ICC Turkey


Milletlerarası Tahkim Konferansı

ICC Türkiye Milli Komitesi, her yıl, gelenekselleşmiş hale gelen Milletlerarası Tahkim Konferansı’nı düzenlemektedir. Söz konusu toplantıda, tahkimde uluslararası gelişmeler hakkında tebliğler sunulmaktadır. Toplantının açılışı ICC Türkiye Başkanı ve Adalet Bakanımız tarafından yapılmaktadır. Konferansta sunulan tebliğler her yıl kitap haline getirilmektedir.