ICC Turkey


Eğitim ve Seminer Duyuruları

 

Dış Ticaret Finansmanı ve Risk Yönetim Teknikleri Eğitimi (13 PDUs)

Tarih             : 17-18 Aralık 2016
Yer                 : Radisson Blu Otel İstanbul Şişli,  19 Mayıs Cad No. 2 Şişli/İSTANBUL
Eğitmenler : Abdurrahman Özalp, Hasan Apaydın, Nilgün Ersoy Demiroğlu,
Pınar Arabacıoğlu

Bilindiği gibi, ticaret yapmak üzere ilişkide bulunan amir, lehdar, bankalar ve diğer tüm rol alan taraflar dış ticaret ile ilgili tüm süreç ve riskleri bilmek ve değerlendirmek zorundadırlar.

Dış Ticaret stratejilerinin belirlenmesinde izlenecek sürecin sağlıklı olması ise tüm taraflarla olan ilişkilerin yönetimi, kullanılan ödeme yöntemlerinin doğruluğu, yerel ve ulusal kural, uygulama ve yayınlara hakim olmak ve tüm süreçleri bilmeye dayalıdır.  

Dış ticaret ile ilgili herkesin, gerek iş sahiplerinin, gerek uygulamacıların gerekse de bu konunun ayrılmaz bir parçası olan banka çalışanlarının böyle bir ihtiyacı olduğunu yıllardır Milli Komitemiz tarafından verilen seminer ve konferanslarda açıkça gözlemlediğimizden dolayı bu defa Milli Komitemiz bu alanda sektöre katkıda bulunmak amacıyla bu farklı semineri düzenlemiştir. 17-18 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Seminerimizin programı ve katılım formu ekte sunulmaktadır.

Seminere katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak en geç 14 Aralık 2016 gününe kadar Komitemize faks (0.312.219.42.58) veya
e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermelerini rica ederiz.

Eğitim kontenjanı sınırlı olup, kayıtlar öncelik esasına göre yapılacaktır. Kontenjan dolduğunda kayıtlar ilan edilen tarihten önce de kapatılabilir.
Bilgilerinizi rica eder, Seminerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,

 
ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER:


Uygulamada Akreditifler ve Özel Akreditif Kullanım Yöntemleri Semineri
26-27 Kasım 2016, İstanbul (12 PDU)

Akreditif açılış mesajlarının doğru kurgulanması, alınan metinlerin doğru değerlendirilmesi, belgelerin uluslararası kurallara uygun bir şekilde talep edilmesi ve incelenmesi için UCP 600 ve ISBP 745 yayınlarında belirtilen kurallara hakim olunması gerekmektedir. Bununla birlikte, ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen resmi görüşlerden haberdar olunması ve tüm bunların uygulamaya etkilerinin doğru bir şekilde anlaşılması gerekir.  Akreditif işleminin amacına uygun bir şekilde kullanılabilmesi ve teminat özelliğinin işletilebilmesi için ilgili tüm tarafların standart bir akreditif işlemine ait tüm unsurları bilinçli olarak kullanmayı bilmesi gerekir.

Bu nedenlerden dolayı akreditif açılış şartlarını belirleyenlerin, şartları değerlendirerek akreditifi kullanıp kullanmama kararını verenlerin, belgeleri düzenleyenlerin ve bizzat akreditif işlemlerini yürüten görevli bankacıların bu konulara ilişkin eğitimleri alarak bilgilerini tazelemeleri ve güncel tutmaları son derece önemlidir. 

Akreditif uygulamaları konusunda bilgi vermeyi ve akreditifin bilinçli kullanılmasını amaçlayan Milli Komitemiz, 26-27 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da “ Uygulamada Akreditifiler ve Özel Akreditif Kullanım Yöntemleri ” başlıklı eğitimi düzenleyecektir.  CDCS ve CSDG sertifikalarının uzatılması için PDU kazanımı ve CDCS adayları için hazırlık kapsamı özelliği taşıması seminerimizin diğer önemli getirileridir.  Söz konusu seminerde ele alınması planlanan ana konular ek (1)’de sunulmaktadır.

İlgililerin, ilişikte yer alan kayıt formunu ve ödeme dekontunu  en geç  21 Kasım 2016 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermelerini rica ederiz.

Eğitim kontenjanı sınırlı olup, kayıtlar öncelik esasına göre yapılacaktır. Kontenjan dolduğunda kayıtlar ilan edilen tarihten önce de kapatılabilir. Bilgilerinizi rica eder, seminerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Yeliz Geriş
Genel Sekreter

EKLER:15-16 Ekim 2016, İstanbul

ICC GÖRÜŞLERİ, ICC ULUSLARARASI EKSPERTİZ MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK KARARLARI (DOCDEX DECISIONS) & SIKÇA SORULAN SORULAR TARTIŞMA SEMİNERİ (12 PDU)

Bilindiği üzere,  Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), akreditifler altında ibraz edilen belgelerin uygun bir ibrazı oluşturup oluşturmadığı hakkında farklı görüşler ileri süren amir bankalar, lehtarlar, amirler ve görevli bankalardan aldığı görüş taleplerini sonuca bağlamakta ve ICC toplantılarında Bankacılık Komisyonu üyelerince onaylanan bu görüşler benzer olaylar yaşandığında sorunların çözümüne yardımcı olmaktadır.  Aynı şekilde taraflar arasında bir ihtilaf olduğunda ICC Uluslararası Bilirkişilik Merkezi’ne başvurulmakta ve atanan bilirkişiler ihtilaf ile ilgili karar vermektedir.

Örneğin rezerv konusu yapılan bir ibrazda benzer konuda verilmiş olan bir ICC görüşü ve DOCDEX kararına ilgi kurmak suretiyle bir görevli banka bir amir bankanın rezerv iddiasını çürütebilmektedir.  Akreditiflere ilişkin Birörnek Usuller ve Uygulama (UCP) kurallarının son revizyonunda birçok ICC görüşünün ve DOCDEX kararının kurallara dahil edilmiş olması söz konusu görüşlerin ve kararların önemini kanıtlamaktadır. Diğer taraftan söz konusu görüşler ve kararlar mahkemelere yansımış ihtilaflarda da referans olarak kullanılabilmektedir.

ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu üyeleri Abdurrahman Özalp, Hasan Apaydın ve Nilgün Ersoy’un eğitimci olacağı, 15-16 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da; UCP600 altında şimdiye kadar verilmiş olan görüşlerden, DOCDEX kararlarından ve sıkça sorulan sorulardan oluşan geniş bir seçkiyi içeren bir eğitim semineri düzenlenecektir.
  
Söz konusu Seminere katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak, ödeme dekontu ile birlikte en geç 12 Ekim 2016 tarihine kadar Milli Komitemize faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermesini rica ederiz.

Eğitim kalitesinin yüksek olması prensibiyle katılımcı sayısında sınırlandırmaya gidilmiştir. Bu bağlamda, başvurular öncelik sırasına göre değerlendirilecektir. Bilgilerinize sunar, Seminerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Yeliz Geriş
Genel Sekreter

EKLER:Dış Ticaret’te Sahtecilik Ve Dolandırıcılık (Fraud) Semineri (6 PDUs) ve “BPO – Bank Payment Obligation” (Banka Ödeme Yükümlülüğü) & URBPO (ICC’nin BPO Kuralları) Kuralları Tanıtım Semineri, 7-8 Mayıs 2016, İstanbul

ICC Türkiye Milli Komitesi 7 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da Dış Ticaret’te Sahtecilik Ve Dolandırıcılık (Fraud) Semineri’ni düzenleyecektir.  Bu   seminerimizde sırasıyla dış ticaret ile ilgili sahtecilik ve dolandırıcılık terimlerinin açıklanması, dış ticaret ile ilgili sözleşme, teslim şekilleri ve ödeme yöntemleri hakkında genel bilgilendirme, sahtecilik alanları, tarafların kayıpları, örnek olaylar ve önlemler tartışılacaktır. Söz konusu seminerin dış ticaret ile ilgili herkesin faydalanabileceği bir eğitim olacağına inanıyoruz.  Program ve detaylı bilgiler ekte sunulmaktadır.

Dış Ticaret’te Sahtecilik ve Dolandırıcılık (Fraud) Semineri’nin ardından, 8 Mayıs 2016 tarihinde Milli Komitemizce “BPO – Bank Payment Obligation” (Banka Ödeme Yükümlülüğü) & URBPO (ICC’nin BPO Kuralları) Kuralları Tanıtım Semineri düzenlenecektir. Bu seminerimizde uygulamada elde edilen tecrübelerle bu yeni tekniği ve kuralların tanıtımını yapacağız.  Bu yeni ödeme yöntemi tedarik zinciri uygulamalarına destek sağlarken ithalat ve ihracatçılar için güvence ve kolaylık sağlamakta, risk ve maliyetleri azaltmaktadır.  Dış ticaret ile ilgili herkesin bu yeni teknik ve kurallar ile tanışması için BPO eğitimimize katılmalarının faydalı olacağını düşünüyoruz.  Seminerin içeriğine ilişkin detaylı bilgiler ekte gönderilmektedir.

Her iki seminerden sadece biri için bir günlük kayıt yaptırmak mümkün olduğu gibi her iki seminer için de kayıt yaptırabilirsiniz.

Söz konusu seminerlere katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak, ödeme dekontu ile birlikte en geç 2 Mayıs 2016 tarihine kadar Milli Komitemize faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermesini rica ederiz.

Eğitim kalitesinin yüksek olması prensibiyle katılımcı sayısında sınırlandırmaya gidilmiştir. Bu bağlamda, başvurular öncelik sırasına göre değerlendirilecektir. Bilgilerinize sunar, seminerlerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Yeliz Geriş
Genel Sekreter

EKLER:DUYURU ICC/FIDIC Konferansı “Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkların Çözümü”
29-30 Mart 2016, İstanbul

Bilindiği üzere, 1913 yılında kurulan İsviçre merkezli Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu’nun (FIDIC), bir milyon meslek insanını temsil eden 75 kurum üyesi bulunmaktadır. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği de FIDIC üyesidir. Çin ve ABD ile birlikte Dünya İnşaat Sektörü’nde ilk üç sırada yer alan ülkemizde düzenlenecek “Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkların Çözümü” konulu Konferans, Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (FIDIC) ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) işbirliğiyle, 29-30 Mart 2016 tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır.

Konferans dili İngilizcedir. Konferansta ele alınacak konuların içeriği ve sponsorluk koşulları ile ilgili bilgiye ekte yer alan belgelerden ulaşabilirsiniz. Sponsorlukla ilgilenenlerin Milli Komitemiz ile temasa geçmelerini rica ederiz.

Konferansa mühendislerin, müteahhitlerin, sözleşmeler alanında uzman hukukçuların, inşaat şirketlerinde çalışan avukatların, akademisyenlerin, hakemlerin, arabulucuların, eksperlerin, kamu kurumları ve finans kuruluşlarının satınalma bölümlerinde çalışan uzmanların katılımının faydalı olacağı düşünülmektedir.   

Kayıt ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

ICC web sitesi www.iccwbo.org üzerinden, http://www.iccwbo.org/Training-and-Events/All-events/Events/2016/International-Construction-Contracts-Dispute-Resolution/ linkinden online kayıt sayfasına ulaşılabilmektedir. 

Kayıt ücreti:
Erken kayıt ücreti (29 Ocak 2016’ya kadar): €690
Kayıt Ücreti        (29 Ocak 2016 sonrası için): €990

ICC Türkiye Milli Komitesi üyelerine %30 indirim uygulanacağı için aşağıdaki ücretler geçerli olacaktır. Üyelerimiz indirim kodunu öğrenmek için Komitemizle irtibata geçebilirler.

ICC Türkiye - Erken kayıt ücreti (29 Ocak 2016’ya kadar): €483
ICC Türkiye -Kayıt Ücreti        (29 Ocak 2016 sonrası için): €554,40

Grup indirimi: Aynı firma ya da kuruluştan 5 katılımcı için 4 kişilik kayıt ücreti geçerli olacaktır.

Ayrıca, kurum avukatları, tam zamanlı akademisyenler ve kamu çalışanları için de %30 indirim uygulanacaktır. Kayıt sayfasını ziyaret ediniz.

Kayıt İptali:
26 Şubat 2016’ya kadar geçerli olmak üzere kayıt iptali durumunda yatırılan ücretin %50’si iade edilir. Ayrıca, talep edilmesi durumunda, konferansa yapılan bir kayıt, aynı firma ya da kuruluştan başka bir katılımcıya devredilebilir.  İptal koşullarına ulaşmak için http://www.iccwbo.org/Training-and-Events/All-events/Events/2016/International-Construction-Contracts-Dispute-Resolution/ internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bilgilerinizi rica eder, Konferansa gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

EKLER:CDCS Sınavına Hazırlık Semineri, 19-20 Mart 2016

Bilindiği üzere, uluslararası ticaretteki ödeme yöntemleri arasında özel bir yeri olan akreditif, alıcı ile satıcı arasındaki karşılıklı güven sorununu bankaları devreye sokarak çözümlerken aynı zamanda bankaları akreditif konusu mal veya hizmetlerle ilgilenmeksizin sadece belgeler üzerinden işlem yapmakla yükümlü tutmaktadır.  Dolayısıyla, akreditif konusu belgeleri düzenleyenlerin ve bu belgeleri kontrol edenlerin bilgi ve tecrübelerinin üst düzeyde olması ve akreditif işlemlerinde görevli bankacıların deneyimli uzmanlar tarafından eğitilmeleri gerekmektedir. CDCS (Certified Documentary Credit Specialist) sınavı, akreditiflerle ilgilenen her görevliye dünya çapında kabul gören SERTİFİKALI AKREDİTİF UZMANI unvanını kazanma şansı tanımaktadır.

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)’nın evrensel boyutta uygulanan en önemli bankacılık kurallarından olan Vesikalı Krediler “Documentary Credits” ile ilgili Uluslararası Uzmanlık Sınavı bu yıl 8 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul’da ve Ankara’da  tekrar yapılacaktır.

ICC Türkiye Milli Komitesi her yıl olduğu gibi bu yıl da CDCS Sınavı öncesinde sınava hazırlık niteliğinde bir eğitim semineri düzenlemektedir. Seminer, 19-20 Mart 2016 tarihlerinde Radisson Blu otelinde gerçekleştirilecektir. 

ICC yayınlarının (UCP600, ISBP 745, URR725, INCOTERMS 2010) yorumlanmasını esas alan, ICC Paris Merkezi’nin akreditiflere ilişkin yaşanan sorunlar konusunda verdiği resmi görüşlerden (ICC Opinions) yapılan seçkilerle desteklenen ve ayrıca CDCS sınavına hazırlık sorularının irdeleneceği Seminerimiz, Komitemizin Bankacılık Komisyonu üyeleri tarafından sunulacaktır.

Bilgilerinizi ve söz konusu Seminere katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak, ödeme dekontu ile birlikte en geç 11 Mart 2016 tarihine kadar Milli Komitemize faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermesini rica ederiz.

Eğitim kalitesinin yüksek olması prensibiyle katılımcı sayısında sınırlandırmaya gidilmiştir. Bu bağlamda, başvurular öncelik sırasına göre değerlendirilecektir. Bilgilerinize sunar, Seminerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Yeliz Geriş
Genel Sekreter
ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER:ICC Türkiye Milli Komitesi’nin 06-07 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceği “Özel akreditif kullanım yöntemleri, akreditif içeriğinin oluşturulması, ihbarı ve değiştirilmesi ” Semineri. (12 PDU)

Akreditif açılış mesajlarının doğru kurgulanması, alınan metinlerin doğru değerlendirilmesi, belgelerin uluslararası kurallara uygun bir şekilde talep edilmesi ve incelenmesi için UCP 600 ve ISBP 745 yayınlarında belirtilen kurallara hakim olunması gerekmektedir. Bununla birlikte, ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen resmi görüşlerden haberdar olunması ve tüm bunların uygulamaya etkilerinin doğru bir şekilde anlaşılması gerekir.  Akreditif işleminin amacına uygun bir şekilde kullanılabilmesi ve teminat özelliğinin işletilebilmesi için ilgili tüm tarafların standart bir akreditif işlemine ait tüm unsurları bilinçli olarak kullanmayı bilmesi gerekir.

Bu nedenlerden dolayı akreditif açılış şartlarını belirleyenlerin, şartları değerlendirerek akreditifi kullanıp kullanmama kararını verenlerin, belgeleri düzenleyenlerin ve bizzat akreditif işlemlerini yürüten görevli bankacıların bu konulara ilişkin eğitimleri alarak bilgilerini tazelemeleri ve güncel tutmaları son derece önemlidir. 

Akreditif uygulamaları konusunda bilgi vermeyi ve akreditifin bilinçli kullanılmasını amaçlayan Milli Komitemiz, 6-7 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul’da “ Özel akreditif kullanım yöntemleri, akreditif içeriğinin oluşturulması, ihbarı ve değiştirimesi ” başlıklı eğitimi düzenleyecektir.  CDCS sertifikalarının uzatılması için 12 PDU kazanımı ve CDCS adayları için hazırlık kapsamı özelliği taşıması Seminerimizin diğer önemli getirileridir.  Söz konusu Seminerde ele alınması planlanan ana konular ek (1)’de sunulmaktadır.

İlgililerin, ilişikte yer alan bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu  en geç  1 Şubat 2016 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermelerini rica ederiz.

Eğitim kontenjanı sınırlı olup, kayıtlar öncelik esasına göre yapılacaktır. Kontenjan dolduğunda kayıtlar ilan edilen tarihten önce de kapatılabilir. Bilgilerinizi rica eder, Seminerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Yeliz Geriş
Genel Sekreter

EKLER:DUYURU “HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUN UYGULAMASI” ÇALIŞTAYI, 28.12.2015, İSTANBUL –SALON DEĞİŞİKLİĞİ

28 Aralık 2015 tarihinde Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde yapılacak “Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Milletlerarası Tahkim Kanunun Uygulaması” başlıklı Çalıştayımız Santral Kampüsü E3-101 numaralı salonda yapılacaktır.

Bilgilerinizi rica eder, Çalıştayımıza gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,

EKLER:DUYURU “HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUN UYGULAMASI” ÇALIŞTAYI, 28.12.2015, İSTANBUL -KONTENJAN DOLMUŞTUR

28 Aralık 2015 tarihinde Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde, Santral Kampüsü E1-301 numaralı salonda yapılacak “Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Milletlerarası Tahkim Kanunun Uygulaması” başlıklı Çalıştayımız için kontenjanımız dolmuş, kayıtlarımız kapatılmıştır.

Bilgilerinizi rica eder, Çalıştayımıza gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,DUYURU “HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUN UYGULAMASI” Çalıştayı 28 Aralık 2015, İstanbul

Bildiğiniz üzere, Komitemiz geleneksel olarak her sene Milletlerarası Tahkim Seminerleri düzenlemektedir.

Söz konusu Seminerlerimizden farklı olarak bu yıl Türk Hukukunda tahkimi düzenleyen temel kanunlar olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Milletlerarası Tahkim Kanunun uygulaması ile ilgili deneyimleri paylaşmak ve değişiklik önerilerini tartışmak üzere geniş katılımlı bir çalıştay düzenlemenin faydalı olacağı düşünülmüştür. 

Bu çerçevede, 28 Aralık 2015 tarihinde Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde, Santral Kampüsü E1-301 numaralı salonda “Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Milletlerarası Tahkim Kanunun Uygulaması” başlıklı bir çalıştay yapılacaktır.

Bu Çalıştaya katılanlar, uygulamacıların ve uzmanların tahkim deneyimlerinden yararlanacak, ayrıca tahkimi düzenleyen hükümlerde yapılmasını istediği değişiklikleri ve önerileri, yazılı ve sözlü olarak ifade etme imkanı bulacaktır.

Bilgilerinizi ve söz konusu Çalıştaya katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak en geç Pazartesi, 21 Aralık 2015 tarihine kadar Komitemize faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermesini rica ederiz.

Çalıştaya katılmak için kayıt yaptırmak tüm katılımcılar için zorunludur. Kontenjanımız sınırlı olup, kayıtlar öncelik esasına göre yapılacaktır. Kontenjan dolduğunda kayıtlar ilan edilen tarihten önce de kapatılabilir.

Çalıştayımıza gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Yeliz Geriş
Genel Sekreter

EKLER:DIŞ TİCARET STRATEJİ ve YÖNETİMİ EĞİTİMİ (13 PDUs)

Tarih              : 12-13 Aralık 2015
Yer                  : Dedeman İstanbul Oteli, Yıldız Posta Cad. No:50, Esentepe / İSTANBUL
Eğitmenler     : Abdurrahman Özalp, Hasan Apaydın

Bilindiği gibi, ticaret yapmak üzere ilişkide bulunan amir, lehdar, bankalar ve diğer tüm rol alan taraflar dış ticaret ile ilgili tüm süreç ve riskleri bilmek ve değerlendirmek zorundadırlar.

Dış Ticaret stratejilerinin belirlenmesinde izlenecek sürecin sağlıklı olması ise tüm taraflarla olan ilişkilerin yönetimi, kullanılan ödeme yöntemlerinin doğruluğu, yerel ve ulusal kural, uygulama ve yayınlara hakim olmak ve tüm süreçleri bilmeye dayalıdır.  

Dış ticaret ile ilgili herkesin, gerek iş sahiplerinin, gerek uygulamacıların gerekse de bu konunun ayrılmaz bir parçası olan banka çalışanlarının böyle bir ihtiyacı olduğunu yıllardır Milli Komitemiz tarafından verilen seminer ve konferanslarda açıkça gözlemlediğimizden dolayı bu defa Milli Komitemiz bu alanda sektöre katkıda bulunmak amacıyla bu farklı semineri düzenlemiştir. 12-13 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Seminerimizin programı ve katılım formu ekte sunulmaktadır.

Seminere katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak en geç  7 Aralık 2015 Pazartesi gününe kadar Komitemize faks (0.312.219.42.58) veya e-posta   (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermelerini rica ederiz.

Eğitim kontenjanı sınırlı olup, kayıtlar öncelik esasına göre yapılacaktır. Kontenjan dolduğunda kayıtlar ilan edilen tarihten önce de kapatılabilir.

Bilgilerinizi rica eder, Seminerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Yeliz Geriş
Genel Sekreter
ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER:DUYURU
28-29 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan “Akreditif, Standby ve Garantilerde Rezerv Konuları Eğitimi” Semineri
(13 PDUs

Rezerv konuları eğitimi uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan Ticari Akreditif, Teminat Akreditifi (Stanby L/C) ve Talep Garantiler ile ilgilidir. Akreditif, dünya ticaretinde kullanılan ve kuralları olan çok önemli bir ödeme yöntemidir. Akreditif, uluslararası ticarette yaygın ve güvenceli olarak kullanılmaktadır. Akreditif, bir lehtar (satıcı/ihracatçı/iş yapan) için bir veya birden fazla bankanın güvencesini sağlayan şartlı bir banka taahhüdüdür. Bir lehtarın akreditifin güvencesinden yararlanabilmesi için akreditifin şartlarını yerine getirmesi gerekir. Akreditifin şartları yerine getirmek, bizzat akreditifin içerisinde yer alan şartlar, akreditifin tabi tutulduğu kurallar ve akreditif ve kurallara ilişkin görüş ve kararlar ile uluslararası standart bankacılık uygulamasına uygun ibrazda bulunmaktır.

Akreditif lehtarı uygun ibrazda bulunduğu sürece akreditifin güvencesinden yararlanır. Bir başka deyişle, malı gönderdikten sonra alıcı ve yabancı ülke riskleri ile uğraşmadan kendisine akreditif açan bankaya veya teyit almışsa teyit bankasına belgelerini ibraz ederek parasını alır. İhracatçı (Lehtar) için en büyük risk rezerv konusu ile karşılaşmaktır, yani akreditif altında uygun ibrazda bulunamamaktır. Bir başka deyişle ibraz ettiği belgelerin bazı bakımlardan akreditifin şartlarına uygun olmamasıdır. İbraz edilen belgelerin akreditifin şartlarına uygun olmayan her bir unsur bir rezerv konusudur. Örneğin; konşimento ve imzalı bir faturanın ibraz edilmesini şart koşan bir akreditif altında ibraz edilen ve üzerinde imza olmayan bir fatura ile üzerinde taşımacının tanımlanmadığı bir konşimento nedeniyle iki rezerv konusu söz konusu olur ve böylece lehtar akreditif altında ödeme alamaz. Rezerv nedeniyle akreditifin güvencesi ortadan kalkmış olur. Lehtarın akreditifin güvencesinden faydalanmak amacıyla uygun ibrazda bulunabilmesi için akreditif tekniğini, kuralları ve rezerv konularını çok iyi bilmesi gerekir.

Rezerv konuları nedeniyle ihracatçılar ve güvence ile iş yapanlar çok büyük zararlar ile karşı karşıya kalırken ülkeleri de zarara uğrayabilmektedir. İstatistiklere göre çoğu zaman rezerv oranın yüzde 50-60 civarında olabildiği görülebilmektedir. Bu durum uluslararası ticaretin çok önemli bir ödeme yöntemi olan akreditife güveni azaltabilmekte ve bu güvenceli ödeme yönteminden uzak durmaya neden olabilmektedir. Akreditifin layık olduğu yere gelmesi ve hak ettiği itibarı görmesi rezerv oranının düşürülmesi ile mümkündür. Rezerv oranının düşürülmesi akreditif ve kurallarını bilmek, rezerv konularını tanımak ve bu konulara hakim olmak ile mümkün olabilir. Bunun için bu konudaki tecrübe ve kaynaklardan yaralanmak gerekir.

Fonksiyonları bakımından farklı olsa da ibrazda bulunma ve uygun ibraz üzerine ödemenin alınması konusu Teminat akreditifleri (Stanby L/C) ve Garantiler için de geçerlidir. Bu konudaki kaynaklar daha çok teorik bilgileri vermekle sınırlı kaldıkları için eğitici rezerv konularına ilişkin kaynakları bulmak pek mümkün değildir.

Dış ticaret ile ilgili herkesin gerek iş sahiplerinin, gerek uygulamacıların gerekse de bu konuda eğitim gören üniversite ve özel kurs öğrencilerinin böyle bir ihtiyacı olduğunu yıllardır verdiğimiz seminer ve konferanslar da açıkça gördüğümüz için Komitemiz bu amaçla sektöre katkıda bulunmak amacıyla bu farklı semineri düzenlemiştir.

Bu seminer de genel olarak akreditif ve rezerv konularının anlatılmasının yanında şimdiye kadar karşılaşılan önemli rezerv konuları birer küçük olay haline getirilerek verilecektir, yeni ISBP 745’e göre değerlendirmeleri yapılacaktır, böylece rezerv konularının üzerinde konuşulması, tartışılması ve güncel ve kalıcı olarak öğrenilmesi mümkün olacaktır. Seminerimizin banka ve firmalarda çalışan uygulamacılar dışında Uluslararası Akreditif Uzmanlık Sertifikası (CDCS)’na hazırlanan kişilere de çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Seminer programımız ilişikte sunulmaktadır.

Seminere katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak en geç Pazartesi, 23 Kasım 2015 tarihine kadar Komitemize faks (0.312.219.42.58) veya e-posta  (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermesini rica ederiz.

Eğitim kontenjanı sınırlı olup, kayıtlar öncelik esasına göre yapılacaktır. Kontenjan dolduğunda kayıtlar ilan edilen tarihten önce de kapatılabilir.

Bilgilerinizi rica eder, Seminerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Yeliz Geriş
Genel Sekreter
ICC Türkiye Milli Komitesi

Not: Bu seminerimiz son ICC Görüşlerine göre güncellenmiştir.

EKLER:

 


CDCS Sınavına Hazırlık Semineri, 21-22 Mart 2015, İSTANBUL

Bilindiği üzere, uluslararası ticaretteki ödeme yöntemleri arasında özel bir yeri olan akreditif, alıcı ile satıcı arasındaki karşılıklı güven sorununu bankaları devreye sokarak çözümlerken aynı zamanda bankaları akreditif konusu mal veya hizmetlerle ilgilenmeksizin sadece belgeler üzerinden işlem yapmakla yükümlü tutmaktadır.  Dolayısıyla, akreditif konusu belgeleri düzenleyenlerin ve bu belgeleri kontrol edenlerin bilgi ve tecrübelerinin üst düzeyde olması ve akreditif işlemlerinde görevli bankacıların deneyimli uzmanlar tarafından eğitilmeleri gerekmektedir. CDCS (Certified Documentary Credit Specialist) sınavı, akreditiflerle ilgilenen her görevliye dünya çapında kabul gören SERTİFİKALI AKREDİTİF UZMANI unvanını kazanma şansı tanımaktadır.

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)’nın evrensel boyutta uygulanan en önemli bankacılık kurallarından olan Vesikalı Krediler “Documentary Credits” ile ilgili Uluslararası Uzmanlık Sınavı bu yıl 10 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da ve Ankara’da  yapılacaktır.

ICC Türkiye Milli Komitesi her yıl olduğu gibi bu yıl da CDCS Sınavı öncesinde sınava hazırlık niteliğinde bir eğitim semineri düzenlemektedir. Seminer, 21-22 Mart 2015 tarihlerinde TOBB İstanbul Hizmet Binası gerçekleştirilecektir. 

ICC yayınlarının (UCP600, ISBP 745, URR725, INCOTERMS 2010) yorumlanmasını esas alan, ICC Paris Merkezi’nin akreditiflere ilişkin yaşanan sorunlar konusunda verdiği resmi görüşlerden (ICC Opinions) yapılan seçkilerle desteklenen ve ayrıca CDCS sınavına hazırlık sorularının irdeleneceği Seminerimiz, Komitemizin Bankacılık Komisyonu üyeleri tarafından sunulacaktır.

Bilgilerinizi ve söz konusu Seminere katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak, ödeme dekontu ile birlikte en geç 17 Mart 2015 tarihine kadar Milli Komitemize faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermesini rica ederiz.

Eğitim kalitesinin yüksek olması prensibiyle katılımcı sayısında sınırlandırmaya gidilmiştir. Bu bağlamda, başvurular öncelik sırasına göre değerlendirilecektir. Bilgilerinize sunar, Seminerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Yeliz Geriş
Genel Sekreter
ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER:

 


Garantiler için Uluslararası Uzmanlık Sertifika (CSDG) Sınavı Hazırlık Semineri, 28 Şubat-1 Mart 2015, İSTANBUL

Certificate for Specialists in Demand Guarantees (CSDG) sınavı, Milletlerarası Ticaret Odası(ICC) ve ifs (Institute of Financial Services)-University College işbirliğiyle yapılan, uluslararası geçerliliği olan bir sertifika sınavıdır. CSDG Sınav kapsamı; Garantiler, Kontrgarantiler ve Garanti Akreditifleri (Stanby Letter of Credits) teknikleri ile bunların uluslararası ICC Kuraları olan URDG 758 ve ISP 98 kurallarından oluşmaktadır.

Bu yıl,  10 Nisan 2015 tarihinde İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecek sınav ile ilgili detaylı bilgiye  http://www.iccwbo.org/About-ICC/Policy-Commissions/Banking/Certificate-for-Specialists-in-Demand-Guarantees-(CSDG)/ internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Söz konusu sınava hazırlık niteliğinde, 28 Şubat-1Mart 2015 tarihlerinde İstanbul’da bir eğitim semineri düzenlenecektir. Seminerde sınav ile ilgili kısa bir bilgilendirmeden sonra esas olarak Garantiler, Kontrgaranti ve Garanti Akreditifleri (Standby L/C) tekniği ile ICC kuralları detaylı olarak işlenecektir. Seminerimiz, uygulamalardan örnekler ve ICC görüşleri ile de desteklenecektir. Sınava girmeyecekler için de Seminerin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Bilindiği üzere, ICC tarafından 1991 yılında yayınlanan “Garantilere İlişkin Birörnek Kurallar-URDG 458”, 1 Temmuz 2010 tarihinde revize edilerek “URDG 758” adı altında yürürlüğe girmiştir. Uygulamacıların, teminat mektupları alanında ortaya çıkabilecek sorunları en gelişmiş biçimde dengelediğine inandıkları bu kurallar, bağımsız ve şart koşulan belgelerin ibrazında ilk talepte ödenir nitelikteki teminat mektuplarına uygulandığında işlemin tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini kesin ve açık çizgilerle ortaya koymaktadır.

Uluslararası alanda geniş bir kullanım alanı bulunan URDG 758 Kuralları, Uluslararası Müşavir Mühendisler Federasyonu (FIDIC) tarafından model garantilerde uygulanmakta olup, daha sonra Dünya Bankasının tüm şartsız talep formlarına dahil edilmişlerdir. Ayrıca söz konusu kurallar Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Kanunu (UNCITRAL) kapsamında onaylanmış ve ulusal kanun yapıcılar tarafından örnek olarak kullanılmaktadır. Aynı şekilde ISP 98 kuralları da bir tür Garanti Akreditifi olan Standby L/C’ler için geliştirilmiş olup, ICC tarafından 1998 yılında yayınlanmıştır.

Bilgilerinizi ve söz konusu Seminere katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak, ödeme dekontu ile birlikte en geç 20 Şubat 2015 tarihine kadar Milli Komitemize faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermesini rica ederiz.

Bilgilerinize sunar, Seminerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

EKLER:

- Program
- Kayıt Formu
- Seminer Konuları

 


“Özel akreditif türleri, akreditif içeriğinin oluşturulması, belgeler ve özel şartlar” Semineri
7-8 Şubat 2015 İSTANBUL
(11 PDUs)

Bilindiği üzere; akreditif uluslararası ticarette ödeme yöntemi olarak önemli ve özel bir konuma sahiptir. Akreditif alıcı – satıcı arasındaki güven sorununu bankalar üzerinden açılan akreditif şartları ve Uluslararası Ticaret Odası ( ICC) kurallarına uygun belge ibrazı temelinde bankaların ödeme taahhüdünü oluşturarak çözmeyi amaçlayan bir ödeme yöntemidir.

Diğer yandan, akreditif sahip olduğu bu özelliği sayesinde, gelişen ticaret yöntemlerinin getirdiği farklı ihtiyaçları da karşılama kabiliyetine sahiptir. Bunun için yapılması gereken; ticari ihtiyaca uygun olan özel akreditif türünü belirlemek ve buna uygun içerikte bir akreditif açılışı yapmaktır. Uygulamada; transferable, back to back,  red clause, revolving ve standby l/c gibi kavramlarla anılan özel akreditif türleri, standart akreditif ilişkisine ek olarak gündeme gelen bazı farklı ticari ihtiyaçları gidermek üzere oluşturulmuştur.           

Örneğin, devredilebilir (transferable) bir akreditif sayesinde alıcı – satıcı yanında bir imalatçı veya tedarikçinin de yer aldığı bir ticari işlemde tüm taraflar adına gerekli banka taahhüdü güvencesinin yaratılması mümkündür. Başka bir işlemde satıcıya prefinansman sağlamak amacı ile akreditif bedelinin bir kısmının veya tamamının akreditif güvencesi altında peşin olarak ödenmesi mümkündür (Red clause l/c). Taraflar arasında var olan sürekli bir akreditif ilişkisinde akreditifin belli sürelerde ve miktarlarda kendini yenilemesi şartının eklenmesi ile (revolving l/c) operasyonel maliyetlerden  ve işgücünden tasarruf edilmesi sağlanabilir. Karmaşık belge ibrazının ve şartların gerekmediği durumlarda akreditifin sadece teminat özelliğinin ön plana çıkarılarak (standby l/c) kullanılması da mümkündür. 

Ancak akreditif işleminin bu amaçlarla, doğru bir şekilde kullanılabilmesi için öncelikle ilgili tüm tarafların standart bir akreditif işlemine ait tüm unsurları bilinçli olarak kullanmayı bilmesi gerekir. Örneğin, satıcı; akreditif şartlarına, ICC’nin 600 sayılı (UCP) yayınına ve yine ISBP 745 sayılı ICC yayının içerdiği uluslararası standart bankacılık uygulamaları prensiplerine uygun belge ibrazı yapabilmelidir. Alıcı; oluşturacağı akreditif metnindeki  şartlara istinaden yapılacak belge ibrazının ticari ilişkisine, ihtiyaçlarına, risk anlayışına uygun olmasını sağlayabilmelidir.

Bankalar açısından bakıldığında ise; ödeme taahhütlerini ve muhabir bankalar/müşterileri ve yurtdışındaki alıcı/satıcı firmalar karşısında itibarlarını ortaya koyarak aracılık ettikleri bu işlemlerde; tarafların ticari ihtiyacını, uluslararası kurallar çerçevesinde doğru değerlendirerek açacakları akreditiflerin, açtıkları akreditiflerde sonradan yapacakları değişikliklerin ve nihayetinde ibraz edilen belgelerin akreditif ve UCP gereklerine uygun olup olmadığını tespit edebilmeleri  kritik önemdedir.

Akreditif açılış mesajlarının doğru kurgulanması, alınan metinlerin doğru değerlendirilmesi, belgelerin uluslararası kurallara uygun bir şekilde talep edilmesi ve incelenmesi için UCP 600 ve ISBP 745 yayınlarında belirtilen kurallara hakim olunması gerekmektedir. Ayrıca belli dönemlerde ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen resmi görüşlerden haberdar olunması ve tüm bunların uygulamaya etkilerinin doğru bir şekilde anlaşılması gerekir.                          

Bu nedenlerden dolayı akreditif açılış şartlarını belirleyenlerin, şartları değerlendirerek akreditifi kullanıp kullanmama kararını verenlerin, belgeleri düzenleyenlerin ve bizzat akreditif işlemlerini yürüten görevli bankacıların deneyimli uzmanlar tarafından eğitilmeleri her zaman çok önemlidir.  

ICC Türkiye Milli Komitesi zaman zaman düzenlediği seminerlerle akreditif uygulamaları konusunda bilgi vermeyi ve akreditifin bilinçli kullanılmasını amaçlamaktadır.

Bu seminerimizde kuralların olduğu gibi aktarılması yerine kuralların uygulamaya etkileri ve akreditifin standart akreditif güvencesi yanında değişik ticari ihtiyaçları karşılamak üzere kullanılması özelliği üzerinde durulacaktır.

Seminerimizin bir diğer özelliği CDCS sınavına hazırlık niteliği taşımasıdır.

Söz konusu Seminerde ele alınması planlanan ana konular ek(1)’de sunulmaktadır.

İlgililerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu  en geç 4 Şubat 2015 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermelerini rica ederiz.

Eğitim kontenjanı sınırlı olup, kayıtlar öncelik esasına göre yapılacaktır. Kontenjan dolduğunda kayıtlar ilan edilen tarihten önce de kapatılabilir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

 

EKLER:

Güncel Duyurular  2022 - 2021  2020 - 2019  2018 - 2017  2016 - 2015  2014 - 2013