR725, INCOTERMS vb.), ICC görüşleri ve DOCDEX Kararları esas alınarak birer kısa vaka şeklinde verilecektir. Her bir rezerv konusu tüm yönleriyle ele alınacak ve tartışılacaktır. Böylece eksik veya yanlış bilinen uygulamalar varsa tespit edilecek, rezerv konularının üzerinde konuşulması, tartışılması ve güncel ve kalıcı olarak öğrenilmesi mümkün olacaktır. Seminerde ele alınacak olan Rezerv konularının banka ve firmalarda çalışan uygulamacılar dışında Uluslararası Akreditif Uzmanlık Sertifikası (CDCS)’na hazırlanan kişiler için de çok faydalı olacağını düşünüyoruz.


Önemli Not:  Bu eğitim ICC Türkiye tarafından yayınlanan “AKREDİTİF VE REZERV” isimli kitap içerisinde yer alan konular üzerinden yapılacaktır, dileyen katılımcılarımıza ek ücret karşılığında kitap eğitimden önce ulaştırılacaktır.


Eğitime kayıt yaptırmak için tıklayınız.


Saygılarımızla,


Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 ANKARA
Tel: +90 312 219 4254 (55-57)
Faks: +90 312 219 4258


ONLINE EĞİTİM: “AKREDİTİF, STANDBY VE STANBY KURALLARI (ISP98)”
25 Mart 2021 / saat 10.00 – 13.00

 

Değerli Üyelerimiz,
Milli Komitemiz Bankacılık Komisyonu tarafından 25 Mart 2021 tarihinde 10.00 – 13.00 saatleri arasında “AKREDİTİF, STANDBY VE STANDBY KURALLARI (ISP98)” başlıklı bir online eğitim gerçekleştirilecektir.

Genel çerçevede ele alınacak konular;

 • Yeni ICC Kuralları Hakkında Genel Bilgilendirme
 • Akreditifin Tekniği, Riskleri ve Avantajları
 • Standby Tekniği, Riskleri ve Avantajları
 • Standby Metin İncelemesi
 • Standby ICC Kuralları (ISP 98) Madde Analiz ve Kullanılması
 • Son Dönem ICC Görüşleri  

Eğitmen; Sn. Abdurrahman Özalp
Online eğitime kayıt için lütfen tıklayınız.
Sağlıklı günler diliyoruz.
Saygılarımızla,

 

MILLETLERARASI TICARET ODASI (ICC) TÜRKIYE MILLI KOMITESI
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9.Km)
06530 ANKARA
Tel: +90 312 219 4254 (55-57)
Faks: +90 312 219 4258
E-posta: icc-tr@tobb.org.tr  l Webhttp://icc.tobb.org.tr


TAHKİM HAFTASI ETKİNLİKLERİ

“16. ICC Türkiye Tahkim Günü”, ICC Türkiye Milli Komitesi ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı tarafından TOBB ile işbirliğinde 17-18 Mart 2021 tarihlerinde online olarak düzenlenecektir.


Konferansa katılım ücretsizdir. Katılım için, Kayıt yaptırılması gerekmektedir. Konferans kapsamında İngilizce – Türkçe simültane tercüme mevcuttur. Program için ve daha fazla bilgi için tıklayınız.


Ayrıca, Tahkim Günü kapsamında bir takım yan etkinlikler de düzenlenecektir. Bu etkinlikler, aşağıda detayları ile birlikte sunulmaktadır.

 • SME LABS #2: ICC EXPEDITED ARBITRATION

ICC Milletlerarası Tahkim Divanı tarafından SME LABS başlıklı programlardan ikincisi, 16 Mart 2021 tarihinde saat 11.00’de gerçekleştirilecektir.


Konu: ICC Tahkimi nedir ve yüksek maliyetli ve uzun süren mahkeme süreçlerinden daha verimlidir? Küçük ticari anlaşmazlıkların çözümü için kullanılabilecek olan ICC Seri Tahkimi (EPP) nedir?, KOBİ’lerin kullanımına sunulan EPP uygulamada nasıl çalışır ve KOBİ’ler ve start-up’lar için nasıl daha hızlı ve ekonomik anlaşmazlık mekanizması olabilir?
Dili, İngilizcedir.


Katılım ücretsizdir. Katılım için, Kayıt yaptırılması gerekmektedir.
Program için tıklayınız.

 • “ICC YAF: Tips on How to Conduct an Effective Arbitration” programı 15 Mart 2021 tarihinde 16.00 – 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Dili, İngilizcedir.
Program için tıklayınız.
Katılım ücretsizdir. Katılım için Kayıtyaptırılması gerekmektedir.  

 

 


 

16. ICC TÜRKİYE TAHKİM GÜNÜ
17 ve 18 Mart 2021, (14.00 – 16.00)

 

“16. ICC Türkiye Tahkim Günü”, Milli Komitemiz ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı tarafından TOBB ile işbirliğinde 17 ve 18 Mart 2021 tarihlerinde online olarak düzenlenecektir.


Konferansa katılım ücretsizdir.


Katılım için, kayıt yaptırılması gerekmektedir.


Konferans kapsamında İngilizce – Türkçe simültane tercüme mevcuttur.


Program
Kayıt
Kitapçık


 

16th ICC TURKEY ARBITRATION DAY
17 and 18 March 2021 (14.00 – 16.00)

“16th ICC Turkey Arbitration Day” will be organized online by ICC Turkey and ICC International Court of Arbitration in cooperation with TOBB on 17 – 18 March 2021.


Participation for the event will be free of charge. However, prior registration is required.


English – Turkish simultaneous translation will be available.


Programme
Register
Booklet

 


 

Duyuru ONLINE EĞİTİM: “UCP 600 ve ISBP 745’deki belgelere ilişkin önemli kurallar”
25 Şubat 2021 / saat 13.00 – 17.00

 

Değerli Üyelerimiz,
Milli Komitemiz Bankacılık Komisyonumuz tarafından 25 Şubat 2021 tarihinde 13.00 – 17.00 saatleri arasında “UCP 600 ve ISBP 745’deki belgelere ilişkin önemli kurallar” başlıklı eğitim gerçekleştirilecektir.  Eğitim kapsamında UCP 600 ve ISBP 745 Numaralı ICC Yayınlarında Yer Alan Akreditif Belgelerine İlişkin Kurallara Yönelik Genel Bilgilendirme yapılacaktır.

Eğitmenler;

 • Sn. Zeynep Ersamut, Sn. Yahya Kütükçü

Online eğitime kayıt için lütfen tıklayınız.
Sağlıklı günler diliyoruz.

Saygılarımızla,

MILLETLERARASI TICARET ODASI (ICC) TÜRKIYE MILLI KOMITESI
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9.Km)
06530 ANKARA

Tel: +90 312 219 4254 (55-57)
Faks: +90 312 219 4258
E-posta: icc-tr@tobb.org.tr  l Web: http://icc.tobb.org.tr

 

 


 

ONLINE ICC TAHKİMİNİN YENİ KURALLARI (2021): TÜRKİYE AÇILIŞ TOPLANTISI
15 Ocak 2021 / saat 14.00 – 15.30

 

ICC Tahkiminin yeni ve revize kurallarının tanıtımı için, Komitemizce 15 Ocak 2021 tarihinde saat 14.00 – 15.30’da açılış toplantısı düzenlenecektir.


Toplantı kapsamında; ICC Milletlerarası Tahkim Divanı temsilcisi tarafından yeni ve revize kurallara ilişkin bilgilendirme yapılması ve ICC Tahkim Divanı Üyelerimiz tarafından da değişikliklerin ülkemizdeki tahkim uygulamasına etkilerinin değerlendirilmesi planlanmaktadır. 


PROGRAM
14.00 – 14.10     Açılış

 • Prof. Dr. Korkut Özkorkut, Profesör, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi; ICC Türkiye Tahkim ve ADR Komisyonu Eş Başkanı

14.10 – 15.10     ICC Tahkiminin Yeni Kuralları ve Türkiye Uygulaması
                            Konuşmacılar:

 • Aslı Yılmaz, Hukuk Müşaviri, ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Doğu Akdeniz ve Orta Doğu Takımı
 • Prof. Dr. Ercüment Erdem, Kıdemli Ortak Avukat, Erdem & Erdem Hukuk Bürosu; ICC Tahkim Divanı Üyesi;
 • Bennar Aydoğdu, Kurucu Avukat, BennArb Hukuk Bürosu; ICC Tahkim Divanı Üyesi, ICC Türkiye Tahkim ve ADR Komisyonu Eş Başkanı

15.10 – 15.30     Soru & Cevap

KAYIT için lütfen tıklayınız.
Katılım ücretsizdir.

 

 


 

DUYURU ICC TÜRKİYE 2021 YILI ONLINE BANKACILIK EĞİTİMLERİ & 2021 YILI İLK EĞİTİMİ: “ICC BANKACILIK KURAL VE KARARLARINDA MÜCBİR SEBEP HALLERİ, PANDEMİ VE YAPTIRIMLAR”

21 Ocak 2021, saat 13.00 – 17.00

 

Milli Komitemiz Bankacılık Komisyonunca düzenlediğimiz eğitimlerimiz, 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da COVID-19 pandemisi nedeniyle online olarak düzenlenecektir.


Önümüzdeki dönemde düzenlenmesi planlanan bankacılık eğitimleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir. 

 

ICC TÜRKİYE 2021 YILI ONLINE BANKACILIK EĞİTİMLERİ

Konu

Tarih

1

ICC Bankacılık Kural ve Kararlarında Mücbir Sebep Halleri, Pandemi ve Yaptırımlar 

21 Ocak 2021, Perşembe

2

ISBP 745 ve UCP            

25 Şubat 2021, Perşembe

3

Akreditif, Standby ve Garantiler Rezerv konuları

25 Mart 2021, Perşembe

4

ICC görüşleri ve Docdex kararları

Nisan 2021

5

Standby ve ISP 98 kuralları

Mayıs 2021

6

Garantiler ve URDG 758 kuralları  

Haziran 2021

7

Uygulamada Akreditifler

Ekim 2021

8

Uluslararası Ticarette Sahtecilik (Fraud)

Kasım 2021

 

İlk Eğitim
Bu kapsamda, “ICC Bankacılık Kural ve Kararlarında Mücbir Sebep Halleri, Pandemi ve Yaptırımlar” başlıklı 2021 yılı ilk eğitimi, 21 Ocak 2021 tarihinde 13.00 – 17.00 saatleri arasında online olarak gerçekleştirilecektir.
Genel çerçevede ele alınacak konular;

 • UCP, ISP ve URDG Kurallarında Mücbir Sebep Halleri Maddeleri
 • Covid-19’ın Ödeme Yöntemleri Üzerindeki Etkisi ve UCP 35.Maddenin Yorumlanması
 • Yaptırımlar (Sanctions) ve Temiz Ticaretin Prensipleri

Eğitmenler;

 • Sn. Abdurrahman Özalp, Sn. Yahya Kütükçü, Sn. Özlem Deren

Katılım ücretsizdir.
KAYIT için lütfen tıklayınız.
PDU kazanımı için LIBF (recert@libf.ac.uk) ile direk iletişim kurabilirsiniz.

 

 

Güncel Duyurular  2022 - 2021  2020 - 2019  2018 - 2017  2016 - 2015  2014 - 2013