ICC Turkey


ICC Tahkimi

Milletlerarası Tahkim Divanı
1923 yılında ICC’nin tahkim organı olarak kurulan Milletlerarası Tahkim Di-vanı, günümüzde bilinen haliyle milletlerarası ticari tahkime öncülük eden bir kuruluştur. Divan, uluslararası ticari ihtilafların çözümlenmesi bakımından dünyanın en önde gelen merkezlerindendir. Çoğu tahkim kuruluşu, kapsam itibariyle yerel veya ulusal nitelik taşımaktayken, ICC Divanı tamamen uluslararası bir çerçeveye sahiptir. Her kıtada yer alan toplam 90 ülkedeki üyelerden oluşan Divan, en yaygın temsil edilen tahkim kuruluşu olma özelliğine de sahiptir.

Milletlerarası Tahkim Divanı, uluslararası ticari anlaşmazlıkların çözümlenmesinde tahkimin
dünya çapında en etkili yolu olarak kabul edilmesine de kılavuzluk etmiştir. ICC Tahkim Divanı’nın hizmetlerine yönelik talep, dünya ekonomisinin hızla küreselleşmesi ve uluslararası ticaretin genişlemesi ile günden güne artmaktadır.

ICC tarafından geliştirilen ihtilafların halli mekanizması, özellikle uluslararası bağlamda ticari ihtilaflar için tasarlanmıştır. Bu ihtilaflarda muhtelif zorluklar söz konusudur. Çoğunlukla taraflar, farklı uluslararası kimliklere, dillere, yasal ve kültürel arka planlara sahiptir. Aynı zamanda ihtilafların adilane ve mantıklı bir biçimde çözümlenmesi hususunda çok farklı beklentilere sahip olabilmekte, görece güçlü bir güvensizlik baş gösterebilmekte ve bunun yanında, olayların seyri hakkında belirsizlik ve bilgi eksikliği mevcut olabilmektedir. Bu zorluklara taraflardan birinin, diğer tarafın ülkesindeki bir prosedüre uyum sağlamaya çalışırken karşılaşacağı mesafe ve dezavantajlar da ilave olmaktadır.Ayrıca, yerel mahkeme süreçleri, iş dünyası için çok önemli olan zamanın etkin kullanımı bakımından da yetersiz kalabilmektedir.

Tüm bu sebeplerden ötürü, taraflardan birinin ülkesinde yer alan milli mahkemeler diğer taraflara kimi zaman uygun gözükmemektedir. Bu anlamda ICC, uluslararası iş dünyasına adli yargı sürecinin yanında alternatif sunmakta öncülük etmiştir.

Yurtiçi bağlamda dahi, taraflar çözüm süreçlerinde daha az vakit harcamak ve masrafları azaltmak anlamında, giderek artan bir oranda alternatiflere yönelmektedir. ICC tahkimi bunları sunmakla birlikte, taraflara gizlilik ve tahkim yerini, tatbik edilecek kanunu ve üstelik yargılama usullerinin hangi dilde yürütüleceğini seçme özgürlüğü sağlamaktadır.