ICC Turkey


Örnek ICC Tahkim Maddesi

ICC Tahkimini kullanmak isteyen tarafların sözleşmelerinde aşağıdaki hususları vurgulamaları, ilerleyen aşamalarda işlemleri kolaylaştırıcı niteliktedir.

 

- Tahkimin tabi olacağı hukuk

- Hakem sayısı

- Tahkim yeri

- Tahkim dili

Standart ICC tahkim maddesi aşağıdaki gibi olmakla birlikle, taraflar tamamen farklı nitelikte bir madde ile de anlaşmazlık durumunda ICC Tahkimini yetkili kılabilirler.

“All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules.”