ICC Turkey


Maliyet hesaplayıcı

ICC Tahkiminin yaklaşık maliyetini hesaplamak için, ICC Merkezin web sitesindeki maliyet hesaplayıcı kullanılabilir.

http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/arbitration/cost-and-payment/cost-calculator/

ICC Tahkim Çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için:
http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/arbitration/