ICC Turkey


Eğitim ve Seminer Duyuruları

 

DUYURU “Uygulamada Akreditifler ve Özel Akreditif Kullanım Yöntemleri Semineri (12 PDU)” 22-23 Aralık 2018, İstanbul

YER: TOBB İstanbul Hizmet Binası

Akreditif açılış mesajlarının ihtiyaçlara ve kurallara uygun şekilde oluşturulması, alınan metinlerin doğru ve yeterli değerlendirilmesi, belgelerin uluslararası kurallara uygun bir şekilde talep edilmesi ve incelenmesi için UCP 600 ve ISBP 745 yayınlarında belirtilen kuralların bilinmesi gerekir.

Bununla birlikte, ICC Bankacılık Komisyonu tarafından sorunlu olayların çözümüne ilişkin verilen resmi görüşlerden bilgi sahibi olunması ve bu görüşlerin uygulamaya etkilerinin doğru bir şekilde anlaşılması son derece önemldir.  Akreditifin bir ödeme yöntemi olarak amacına uygun bir şekilde kullanılabilmesi ve banka taahhüdü sağlaması yönüyle teminat özelliğinin sağlanabilmesi için, ilgili tüm tarafların akreditiflere ilişkin kurallara mümkün olduğunca hakim olması gerekir. Aksi halde, akreditifin sağlamayı vadettiği güvence ve avantajlardan mahrum kalınmakta ve ticari zararlarla karşılaşılmaktadır.    

Bu nedenlerden dolayı akreditif açılış şartlarını belirleyenlerin, şartları değerlendirerek akreditifi kullanıp kullanmama kararını verenlerin, belgeleri düzenleyenlerin ve bizzat akreditif işlemlerini yürüten bankacıların bu konulara ilişkin eğitimleri alarak bilgilerini tazelemeleri ve güncel tutmaları son derece önemlidir. 

Konularının standart bir akreditif metni üzerinden aktarılması ile, tüm akreditif taraflarının doğru uygulamaları yerinde ve kolaylıkla kavrayabilmesi amaçlanmaktadır.    

Farklı banka ve firma temsilcilerinin bir arada olacağı bu tür seminerler uygulamacılar açısından son derece değerli bir öğrenme ortamıdır. Farklı sektörlere ilişkin karşılaşılan sorun ve tecrübelerden bilgi sahibi olunmaktadır.       

Akreditif uygulamaları konusunda bilgi vermeyi ve akreditifin bilinçli kullanılmasını amaçlayan Milli Komitemiz, 22 – 23 Aralık 2018 tarihlerinde İstanbul’da TOBB Hizmet Binasında “ Uygulamada Akreditifiler ve Özel Akreditif Kullanım Yöntemleri ” başlıklı eğitimi düzenleyecektir.  CDCS sertifikalarının uzatılması için PDU kazanımı ve CDCS adayları için hazırlık kapsamı özelliği taşıması seminerimizin diğer önemli getirileridir. 

Seminere katılmak isteyenlerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 19 Aralık 2018 Çarşamba gününe kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.

Saygılarımızla,

EKLER:

 20- 21 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan “ ULUSLARARASI STANDART BANKACILIK PRATİĞİ - ISBP 745 ” SEMİNERİ (12 PDUs)

YER: TOBB İSTANBUL HİZMET BİNASI

ICC tarafından 2013 yılında revize edilen Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP 745) yayını akreditif işlemlerinde belgelere yönelik UCP 600 kurallarının pratikte nasıl tatbik edileceği konusunda oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Bu Yayının en önemli özelliği, ICC Bankacılık Komisyonu tarafından sorunlu olayların çözümü için verilen resmi görüşlerin birçoğunu kapsaması ve bu yönüyle belgelere ilişkin en güncel ICC görüşlerini yansıtan kaynak olmasıdır.

ISBP Yayını ve bu Yayına yönelik seminerler, UCP 600 kurallarının sadece belgelere yönelik olanları hakkında bilgiler içermesi nedeniyle özellikle bu konuda bilgi edinmek isteyenler veya bilgilerini güncellemek isteyenler açısından oldukça yerinde bir kaynaktır.    

Diğer yandan ISBP Yayınının revizyonu sonrasında ICC Bankacılık Komisyonunun belgelere ilişkin verdiği yeni görüşler, yorumlar ve hatta bazı değişiklikler uygulamada bazı farklılıkları da beraberinde getirmeye devam etmektedir. Akreditif uygulamacıları açısından bu yeni, değişik görüşlerden bilgi sahibi olmak ve mevcut bilgilerini tazelemek her zaman önemli bir ihtiyaç noktasıdır.       

Milli Komitemiz bu önemli ICC yayınında yer alan konular hakkında uygulamacılara genel bir hatırlatma yapmak, tereddüt edilen konulara açıklık getirmek ve yeniliklerden bilgi vermek amacıyla bu semineri düzenlemektedir.

Farklı banka ve firma temsilcilerinin bir arada olacağı bu tür seminerler uygulamacılar açısından son derece değerli bir öğrenme ortamıdır. Farklı sektörlere ilişkin karşılaşılan sorun ve tecrübelerden bilgi sahibi olunmaktadır.       

Katılımcılar, 20-21 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşecek seminerden 12 PDU elde edebileceklerdir. Seminere katılmak isteyenlerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 17 Ekim Çarşamba gününe kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.

Saygılarımızla,

EKLER:

 DUYURU 15-16 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan “TEMEL VE İLERİ DÜZEY AKREDİTİF VE STANDBY AKREDİTİF SEMİNERİ” ( 10,5 PDU )

YER: TOBB İSTANBUL HİZMET BİNASI

Bilindiği üzere,  dış ticarette kullanılan akreditifler ve standby akreditifler çeşitlilik göstermekte ve özellikle yapılandırılmış işlemlerde kullanılmaktadır.

ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu üyeleri 15-16 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul’da; Şimdiye kadar karşılaşılan akreditifler ve standby akreditiflerle ilgili aşaüıdaki konuları içeren bir seminer düzenleyecektir.

 • Devredilebilir, Back to back, Revolving, Reinstatement, Red kloz, Green kloz akreditifler ve detaylı olarak iş akışları, riskler ve risk yönetim teknikleri,
 • Vadeli görüldüğünde amir banka tarafından ödemeli (Usance DC payable at sight)  ve vadeli belli bir tarihte muhabir banka tarafından İskontolu akreditifler (Usance DC payable at sight) işleyişleri ve örnek klozları
 • Dünyanın çeşitli bankalarınca açılan akreditif klozlarından örnekler ve yorumlama,
 • Akreditifte görevlendirme türleri (sessiz teyit, committment to purchase & negotiate) ve sözleşme örnekleri
 • Standby akreditif türleri,
 • Standby Akreditiflerle ilgili ISP 98 kuralları ve yorumları,
 • Standby standard metin örnekleri,
 • Standby özel metin örnekleri & kritik klozlar ve incelemede dikkat edilmesi gereken noktalar,
 • Standby akreditif açılış, değişiklik, ihbar, değişiklik ihbar, tazmin ve uzat veya öde talepleri ile ilgili kontrol listeleri (checklistler) ve taktikler,
 • Standby akreditiflerle ilgili ICC Bankacılık Komisyonu görüşleri,

Seminere katılmak isteyenlerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 12 Eylül Çarşamba gününe kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.

Saygılarımızla,

EKLER:

 


DUYURU – ICC TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ 64 ÜNCÜ GENEL KURULU, 27 TEMMUZ 2018

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi’nin 64 üncü Genel Kurul Toplantısı, 27 Temmuz 2018, Cuma günü saat 15.00’de Ankara’da TOBB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecektir.


2017 yılı faaliyetlerini incelemek ve ekte sunulan gündemi görüşmek üzere düzenlenecek olan Genel Kurulumuza teşriflerinizden, mümkün olmaması durumunda bir temsilcinin katılımının temin edilmesinden veya ekte sunulan vekâletname formunun doldurularak en geç 20 Temmuz 2018 tarihine kadar Milli Komitemize (e-posta: icc-tr@tobb.org.tr; faks: 0 312 219 4258) iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

Saygılarımızla,
ICC Türkiye Milli Komitesi

NOT: ICC Türkiye 2017 yılı Faaliyet Raporu, bilahare gönderilecektir.

EKLER:

Gündem

Kayıt Formu

Vekaletname Formu


“AKREDİTİF, STANDBY VE GARANTİLERDE REZERV KONULARI EĞİTİM SEMİNERİ” * 14-15 Nisan 2018 TOBB Plaza Harman Sokak No: 10 34394 Esentepe/Şişli/ İstanbul

* CDCS sertifika yenileme programı kapsamında LIBF’e kayıtlı bir kurstur. (13  PDU)

Rezerv konuları eğitimi uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan Ticari Akreditif, Teminat Akreditifi (Stanby L/C) ve Talep Garantiler ile ilgilidir. Akreditif, Dünya ticaretinde kullanılan ve kuralları olan çok önemli bir ödeme yöntemidir. Akreditif, uluslararası ticarette yaygın ve güvenceli olarak kullanılmaktadır. Akreditif, bir lehtar (satıcı/ihracatçı/iş yapan) için bir veya birden fazla bankanın güvencesini sağlayan şartlı bir banka taahhüdüdür. Bir lehtarın akreditifin güvencesinden yararlanabilmesi için akreditifin şartlarını yerine getirmesi gerekir. Akreditifin şartları yerine getirmek, bizzat akreditifin içerisinde yer alan şartlar, akreditifin tabi tutulduğu kurallar ve akreditif ve kurallara ilişkin görüş ve kararlar ile uluslararası standart bankacılık uygulamasına uygun ibrazda bulunmaktır. Akreditif lehtarı uygun ibrazda bulunduğu sürece akreditifin güvencesinden yararlanır. Bir başka deyişle, malı gönderdikten sonra alıcı ve yabancı ülke riskleri ile uğraşmadan kendisine akreditif açan bankaya veya teyit almışsa teyit bankasına belgelerini ibraz ederek parasını alır. İhracatçı (Lehtar) için en büyük risk rezerv konusu ile karşılaşmaktır, yani akreditif altında uygun ibrazda bulunamamaktır. Bir başka deyişle ibraz ettiği belgelerin bazı bakımlardan akreditifin şartlarına uygun olmamasıdır. İbraz edilen belgelerin akreditifin şartlarına uygun olmayan her bir unsur bir rezerv konusudur. Örneğin; Konşimento ve imzalı bir faturanın ibraz edilmesini şart koşan bir akreditif altında ibraz edilen ve üzerinde imza olmayan bir fatura ile üzerinde taşımacının “carrier” olarak tanımlanmadığı bir konşimento rezervlidir. Bundan dolayı ibrazda bulunan kişi (genellikle “Satıcı”) akreditif altındaki güvencesini kaybeder ve ödeme alamaz. Rezerv nedeniyle akreditifin güvencesi ortadan kalkmış olur. Bir Lehtarın akreditifin güvencesinden faydalanabilmesi için mutlaka uygun ibrazda bulunması gerekir.  Uygun ibrazda bulunabilmek için akreditif tekniğini, kuralları ve rezerv konularını çok iyi bilmek gerekir. “Rezerv” konuları karşılaşan ihracatçılar, müteahhitler ve diğer iş yapanlar büyük zararla karşılaşabilirler. Bunların karşılaştığı zararlar aynı zamanda ülkenin zararıdır. İstatistiklere göre ortalama rezerv oranı yaklaşık yüzde 70 civarındadır Bu durum uluslararası ticaretin çok önemli bir ödeme yöntemi olan akreditife güveni azaltmakta ve bu değerli ödeme yönteminden uzaklaşmaya yol açmaktadır. Akreditifin layık olduğu yere gelmesi ve hak ettiği itibarı görmesi rezerv oranının düşürülmesi ile mümkündür. Aybı durum Standby ve Garantiler için geçerlidir. Rezerv oranının düşürülmesi akreditif/standby/garanti kurallarını bilmek, rezerv konularını tanımak ve bu konulara hakim olmak ile mümkündür. Bunu başarabilmek için bu konudaki tecrübe ve kaynaklardan yararlanmak gerekir. Konu daha çok akreditifle bağlantılı görünmekle birlikte fonksiyonları bakımından farklı olsalar da gerek ibrazda bulunma ve gerekse de uygun ibraz üzerine ödeme almak bakımından aynı konu Teminat akreditifleri (Standby L/C) ve Garantiler için de geçerlidir. Bu konudaki kaynaklar daha çok teorik bilgiler ile sınırlı olup pratik bilgiler verememektedir, buda dolayısıyla bu konularda yetkinliği zorlaştırmaktadır. Rezerv oranlarının yüksekliği kurallardan kaynaklanmamaktadır. Kuralların eksik bilinmesinden ve doğru uygulanmamasından kaynaklanmaktadır. Bu durum ICC toplantısında da teyit edildi, UCP 600 kuralları revize edilmeyecektir, bunun yerine UCP 600, ISBP, ICC Görüşleri ve Rezerv Konuları’nın daha iyi ve etkin öğrenilmesi tavsiye edilmişti. Bizlerde yıllardır bu konularda verdiğimiz seminer ve konferanslarda bu ihtiyacı yerinde görmüş ve bu seminerimizi de bu amaçla hazırlamıştık. Rezerv Konuları seminerinin faydasını her bir eğitimden sonra aldığımız geri bildirimlerle görebiliyoruz. Bu faydalı uygulama ile sektöre katkıda bulunmak amacıyla yine düzenlemiştir. Bu seminer de genel olarak Akreditif, Standby ve Garantilere ilişkin rezerv konularının anlatılmasının yanında şimdiye kadar karşılaşılan önemli rezerv konuları gerçek olaylar, ICC kuralları (UCP600, ISP98, URDG758, ISBP745, URR725, INCOTERMS 2010 vb.), ICC görüşleri ve DOCDEX Kararları esas alınarak birer kısa vaka şeklinde verilecektir. Her bir rezerv konusu tüm yönleriyle ele alınacak ve tartışılacaktır. Böylece eksik veya yanlış bilinen uygulamalar varsa tespit edilecek, rezerv konularının üzerinde konuşulması, tartışılması ve güncel ve kalıcı olarak öğrenilmesi mümkün olacaktır. Seminerde ele alınacak olan Rezerv konularının banka ve firmalarda çalışan uygulamacılar dışında Uluslararası Akreditif Uzmanlık Sertifikası (CDCS)’na hazırlanan kişiler için de çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Seminer programımız ekte yer almaktadır.

Eğitim seminerine katılmak isteyenlerin, ekte bulunan kayıt formunu doldurmak suretiyle ödeme dekontu ile birlikte en geç 6 Nisan 2018 Cuma gününe kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.

Saygılarımızla,

ICC TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ

EKLER:

Program

Kayıt Formu


“ICC GÖRÜŞLERİ, ICC ULUSLARARASI EKSPERTİZ MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK KARARLARI  (DOCDEX DECISIONS) & ISBP745 PARAGRAFLARINDAN SEÇMELER & SIKÇA SORULAN SORULAR”  (12 PDU) Eğitim Semineri 3 – 4 Mart 2018 tarihlerinde, İstanbul’da TOBB Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecektir.

Bilindiği üzere,  Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), akreditifler altında ibraz edilen belgelerin uygun bir ibrazı oluşturup oluşturmadığı hakkında farklı görüşler ileri süren amir bankalar, lehtarlar, amirler ve görevli bankalardan aldığı görüş taleplerini sonuca bağlamakta ve ICC toplantılarında Bankacılık Komisyonu üyelerince onaylanan bu görüşler benzer olaylar yaşandığında sorunların çözümüne yardımcı olmaktadır.  Aynı şekilde taraflar arasında bir ihtilaf olduğunda ICC Uluslararası Bilirkişilik Merkezi’ne başvurulmakta ve atanan bilirkişiler ihtilaf ile ilgili karar vermektedir.

Örneğin rezerv konusu yapılan bir ibrazda benzer konuda verilmiş olan bir ICC görüşü ve DOCDEX kararına ilgi kurmak suretiyle bir görevli banka bir amir bankanın rezerv iddiasını ortadan kaldırması mümkün olabilmektedir. Akreditiflere ilişkin Birörnek Usuller ve Uygulama (UCP) kurallarının ve Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP-International Standart Banking Practices) son revizyonlarında birçok ICC görüşünün ve DOCDEX kararının kurallara dahil edilmiş olması söz konusu görüşlerin ve kararların önemini kanıtlamaktadır. Diğer taraftan sözkonusu görüşler ve kararlar mahkemelere yansımış ihtilaflarda da referans olarak kullanılabilmektedir.

ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu üyeleri, 3 – 4 Mart 2018 tarihlerinde İstanbul’da; UCP600, ISBP745, URDG758, ISP98 altında şimdiye kadar verilmiş olan görüşlerden ve DOCDEX kararlarının yanı sıra uygulama için önemli bir rehber olan ISBP’nin önemli paragrafları ile uygulama da ortaya çıkan sorunların tartışıldığı ve tüm bu konulardan Sıkça Sorulan Sorulardan oluşan geniş bir seçkiyi içeren bir eğitim semineri düzenleyecektir.

Eğitim seminerine katılmak isteyenlerin, ekte bulunan kayıt formunu doldurmak suretiyle ödeme dekontu ile birlikte en geç 28 Şubat 2018 Çarşamba gününe kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.

EKLER:

Program

Kayıt Formu


ICC Türkiye, ICC Tahkim Divanı ve TOBB işbirliğinde “ICC Türkiye Tahkim Günü” - 9 Şubat 2018, İstanbul

ICC Türkiye Milli Komitesi ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile işbirliğinde TOBB Başkanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Adalet Bakanı Sn. Abdulhamit Gül’ün katılımıyla 9 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da Swissotel’de, “ICC Türkiye Tahkim Günü” düzenlenmesi planlanmaktadır. Alanında uzman hakemler, kamu ve özel sektör ve ticaret odalarının hukuk müşavirleri, Yargıtay üyeleri, hâkimler, avukatlar ve akademisyenlerden oluşan yaklaşık 200 kişilik bir katılımın beklendiği etkinlik kapsamında; ICC Tahkiminin genel özellikleri ve güncel gelişmeler, uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde cinsiyet çeşitliliği, inşaat uyuşmazlıklarının tahkim yoluyla çözümü ve yaşanan güncel sorunlar, ülkemizde uyuşmazlıkların tahkim ve mahkemeler yoluyla çözümü ve yargının rolü, ülkemizde genel olarak alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına avukatların gözüyle geçmişi, bugünü ve geleceğine  ilişkin konuların ele alınması planlanmaktadır. Etkinlik daveti ve taslak programı ekte sunulmaktadır.
Konferansımıza katılımınızdan ve katılımınıza ilişkin teyidinizin ekte bulunan kayıt formunu doldurmak suretiyle ödeme dekontu ile birlikte en geç 1 Şubat 2018 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne bildirilmesinden (icc-tr@tobb.org.tr) memnuniyet duyulacaktır.
Saygılarımızla,

Not: Konferansa katılım kontenjan ile sınırlıdır, kayıt öncelik esasına göre yapılacaktır. Kontenjan dolduğunda kayıtlar ilan edilen tarihten daha önce kapatılabilir.

EKLER:

Davet Yazısı

Taslak Program ve Kayıt Formu


“GARANTİ & STANDBY AKREDİTİFLER KURALLAR , UYGULAMA, VAKA ANALİZLERİ VE ICC GÖRÜŞLERİ & BİLİRKİŞİLİK KARARLARI EĞİTİM SEMİNERİ (12 PDU)”, 20-21 Ocak 2018 , İSTANBUL

Garanti/Kontrgaranti & Standby kuralları ve uygulama eğitimi uluslararası ve iç ticarette yaygın olarak kullanılan garantiler/kontrgarantiler/teminat mektupları ve standby akreditiflerle ilgili çok yönlü ve geniş kapsamlı bir eğitim olarak düzenlenecektir.

İlaveten son dönemde önemli bir ürün olan ve sigorta firmalarınca düzenlenen kefalet sigortası (surety bond) ugyulamalarına ilişkin de sunum yapılacaktır.

Eğitim kapsamında aşağıdaki konular işlenecektir:

>  Garanti / Kontrgaranti Kavramlarının Tanımı ve Kullanım Alanları, taraflar
>  Garanti / Kontrgaranti, Standby ve Akreditif Arasındaki Farklar
>  Garanti / Kontrgaranti Türleri
>  Bankalarca kullanılan Garanti / kontrgaranti standard metinleri, özel metinler, (iskontolu garanti, kontrgaranti metinleri), kritik klozlar ve incelemede dikkat edilmesi gereken noktalar.
>  Garanti / Kontrgarantilerde açılış, değişiklik, ihbar, değişiklik ihbar, tazmin ve uzat veya öde talepleri ile ilgili kontrol listeleri (checklistler) ve taktikler
>  Garanti / Kontrgaranti ilgili iç ve ülke bazında mevzuat örnekleri (TCMB sermaye hareketleri genelgesi, tebliğler, yabancı ülke uygulamaları)
>  Garanti / Kontrgarantilerle ilgili örnek Yargıtay kararları ve hukukçu yorumları.
>  Garanti / Kontrgarantilerin URDG758 kuralları ve yorumları (35 madde)
>  Garanti / Kontrgarantilerle ilgili ICC Bankacılık Komisyonu görüşleri ve seçme DOCDEX Kararları
>  Garanti / Kontrgarantilerle ilgili sıkça sorulan sorular (FAQs)
>  Garanti / Kontrgarantilerle ilgili çoktan seçmeli sorular
>  Standby Akreditiflerin Tanımı ve Kullanım Alanları, taraflar
>  Standby Akreditif türleri
>  Standby Akreditiflerin Tanımı ve Kullanım Alanları, taraflar
>  Standby Akreditif türleri
>  Standby Akreditiflerle ilgili ISP 98 kuralları ve yorumları
>  Standby Akreditiflerle ilgili ICC Bankacılık Komisyonu görüşleri ve seçme DOCDEX Kararları
>  Standby Akreditiflerle ilgili sıkça sorulan sorular (FAQs)
>  Standby Akreditiflerle ilgili çoktan seçmeli sorular ve örnek vakalar.
>  Standby Akreditiflerle ilgili sahtecilik Örnekleri

Seminerde ele alınacak olan konuların banka ve firmalarda çalışan uygulamacılar dışında Uluslararası Garantiler Uzmanlık Sertifikası (Certificate for Specialists in Demand Guarantees (CSDG)’na hazırlanan kişiler için de çok faydalı olacağını düşünüyoruz.

Seminere ilişkin program ekte sunulmaktadır.  Eğitimin PDU sayısı belli olunca tarafınıza iletilecektir.

Seminere katılmak isteyenlerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 15 Ocak Pazartesi gününe kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.

Eğitim kontenjanı sınırlı olup, kayıtlar öncelik esasına göre yapılacaktır.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER:


““Uygulamada Akreditifler ve Özel Akreditif Kullanım Yöntemleri Semineri”, 2-3 ARALIK 2017, İSTANBUL

Akreditif açılış mesajlarının doğru kurgulanması, alınan metinlerin doğru değerlendirilmesi, belgelerin uluslararası kurallara uygun bir şekilde talep edilmesi ve incelenmesi için UCP 600 ve ISBP 745 yayınlarında belirtilen kurallara hakim olunması gerekmektedir. Bununla birlikte, ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen resmi görüşlerden haberdar olunması ve tüm bunların uygulamaya etkilerinin doğru bir şekilde anlaşılması önem taşımaktadır.  Akreditif işleminin amacına uygun bir şekilde kullanılabilmesi ve teminat özelliğinin işletilebilmesi için ilgili tüm tarafların standart bir akreditif işlemine ait tüm unsurları bilinçli olarak kullanmayı bilmesi gerekmektedir.

Bu nedenlerden dolayı akreditif açılış şartlarını belirleyenlerin, şartları değerlendirerek akreditifi kullanıp kullanmama kararını verenlerin, belgeleri düzenleyenlerin ve bizzat akreditif işlemlerini yürüten bankacıların bu konulara ilişkin eğitimleri alarak bilgilerini tazelemeleri ve güncel tutmaları son derece önemlidir. 

Akreditif uygulamaları konusunda bilgi vermeyi ve akreditifin bilinçli kullanılmasını amaçlayan Milli Komitemiz, 2 – 3 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul’da TOBB Hizmet Binasında “ Uygulamada Akreditifiler ve Özel Akreditif Kullanım Yöntemleri ” başlıklı eğitimi düzenleyecektir.  CDCS sertifikalarının uzatılması için PDU kazanımı ve CDCS adayları için hazırlık kapsamı özelliği taşıması seminerimizin diğer önemli getirileridir.  Eğitimin PDU sayısı önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.

Seminere ilişkin program ekte sunulmaktadır.  

Seminere katılmak isteyenlerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 27 Kasım Pazartesi gününe kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.

Eğitim kontenjanı sınırlı olup, kayıtlar öncelik esasına göre yapılacaktır.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER:


ICC TR - TOBB işbirliğinde “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması ve Standardizasyonu” Uluslararası Konferansı 5 Aralık 2017 - İstanbul

Sayın ilgili;

5 Aralık  2017 tarihinde düzenleyeceğimiz  "Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması ve Standardizasyonu" konferansı kayıtlarımız DOLMUŞTUR.
Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye çok teşekkür ederiz.

ICC

Değerli Üyemiz,

ICC Türkiye Milli Komitesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin katılımıyla 5 Aralık 2017 tarihinde İstanbul’da “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması ve Standardizasyonu” konulu bir uluslararası konferans düzenlenmesi planlanmaktadır. Taslak programı ekte sunulan konferans; uluslararası kurum ve kuruluşları, gümrük uzmanlarını ve iş dünyasından temsilcileri biraraya getirmeyi hedeflemektedir.

Konferansımıza katılımınızdan ve katılımınıza ilişkin teyidinizin ekte sunulan kayıt formu doldurulmak suretiyle en geç 1 Aralık 2017 tarihine kadar Milli Komitemize (e-posta: icc-tr@tobb.org.tr) bildirilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

Saygılarımızla,

EKLER:“DIŞ TİCARET’TE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK (FRAUD) SEMİNERİ” (6 PDUs), 23 Eylül 2017, İSTANBUL

Global ticaretin hızla büyümesi, işlem çeşitliliğinin ve adetlerinin artması beraberinde “Fraudsters” dediğimiz uluslararası dolandırıcıların Türkiye’ye ilgisinin artmasına sebep olmuştur. Dış ticaret alanında kısaca “fraud” olarak adlandırılan bu faaliyetlerin amacı, alıcı, satıcı, banka veya diğer aracı kurumları dolandırmaktır.

“Fraudster” diye tanımladığımız dolandırıcılar amaçlarına ulaşmak için hedef kişilerin teknik bilgi eksikliğini ve zayıflıklarını kullanırlar. Teknik bilgi yetersizliğine başta Uluslararası Ticari  Kurallar olmak üzere dış ticaret işlemlerinde kullanılan teslim ve ödeme yöntemlerindeki eksik veya hatalı bilgiler örnek verilebilirken, diğer taraftan zayıflıklara, açgözlülük, tamahkarlık ve bencillik örnek olarak verilebilir.

Kendisinin olmayanı almak bazı canlıların doğasında vardır. Çalışmadan hazır olanı almak, kolay yoldan zengin olmak! Bu düşünce bazı insanlar için de her zaman cazip olmuştur. Tarihin en eski çağlarından beri bazı insan veya insan grupları için çalışmak ve üretmek yerine başkasının ürettiğini almak daha cazip olmuştur. İlk çağlardan beri insanlar arasındaki kargaşaların, savaşların ve istilaların da sebebi hep bu olmuştur. Üretmeden hazır olanı almak için fiziki güç veya kurnazlık gerekir. Fiziki güç gasp, soygun, yağma ve savaş hali şeklinde ortaya çıkarken, diğer taraftan “Kurnazlık”, hile, sahtekârlık, dolandırıcılık şeklinde görülmektedir. Bunun için fiziki güç kullanmaya gerek yoktur, bazı tekniklerle insanları kandırmak ve yanıltmak yeterlidir.

Hedefe hangi yoldan gidilirse gidilsin, çalışmadan hazır olanı almaya alışan yani başkasına ait olanı zorla veya hile ile almaya alışan kişiler bunu sürdürmek için çalışma yaparlar, enerjilerini bunun için harcarlar, öyle ki bazı insan veya insan grupları için bu bir yaşam biçimi olmuş, buna göre devlet politikaları geliştirilmiş, bu politikalarına katkı sağlayan inançları benimsemişlerdir. Konforuna alıştıkları bu durum değiştiğinde bunalıma girmiş ve çöküşe geçmişlerdir. Kullanılan yöntemlerin bazıları gerek fiziki gerekse de fikri olsun gerçekten çok zekice yapılmış, büyüleyici ve etkileyicidirler. Çalışarak üretimde bulunmak yerine zaten başkası tarafından üretilmiş olanı almak daha önce söylediğimiz gibi fiziki veya fikri olabilmektedir. Fizikiden kasıt, bireysel, çete halinde veya ordu şeklinde bir yeri almak, gasp etmek veya yağmalamaktır, Fikriden kasıt tasarlayarak kandırmak veya hile yapmak suretiyle bir başkasına ait olanı almaktır. Eski çağlarda şahıslara veya ülkelere ait mal ve mülkü gasp etmek daha kolay olurken daha sonraki dönemlerde küçük grupların devlet halinde yaşamasıyla birlikte gittikçe zorlaşmış ve azalmıştır. Daha sonra ticaretin ortaya çıkmasıyla birlikte, özellikle uzak şehirler ve ülkeler arası ticarettin artmasıyla birlikte hedef daha az savunmalı kervan ve gemiler olmuştur. Ticarette para ve malı temsil eden değerlerin kullanılmasıyla birlikte bu defa bu araçlar hedef olmuştur. Daha önceleri mal ve mülkü gasp etmek için fiziki güç kullanılırken, bu defa para ve malı temsil eden belgeleri ele geçirmek veya bunlardan faydalanarak kişileri dolandırmak için sahtecilik ve dolandırıcılık yapılmaya başlanmıştır. Bunun için çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Para ve para ile temsil edilen ürünlerin bulunduğu alanlar her zaman sahtekâr ve dolandırıcılar için çekim alanları olmuştur. Dış ticaret veya Uluslararası Ticaret bu alanlardan biridir. Dış ticaret faaliyeti içerisinde birbirini tanımayan taraflar, yabancı yasalar, kurallar, limanlar, gemiler, çalışanlar, gümrükler, kâğıt belgeler, mesajlar gibi birçok unsur vardır. Bunların her biri sahtekâr veya dolandırıcılar için birer cazibe alanıdır. Sahteci veya dolandırıcı fırsatını buldu mu bunların her birine girmeye çalışır. Her biri için sürekli yenilediği teknikleri vardır.

İyi niyetli olarak ticaret yapan kişilerin bunlardan korunması kolay değildir. Korunmak için dış ticaret tekniklerini, zayıflıklarını ve kurallarını bilmek gerekir. Bunun dışında daha da önemlisi sahtekâr veya dolandırıcıların kullandıkları tekniklere aşina olmak ve bunları mümkün olduğu kadar ileri düzeyde bilmek gerekir. Bunun için uzman kişilerin tecrübelerinden, bu konuda yazılmış dokümanlardan, sunum, seminerler ve konferanslardan faydalanmak gerekir. Bunun için bu konuda kaynak ve seminerlerin olması gerekir.  ICC Türkiye bu ihtiyacı karşılamak üzere bu semineri düzenlemiştir.

Bu seminerimizde sırasıyla dış ticaret ile ilgili sahtecilik ve dolandırıcılık terimlerinin açıklanması, dış ticaret ile ilgili sözleşme, teslim şekilleri ve ödeme yöntemleri hakkında genel bilgilendirme, sahtecilik alanları, tarafların kayıpları, örnek olaylar ve önlemler tartışılacaktır.

Dış ticaret ile ilgili herkesin faydalanabileceği bir seminer olacağına inanıyoruz. 

Seminere ilişkin program ekte sunulmaktadır.  

Seminere katılmak isteyenlerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 18 Eylül Pazartesi gününe kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER:


“ICC GÖRÜŞLERİ, ICC ULUSLARARASI EKSPERTİZ MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK KARARLARI (DOCDEX DECISIONS) & ISBP745 PARAGRAFLARINDAN SEÇMELER & SIKÇA SORULAN SORULAR – 2 SEMİNERİ”(13PDU) , 6-7 Mayıs 2017, İSTANBUL

Bilindiği üzere,  Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), akreditifler altında ibraz edilen belgelerin uygun bir ibrazı oluşturup oluşturmadığı hakkında farklı görüşler ileri süren amir bankalar, lehtarlar, amirler ve görevli bankalardan aldığı görüş taleplerini sonuca bağlamakta ve ICC toplantılarında Bankacılık Komisyonu üyelerince onaylanan bu görüşler benzer olaylar yaşandığında sorunların çözümüne yardımcı olmaktadır.  Aynı şekilde taraflar arasında bir ihtilaf olduğunda ICC Uluslararası Bilirkişilik Merkezi’ne başvurulmakta ve atanan bilirkişiler ihtilaf ile ilgili karar vermektedir.

Örneğin rezerv konusu yapılan bir ibrazda benzer konuda verilmiş olan bir ICC görüşü ve DOCDEX kararına ilgi kurmak suretiyle bir görevli banka bir amir bankanın rezerv iddiasını çürütebilmektedir.  Akreditiflere ilişkin Birörnek Usuller ve Uygulama (UCP) kurallarının son revizyonunda birçok ICC görüşünün ve DOCDEX kararının kurallara dahil edilmiş olması söz konusu görüşlerin ve kararların önemini kanıtlamaktadır. Diğer taraftan sözkonusu görüşler ve kararlar mahkemelere yansımış ihtilaflarda da referans olarak kullanılabilmektedir.

ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu üyeleri 6-7 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul’da; UCP600 altında şimdiye kadar verilmiş olan görüşlerden ve DOCDEX kararlarından ve Sıkça Sorulan Sorulardan oluşan geniş bir seçkiyi içeren bir eğitim semineri düzenleyecektir.

Seminere ilişkin program ekte sunulmaktadır.  

Seminere katılmak isteyenlerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 3 Mayıs Çarşamba gününe kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER:Uluslararası Standart Bankacılık Pratiği ISBP 745 Semineri - 18-19 Şubat 2017

ICC tarafından ilk olarak yayınlandığı 2002 yılından bu yana Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP) yayını akreditif işlemlerinde UCP kurallarının pratikte nasıl tatbik edileceği konusunda oldukça önemli bir rol oynayarak belgelerin ilk ibrazda reddedilme oranlarının azaltılmasına önemli katkıda bulunmuştur.  Bir nevi kontrol listesi görevini üstlenen ISBP, UCP’nin temel prensipleri ile uygulamacının günlük görevi arasındaki boşluğu doldurmuştur. 

2007 yılında UCP600’ün hayata geçmesi ile aynı yıl revize edilen ISBP, ICC Bankacılık Komisyonu ve diğer ilgili ICC komisyonları ve kurumlarının bazı sorunlu olayların çözümü için verdiği görüşlerde getirdiği yeni yorumlar, yenilikler ve görüş değişiklikleri nedeniyle 2013 yılında yeniden güncellenmiş, yenilikler ve farklı yorumlar uygulamacılara iletilmiştir. 

Ancak ISBP Yayının revizyonu sonrasında ICC Bankacılık Komisyonu ve diğer ilgili ICC komisyonları ve kurumlarının kendilerine sunulan  yeni sorunlu olayların çözümü için verdiği görüşlerde  getirdiği yeni farklı yorumlar, yenilikler ve görüş değişiklikleri güncellenen bu Yayının kullanılmasında bazı farklı yorumlara ve bunun yanında uygulamada bazı tereddütlere de yol açmıştır. 

Örneğin bir fatura üzerinde;

 • “Spare parts” ifadesinin akreditifte yer almadığı halde bir uygunsuzluğa sebep olup olmayacağı,
 • Akreditifte yazılandan farklı olan veya akreditifte yer almadığı halde faturaya  eklenen  kontrat numaralarının veya proforma fatura numaralarının uygunsuzluğa sebep olup olmayacağı
 • Akreditifte yer alan tüm belgeler manuel olarak imzalanmalıdır şartının kopya fatura için geçerli olup olmayacağı vb.  

Bir denizyolu taşıma belgesinde teslim alma yeri (place of receipt) alanında yer alan gemi adının yükleme kaydına (on board) yazılıp yazılamayacağı;

Bir taşıma belgesi kopyası üzerindeki mala veya ambalajına ait bir kusur ifadesinin bir uygunsuzluk olarak görülüp görülmeyeceği; 

Bir karayolu taşıma belgesinde birden fazla taşımacı adının yazılıp yazılmayacağı;      

Bir havayolu taşıma belgesi üzerinde düzenlenme tarihi yazılmamasının uygunsuzluğa sebep olup olmayacağı;

Bir akreditifte yer alan “ All documents must show contract number…” şartındaki “all documents” ifadesinin kapsamı ISBP’de yer alan “shipping documents” ifadesi gibi değerlendirilip değerlendirilmeyeceği;      
  
Milli Komitemiz bu önemli ICC yayınında yer alan konular hakkında uygulamacılara genel bir hatırlatma yapmak ve tereddüt edilen konulara açıklık getirmek amacıyla 18-19 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul  Radisson Blu Hotel Şişli’de   “Uluslararası Standart Bankacılık Pratiği – ISBP 745 Semineri” düzenlemektedir.

Program ve Kayıt formu için tıklayınız.

 


“GARANTİ & STANDBY AKREDİTİFLER KURALLAR , UYGULAMA, VAKA ANALİZLERİ VE ICC GÖRÜŞLERİ & BİLİRKİŞİLİK KARARLARI EĞİTİM SEMİNERİ

Tarih            : 28-29 Ocak 2017
Yer              :  Radisson Blu Hotel İstanbul Şişli, 19 Mayıs Cad. No 2/Şişli/İST
Eğitimciler :  Abdurrahman Özal, Hasan Apaydın, Özlem Deren, Gülcan Yılmaz

* Sertifika yenileme programı kapsamında IFS(LIBF)’e kayıtlı bir kurstur. (PDU bilgisi 2. Duyuru da paylaşılacaktır)

Garanti/Kontrgaranti & Standby kuralları ve uygulama eğitimi uluslararası ve iç ticarette yaygın olarak kullanılan garantiler/kontrgarantiler/teminat mektupları ve standby akreditiflerle ilgili çok yönlü ve geniş kapsamlı bir eğitim olarak düzenlecektir.

İlaveten son dönemde önemli bir ürün olan ve sigorta firmalarınca düzenlenen kefalet sigortası (surety bond) ugyulamalarına ilişkin de sunum yapılacaktır.

Eğitim kapsamında aşağıaki konular işlenecektir:

>  Garanti / Kontrgaranti Kavramlarının Tanımı ve Kullanım Alanları, taraflar
>  Garanti / Kontrgaranti, Standby ve Akreditif Arasındaki Farklar
>  Garanti / Kontrgaranti Türleri
>  Bankalarca kullanılan Garanti / kontrgaranti standard metinleri, özel metinler, (iskontolu garanti, kontrgaranti metinleri), kritik klozlar ve incelemede dikkat edilmesi gereken noktalar.
>  Garanti / Kontrgarantilerde açılış, değişiklik, ihbar, değişiklik ihbar, tazmin ve uzat veya öde talepleri ile ilgili kontrol listeleri (checklistler) ve taktikler
>  Euler Hermes Kefalet Sigortası Uygulamaları
>  Garanti / Kontrgaranti ilgili iç ve ülke bazında mevzuat örnekleri (TCMB sermaye hareketleri genelgesi, tebliğler, yabancı ülke uygulamaları)
>  Garanti / Kontrgarantilerle ilgili örnek yargıtay kararları ve hukukçu yorumları.
>  Garanti / Kontrgarantilerin URDG758 kuralları ve yorumları (35 madde)
>  Garanti / Kontrgarantilerle ilgili ICC Bankacılık Komisyonu görüşleri ve seçme DOCDEX Kararları
>  Garanti / Kontrgarantilerle ilgili sıkça sorulan sorular (FAQs)
>  Garanti / Kontrgarantilerle ilgili çoktan seçmeli sorular
>  Standby Akreditiflerin Tanımı ve Kullanım Alanları, taraflar
>  Standby Akreditif türleri
>  Standby Akreditiflerin Tanımı ve Kullanım Alanları, taraflar
>  Standby Akreditif türleri
>  Standby Akreditiflerle ilgili ISP 98 kuralları ve yorumları
>  Standby Akreditiflerle ilgili ICC Bankacılık Komisyonu görüşleri ve seçme DOCDEX Kararları
>  Standby Akreditiflerle ilgili sıkça sorulan sorular (FAQs)
>  Standby Akreditiflerle ilgili çoktan seçmeli sorular ve örnek vakalar.
>  Standby Akreditiflerle ilgili sahtecilik Örnekleri

Seminerde ele alınacak olan konuların banka ve firmalarda çalışan uygulamacılar dışında Uluslararası Garantiler Uzmanlık Sertifikası (Certificate for Specialists in Demand Guarantees (CSDG)’na hazırlanan kişiler için de çok faydalı olacağını düşünüyoruz.

Seminer programımız genel olarak Ek’te yer aldığı gibi olacaktır.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi  

 

EKLER:“AKREDİTİF, STANDBY VE GARANTİLERDE REZERV KONULARI EĞİTİMİ” SEMİNERİ*

Tarih            : 14-15 Ocak 2017
Yer              :  Radisson Blu Hotel İstanbul Şişli, 19 Mayıs Cad. No 2/Şişli/İST
Eğitimciler :  Abdurrahman Özal, Hasan Apaydın

* CDCS sertifika yenileme programı kapsamında IFS(LIBF)’e kayıtlı bir kurstur. (12PDU)

Rezerv konuları eğitimi uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan Ticari Akreditif, Teminat Akreditifi(Stanby L/C) ve Talep Garantiler ile ilgilidir. Akreditif, Dünya ticaretinde kullanılan ve kuralları olan çok önemli bir ödeme yöntemidir. Akreditif, uluslararası ticarette yaygın ve güvenceli olarak kullanılmaktadır. Akreditif, bir lehtar (satıcı/ihracatçı/iş yapan) için bir veya birden fazla bankanın güvencesini sağlayan şartlı bir banka taahhüdüdür. Bir lehtarın akreditifin güvencesinden yararlanabilmesi için akreditifin şartlarını yerine getirmesi gerekir. Akreditifin şartları yerine getirmek, bizzat akreditifin içerisinde yer alan şartlar, akreditifin tabi tutulduğu kurallar ve akreditif ve kurallara ilişkin görüş ve kararlar ile uluslararası standart bankacılık uygulamasına uygun ibrazda bulunmaktır. Akreditif lehtarı uygun ibrazda bulunduğu sürece akreditifin güvencesinden yararlanır. Bir başka deyişle, malı gönderdikten sonra alıcı ve yabancı ülke riskleri ile uğraşmadan kendisine akreditif açan bankaya veya teyit almışsa teyit bankasına belgelerini ibraz ederek parasını alır. İhracatçı (Lehtar) için en büyük risk rezerv konusu ile karşılaşmaktır, yani akreditif altında uygun ibrazda bulunamamaktır. Bir başka deyişle ibraz ettiği belgelerin bazı bakımlardan akreditifin şartlarına uygun olmamasıdır. İbraz edilen belgelerin akreditifin şartlarına uygun olmayan her bir unsur bir rezerv konusudur. Örneğin; Konşimento ve imzalı bir faturanın ibraz edilmesini şart koşan bir akreditif altında ibraz edilen ve üzerinde imza olmayan bir fatura ile üzerinde taşımacının tanımlanmadığı bir konşimento nedeniyle iki rezerv konusu söz konusu olur ve böylece lehtar akreditif altında ödeme alamaz. Rezerv nedeniyle akreditifin güvencesi ortadan kalkmış olur. Lehtarın akreditifin güvencesinden faydalanmak amacıyla uygun ibrazda bulunabilmesi için akreditif tekniğini, kuralları ve rezerv konularını çok iyi bilmesi gerekir. Rezerv konuları nedeniyle ihracatçılar ve güvence ile iş yapanlar çok büyük zararlar ile karşı karşıya kalırken ülkeleri de zarara uğrayabilmektedir. İstatistiklere göre çoğu zaman rezerv oranın yüzde 70 civarında olabildiği görülebilmektedir. Bu durum uluslararası ticaretin çok önemli bir ödeme yöntemi olan akreditife güveni azaltabilmekte ve bu güvenceli ödeme yönteminden uzak durmaya neden olabilmektedir. Akreditifin layık olduğu yere gelmesi ve hak ettiği itibarı görmesi rezerv oranının düşürülmesi ile mümkündür. Rezerv oranının düşürülmesi akreditif ve kurallarını bilmek, rezerv konularını tanımak ve bu konulara hakim olmak ile mümkün olabilir. Bunun için bu konudaki tecrübe ve kaynaklardan yaralanmak gerekir. Fonksiyonları bakımından farklı olsa da ibrazda bulunma ve uygun ibraz üzerine ödemenin alınması konusu Teminat akreditifleri (Standby L/C) ve Garantiler için de geçerlidir. Bu konudaki kaynaklar daha çok teorik bilgileri vermekle sınırlı kaldıkları için eğitici rezerv konularına ilişkin kaynakları bulmak pek mümkün değildir. Dış ticaret ile ilgili herkesin gerek iş sahiplerinin, gerek uygulamacıların gerekse de bu konuda eğitim gören üniversite ve özel kurs öğrencilerinin böyle bir ihtiyacı olduğunu yıllardır verdiğimiz seminer ve konferanslar da açıkça gördüğümüz için komitemiz bu amaçla sektöre katkıda bulunmak amacıyla bu farklı semineri düzenlemiştir. Bu seminer de genel olarak Akreditif, Standby ve Garantilere ilişkin rezerv konularının anlatılmasının yanında şimdiye kadar karşılaşılan önemli rezerv konuları gerçek olaylar, ICC kuralları (UCP600, ISP98, URDG758, ISBP745, URR725, INCOTERMS 2010 vb.), ICC görüşleri ve DOCDEX Kararları esas alınarak birer kısa vaka şeklinde verilecektir. Her bir rezerv konusu tüm yönleriyle ele alınacak ve tartışılacaktır. Böylece eksik veya yanlış bilinen uygulamalar varsa tespit edilecektir. Böylece rezerv konularının üzerinde konuşulması, tartışılması ve güncel ve kalıcı olarak öğrenilmesi mümkün olacaktır. Seminerde ele alınacak olan Rezerv konularının banka ve firmalarda çalışan uygulamacılar dışında Uluslararası Akreditif Uzmanlık Sertifikası (CDCS)’na hazırlanan kişiler için de çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Seminer programımız genel olarak Ek’te yer aldığı gibi olacaktır.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi  

EKLER:

Güncel Duyurular  2022 - 2021  2020 - 2019  2018 - 2017  2016 - 2015  2014 - 2013