ICC Turkey
ICC Turkey
ICC Turkey







ETKİNLİKLER
27
Aralık
2014

ICC XII. MİLLETLERARASI TAHKİM SEMİNERİ TAHKİM ŞARTI VE GEÇERLİLİĞİ

13-14
Aralık
2014

13-14 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan “Akreditif, Standby ve Garantilerde Rezerv Konuları Eğitimi” Semineri (13 PDUs)

22-23
Mart
2014

CDCS SINAVINA HAZIRLIK SEMİNERİ

14
Nisan
2014

ICC Türkiye Milli Komitesi XI. Milletlerarası Tahkim Semineri

26
Nisan
2014

Türk Hukukunda ve Dış Ticarette Poliçe Semineri

10-11
Mayıs
2014

Uygulamada Akreditifler Semineri

24
Mayıs
2014

Banka Ödeme Yükümlülükleri (BPO) Semineri

YAYINLAR
....................................................................................
....................................................................................