ICC Turkey
ICC Turkey
ICC TurkeyETKİNLİKLER
22-23
Mart
2014

CDCS SINAVINA HAZIRLIK SEMİNERİ

14
Nisan
2014

ICC Türkiye Milli Komitesi XI. Milletlerarası Tahkim Semineri

26
Nisan
2014

Türk Hukukunda ve Dış Ticarette Poliçe Semineri

10-11
Mayıs
2014

Uygulamada Akreditifler Semineri

24
Mayıs
2014

Banka Ödeme Yükümlülükleri (BPO) Semineri

YAYINLAR
....................................................................................
....................................................................................