ICC Turkey


Eğitim ve Seminer Duyuruları

ONLINE EĞİTİM: “ICC BANKACILIK KOMİSYONU GÖRÜŞLERİ VE DOCDEX BİLİRKİŞİLİK KARARLARI(AKREDİTİFLER & STANDBY AKREDİTİFLER)” EĞİTİMİ
30 Mayıs 2024, saat 10.00 - 14.00
Eğitmen: Sn. Dr.Hasan Apaydın
*CDCS ve CSDG sertifika yenileme programı kapsamında CPD (Continuous Professional Development) talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

 

Milli Komitemiz Bankacılık Komisyonu tarafından 30 Mayıs 2024 tarihinde 10.00 – 14.00 saatleri arasında “ICC BANKACILIK KOMİSYONU GÖRÜŞLERİ VE DOCDEX BİLİRKİŞİLİK KARARLARI (AKREDİTİFLER & STANDBY AKREDİTİFLER)” başlıklı online bir eğitim gerçekleştirilecektir.


“ICC Bankacılık Komisyon Görüşleri ve DocDex Kararları” eğitimi uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan Ticari Akreditif, Teminat Akreditifleri (Standby L/C) ile ilgilidir.


Akreditif, Dünya ticaretinde yaygın ve güvenceli olarak kullanılan ve kuralları olan çok önemli bir ödeme yöntemidir. Akreditif, bir lehtar (satıcı/ihracatçı/iş yapan) için bir veya birden fazla bankanın güvencesini sağlayan şartlı bir banka taahhüdüdür. Bir lehtarın akreditifin güvencesinden yararlanabilmesi için akreditifin şartlarını yerine getirmesi gerekir. Akreditifin şartlarını yerine getirmek için ibraz edenin akreditifin şartlarına, kurallarına ve ICC tarafından verilen görüş ve kararlara uygun ibrazda bulunması gerekir. Yani akreditifin güvencesinden faydalanmak sadece akreditifin görünüşteki şartlarını yerine getirmek ve kurallara genel olarak uymak yetmemektedir. ICC tarafından verilen görüş ve kararları da bilmek ve uygulamak gerekmektedir. Yerel ve uluslararası ticaretin vazgeçilmez çok güçlü bir aracı olan akreditifin güvencesinden faydalanmak için uygun ibrazda bulunmak gerekir. Biraz daha açmak gerekirse; bir akreditif işleminde, satıcı veya lehtar malı gönderdikten sonra alıcı ile uğraşmaz, duruma göre teyit alırsa amir banka ve yabancı ülke riskleri ile de uğraşmadan ticaretini yapabilir. Bunun için yükleme veya sevkiyat sonrası uygun belgelerini ibraz ederek parasını alır. Bir akreditif işleminde satıcı/lehtar için en büyük risk rezerv ile karşılaşmaktır, yani akreditif altında ibraz ettiği belgelerde eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilmesi ve düzeltilememesidir. Örneğin; bir konşimento ve bir imzalı bir faturanın ibraz edilmesini şart koşan bir akreditif altında ibraz edilen ve üzerinde imza olmayan bir fatura veya üzerinde taşımacının “carrier” olarak tanımlanmadığı bir konşimento rezervli sayılır.


Aynı durum Standby akreditifler yani teminat akreditifleri için de geçerlidir. Rezerv oranının düşürülmesi ticari akreditif ve teminat akreditifleri  kurallarını, rezerve neden olan konularını bilmek ve bu konulara hâkim olmak ile mümkündür.


Bu eğitim ile son dönemde Ticari Akreditifler ve Standby Akreditiflere ilişkin verilmiş ICC Görüşleri ve DocDex Bilirkişilik kararları kısa vakalar şeklinde verilecek olup her bir görüş veya DocDex kararının tüm yönleriyle ele alınarak tartışılması ve anlaşılması sağlanacaktır. 


Eğitimde ele alınacak konuların başta banka ve firmaların hukuk, denetim/teftiş kurumları, dış ticaret operasyonları, dış ticaret iş geliştirme/satış, finansal kurumlar ve muhabir bankacılığı personeli, ticareti olan firmaların yöneticileri, sahipleri, uygulamacıları, Uluslararası Akreditif Uzmanlık Sertifikası (CDCS) ve Talep Garantileri Uzmanlık Sertifikasına (CSDG) hazırlanan kişiler için de faydalı olacağı öngörülmektedir.


Eğitime kayıt yaptırmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

 


ONLINE EĞİTİM: “UYGULAMADA AKREDİTİFLER”
24 Nisan 2024, Çarşamba saat 10.00 – 13.00
25 Nisan 2024, Perşembe saat 10.00 – 13.00
(Eğitim süresi iki gündür)
Eğitmen: Yahya Kütükçü
* CDCS sertifika yenileme programı kapsamında CPD talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

 


Milli Komitemiz Bankacılık Komisyonu tarafından 24 ve 25 Nisan 2024 tarihlerinde (2 gün) 10.00 – 13.00 saatleri arasında “UYGULAMADA AKREDİTİFLER’’ başlıklı bir online eğitim gerçekleştirilecektir.

Eğitim kapsamında; Akreditif metinlerinin UCP 600 kuralları, ISBP 821 Standartları ve ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen görüşlere uygun olarak değerlendirilmesine yönelik bilgilendirme yapılacaktır. Genel çerçevede aşağıdaki konular ele alınacaktır;

 • Akreditifin ödeme yöntemi olarak tercih edilmesi, riskler ve genel bilgiler
 • Akreditiflerin değiştirilmesi ve irrevocable özelliği   
 • Akreditifin vadesi ve yeri, geçerli olduğu banka
 • Akreditiflere teyit eklenmesi
 • Akreditif belgelerinin postada kaybolmasına ilişkin sonuçlar
 • Belgelere ilişkin bazı önemli konular ve ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen ilgili görüşler
 • Akreditiflerde yer alan bazı özel şartlar ve ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen ilgili görüşler
 • Tolerans uygulamaları
 • Akreditiflerin iskonto edilmesi
 • Incoterms 2020 genel bilgilendirme 

 

KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ.
Saygılarımızla,

 


 

ONLINE EĞİTİM: “DIŞ TİCARETTE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK (FRAUD)” EĞİTİMİ
21 Mart 2024, saat 14.00 – 17.00
Eğitmen: Abdurrahman Özalp
* CSDG veya CDCS sertifika yenileme programları kapsamında CPD talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir. (3 CPD alınması mümkündür)

 


ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından, 21 Mart 2024 tarihinde 14.00 – 17.00 saatleri arasında “DIŞ TİCARETTE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK (FRAUD)” eğitimi gerçekleştirilecektir. Bu eğitimde sırasıyla; ticaretin ekosistemi, sahtecilik ve dolandırıcılık alanları, terimlerinin açıklanması, dış ticaret ile ilgili sözleşme, teslim şekilleri ve ödeme yöntemleri hakkında genel bilgilendirme yapılırken risk noktaları, sahtecilik alanları ve örnek olaylar verilecektir. Bunun dışında sahtecilikte kullanılan dokümanların görselleri tanıtılırken sahtecilik belirtileri, kısa notları, operasyonel ve finansal önlemleri detaylı olarak verilecektir. Eğitim içeriği aşağıda sunulmaktadır.  

EĞİTİM İÇERİĞİ
Ø    TİCARETİN YAPISI, EKOSİSTEMİ VE SAHTECİLİK/DOLANDIRICILIK (FRAUD) KONUSUNA GİRİŞ
Ø    SAHTECİLİK/DOLANDIRICILIK (FRAUD) TERİMLERİ VE ALANLARI
Ø    TESLİM VE ÖDEME YÖNTEMLERİ GENEL BİLGİLENDİRME VE RISK NOKTALARI
Ø    SÖZLEŞME, TESLİM VE ÖDEME YÖNTEMLERİNDE SAHTECİLİK ALANLARI VE KORUNMA YOLLARI
o   İlk temas
o   Sözleşme
o   Teslim/Ödeme Yöntemi
o   Belgeler
o   Aracılar
o   Finansman
Ø    TİCARET İŞLEMLERİNDE SAHTECİLİK/DOLANDIRICILIK BELİRTİLERİ
Ø    ÖRNEK OLAYLAR VE ICC’NİN TİCARİ İŞLEMLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Ø    OPERASYONEL VE FİNANSAL ÖNLEMLER
Ø    SORU/CEVAP
Dış ticaret ile ilgili herkesin fayda elde edebileceği bir eğitim olmasını amaçlıyoruz.


KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ.

ARKAPLAN
Global ticaretin hızla büyümesi, işlem çeşitliliğinin ve adetlerinin artması beraberinde “Fraudsters” dediğimiz uluslararası dolandırıcıların Türkiye’ye ilgisinin artmasına sebep olmuştur. Dış ticaret alanında kısaca “fraud” olarak adlandırılan bu faaliyetlerin amacı, alıcı, satıcı, banka veya diğer aracı kurumları dolandırmaktır. Dolandırıcılar amaçlarına ulaşmak için hedef kişilerin teknik bilgi eksikliğini ve zayıflıklarını kullanırlar. Teknik bilgi yetersizliğine başta Uluslararası Ticari  Kurallar olmak üzere dış ticaret işlemlerinde kullanılan teslim ve ödeme yöntemlerindeki eksik veya hatalı bilgiler örnek verilebilirken, diğer taraftan zayıflıklara, açgözlülük, tamahkârlık ve bencillik örnek olarak verilebilir.


Çalışarak üretimde bulunmak yerine başkası tarafından üretilmiş olanı almak bir çok kişi için her zaman cazip olmuştur. Başkası olanı almak güce bağlı olarak duruma göre fiziki veya fikri olmuştur. Fizikiden kasıt daha çok bireysel veya çete/ordu halinde bir yerleri ele geçirmek ve malları almak olurken, fikriden kasıt daha çok tasarlayarak birilerini kandırmak veya hile yapmak şeklinde ortaya çıkmaktadır. Eski çağlarda şahıslara veya ülkelere ait mal ve mülkü gasp etmek daha kolay olurken daha sonraki dönemlerde küçük grupların devlet halinde yaşamasıyla birlikte gittikçe bu durum zorlaşmış ve azalmıştır. Sonraki yıllarda uzak mesafeli ticaretin artmasıyla birlikte hedef daha az savunma imkanı olan kervanlar, gemiler ve diğer taşıma araçları olmuştur. Para ve para ile malı temsil edebilen kıymetli belgelerin ticarette kullanılmasıyla birlikte bu defa bu değerler hedef haline getirilmiştir. Bunlar veya yöntemlerin üzerinden kişilerin dolandırılması faaliyetleri ağırlık kazanmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte teknoloji de kullanılmış ve teknikler geliştirilmiştir. 


Para ve para ile temsil edilen ürünlerin bulunduğu alanlar her zaman sahtekâr ve dolandırıcılar için çekim alanları olmuştur. Ticaret faaliyeti içerisinde birbirini tanımayan taraflar, yabancı yasalar, kurallar, limanlar, gemiler, çalışanlar, gümrükler, kâğıt belgeler, elektronik sistemler, bilgisayarlar, mesajlar, vb. birçok unsur vardır. Bunların her biri sahtekâr veya dolandırıcılar için cazibe ve çalışma alanlarıdır. Sahtekâr veya dolandırıcılar fırsatını bulduklarında bu alanları kullanmaya ve sızmaya çalışırlar. Sahtekâr ve dolandırıcılar kullandıkları teknikleri sürekli geliştirirler, yenilerler, güncel tutarlar ve uyum sağlarlar. 


Ticaret yapan iyi niyetli kişilerin bunlardan korunmaları kolay değildir. Korunmak için sahtekar ve dolandırıcıların kullandıkları teknik ve yöntemleri onlar kadar bilmeleri veya en azından aşina ve farkında olmaları gerekir. Diğer taraftan ticaret yapanların kendi işlerinin teknik ve kurallarını, risk noktalarını, zayıflıklarını ve açıklarını çok iyi bilmeleri ve korumaları gerekir. Bunları yapabilmek bilgi sahibi olmak, uzman kişilerin tecrübelerinden faydalanmak ve yine bu konuda yazılmış gerçek kitaplardan, doğru sunum, seminer ve konferanslardan yaralanmak gerekir.

 


18. ICC TÜRKİYE TAHKİM GÜNÜ
16 Şubat 2024
Fairmont Quasar Otel, İstanbul

 


“18. ICC Türkiye Tahkim Günü”, ICC Türkiye Milli Komitesi ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile işbirliğinde TOBB Başkanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde 16 Şubat 2024 tarihlerinde İstanbul’da Fairmont Quasar Otel’de düzenlenecektir.


100 yılı aşkın bir maziye sahip olan Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), günümüzde, 170'den fazla ülkede, 45 milyondan fazla şirketi ve 1 milyardan fazla çalışanı temsil eden, Birleşmiş Milletlerde de Gözlemci Statüsünü kazanmış en büyük küresel iş dünyası organizasyonudur. Milletlerarası Ticaret Odası’nın hizmetlerini ülkemiz iş dünyasına ulaştırma görevini üstlenen ICC Türkiye Milli Komitesi, ICC Milletlerarası Tahkim Divanı’nın deneyimlerini paylaşmak ve tahkim konusunda iş dünyasını aydınlatmak amacıyla geleneksel tahkim konferansları düzenlemektedir.


Bu yıl, 18’incisini düzenleyeceğimiz konferansa alanında uzman hakemler, kamu ve özel sektör ve ticaret odalarının hukuk müşavirleri, Yargıtay üyeleri, hâkimler, avukatlar ve akademisyenlerin katılımlarının beklenmektedir.


Etkinlik kapsamında; 2023 ICC Tahkim Divanı Türkiye ve MENA Bölgesi Odaklı İstatistik Raporunun sunulmasının yanında Avrupa'daki Son Reformlar ve Türkiye'nin Tahkim Ortamına Etkileri; Türk İçtihat Hukukunda Uluslararası Tahkim Açısından Son Dönem Gelişmeleri ile Uluslararası Tahkimde Yapay Zekânın Kullanımı ve Uluslararası Tahkimde Yolsuzluk Sorunlarının ele alınacağı paneller yer alacaktır.

 • Etkinliğin İngilizce ve Türkçe taslak programı için tıklayınız.
 • Konferans kapsamında; İngilizce – Türkçe simültane tercüme mevcuttur.

 

KAYIT için tıklayınız.

 


 

YENİ TARİH / ONLINE EĞİTİM:
“UCP 600 ve ISBP 821’DEKİ BELGELERE İLİŞKİN ÖNEMLİ KURALLAR”
18 Ocak 2024 / saat 09.30 – 13.30
Eğitmen: Yahya Kütükçü, Zeynep Ersamut
*CDCS ve CSDG sertifika yenileme programı kapsamında CPD (Continuous Professional Development) talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

 


Milli Komitemiz Bankacılık Komisyonumuz tarafından 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan “UCP 600 ve ISBP 821 ’deki Belgelere İlişkin Önemli Kurallar” başlıklı eğitimin, eğitmenlerimizden birinin rahatsızlığı sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği duyurusu yapılmıştı.


Söz konusu eğitim, 18 Ocak 2024 tarihinde 09.30 – 13.30 saatleri arasında online olarak gerçekleştirilecektir.


Eğitim kapsamında; UCP 600 ve ISBP 821 Numaralı ICC yayınlarında yer alan akreditif belgelerine ilişkin genel standartlar ve belgeler özelinde (Fatura, taşıma belgeleri, sigorta belgeleri vb.) bazı önemli kurallara ve standartlara yönelik genel bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca eğitim sırasında ICC tarafından Temmuz 2023 itibarı ile kullanıma açılan ISBP 821 ile eski yayın olan ISBP 745 arasındaki farklılıklar bir başka ifade ile yeni eklenen paragraflar hakkında bilgilendirme yapılacaktır.  


EĞİTİME KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ.

 


 

ONLINE EĞİTİM: GARANTİ VE KONTRGARANTİLER, URDG 758 & ISDGP & GARANTİLERLE İLGİLİ ICC GÖRÜŞLERİ/DOCDEX KARARLARI
11 Ocak 2024, 10.00 – 14.00
Eğitmenler: Sn. Tuğba Arslan, Sn. Dr. Hasan Apaydın
* CDCS/CSDG sertifika yenileme programı kapsamında CPD talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

 ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu tarafından 11 Ocak 2024 tarihinde 10.00 – 14.00 saatleri arasında “Garanti/ Kontrgarantiler, URDG758 & ISDGP & Garantilerle İlgili ICC Görüşleri ve Docdex Kararları” başlıklı bir online eğitim gerçekleştirilecektir.


Söz konusu eğitim kapsamında; Garantiler, Kontrgarantilerin düzenlenmesi, gönderilmesi, ihbar edilmesi, talep yapılması, belgelerin incelenmesi, ret bildirisinin hazırlanması gibi teknikler ile ICC URDG Kuralları, Uluslararası Standard Garanti Uygulaması (ISDGP) ve ICC Global Bankacılık Komisyonu tarafından garantilerle ilgili yaşanan olaylar hakkında verilen resmi görüşler ve ICC Bilirkişilik merkezi (DocDex)'nin verdiği kararlar detaylı olarak anlatılacaktır.


Bilindiği üzere Garantiler ve Kontrgarantilere ilişkin Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) kuralları Bankacılık Teknikleri ve Uygulamaları Komisyonu tarafından 1991 yılında “Garantilere İlişkin Birörnek Kurallar-URDG”  yayınlanarak iş dünyasının hizmetine sunulmuş ve daha sonra revize edilerek, 1 Temmuz 2010 tarihinde “URDG 758” olarak yürürlüğe girmiştir. Garantilerde uluslararası en iyi uygulamaları temsil eden, URDG'yi tamamlayan URDG 758 için Uluslararası Standard Garanti Uygulaması (ISDGP) ise 2021 yılında yürürlüğe girmiştir.  
Uygulamacıların, garanti/kontrgaranti alanında ortaya çıkabilecek sorunları en gelişmiş biçimde dengelediğine inandıkları bu kurallar ve uygulamalar, bağımsız ve şart koşulan belgelerin ibrazında ilk talepte ödemeli teminat mektuplarına uygulandığında tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini kesin ve açık çizgilerle ortaya koymaktadır.


“Garantilere İlişkin Birörnek Kurallar-URDG”, Uluslararası Müşavir Mühendisler Federasyonu tarafından, model garantilerde uygulanmakta olup, daha sonra Dünya Bankasının tüm şartsız talep formlarına dâhil edilmişlerdir. Ayrıca söz konusu kurallar Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Kanunu kapsamında onaylanmış ve ulusal kanun yapıcılar tarafından örnek olarak kullanılmaktadır.


URDG kuralları dünya çapında özel sektör tarafından ve duruma göre kamu tarafından kullanılmaktadır.


EĞİTİME KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,

 


 

ONLINE EĞİTİM:“AKREDİTİF ve STANDBY REZERV KONULARI”
21 Eylül 2023 / saat 10.00 – 14.00
Eğitmen: Sn. Abdurrahman Özalp, Hasan Apaydın
*CDCS ve CSDG sertifika yenileme programı kapsamında CPD (Continuous Professional Development) talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

 


 


Milli Komitemiz Bankacılık Komisyonu tarafından 21 Eylül 2023 tarihinde 10.00 – 14.00 saatleri arasında “AKREDİTİF VE STANDBY REZERV KONULARI” başlıklı online bir eğitim gerçekleştirilecektir.


Eğitimde ele alınacak olan Rezerv konularının banka ve firmalarda çalışan uygulayıcıların yanında Uluslararası Akreditif Uzmanlık Sertifikası (CDCS)’na hazırlanan kişiler için de faydalı olacağını düşünülmektedir. Eğitime ilişkin bilgi aşağıda sunulmaktadır.

Akreditif ve Rezerv Kitabı


EĞİTİME KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ.

 

EĞİTİME İLİŞKİN BİLGİ:
Rezerv konuları eğitimi uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan Ticari Akreditif ve Teminat Akreditifi (Stanby L/C) ile ilgilidir. Akreditif, Dünya ticaretinde kullanılan ve kuralları olan çok önemli bir ödeme yöntemidir. Akreditif, uluslararası ticarette yaygın ve güvenceli olarak kullanılmaktadır. Akreditif, bir lehtar (satıcı/ihracatçı/iş yapan) için bir veya birden fazla tarafın/bankanın güvencesini sağlayan şartlı bir taahhüttür. Bir lehtarın akreditifin güvencesinden yararlanabilmesi için akreditifin şartlarını yerine getirmesi gerekir. Akreditifin şartları yerine getirmek ise bizzat akreditifin içerisinde yer alan şartlara, akreditifin tabi tutulduğu kurallara ve akreditif ve kurallara ilişkin görüş ve kararlar ile uluslararası standart bankacılık uygulamasına uygun ibrazda bulunabilmektir. Akreditif lehtarı uygun ibrazda bulunduğu sürece akreditifin güvencesinden yararlanır. Bir başka deyişle, malı gönderdikten sonra alıcı ve yabancı ülke riskleri ile uğraşmadan kendisine akreditif açan bankaya veya teyit almışsa teyit bankasına belgelerini ibraz ederek parasını alır. Akreditif işlemlerinde ihracatçı (Lehtar) için en büyük risk rezerv konularıdır, yani akreditif altında uygun ibrazda bulunamamak ve dolayısıyla akreditifin güvencesini kaybetmektir. İbraz edilen belgelerin akreditifin şartlarına uygun olmayan her bir unsur bir rezerv konusudur.


Örneğin; bir konşimento ve imzalı bir faturanın ibraz edilmesini şart koşan bir akreditif altında ibraz edilen ve üzerinde imza olmayan bir fatura ile üzerinde taşımacının “carrier” olarak tanımlanmadığı bir konşimento rezervlidir. Bundan dolayı ibrazda bulunan kişi (genellikle “Satıcı”) akreditif altındaki güvencesini kaybeder ve ödeme alamaz. Rezerv nedeniyle akreditifin güvencesi ortadan kalkmış ve satıcı alıcı ile baş başa kalmış olur. Bir Lehtarın akreditifin veya standby ’ın  güvencesinden faydalanabilmesi için mutlaka uygun ibrazda bulunması gerekir. Uygun ibrazda bulunabilmek için akreditif tekniğini, kurallarını ve rezerv konularını çok iyi bilmek gerekir. “Rezerv” konuları ile karşılaşan ihracatçılar, müteahhitler ve diğer iş yapanlar büyük zararlarla karşılaşabilirler. Bunların karşılaştığı zararlar aynı zamanda ülkenin zararıdır. İstatistiklere göre ortalama rezerv oranı yaklaşık yüzde 70 civarındadır. Bu durum uluslararası ticaretin çok önemli bir ödeme yöntemi olan akreditife güveni azaltmakta ve bu değerli ödeme yönteminden uzaklaşmaya yol açmaktadır. Akreditifin layık olduğu yere gelmesi ve hak ettiği itibarı görmesi, ticarette gerekli hizmeti verebilmesi ancak rezerv oranının düşürülmesi ile mümkün olacaktır.


Aynı durum Standby yani teminat akreditifleri için geçerlidir. Rezerv oranının düşürülmesi akreditif ve standbyın kurallarını bilmek, rezerv konularını tanımak ve bu konulara hakim olmak ile mümkündür. Bunu başarabilmek için bu konudaki tecrübe ve kaynaklardan yararlanmak gerekir. Konu daha çok ticari akreditifler ile bağlantılı görünmekle birlikte fonksiyonları bakımından farklı olsalar da gerek ibrazda bulunma ve gerekse de uygun ibraz üzerine ödeme almak bakımından aynı konu teminat akreditifleri için de geçerlidir. Bu konudaki kaynaklar daha çok teorik bilgiler ile sınırlı olup pratik bilgiler verememektedir, buda dolayısıyla bu konulara hakimiyeti güçleştirmektedir. Rezerv oranının yüksekliği kurallardan ziyade kuralların eksik bilinmesinden ve doğru uygulanmamasından kaynaklanmaktadır.


Bu durum bir ICC toplantısında da teyit edildi, buna göre; UCP 600 kuralları revize edilmeyecektir, bunun yerine UCP 600, ISBP, ICC Görüşleri ve Rezerv Konuları’nın daha iyi ve etkin öğrenilmesi sağlanacaktır tavsiyesinde bulunulmuştu. Bizlerde yıllardır bu konularda verdiğimiz seminer ve konferanslarda bu ihtiyacı tespit etmiş ve bu seminerimizi de tamamen bu konuya ayırmış bulunmaktayız. Son yıllarda yapmaya başladığımız “Rezerv Konuları” seminerimizin faydasını her bir eğitimden sonra aldığımız geri bildirimler ile çok açık görebiliyoruz. Bundan güç alarak her yıl en son bilgilere göre güncelleyerek yeniden düzenliyoruz. Bu defa yine bu konuda farkındalığı artırmak ve sektöre katkıda bulunmak amacıyla yeniden düzenlemiştir.


Bu seminer de genel olarak Akreditif ve Standby rezerv konularının anlatılmasının yanında şimdiye kadar karşılaşılan önemli rezerv konularını gerçek olaylar, ICC kuralları (UCP600, ISP98, ISBP745, URR725, INCOTERMS vb.), ICC görüşleri ve DOCDEX Kararları esas alınarak hazırlanan kısa olaylar üzerinden verilecektir. Her bir rezerv konusu tüm yönleriyle ele alınacak ve tartışılacaktır. Böylece eksik veya yanlış bilinen uygulamalar varsa tespit edilecek, rezerv konularının üzerinde konuşulması, tartışılması ve güncel ve kalıcı olarak öğrenilmesi mümkün olacaktır.


Not:  Bu eğitimin kaynak kitabı, ICC Türkiye tarafından yayınlanan ve ekte içindekiler bölümü sunulan “AKREDİTİF VE REZERV” isimli kitaptır. Eğitim; kitapta yer alan konu ve olaylar üzerinden yapılacaktır. Ekte içeriğine ilişkin bilgi sunulan kitabı ek ücret karşılığında temin etmek için Milli Komitemiz ile iletişim kurabilirsiniz.

Saygılarımızla,

 


ONLINE EĞİTİM: “ÖZEL AKREDİTİF TÜRLERİ”
6 Haziran 2023, Salı / 10.00 – 14.00
Eğitmenler: Yahya Kütükçü, Zeynep Ersamut
*CDCS ve CSDG sertifika yenileme programı kapsamında CPD (Continuous Professional Development) talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

 


 


Milli Komitemiz Bankacılık Komisyonu tarafından 6 Haziran 2023 tarihinde 10.00 – 14.00 saatleri arasında “ÖZEL AKREDİTİF TÜRLERİ” başlıklı bir online eğitim gerçekleştirilecektir.


Eğitim programı kapsamında; aşağıda sıralanan özel akreditif türlerinin tanımlanması ve uygulanmasına  ihtiyaç duyulan durumların açıklanması, bu işlemlerde alınan risklerin tarafların üstlendiği rollere göre (ithalatçı, ihracatçı, aracı ihracatçı, imalatçı)  değerlendirilmesinin yanında özel akreditif türlerinin ICC kurallarındaki yeri ve bu kuralların uygulanabilirliğine ilişkin konular ele alınacaktır.                

 • Devredilebilir akreditifler  (Transferable l/c)
 • Karşılıklı akreditifler (Back to back l/c)
 • Özel şart ile yenilenen akreditifler (Revolving l/c)
 • Akreditif bedelinin bir kısmının veya tamamının peşin olarak ödendiği ödenmesi (Red clause l/c)           

 

Kayıt için tıklayınız.

Saygılarımızla,

 


 

ONLINE EĞİTİM: “ICC BANKACILIK KOMİSYONU GÖRÜŞLERİ VE DOCDEX BİLİRKİŞİLİK KARARLARI” EĞİTİMİ
16 Mayıs 2023, saat 10.00 - 14.00
Eğitmenler: Sn. Abdurrahman Özalp, Sn. Hasan Apaydın
*CDCS ve CSDG sertifika yenileme programı kapsamında CPD (Continuous Professional Development) talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

 


 


Milli Komitemiz Bankacılık Komisyonu tarafından 16 Mayıs 2023 tarihinde 10.00 – 14.00 saatleri arasında “ICC BANKACILIK KOMİSYONU GÖRÜŞLERİ VE DOCDEX BİLİRKİŞİLİK KARARLARI” başlıklı online bir eğitim gerçekleştirilecektir.


“ICC Bankacılık Komisyon Görüşleri ve DocDex Kararları” eğitimi uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan Ticari Akreditif, Teminat Akreditifi (Stanby L/C) ve Garantilerle ile ilgilidir.


Akreditif, Dünya ticaretinde yaygın ve güvenceli olarak kullanılan ve kuralları olan çok önemli bir ödeme yöntemidir. Akreditif, bir lehtar (satıcı/ihracatçı/iş yapan) için bir veya birden fazla bankanın güvencesini sağlayan şartlı bir banka taahhüdüdür. Bir lehtarın akreditifin güvencesinden yararlanabilmesi için akreditifin şartlarını yerine getirmesi gerekir. Akreditifin şartlarını yerine getirmek için ibraz edenin akreditifin şartlarına, kurallarına ve ICC tarafından verilen görüş ve kararlara uygun ibrazda bulunması gerekir. Yani akreditifin güvencesinden faydalanmak sadece akreditifin görünüşteki şartlarını yerine getirmek ve kurallara genel olarak uymak yetmemektedir. ICC tarafından verilen görüş ve kararları da bilmek ve uygulamak gerekmektedir. Yerel ve uluslararası ticaretin vazgeçilmez çok güçlü bir aracı olan akreditifin güvencesinden faydalanmak için uygun ibrazda bulunmak gerekir. Biraz daha açmak gerekirse; bir akreditif işleminde, satıcı veya lehtar malı gönderdikten sonra alıcı ile uğraşmaz, duruma göre teyit alırsa amir banka ve yabancı ülke riskleri ile de uğraşmadan ticaretini yapabilir. Bunun için yükleme veya sevkiyat sonrası uygun belgelerini ibraz ederek parasını alır. Bir akreditif işleminde satıcı/lehtar için en büyük risk rezerv ile karşılaşmaktır, yani akreditif altında ibraz ettiği belgelerde eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilmesi ve düzeltilememesidir. Örneğin; bir konşimento ve bir imzalı bir faturanın ibraz edilmesini şart koşan bir akreditif altında ibraz edilen ve üzerinde imza olmayan bir fatura veya üzerinde taşımacının “carrier” olarak tanımlanmadığı bir konşimento rezervli sayılır.


Aynı durum Standby akreditifler yani teminat akreditifleri ve garantiler için de geçerlidir. Rezerv oranının düşürülmesi ticari akreditif ve teminat akreditifleri  kurallarını, rezerve neden olan konularını bilmek ve bu konulara hâkim olmak ile mümkündür.


Bu eğitim ile son dönemde Ticari Akreditifler, Standby Akreditifleri ve Garantilere ilişkin verilmiş ICC Görüşleri ve DocDex Bilirkişilik kararları kısa vakalar şeklinde verilecek olup her bir görüş veya DocDex kararının tüm yönleriyle ele alınarak tartışılması ve anlaşılması sağlanacaktır. 


Eğitimde ele alınacak konuların başta banka ve firmaların hukuk, denetim/teftiş kurumları, dış ticaret operasyonları, ticareti olan firmaların yöneticileri, sahipleri, uygulamacıları, Uluslararası Akreditif Uzmanlık Sertifikası (CDCS) ve Talep Garantileri Uzmanlık Sertifikasına (CSDG) hazırlanan kişiler için de faydalı olacağı öngörülmektedir.


Eğitime kayıt yaptırmak için tıklayınız.Saygılarımızla,

 


 

ONLINE EĞİTİM: “DIŞ TİCARETTE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK (FRAUD)” EĞİTİMİ
27 Nisan 2023, saat 14.00 – 17.00
Eğitmen: Abdurrahman Özalp
* CSDG/CDCS sertifika yenileme programları kapsamında CPD talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

 


 


Global ticaretin hızla büyümesi, işlem çeşitliliğinin ve adetlerinin artması beraberinde “Fraudsters” dediğimiz uluslararası dolandırıcıların Türkiye’ye ilgisinin artmasına sebep olmuştur. Dış ticaret alanında kısaca “fraud” olarak adlandırılan bu faaliyetlerin amacı, alıcı, satıcı, banka veya diğer aracı kurumları dolandırmaktır.

 

Dolandırıcılar amaçlarına ulaşmak için hedef kişilerin teknik bilgi eksikliğini ve zayıflıklarını kullanırlar. Teknik bilgi yetersizliğine başta Uluslararası Ticari Kurallar olmak üzere dış ticaret işlemlerinde kullanılan teslim ve ödeme yöntemlerindeki eksik veya hatalı bilgiler örnek verilebilirken, diğer taraftan zayıflıklara, açgözlülük, tamahkârlık ve bencillik örnek olarak verilebilir.

 

Çalışarak üretimde bulunmak yerine başkası tarafından üretilmiş olanı almak fiziki veya fikri olabilmektedir. Fizikiden kasıt, bireysel, çete halinde veya ordu şeklinde bir yeri almak, gasp etmek veya yağmalamaktır, fikrîden kasıt tasarlayarak kandırmak veya hile yapmak suretiyle bir başkasına ait olanı almaktır.

 

Eski çağlarda şahıslara veya ülkelere ait mal ve mülkü gasp etmek daha kolay olurken daha sonraki dönemlerde küçük grupların devlet halinde yaşamasıyla birlikte gittikçe zorlaşmış ve azalmıştır. Daha sonraları ticaretin artmasıyla birlikte, özellikle uzak şehirler ve ülkeler arası ticaretin artmasıyla birlikte hedef; daha az savunmalı kervan ve gemiler olmuştur. Ticarette para ve malı temsil eden değerlerin kullanılmasıyla birlikte hedef; bu defa bunlar olmuştur. Daha önceleri mal ve mülkü gasp etmek için fiziki güç kullanılırken, bu defa para ve malı temsil eden belgeleri ele geçirmek veya bunlardan faydalanarak kişileri dolandırmak için fiziki güç yani sahtecilik ve dolandırıcılık kullanılmaya başlanmış, bunun için teknoloji de kullanılarak sürekli yeni ve çeşitli teknikler geliştirilmiştir.


Para ve para ile temsil edilen ürünlerin bulunduğu alanlar her zaman sahtekâr ve dolandırıcılar için çekim alanları olmuştur. Ticaret faaliyeti içerisinde birbirini tanımayan taraflar, yabancı yasalar, kurallar, limanlar, gemiler, çalışanlar, gümrükler, kâğıt belgeler, elektronik sistemler, bilgisayarlar, mesajlar, vb. birçok unsur vardır. Bunların her biri sahtekâr veya dolandırıcılar için cazibe ve çalışma alanlarıdır. Sahtekâr veya dolandırıcılar fırsatını bulduklarında bu alanları kullanmaya ve sızmaya çalışırlar. Sahtekâr ve dolandırıcılar kullandıkları teknikleri sürekli geliştirirler, yenilerler, güncel tutarlar ve uyum sağlarlar. 


Ticaret yapan iyi niyetli kişilerin bunlardan korunmaları kolay değildir. Korunmak için sahtekar ve dolandırıcıların kullandıkları teknik ve yöntemlere aşina ve farkında olmaları, kendi işlerinin tekniklerini, kurallarını, risk noktalarını, zayıflıklarını ve açıklarını çok iyi bilmeleri gerekir. Bunun için uzman kişilerin tecrübelerinden, bu konuda yazılmış güvenilir kaynaklardan, gerçek kitaplardan, doğru sunum, seminer ve konferanslardan faydalanmaları gerekir.


Bu bilinçle, ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından 27 Nisan 2023 tarihinde 14.00 – 17.00 saatleri arasında DIŞ TİCARETTE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK (FRAUD)” eğitim gerçekleştirilecektir.


Bu eğitimde sırasıyla; dış ticaret ile ilgili sahtecilik ve dolandırıcılık terimlerinin açıklanması, dış ticaret ile ilgili sözleşme, teslim şekilleri ve ödeme yöntemleri hakkında genel bilgilendirme, sahtecilik alanları, tarafların kayıpları, örnek olaylar ve önlemler ele alınacaktır. Eğitim içeriği aşağıda sunulmaktadır.  


Dış ticaret ile ilgili herkesin faydalanabileceği bir eğitim olacağına inanıyoruz. 


KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
 

DUYURU - ONLINE EĞİTİM:GARANTİLER/KONTRGARANTİLER, URDG 758 KURALLARI VE YORUMLARI & GARANTİLERLE İLGİLİ ICC GÖRÜŞLERİ VE DOCDEX KARARLARI
14 Nisan 2023, 10.00 – 14.00
Eğitmenler: Sn. Abdurrahman Özalp, Sn. Hasan Apaydın
* CDCS/CSDG sertifika yenileme programı kapsamında CPD talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

 


 

ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu tarafından 14 Nisan 2023 tarihinde 10.00 – 14.00 saatleri arasındaGarantiler/ Kontrgarantiler, URDG 758 Kuralları ve Yorumları & Garantilerle İlgili ICC Görüşleri ve Docdex Kararları” başlıklı bir online eğitim gerçekleştirilecektir.


Söz konusu eğitim kapsamında; Garantiler, Kontrgarantilerin düzenlenmesi, gönderilmesi, ihbar edilmesi, talep yapılması, belgelerin incelenmesi, ret bildirisinin hazırlanması gibi teknikler ile ICC URDG Kuralları ve ICC Global Bankacılık Komisyonu tarafından garantilerle ilgili yaşanan olaylar hakkında verilen resmi görüşler ve ICC Bilirkişilik merkezi (DocDex)'nin verdiği kararlar detaylı olarak anlatılacaktır.


Bilindiği üzere Garantiler ve Kontrgarantilere ilişkin Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) kuralları Bankacılık Teknikleri ve Uygulamaları Komisyonu tarafından 1991 yılında “Garantilere İlişkin Birörnek Kurallar-URDG”  yayınlanarak iş dünyasının hizmetine sunulmuş ve daha sonra revize edilerek, 1 Temmuz 2010 tarihinde “URDG 758” olarak yürürlüğe girmiştir.


Uygulamacıların, garantir/kontrgaranti alanında ortaya çıkabilecek sorunları en gelişmiş biçimde dengelediğine inandıkları bu kurallar, bağımsız ve şart koşulan belgelerin ibrazında ilk talepte ödenir nitelikteki teminat mektuplarına uygulandığında işlemin tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini kesin ve açık çizgilerle ortaya koymaktadır.


“Garantilere İlişkin Birörnek Kurallar-URDG”, Uluslararası Müşavir Mühendisler Federasyonu tarafından, model garantilerde uygulanmakta olup, daha sonra Dünya Bankasının tüm şartsız talep formlarına dâhil edilmişlerdir. Ayrıca söz konusu kurallar Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Kanunu kapsamında onaylanmış ve ulusal kanun yapıcılar tarafından örnek olarak kullanılmaktadır.


URDG kuralları dünya çapında özel sektör tarafından ve duruma göre kamu tarafından kullanılmaktadır.


EĞİTİME KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla, 

DUYURU – YENİ TARİH ONLINE EĞİTİM: “UYGULAMADA AKREDİTİFLER”
21 Mart 2023, saat 10.00 – 14.00
* CDCS sertifika yenileme programı kapsamında CPD talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

 


 

Milli Komitemiz Bankacılık Komisyonu tarafından “UYGULAMADA AKREDİTİFLER” başlıklı online eğitimimiz, 7 Şubat 2023 tarihinde yapılmak üzere planlanmıştı. Ancak, 10 ili vuran şiddetli deprem nedeniyle eğitimin ertelenmesine karar verilmişti. 


Gelinen noktada, “UYGULAMADA AKREDİTİFLER” online eğitimimiz, 21 Mart 2023 tarihinde saat 10.00- 14.00’de düzenlenecektir.


Eğitim kapsamında; Akreditif metinlerinin UCP 600 kuralları, ISBP 745 Standartları ve ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen görüşlere uygun olarak değerlendirilmesine yönelik bilgilendirme yapılacaktır. Genel çerçevede aşağıdaki konular ele alınacaktır;

 • Akreditifin ödeme yöntemi olarak tercih edilmesi, riskler ve genel bilgiler
 • Akreditifin vadesi ve yeri, geçerli olduğu banka
 • Akreditiflerin iskonto edilmesi
 • Belgelere ilişkin bazı önemli konular ve ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen ilgili görüşler
 • Akreditiflerde yer alan bazı özel şartlar ve ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen ilgili görüşler
 • Tolerans uygulamaları
 • Incoterms 2020 genel bilgilendirme 
 • Akreditiflerin değiştirilmesi
 • Akreditif belgelerinin postada kaybolmasına ilişkin sonuçlar

 

EĞİTİME KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


Şubat ayında eğitime kayıt yaptırarak ödeme yapanların Milli Komitemiz (icc-tr@tobb.org.tr /duygu.ozkan@tobb.org.tr) ile iletişime geçmesini rica ediyoruz.

Saygılarımızla,DUYURU ONLINE EĞİTİM: “UYGULAMADA AKREDİTİFLER”
7 Şubat 2023, saat 10.00 – 14.00
* CDCS sertifika yenileme programı kapsamında CPD talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

 


 

ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu tarafından 7 Şubat 2023 tarihinde 10.00 – 14.00 saatleri arasında (4 saat) “UYGULAMADA AKREDİTİFLER” başlıklı bir online eğitim gerçekleştirilecektir.


Akreditif metinlerinin UCP 600 kuralları, ISBP 745 Standartları ve ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen görüşlere uygun olarak değerlendirilmesine yönelik bilgilendirmenin yapılacağı eğitimde genel çerçevede aşağıdaki konular ele alınacaktır;

 • Akreditifin ödeme yöntemi olarak tercih edilmesi, riskler ve genel bilgiler
 • Akreditifin vadesi ve yeri, geçerli olduğu banka
 • Akreditiflerin iskonto edilmesi
 • Belgelere ilişkin bazı önemli konular ve ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen ilgili görüşler
 • Akreditiflerde yer alan bazı özel şartlar ve ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen ilgili görüşler
 • Tolerans uygulamaları
 • Incoterms 2020 genel bilgilendirme 
 • Akreditiflerin değiştirilmesi
 • Akreditif belgelerinin postada kaybolmasına ilişkin sonuçlar

 

EĞİTİME KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,


 

DUYURU ONLINE EĞİTİM: “ULUSLARARASI STANDART GARANTİ UYGULAMASI (ISDGP - International Standard Demand Guarantee Practice)”
5 Ocak 2023, saat 10.00 – 13.00 ve
6 Ocak 2023, saat 10.00 – 13.00
* CSDG sertifika yenileme programı kapsamında CPD talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir. (6 CPD alınması mümkündür)

 


 

Garantiler ve kontrgarantiler ticaretin vazgeçilmez araçlarındandır. İhalelerden mal alım satımına kadar çok geniş bir yelpazede kullanım imkânları vardır.


URDG 758 için Uluslarası Standart Garanti Uygulaması – ISDGP Türkçe ve İngilizce olarak çift dilli basılmıştır.  ICC Yayın No: 814 ET  Sipariş vermek için Milli Komitemiz web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.  Dünya ticaretini kolaylaştırmayı misyon edinen ICC’nin bu yegane ürünün kullanımını kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak için bir takım çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalardan biri de kural çalışmalarıdır; URDG-Uniform Rules for Demand Guarantees yıllardır başarı ile kullanılmaktadır. Bunun yanında kurallarda bahsi geçen uluslararası standart garanti uygulamasına her zaman ihtiyaç duyulmuştur.


Bu kapsamda üç yıldan fazla bir süre yapılan çalışmalar sonucunda Mart 2021’in sonunda Milletlerarası Ticaret Odası (ICC-International Chamber of Commerce) tarafından garantiler ve kontrgarantiler camiasını ilgilendiren çok önemli uygulama standartları yayınlanmıştır. Kısa adı ISDGP olan bu standartların tam ismi “International Standard Demand Guarantee Practice” dir. ICC’nin 814 sayılı yayınıdır. ISDGP tek başına kullanılmamalı ve URDG (Uniform Rules for Demand Guarantees) ile birlikte değerlendirilmelidir. URDG’ye tabi olan bir garanti veya kontrgaranti aynı zamanda ISDGP’ye de tabi olacaktır. ISDGP’nin yürürlük tarihi yoktur, URDG ile birlikte bağlayıcıdır. Bu nedenle URDG’ye tabi garanti, kontrgaranti ve taahhütleri kullanan herkesin ISDGP’yi bilmesi ve kullanması gereklidir.


Bu online eğitimimiz başta uygulamacılar, hukukçular, öğrenci, akademisyen ve Garanti (Teminat Mektubu) işi olan herkese yönelik olduğu gibi Certificate for Specialists in Demand Guarantees (CSDG) sınavına girecek olanlar için iyi bir hazırlık olacak ve CSDG sertifikasını uzatmak isteyenler için puan (Continuous Professional Development (CPD) kazandıracaktır.


Ekte eğitim konuları sunulan eğitime katılanlara geniş kapsamlı bir eğitim notu verilecektir.
Sözkonusu kuralların Türkçe’ye tercümesi yapılmıştır ve eğitim tercüme üzerinden verilecektir.  Türkçe-İngilizce olarak çift dilli basılmış olan yayını sipariş vermek için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 

EĞİTİME KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Program için tıklayınız.

Saygılarımızla


 

 

 

Güncel Duyurular  2022 - 2021  2020 - 2019  2018 - 2017  2016 - 2015  2014 - 2013