ICC Turkey


Eğitim ve Seminer Duyuruları

 

ONLINE EĞİTİM: “UYGULAMADA AKREDİTİFLER” 26 Ekim 2021, saat 09.30 – 13.30 Eğitmenler: Sn. Zeynep Ersamut, Sn. Yahya Kütükçü
* CDCS sertifika yenileme programı kapsamında PDU talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

 

ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu tarafından 26 Ekim 2021 tarihinde 9.30 – 13.30 saatleri arasında (4 saat) “UYGULAMADA AKREDİTİFLER” başlıklı bir online eğitim gerçekleştirilecektir.

Akreditif metinlerinin UCP 600 kuralları, ISBP 745 Standartları ve ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen görüşlere uygun olarak değerlendirilmesine  yönelik bilgilendirmenin yapılacağı eğitimde genel çerçevede aşağıdaki konular ele alınacaktır;

 • Akreditifin ödeme yöntemi olarak tercih edilmesi, riskler ve genel bilgiler   
 • Akreditifin vadesi ve yeri, geçerli olduğu banka
 • Akreditiflerin iskonto edilmesi
 • Belgelere ilişkin bazı önemli konular ve ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen ilgili görüşler
 • Akreditiflerde yer alan bazı özel şartlar  ve ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen ilgili görüşler
 • Tolerans uygulamaları
 • Akreditiflerin değiştirilmesi
 • Rambursman yetkisi ve taahhüdü (IRU)
 • Rezerv bildirim  


Eğitime kayıt yaptırmak için
tıklayınız.
Saygılarımızla,ONLINE EĞİTİM: “ISDGP (International Standard Demand Guarantee Practice) EĞİTİMİ” 29 ve 30 Eylül 2021, saat 10.00 – 13.00
* CSDG sertifika yenileme programı kapsamında CPD talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir. (6 CPD alınması mümkündür)

 

Garantiler ve kontrgarantiler ticaretin vazgeçilmez araçlarındandır. İhalelerden mal alım satımına kadar çok geniş bir yelpazede kullanım imkânları vardır. Dünya ticareti kolaylaştırmayı misyon edinen ICC’nin bu yegane ürünün kullanımını kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak için bir takım çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalardan biri de kural çalışmalarıdır; URDG-Uniform Rules for Demand Guarantees yıllardır başarı ile kullanılmaktadır. Bunun yanında kurallarda bahsi geçen uluslararası standart garanti uygulamasına her zaman ihtiyaç duyulmuştur.


Bu kapsamda üç yıldan fazla bir süre yapılan çalışmalar sonucunda Mart 2021’in sonunda Milletlerarası Ticaret Odası (ICC-International Chamber of Commerce) tarafından garantiler ve kontrgarantiler camiasını ilgilendiren çok önemli bir uygulama kural seti yayınlanmıştır. Kısa adı ISDGP olan bu kural setinin tam ismi “International Standard Demand Guarantee Practice” dir. ICC’nin 814 sayılı yayınıdır. Uygulama sorunlarını azaltmak için kurallara ihtiyaç vardı. ISDGP tek başına kullanılacak bir kural seti değildir, URDG (Uniform Rules for Demand Guarantees) ana kurallarının uygulama kurallarıdır. URDG’ye tabi olan bir garanti veya kontrgaranti aynı zamanda ISDGP’ye de tabi olacaktır. ISDGP’nin yürürlük tarihi yoktur, URDG ile birlikte bağlayıcıdır. Bu nedenle URDG’ye tabi garanti, kontrgaranti ve taahhütleri kullanan herkesin mutlaka bu kuralların farkında olması, bilmesi ve kullanması gereklidir.


ISDGP kapsadığı konular ve çözümler nedeniyle sadece URDG’ye tabi garantiler için değil tüm garantiler ile ilgili ortaya çıkacak ihtilaflarda da mahkemeler tarafından emsal alınacak potansiyele sahiptir. ISDGP aslında var olan ancak pek farkında olmadığımız bazı düzenlemelere de dikkat çekmektedir. Örneğin, Bir garanti ne zaman açılmış sayılır? Bunun cevabı 67-68-69-70 numaralı maddelerde verilmektedir. Yaptırım konusu (sanctions) ve buna benzer pek çok konu yeni kurallarda yer almaktadır. Bu konuda detaylı bir makale  www.abdurrahmanozalp.com sitesinde makaleler altında yer almaktadır.


Bu online eğitimimiz başta uygulamacılar, öğrenci, akademisyen ve Garanti (Teminat Mektubu) işi olan herkese yönelik olduğu gibi Certificate for Specialists in Demand Guarantees (CSDG) sınavına girecek olanlar için iyi bir hazırlık olacak ve CSDG sertifikasını uzatmak isteyenler için puan (Continuous Professional Development (CPD) kazandıracaktır.


Eğitime katılanlara geniş kapsamlı bir eğitim notu verilecektir.


ICC Türkiye Milli Komitesince yürütülen kuralların Türkçe’ye tercüme edilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.


Orijinal kuralların e-book versiyonunu satın almak için tıklayınız.
PROGRAM için tıklayınız.  
KAYIT için tıklayınız.DUYURU ICC Uluslararası Tedarik Zincirleri Forumu: Döngüsel Ekonomi 8 Eylül 2021 16.00-18.00

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve ICC Almanya tarafından Milli Komitemiz ile işbirliğinde Haziran-Ekim 2021tarihleri arasında "Uluslararası Tedarik Zincirlerinin Geleceği - Sürdürülebilir, Dijital, Akıllı" başlıklı bir uluslararası forum düzenlenmektedir.  


Bu kapsamda; 8 Eylül 2021 tarihinde TSİ 16.00’da “Döngüsel Ekonomi” Semineri düzenlenecektir. Tedarik zincirlerindeki kaynakları korumaya, muhafaza etmeye ve geri dönüştürmeye nasıl yardımcı olunabileceği hakkında bilgi verilecektir.


Ekim ayına kadar dijitalleşme, uluslararası ticaret politikası, döngüsel ekonomi, durum tespiti ve tedarik zinciri finansmanı üzerine bir dizi uluslararası çalıştay düzenleyecektir.


Kayıt yaptırmak için tıklayınız.


Etkinlik ücretsiz olup dili İngilizcedir.


Etkinliğe katılımınızdan memnuniyet duyulacaktır.
Saygılarımızla,


ICC TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ

“Döngüsel Ekonomi” Programı

 

Açılış Konuşmaları:

 • Oliver Wieck, Genel Sekreter, ICC Almanya

Moderasyon ve Giriş:

 • Dr. Claas Oehlmann, İcra Direktörü, Döngüsel Ekonomide BDI Girişimi

Döngüselliğe Uygun Tedarik Zincirleri: Endüstri ve siyaset için zorluklar:

 • Dr. Johannes F. Kirchhoff, Yönetici Ortak, KIRCHHOFF Grubu  

Döngüsel Ekonomi - Düşünce için besin ve son bilimsel bulgular:

 • Prof. Dr. Melanie Jaeger-Erben, Elektronikte Sürdürülebilirlik Üzerine Disiplinlerarası Araştırmalar Başkanı, TU Berlin

Panel tartışması: Döngüsel Ekonomi - İş için Zorluklar ve Fırsatlar

 • N.N., Deutsche Post DHL Grubu
 • Stéphane Arditi, Politika Direktörü, Entegrasyon ve Döngüsel Ekonomi, EEB
 • William Neale, Döngüsel Ekonomi Danışmanı, AB Komisyonu
 • Tara Nitz, Küresel Konumlandırma ve Savunuculuk Döngüsel Ekonomi, Covestro AG

 


 

DUYURU Küçük İşletmeler için Dijital Şampiyonlar: "ICC, WTO ve ITC Yarışması"

Covid-19 pandemisi, dünyanın her yerindeki her büyüklükteki işletme için dijital ekonominin önemini bir kez daha göstermiştir. Daha fazla KOBİ’yi dijital ekonomiye dahil edilmesi; büyümelerine, ticaret yapmalarına ve dirençli olmalarına yardımcı olmak için çok önemlidir.


Bu bağlamda, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC), Dünya Ticaret Örgütü'nün Mikro KOBİ Grubu, yarışma sponsorları Google ve Zoom ile birlikte, KOBİ’lerin dijitalleşmelerine yardımcı olarak uluslararası ticarete katılımlarını destekleyecek projeler için teklif çağrısında bulunmaktadırlar.


Yarışmanın ev sahibi ve sponsor kuruluşlarının desteği ve netwörkü ile geliştirilebilecek ve/veya ölçeklenebilecek dijital merkezli teklifler aranmaktadır.


Yarışma; Ticaret Odaları, Sanayici Dernekleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarına açıktır.


Kazananlar, 30 Kasım – 3 Aralık 2021 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenecek olan 12. DTÖ Bakanlar Konferansı’nda açıklanacaktır. Google ve Zoom’un sponsorluğundaki ödüller, kazananların ihtiyaçlarına göre şekillendirilecektir.


Proje çağrısında yer alan bazı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.


GİRİŞİMİN HEDEFLERİ:

 • Dijitalleşmelerine yardımcı olarak mikro KOBİ'lerin uluslararası ticarete katılımının desteklenmesi
 • Dijital ticaretle ilgili -siber güvenlik tehditleri ve düzenleyici gerekliliklere uygunluk gibi- , KOBİ'lerin karşılaştığı zorluklar konusunda İş dünyası ve politikacılar nezdinde farkındalık yaratılması
 • Küçük işletmelerin dijitalleşmesine yardımcı olan ve uluslararası ticarete katılımlarını teşvik eden en iyi uygulamaların vurgulanması

 

NE TÜR PROJE TEKLİFLERİ ARANIYOR?:

 • Teklifler; farkındalık yaratma kampanyaları, yarışmalar, kapasite geliştirme, eğitim ve rehberlik programlarına odaklanabilir.
 • Teklifler; teklifi yapan kuruluş tarafından yapılacak şekilde tasarlanmalı ve DTÖ müzakerelerine veya DTÖ kurallarında önerilen değişikliklere odaklanmamalıdır.
 • Başarılı teklifler; ICC, ITC ve DTÖ Mikro KOBİ Grubu ile sponsorlar olan Google ve Zoom netwörkleri tarafından desteklenecektir.  

 

PROJE TEKLİFLERİ NASIL TESLİM EDİLECEK?


Teklifler; mikro KOBİ ve dijitalleşme odaklı Ticaret Odaları, Sanayici Dernekleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımına açıktır.

 • Teklif hazırlanırken kapsamı, amaçları, zaman çizelgeleri ve diğer bilgileri uygun şekilde detaylandırılması gerekmektedir.
 • Teklifler, üç sayfadan uzun olmamalıdır.
 • Word veya PDF formatında Digitalchampions@wto.org e-posta adresine 15 Eylül 2021 tarihine kadar gönderilmelidir.

 

PROJE TEKLİFİNDE YER ALMASI GEREKEN TEMEL BİLGİLER:


• Kuruluşun adı
• İrtibat kişisi (isim, telefon, e-posta)
• Kuruluşun kısa açıklaması
• Projeyi uygulayan kişilerin kısa özgeçmişleri
• Önerilen projenin adı
• Projenin zaman çizelgesi
• Karşılaşılan sorun/ele alınması gereken konu
• Organize edilecek faaliyetler de dahil olmak üzere projenin kısa açıklaması
• Projenin amaç(lar)ı (Herhangibir özel sonuç/çıktı dahil)
• ICC, ITC ve DTÖ Mikro KOBİ Grubunun projenin uygulanmasına nasıl katkıda bulunabileceğine dair öneriler

 

SEÇİM SÜRECİ


Proje tekliflerinin seçimi; DTÖ Mikro KOBİ Grubunun Üyeleri ve ICC, ITC ve DTÖ ile sponsor kuruluşlar olan Google ve Zoom temsilcileri tarafından yapılacaktır.

Kazananlar, 30 Kasım – 3 Aralık 2021 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenecek olan 12 DTÖ Bakanlar Konferansı’nda açıklanacaktır.

ÖDÜL
Google ve Zoom’un sponsorluğundaki ödüller, kazananların ihtiyaçlarına göre şekillendirilecektir. Ödül sayısı, başvuran proje tekliflerine göre belirlenecektir.

Girişimin Açılış Videosunu izlemek için tıklayınız.

Proje Çağrısına ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,
ICC TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ

 Milli Komitemizin Değerli Üyeleri,

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi’nin 66’ncı ve 67’nci Genel Kurulu, 9 Temmuz 2021, Cuma günü saat 15.00’de Ankara’da TOBB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecektir.
Milli Komitenin 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin faaliyetlerini incelemek de dahil olmak üzere gündemi görüşmek üzere düzenlenecek olan Genel Kurula teşriflerinizden, mümkün olmaması durumunda bir temsilcinin katılımının temin edilmesinden veya ekte sunulan vekâletname formunun doldurularak en geç 5 Temmuz 2021 tarihine kadar Milli Komitemize (e-posta: icc-tr@tobb.org.tr; faks: 0 312 219 4258) iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

GENEL KURUL DELEGE KAYIT FORMU:

Katılım olması ya da olmaması durumunda https://anket.tobb.org.tr/#/anket/icc-turkiye-66-ve-67-genel-kurul linki üzerinden en geç 5 Temmuz 2021 tarihine kadar kayıt yaptırınız.

Vekâletname Formu için tıklayınız.

Saygılarımızla,

ICC TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 ANKARA
Tel: +90 312 219 4254 (55-57) l  Faks: +90 312 219 4258
E-posta: icc-tr@tobb.org.tr  l Webhttp://icc.tobb.org.tr

 


 

Video Konferans DÖNGÜSEL EKONOMİDE EN İYİ UYGULAMALAR
28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2021 / 11:00 - 12:30
Tarım-gıda ve Hızlı Tüketim Ürünleri, Tekstil, İnşaat ve Finansal Hizmetler

Değerli Üyelerimiz,

ICC Arnavutluk tarafından Milli Komitemizin de içinde bulunduğu Avrupa ve Arnavutluk'taki bir grup destekleyici kuruluş ile işbirliğinde Tarım-gıda ve Hızlı Tüketim Ürünleri, Tekstil, İnşaat ve Finansal Hizmetler sektörleri özelinde Döngüsel Ekonomide en iyi uygulamaların tartışılacağı bir dizi oturumlar düzenlenecektir. Bu etkinlikler, döngüsel ekonomi uygulamalarında AB'de ve AB dışında bu sektörlerden herhangi birinde faaliyet gösteren şirketlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları bir platform niteliğinde gerçekleşecektir.

Arka Plan

Kasım 2020'de Batı Balkanlardaki ülkeler, Batı Balkanlar için Yeşil Gündem ile ilgili Sofya Deklarasyonu'nu imzaladılar. Yeşil Gündem, “Avrupa Yeşil Anlaşması” ile uyumlu olarak geliştirilen ve “Batı Balkanlar için Ekonomi ve Yatırım Planı”na dâhil edilen bölge için yeni bir büyüme stratejisidir. Arnavutluk ve bölgedeki diğer beş ülke, Avrupa’nın 2050 yılında ilk karbon nötr kıta olma hedefine doğrultusunda iklim, enerji, hareketlilik, döngüsel ekonomi, kirlilikten arındırma, sürdürülebilir tarım ve gıda üretimi ve biyolojik çeşitlilik alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Her ne kadar Hükümetler taahhütlerde bulunmuş olsalar da, iş dünyası işbirliği olmadan sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir ekonomilere geçiş sağlanamaz. Özel sektörün dâhil edilmesi, yalnızca bir taahhüt değil, aynı zamanda politikacılarla birlikte döngüsel ekonomi konularının ulusal düzeyde öncelikli bir gündem olarak oluşturulmasını savunmak için bir çalışma süreci gerektirecek karmaşık bir görevdir.

OTURUMLAR
28 Haziran 2021, 11:00, 
TARIM-GIDA& HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ / Kayıt 

 • Dr. Cenk Saraçoğlu, Genel Müdür, Limagrain Tohum Islah ve Üretim, Türkiye
 • Mr. Pär Larshans, Sürdürülebilirlik ve Halkla İlişkiler Başkanı, Ragn-Sells Group, İsveç
 • Mr. Thor Tummers, Unilever, Hollanda
 • Sn. Antonello Pastoressa, CEO, Caseificio Fattoria italiana—La mozzarella, Arnavutluk

Moderatör: Aida Lahi, Kıdemli Ekonomi Danışmanı, Hollanda Krallığı Arnavutluk Büyükelçiliği

29 Haziran 2021, 11:00, 
TEKSTİL SEKTÖRÜ / Kayıt 

 • Ahmet Gökhan Aydın, SANKO Tekstil İşletmeleri, Türkiye
 • Sara Cavagnero, Northumbria Üniversitesi'nde Doktora Araştırmacısı, İtalya
 • Arnavutluk (tbc)
 • Sırbistan / Kuzey Makedonya (tbc)

Moderatör: Ms. Anjeza Alia, Genel Sekreter, Arnavutluk - Nordik Ülkeleri Derneği

30 Haziran 2021, 11:00, 
İNŞAAT, ENERJİ, ALTYAPI / Kayıt 

 • Tonny van Westerlaken, Enerji Kategori Müdürü, Van Oord, Hollanda
 • Mario Bracci, CEO, Antea Cement, Arnavutluk
 • Sırbistan (tbc)
 • Kuzey Makedonya (tbc)

Moderatör: Arben Shkodra, Genel Sekreter, Arnavut Üreticiler Birliği

1 Temmuz 2021, 11:00,  
FİNANSAL HİZMETLER / Kayıt

 • Koray Bahar, Figopara, Türkiye
 • Ela Yılmaz Akdeniz, Müdür, Yeşil Ekonomi ve İklim Eylemi, EBRD, Birleşik Krallık &  Tankut Erkan, Müdür, EBRD, Sırbistan
 • Sn. Enzo Damiani, İç Pazar, Yenilikçilik ve Rekabetçilik, EUD to Arnavutluk,
 • OTP Bankası, Macaristan
 • Sn. Danela Arsovska, Başkan, Makedonya Ticaret Odaları, Kuzey Makedonya

Moderatör: Evisi Kopliku, Rekabetçilik Uzmanı, Bölgesel İşbirliği Konseyi, Bosna Hersek

Kayıt için tıklayınız.
Oturumların dili İngilizce'dir.
Toplantılar Zoom platformu üzerinden yapılacaktır. Kayıt: https://bit.ly/3wEt3x5

Sağlıklı günler diliyoruz.
Saygılarımızla,

MİLLETLERARASI TİCARET ODASI (ICC) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9.Km)
06530 ANKARA
Tel: +90 312 219 4254 (55-57)
Faks: +90 312 219 4258
E-posta: icc-tr@tobb.org.tr  l Webhttp://icc.tobb.org.tr

 


 

DUYURU Start-Up"lar için Temel Hukuk Bilgileri: ICC Model Sözleşmeler
29 Haziran 2021 / saat 12.30 (TSİ)

Değerli Üyelerimiz,

ICC tarafından düzenlenen “Start-Up’lar için Temel Hukuk Bilgileri” programı kapsamında üçüncü etkinlik olarak 29 Haziran 2021, saat 12.30’de ICC Model Sözleşmeleri ile ilgili bir etkinlik gerçekleştirilecektir.

Yeni kurulmuş ve köklü bir şirketler için iyi hazırlanmış bir sözleşme, sözleşmenin tüm taraflarının sorumluluğunu ortaya koymaktadır. Kötü hazırlanmış bir sözleşme size ve işletmenize zaman ve paraya mal olabilir.

ICC'nin Model Start-up Sözleşmeleri, sözleşmelerini hızlı ve kolay bir şekilde hazırlamak ve müzakere etmek isteyen girişimciler için kullanıcı dostu bir kaynaktır.

Katılımcılar, etkinlik sırasında paylaşılacak özel bir kod sayesinde ICC’nin Model Başlangıç Sözleşmelerinde% 50 indirim kazanabileceklerdir.

Eğitimde yer alacak konular genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • Hissedarlık Sözleşmesi
 • Yönetici Hizmetleri Sözleşmesi
 • Gizlilik anlaşması
 • İstihdam sözleşmesi
 • Uluslararası Satış Sözleşmesi
 • Acente Sözleşmesi
 • Distribütörlük Sözleşmesi
 • Franchising Sözleşmesi
 • Danışmanlık Sözleşmesi

Kimler Katılmalı :

 • Avukatlar
 • KOBİ Sahipleri
 • Girişimciler
 • Hukuk Müşavirleri
 • Öğrenciler

Etkinliğe katılım ücretsizdir.

Kayıt ve Program için tıklayınız.

Google Chrome, tarayıcısını kullanmanız önerilmektedir. Lütfen etkinlik sırasında Teams, Zoom vb. gibi benzer programların kapalı olduğundan emin olunuz.

Sağlıklı günler diliyoruz.

Saygılarımızla,

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9.Km)
06530 ANKARA

Tel: +90 312 219 4254 (55-57)
Faks: +90 312 219 4258
E-posta: icc-tr@tobb.org.tr  l Webhttp://icc.tobb.org.tr

 


Video Konferans 5inci ICC AVRUPA MİLLETLERARASI TAHKİM KONFERANSI
28 Haziran 2021 / saat 14.00-19.00

Değerli Üyelerimiz,


ICC Milletlerarası Tahkim Divanı tarafından, 28 Haziran Pazartesi günü, “5. ICC Avrupa Uluslararası Tahkim Konferansı” düzenlenecektir. Saat 14.00’da başlayacak video konferans İngilizce olacaktır. Konferansta Avrupa çapında kurumsal tahkim süreçlerindeki gelişmeler ele alınacaktır.


Video konferans programı, konuşmacılar ve kayıt için tıklayınız.


Sağlıklı günler diliyoruz.
Saygılarımızla,

MILLETLERARASI TICARET ODASI (ICC) TÜRKIYE MILLI KOMITESI
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9.Km)
06530 ANKARA

Tel: +90 312 219 4254 (55-57)
Faks: +90 312 219 4258
E-posta: icc-tr@tobb.org.tr  l Web: http://icc.tobb.org.tr

 


 

DUYURU ULUSLARARASI FORUM:"ULUSLARARASI TEDARİK ZİNCİRLERİNİN GELECEĞİ - SÜRDÜRÜLEBİLİR, DİJİTAL, AKILLI"

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve ICC Almanya tarafından Milli Komitemiz ile işbirliğinde Haziran-Ekim 2021tarihleri arasında "Uluslararası Tedarik Zincirlerinin Geleceği - Sürdürülebilir, Dijital, Akıllı" başlıklı bir uluslararası forum düzenlenecektir.


Uluslararası kuruluşların, Alman hükümetinin ve iş dünyasının üst düzey temsilcilerinin katılacağı açılış etkinliği, 16 Haziran 2021'de saat 11.00'da (TSİ) gerçekleştirilecektir.


Etkinlikte özellikle, uluslararası tedarik zincirlerinin geleceği, uluslararası tedarik zincirlerinin faydaları ve zorlukları, ticari uyuşmazlıklar, dijitalleşmenin tedarik zincirine katkıları ve Covid-19 salgınının etkileri tartışılacaktır.


Açılış etkinliğinin ardından; dijitalleşme, uluslararası ticaret politikası, döngüsel ekonomi, durum tespiti ve tedarik zinciri finansmanı üzerine bir dizi uluslararası çalıştay da yapılacaktır.


Kayıt yaptırmak için tıklayınız.

Etkinlik ücretsiz olup dili İngilizcedir.


Etkinliğe katılımınızdan memnuniyet duyulacaktır.


Saygılarımızla,

 


 

ONLINE EĞİTİM: GARANTİLER/KONTRGARANTİLER VE URDG 758 KURALLARI VE YORUMLARI VE GARANTİLERLE İLGİLİ ICC GÖRÜŞLERİ VE DOCDEX KARARLARI
23 Haziran 2021, 13.00 - 17.00
Eğitmenler: Sn. Hasan Apaydın, Sn. Abdurrahman Özalp
* CDCS sertifika yenileme programı kapsamında PDU talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

Bu seminerimiz Garanti/Kontrgaranti Profesyonellerinin uygulamada yararlanacağı kaynak olacaktır.  Garantiler, Kontrgarantilerin düzenlenmesi, gönderilmesi, ihbar edilmesi, talep yapılması, belgelerin incelenmesi, ret bildirisinin hazırlanması gibi teknikler ile ICC kuralları detaylı olarak anlatılacaktır.


Bilindiği üzere Garantiler ve Kontrgarantilere ilişkin Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) kuralları Bankacılık Teknikleri ve Uygulamaları Komisyonu tarafından 1991 yılında “Garantilere İlişkin Birörnek Kurallar-URDG”  yayınlanarak iş dünyasının hizmetine sunulmuş ve daha sonra revize edilerek, 1 Temmuz 2010 tarihinde “URDG 758” olarak yürürlüğe girmiştir.


Uygulamacıların, garantir/kontrgaranti alanında ortaya çıkabilecek sorunları en gelişmiş biçimde dengelediğine inandıkları bu kurallar, bağımsız ve şart koşulan belgelerin ibrazında ilk talepte ödenir nitelikteki teminat mektuplarına uygulandığında işlemin tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini kesin ve açık çizgilerle ortaya koymaktadır.


“Garantilere İlişkin Birörnek Kurallar-URDG”, Uluslararası Müşavir Mühendisler Federasyonu tarafından, model garantilerde uygulanmakta olup, daha sonra Dünya Bankasının tüm şartsız talep formlarına dahil edilmişlerdir. Ayrıca söz konusu kurallar Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Kanunu kapsamında onaylanmış ve ulusal kanun yapıcılar tarafından örnek olarak kullanılmaktadır.


URDG kuralları dünya çapında özel sektör tarafından ve duruma göre kamu tarafından kullanılmaktadır.


Bu seminerimizde yukarıda belirttiğimiz konular detaylı olarak incelenecektir.


Eğitime kayıt yaptırmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,


Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 ANKARA
Tel: +90 312 219 4254 (55-57)
Faks: +90 312 219 4258

 


 

DUYURU: ICC Fikri Mülkiyet Yol Haritasının 2020 baskısının Türkçesi yayınlandı.

İngilizcesinden sonra ilk olarak Türkçesi yayınlandı. ICC Türkiye olarak, ICC yayınlarının güncel baskılarını Türkçe olarak üyelerimize en hızlı şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz.

Fikri mülkiyet (IP), özellikle hızlı gelişen bir hukuk alanı olma itibarını kazanmıştır. Fikri mülkiyet varlıklarının işletmeler için önemi giderek daha fazla kabul görürken, iş dünyası ile hükümet arasındaki bu düzenlemeye ilişkin etkileşim çözülmemiş bir soru olmaya devam etmektedir.


İnovasyon ve yaratıcılık fikri mülkiyet ile hedeflenir, ancak bunlar IP'yi hukuki ve bilimsel topluluğun ötesinde daha geniş bir kitle için çok önemli bir konuşma haline getiren daha geniş toplumsal sonuçları olan meselelerdir. 


Pandemi krizi, sağlık hizmetlerinde inovasyon, teknoloji transferi ve korsanlık ve sahteciliğe karşı mücadele hakkında çok paydaşlı görüşmeleri teşvik etmektedir.


Dijital teknolojilerin artan kullanımına bağlı toplumsal dönüşümler, dijital dünyadaki fikri mülkiyet haklarıyla ilgili mevcut tartışmalara yeni bir soluk getirerek büyük ölçüde hızlandı. ICC Fikri Mülkiyet Yol Haritasının 2020 baskısı, birçok fikri mülkiyet politikası sorununa genel bir bakış sağlamaktadır.


Patentler, telif hakları, ticari markalar, ticari sırlar ve biyolojik çeşitlilik ile ilgili bölümlerde büyük değişiklikler yapıldı. Ayrıca, işletmelerin mevcut fikri mülkiyet hakları çerçevesini kullanmasını etkileyen gelişmelere yanıt olarak alan adları ve sahtecilik ve korsanlıkla ilgili bölümlerde de önemli güncellemeler yapıldı.


ICC Fikri Mülkiyet Yol Haritası'nın  14. baskısı, fikri mülkiyet konularında referans bir kılavuz niteliğindedir. ICC Fikri Mülkiyet Yol Haritası, 100'den fazla Fikri Mülkiyet uzmanının katkısıyla hazırlanmıştır. Bu baskısındaki önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 • Patentler, Telif Hakkı, Ticari Markalar ve diğer Fikri Mülkiyet haklarıyla ilgili yeni tartışmalar hakkında Güncellenen içerik
 • Yapay zekanın fikri mülkiyet hakları ve iş stratejileri üzerindeki etkileri
 • İşletmeleri korumak için Sahtecilik ve korsanlığa karşı  yeni önlemler
 • Fikri mülkiyet politikası tartışmaları için her zamankinden daha merkezi hale gelen Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konuları

 

ICC Fikri Mülkiyet Yol Haritasının Türkçesine ulaşmak için tıklayınız.
ICC Fikri Mülkiyet Yol Haritasının İngilizcesine ulaşmak için tıklayınız.

 

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9.Km)
06530 ANKARA
Tel: +90 312 219 4254 (55-57)
Faks: +90 312 219 4258

 


ONLINE EĞİTİM: “ICC BANKACILIK KOMİSYONU GÖRÜŞLERİ VE DOCDEX BİLİRKİŞİLİK KARARLARI” EĞİTİMİ
26 Mayıs 2021, 13.00 - 17.00
Eğitmenler: Sn. Hasan Apaydın, Sn. Abdurrahman Özalp
* CDCS ve CSDG sertifika yenileme programı kapsamında PDU talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

 

ICC Bankacılık  Komisyon Görüşleri ve DocDex Kararları eğitimi uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan Ticari Akreditif, Teminat Akreditifi (Stanby L/C) ve Garantilerle ile ilgilidir. Akreditif, Dünya ticaretinde kullanılan ve kuralları olan çok önemli bir ödeme yöntemidir.  Akreditif, uluslararası ticarette yaygın ve güvenceli olarak kullanılmaktadır. Akreditif, bir lehtar (satıcı/ihracatçı/iş yapan) için bir veya birden fazla bankanın güvencesini sağlayan şartlı bir banka taahhüdüdür. Bir lehtarın akreditifin güvencesinden yararlanabilmesi için akreditifin şartlarını yerine getirmesi gerekir. Akreditifin şartları yerine getirmek, bizzat akreditifin içerisinde yer alan şartlar, akreditifin tabi tutulduğu kurallar ve akreditif ve kurallara ilişkin görüş ve kararlar ile uluslararası standart bankacılık uygulamasına uygun ibrazda bulunmaktır. Akreditif lehtarı uygun ibrazda bulunduğu sürece akreditifin güvencesinden yararlanır.  


Bir başka deyişle, malı gönderdikten sonra alıcı ve yabancı ülke riskleri ile uğraşmadan kendisine akreditif açan bankaya veya teyit almışsa teyit bankasına belgelerini ibraz ederek parasını alır. İhracatçı (Lehtar) için en büyük risk rezerv ile karşılaşmaktır, yani akreditif altında uygun ibrazda bulunamamaktır. Bir başka deyişle ibraz ettiği belgelerin bazı bakımlardan akreditifin şartlarına uygun olmamasıdır. İbraz edilen belgelerin akreditifin şartlarına uygun olmayan her bir unsur bir rezerv oluşturmaktadır. 


Örneğin; Konşimento ve imzalı bir faturanın ibraz edilmesini şart koşan bir akreditif altında ibraz edilen ve üzerinde imza olmayan bir fatura ile üzerinde taşımacının “carrier” olarak tanımlanmadığı bir konşimento rezervlidir. Bundan dolayı ibrazda bulunan kişi (genellikle “Satıcı”) akreditif altındaki güvencesini kaybeder ve ödeme alamaz. Rezerv nedeniyle akreditifin güvencesi ortadan kalkmış olur. Bir Lehtarın akreditifin veya standby ’ın  güvencesinden faydalanabilmesi için mutlaka uygun ibrazda bulunması gerekir.  


Aynı durum Standby yani teminat akreditifleri ve garantiler için de geçerlidir. Rezerv oranının düşürülmesi akreditif ve standbyın kurallarını bilmek, reserve neden olan konuları bilmek ve bu konulara hakim olmak ile mümkündür.  


Bu eğitimde genel olarak Akreditif, Standby akreditif ve garantilere ilişkin verilmiş ICC Görüşleri ve DocDex Bilirkişilik kararları kısa vaka şeklinde verilecektir.  


Her bir görüş veya DocDex kararı tüm yönleriyle ele alınacak ve tartışılacaktır. Böylece eksik veya yanlış bilinen uygulamalar varsa tespit edilecek, ICC’ye yansıyan vakaların üzerinde konuşulması, tartışılması ve güncel ve kalıcı olarak öğrenilmesi mümkün olacaktır.  


Eğitimde ele alınacak konuların Uluslararası Akreditif Uzmanlık Sertifikası (CDCS) ve Talep Garantilerine ilişkin uzmanlık sertifikasına (CSDG) hazırlanan kişiler için de çok faydalı olacağını düşünüyoruz. 


Eğitime kayıt yaptırmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 ANKARA
Tel: +90 312 219 4254 (55-57)
Faks: +90 312 219 4258


ONLINE EĞİTİM: “AKREDİTİF ve STANDBY REZERV KONULARI EĞİTİMİ”
28 Nisan 2021,13.00 - 17.00
Eğitmenler: Sn. Hasan Apaydın, Sn. Abdurrahman Özalp
* CDCS sertifika yenileme programı kapsamında PDU talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

 

Rezerv konuları eğitimi uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan Ticari Akreditif ve Teminat Akreditifi (Stanby L/C) ile ilgilidir. Akreditif, Dünya ticaretinde kullanılan ve kuralları olan çok önemli bir ödeme yöntemidir. Akreditif, uluslararası ticarette yaygın ve güvenceli olarak kullanılmaktadır. Akreditif, bir lehtar (satıcı/ihracatçı/iş yapan) için bir veya birden fazla bankanın güvencesini sağlayan şartlı bir banka taahhüdüdür. Bir lehtarın akreditifin güvencesinden yararlanabilmesi için akreditifin şartlarını yerine getirmesi gerekir. Akreditifin şartları yerine getirmek, bizzat akreditifin içerisinde yer alan şartlar, akreditifin tabi tutulduğu kurallar ve akreditif ve kurallara ilişkin görüş ve kararlar ile uluslararası standart bankacılık uygulamasına uygun ibrazda bulunmaktır. Akreditif lehtarı uygun ibrazda bulunduğu sürece akreditifin güvencesinden yararlanır. 


Bir başka deyişle, malı gönderdikten sonra alıcı ve yabancı ülke riskleri ile uğraşmadan kendisine akreditif açan bankaya veya teyit almışsa teyit bankasına belgelerini ibraz ederek parasını alır. İhracatçı (Lehtar) için en büyük risk rezerv konusu ile karşılaşmaktır, yani akreditif altında uygun ibrazda bulunamamaktır. Bir başka deyişle ibraz ettiği belgelerin bazı bakımlardan akreditifin şartlarına uygun olmamasıdır. İbraz edilen belgelerin akreditifin şartlarına uygun olmayan her bir unsur bir rezerv konusudur.


Örneğin; Konşimento ve imzalı bir faturanın ibraz edilmesini şart koşan bir akreditif altında ibraz edilen ve üzerinde imza olmayan bir fatura ile üzerinde taşımacının “carrier” olarak tanımlanmadığı bir konşimento rezervlidir. Bundan dolayı ibrazda bulunan kişi (genellikle “Satıcı”) akreditif altındaki güvencesini kaybeder ve ödeme alamaz. Rezerv nedeniyle akreditifin güvencesi ortadan kalkmış olur. Bir Lehtarın akreditifin veya standby ’ın  güvencesinden faydalanabilmesi için mutlaka uygun ibrazda bulunması gerekir. 


Uygun ibrazda bulunabilmek için akreditif tekniğini, kuralları ve rezerv konularını çok iyi bilmek gerekir. “Rezerv” konuları karşılaşan ihracatçılar, müteahhitler ve diğer iş yapanlar büyük zararlarla karşılaşabilirler. Bunların karşılaştığı zararlar aynı zamanda ülkenin zararıdır. İstatistiklere göre ortalama rezerv oranı yaklaşık yüzde 70 civarındadır. Bu durum uluslararası ticaretin çok önemli bir ödeme yöntemi olan akreditife güveni azaltmakta ve bu değerli ödeme yönteminden uzaklaşmaya yol açmaktadır. Akreditifin layık olduğu yere gelmesi ve hak ettiği itibarı görmesi rezerv oranının düşürülmesi ile mümkündür.


Aynı durum Standby yani teminat akreditifleri için geçerlidir. Rezerv oranının düşürülmesi akreditif ve standbyın kurallarını bilmek, rezerv konularını tanımak ve bu konulara hakim olmak ile mümkündür. Bunu başarabilmek için bu konudaki tecrübe ve kaynaklardan yararlanmak gerekir. Konu daha çok akreditifle bağlantılı görünmekle birlikte fonksiyonları bakımından farklı olsalar da gerek ibrazda bulunma ve gerekse de uygun ibraz üzerine ödeme almak bakımından aynı konu Teminat akreditifleri için de geçerlidir. Bu konudaki kaynaklar daha çok teorik bilgiler ile sınırlı olup pratik bilgiler verememektedir, buda dolayısıyla bu konularda yetkinliği zorlaştırmaktadır. Rezerv oranlarının yüksekliği kurallardan kaynaklanmamaktadır. Kuralların eksik bilinmesinden ve doğru uygulanmamasından kaynaklanmaktadır.


Bu durum ICC toplantısında da teyit edildi, UCP 600 kuralları revize edilmeyecektir, bunun yerine UCP 600, ISBP, ICC Görüşleri ve Rezerv Konuları’nın daha iyi ve etkin öğrenilmesi tavsiye edilmişti. Bizlerde yıllardır bu konularda verdiğimiz seminer ve konferanslarda bu ihtiyacı yerinde görmüş ve bu seminerimizi de bu amaçla hazırlamıştık. Rezerv Konuları seminerinin faydasını her bir eğitimden sonra aldığımız geri bildirimlerle görebiliyoruz. Bu faydalı uygulama ile sektöre katkıda bulunmak amacıyla yeniden düzenlemiştir.


Bu seminer de genel olarak Akreditif ve Standby’lara ilişkin rezerv konularının anlatılmasının yanında şimdiye kadar karşılaşılan önemli rezerv konuları gerçek olaylar, ICC kuralları (UCP600, ISP98, ISBP745, URR725, INCOTERMS vb.), ICC görüşleri ve DOCDEX Kararları esas alınarak birer kısa vaka şeklinde verilecektir. Her bir rezerv konusu tüm yönleriyle ele alınacak ve tartışılacaktır. Böylece eksik veya yanlış bilinen uygulamalar varsa tespit edilecek, rezerv konularının üzerinde konuşulması, tartışılması ve güncel ve kalıcı olarak öğrenilmesi mümkün olacaktır. Seminerde ele alınacak olan Rezerv konularının banka ve firmalarda çalışan uygulamacılar dışında Uluslararası Akreditif Uzmanlık Sertifikası (CDCS)’na hazırlanan kişiler için de çok faydalı olacağını düşünüyoruz.


Önemli Not:  Bu eğitim ICC Türkiye tarafından yayınlanan “AKREDİTİF VE REZERV” isimli kitap içerisinde yer alan konular üzerinden yapılacaktır, dileyen katılımcılarımıza ek ücret karşılığında kitap eğitimden önce ulaştırılacaktır.


Eğitime kayıt yaptırmak için tıklayınız.


Saygılarımızla,


Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 ANKARA
Tel: +90 312 219 4254 (55-57)
Faks: +90 312 219 4258


ONLINE EĞİTİM: “AKREDİTİF, STANDBY VE STANBY KURALLARI (ISP98)”
25 Mart 2021 / saat 10.00 – 13.00

 

Değerli Üyelerimiz,
Milli Komitemiz Bankacılık Komisyonu tarafından 25 Mart 2021 tarihinde 10.00 – 13.00 saatleri arasında “AKREDİTİF, STANDBY VE STANDBY KURALLARI (ISP98)” başlıklı bir online eğitim gerçekleştirilecektir.

Genel çerçevede ele alınacak konular;

 • Yeni ICC Kuralları Hakkında Genel Bilgilendirme
 • Akreditifin Tekniği, Riskleri ve Avantajları
 • Standby Tekniği, Riskleri ve Avantajları
 • Standby Metin İncelemesi
 • Standby ICC Kuralları (ISP 98) Madde Analiz ve Kullanılması
 • Son Dönem ICC Görüşleri  

Eğitmen; Sn. Abdurrahman Özalp
Online eğitime kayıt için lütfen tıklayınız.
Sağlıklı günler diliyoruz.
Saygılarımızla,

 

MILLETLERARASI TICARET ODASI (ICC) TÜRKIYE MILLI KOMITESI
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9.Km)
06530 ANKARA
Tel: +90 312 219 4254 (55-57)
Faks: +90 312 219 4258
E-posta: icc-tr@tobb.org.tr  l Webhttp://icc.tobb.org.tr


TAHKİM HAFTASI ETKİNLİKLERİ

“16. ICC Türkiye Tahkim Günü”, ICC Türkiye Milli Komitesi ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı tarafından TOBB ile işbirliğinde 17-18 Mart 2021 tarihlerinde online olarak düzenlenecektir.


Konferansa katılım ücretsizdir. Katılım için, Kayıt yaptırılması gerekmektedir. Konferans kapsamında İngilizce – Türkçe simültane tercüme mevcuttur. Program için ve daha fazla bilgi için tıklayınız.


Ayrıca, Tahkim Günü kapsamında bir takım yan etkinlikler de düzenlenecektir. Bu etkinlikler, aşağıda detayları ile birlikte sunulmaktadır.

 • SME LABS #2: ICC EXPEDITED ARBITRATION

ICC Milletlerarası Tahkim Divanı tarafından SME LABS başlıklı programlardan ikincisi, 16 Mart 2021 tarihinde saat 11.00’de gerçekleştirilecektir.


Konu: ICC Tahkimi nedir ve yüksek maliyetli ve uzun süren mahkeme süreçlerinden daha verimlidir? Küçük ticari anlaşmazlıkların çözümü için kullanılabilecek olan ICC Seri Tahkimi (EPP) nedir?, KOBİ’lerin kullanımına sunulan EPP uygulamada nasıl çalışır ve KOBİ’ler ve start-up’lar için nasıl daha hızlı ve ekonomik anlaşmazlık mekanizması olabilir?
Dili, İngilizcedir.


Katılım ücretsizdir. Katılım için, Kayıt yaptırılması gerekmektedir.
Program için tıklayınız.

 • “ICC YAF: Tips on How to Conduct an Effective Arbitration” programı 15 Mart 2021 tarihinde 16.00 – 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Dili, İngilizcedir.
Program için tıklayınız.
Katılım ücretsizdir. Katılım için Kayıtyaptırılması gerekmektedir.  

 

 


 

16. ICC TÜRKİYE TAHKİM GÜNÜ
17 ve 18 Mart 2021, (14.00 – 16.00)

 

“16. ICC Türkiye Tahkim Günü”, Milli Komitemiz ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı tarafından TOBB ile işbirliğinde 17 ve 18 Mart 2021 tarihlerinde online olarak düzenlenecektir.


Konferansa katılım ücretsizdir.


Katılım için, kayıt yaptırılması gerekmektedir.


Konferans kapsamında İngilizce – Türkçe simültane tercüme mevcuttur.


Program
Kayıt
Kitapçık


 

16th ICC TURKEY ARBITRATION DAY
17 and 18 March 2021 (14.00 – 16.00)

“16th ICC Turkey Arbitration Day” will be organized online by ICC Turkey and ICC International Court of Arbitration in cooperation with TOBB on 17 – 18 March 2021.


Participation for the event will be free of charge. However, prior registration is required.


English – Turkish simultaneous translation will be available.


Programme
Register
Booklet

 


 

Duyuru ONLINE EĞİTİM: “UCP 600 ve ISBP 745’deki belgelere ilişkin önemli kurallar”
25 Şubat 2021 / saat 13.00 – 17.00

 

Değerli Üyelerimiz,
Milli Komitemiz Bankacılık Komisyonumuz tarafından 25 Şubat 2021 tarihinde 13.00 – 17.00 saatleri arasında “UCP 600 ve ISBP 745’deki belgelere ilişkin önemli kurallar” başlıklı eğitim gerçekleştirilecektir.  Eğitim kapsamında UCP 600 ve ISBP 745 Numaralı ICC Yayınlarında Yer Alan Akreditif Belgelerine İlişkin Kurallara Yönelik Genel Bilgilendirme yapılacaktır.

Eğitmenler;

 • Sn. Zeynep Ersamut, Sn. Yahya Kütükçü

Online eğitime kayıt için lütfen tıklayınız.
Sağlıklı günler diliyoruz.

Saygılarımızla,

MILLETLERARASI TICARET ODASI (ICC) TÜRKIYE MILLI KOMITESI
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9.Km)
06530 ANKARA

Tel: +90 312 219 4254 (55-57)
Faks: +90 312 219 4258
E-posta: icc-tr@tobb.org.tr  l Web: http://icc.tobb.org.tr

 

 


 

ONLINE ICC TAHKİMİNİN YENİ KURALLARI (2021): TÜRKİYE AÇILIŞ TOPLANTISI
15 Ocak 2021 / saat 14.00 – 15.30

 

ICC Tahkiminin yeni ve revize kurallarının tanıtımı için, Komitemizce 15 Ocak 2021 tarihinde saat 14.00 – 15.30’da açılış toplantısı düzenlenecektir.


Toplantı kapsamında; ICC Milletlerarası Tahkim Divanı temsilcisi tarafından yeni ve revize kurallara ilişkin bilgilendirme yapılması ve ICC Tahkim Divanı Üyelerimiz tarafından da değişikliklerin ülkemizdeki tahkim uygulamasına etkilerinin değerlendirilmesi planlanmaktadır. 


PROGRAM
14.00 – 14.10     Açılış

 • Prof. Dr. Korkut Özkorkut, Profesör, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi; ICC Türkiye Tahkim ve ADR Komisyonu Eş Başkanı

14.10 – 15.10     ICC Tahkiminin Yeni Kuralları ve Türkiye Uygulaması
                            Konuşmacılar:

 • Aslı Yılmaz, Hukuk Müşaviri, ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Doğu Akdeniz ve Orta Doğu Takımı
 • Prof. Dr. Ercüment Erdem, Kıdemli Ortak Avukat, Erdem & Erdem Hukuk Bürosu; ICC Tahkim Divanı Üyesi;
 • Bennar Aydoğdu, Kurucu Avukat, BennArb Hukuk Bürosu; ICC Tahkim Divanı Üyesi, ICC Türkiye Tahkim ve ADR Komisyonu Eş Başkanı

15.10 – 15.30     Soru & Cevap

KAYIT için lütfen tıklayınız.
Katılım ücretsizdir.

 

 


 

DUYURU ICC TÜRKİYE 2021 YILI ONLINE BANKACILIK EĞİTİMLERİ & 2021 YILI İLK EĞİTİMİ: “ICC BANKACILIK KURAL VE KARARLARINDA MÜCBİR SEBEP HALLERİ, PANDEMİ VE YAPTIRIMLAR”

21 Ocak 2021, saat 13.00 – 17.00

 

Milli Komitemiz Bankacılık Komisyonunca düzenlediğimiz eğitimlerimiz, 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da COVID-19 pandemisi nedeniyle online olarak düzenlenecektir.


Önümüzdeki dönemde düzenlenmesi planlanan bankacılık eğitimleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir. 

 

ICC TÜRKİYE 2021 YILI ONLINE BANKACILIK EĞİTİMLERİ

Konu

Tarih

1

ICC Bankacılık Kural ve Kararlarında Mücbir Sebep Halleri, Pandemi ve Yaptırımlar 

21 Ocak 2021, Perşembe

2

ISBP 745 ve UCP            

25 Şubat 2021, Perşembe

3

Akreditif, Standby ve Garantiler Rezerv konuları

25 Mart 2021, Perşembe

4

ICC görüşleri ve Docdex kararları

Nisan 2021

5

Standby ve ISP 98 kuralları

Mayıs 2021

6

Garantiler ve URDG 758 kuralları  

Haziran 2021

7

Uygulamada Akreditifler

Ekim 2021

8

Uluslararası Ticarette Sahtecilik (Fraud)

Kasım 2021

 

İlk Eğitim
Bu kapsamda, “ICC Bankacılık Kural ve Kararlarında Mücbir Sebep Halleri, Pandemi ve Yaptırımlar” başlıklı 2021 yılı ilk eğitimi, 21 Ocak 2021 tarihinde 13.00 – 17.00 saatleri arasında online olarak gerçekleştirilecektir.
Genel çerçevede ele alınacak konular;

 • UCP, ISP ve URDG Kurallarında Mücbir Sebep Halleri Maddeleri
 • Covid-19’ın Ödeme Yöntemleri Üzerindeki Etkisi ve UCP 35.Maddenin Yorumlanması
 • Yaptırımlar (Sanctions) ve Temiz Ticaretin Prensipleri

Eğitmenler;

 • Sn. Abdurrahman Özalp, Sn. Yahya Kütükçü, Sn. Özlem Deren

Katılım ücretsizdir.
KAYIT için lütfen tıklayınız.
PDU kazanımı için LIBF (recert@libf.ac.uk) ile direk iletişim kurabilirsiniz.

 

 


 

Video Konferans "KÜRESEL TURİZM SEKTÖRÜ: ZORLUKLAR VE COVID – 19 SONRASI İÇİN DİJİTAL ÇÖZÜMLER "
22 TEMMUZ 2020, 15.00 TSİ (14.00 CET)

Değerli Üyelerimiz,


ICC Türkiye Milli Komitesi olarak ICC ve Facebook İstasyon ile işbirliğinde 22 Temmuz 2020, saat 15.00’de “Küresel Turizm Sektörü: Zorluklar ve Covid – 19 Sonrası için Dijital Çözümler” konulu uluslararası bir video konferans düzenlenecektir.


COVID-19 pandemisinin küresel düzeyde Turizm sektörüne etkisinin ele alınacağı video konferansta; Gürcistan ve Türkiye'de turizm sektörünün güncel durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır. Ayrıca, uluslararası turizmi güvenli bir şekilde etkinleştirmek için dijital bir çözüm olan ICC AOKpass projesi de ele alınacaktır. 


Video konferansın detaylı programı için tıklayınız.


Kayıt yaptırmak için tıklayınız.


Sağlıklı günler diliyoruz.


Saygılarımızla,

 

 


 

ICC ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) COVID-19 ANKETİ

ICC ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), COVID-19 ile ilgili bilgi akışını iyileştirmek için dünya çapında bir anket başlattı.


COVID-19 çalışmaları kapsamında; ICC ve WHO, iş dünyasının pandemiye nasıl tepki verdiğiyle ilgili daha fazla bilgi toplamak ve yayılmasının önlenmesi için çözümler geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla özel sektöre yönelik bir anket başlatmıştır. ICC-WHO anketi, küresel ekonominin farklı sektörleri arasındaki bilgi akışını iyileştirmeyi ve pandemi ile ilgili ekonomik ve beşeri sonuçları yönetmek için bir çerçeve geliştirmeyi hedeflemektedir.


Anket ile ilgili olarak, ICC Genel Sekreteri John W.H. Denton AO, “Özel sektör şeffaf geri bildirim sağlayarak, COVID-19'un yayılmasını en aza indirebilir ve pandeminin küresel ekonomi için temel yansımalarını ortaya çıkarabilir. ICC ve WHO, kendi toplumlarının güvenilir sesleri olarak iş dünyası liderlerini pandeminin günlük operasyonları, tedarik zincirleri ve çalışanlarının üzerindeki etkisi hakkında daha fazla bilgi paylaşmaya davet ediyor. Lütfen bu anketi tamamlamak için birkaç dakikanızı ayırın, böylece meslektaşlarımızı, müşterilerimizi ve paydaşlarımızı bu salgının yayılmasından kaynaklanan sürekli hasardan koruyabilelim." dedi.


Video mesajı ile ankete katılım çağrısında bulunan WHO Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, " Bu anket, işletmelerin nasıl tepki verdiğini anlamamızı sağlayacaktır. En iyi uygulamaları planlamamıza ve sağlık yetkilileri olarak nereye odaklanmamız gerektiğini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Anket tarafından oluşturulan bilgiler hayat kurtarmamıza ve ekonomik hasarı en aza indirmemize yardımcı olacaktır.” dedi.


Sadece birkaç dakikanızı olacak olan ankete son katılım tarihi 27 Nisan 2020’dir.


ICC-WHO COVID-19 anketini için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

 

 


 

15. ICC TÜRKİYE TAHKİM GÜNÜ 24 Ocak 2020, İstanbul, Türkiye

Yer
Fairmont Quasar İstanbul Otel
Büyükdere Caddesi, 76, Mecidiyeköy, İstanbul

Önemli Noktalar
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Milletlerarası Tahkim Divanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi, TOBB ile işbirliğinde İstanbul’da bir tahkim konferansı düzenlemektedir.
Bu konferansın amacı; Türkiye’de milletlerarası ticari ve yatırım tahkiminin gelişimine katkıda bulunmak, İstanbul’u tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm merkezi olarak öne çıkarmak ve Türk tahkim camiasının hem ulusal hem de uluslararası seviyede tanıtımını yapmaktır.
Bu konferans katılımcılara, Türk tahkim topluluğu ile bağlantı kurma fırsatı ile birlikte, ICC tahkimindeki güncel gelişmeler hakkında bilgi edinme imkânını sağlayacaktır.

Kimler Katılmalı
Avukatlar
Hakemler
Hâkimler
Mühendisler
Akademisyenler
Hukuk müşavirleri
Oda/Borsa Hukuk Müşavirleri
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Kayıt Bilgileri
Konferans kayıt formunun http://icc.tobb.org.tr/icctahkim2020 adresinden en geç 20 Ocak 2020 tarihine kadar doldurulması ve kaydın tamamlanmasını teminen kayıt ücretinin belirtildiği şekilde ödenerek dekontunun Komitemize bildirilmesi (faks/e-posta ile) gerekmektedir.
Kayıt ücretine; tüm gün toplantı paketi, tüm dokümanlar, öğle yemeği ve ICC Tahkim Kurallarının Türkçe baskısı dâhildir.
İngilizce – Türkçe simültane tercüme mevcuttur.

Program
Taslak program ekte sunulmaktadır. Detaylı program bilahare iletilecektir. Milli Komitemiz websayfasını takip ediniz.

Daha fazla bilgi için
ICC Türkiye Milli Komitesi
Tel: +90 312 219 4254 (55-56-57) / Faks: 0.312.219 42 58
E-posta: icc-tr@tobb.org.tr  l Web: http://icc.tobb.org.tr

 

EKLER:

 1. Programı incele
 2. Check the program

 

 


AKREDİTİFLERE DETAYLI BAKIŞ (MT 700 Alanları, Belgeler, Ek Şartlar) VE DIŞ TİCARET FİNANSMANI ÜRÜNLERİ (Transferable, Back-to-Back, Red Clause, Revolving, Rambursman Taahhüdü, Sessiz Teyit, Risk Katılım Anlaşmaları) EĞİTİMİ

21-22 Aralık 2019, TOBB İSTANBUL HİZMET BİNASI

Eğitmenler: Yahya Kütükçü, Zeynep Ersamut 12 PDU

Akreditif açılış mesajlarının doğru kurgulanması, alınan metinlerin doğru değerlendirilmesi, belgelerin uluslararası kurallara uygun bir şekilde talep edilmesi ve incelenmesi için UCP 600 ve ISBP 745 yayınlarında belirtilen kurallara hakim olunması gerekmektedir. Bununla birlikte, ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen resmi görüşlerden haberdar olunması ve tüm bunların uygulamaya etkilerinin doğru bir şekilde anlaşılması önem taşımaktadır.  Akreditif işleminin amacına uygun bir şekilde kullanılabilmesi ve teminat özelliğinin işletilebilmesi için ilgili tüm tarafların standart bir akreditif işlemine ait tüm unsurları bilinçli olarak kullanmayı bilmesi gerekmektedir.

Bu nedenlerden dolayı akreditif açılış şartlarını belirleyenlerin, şartları değerlendirerek akreditifi kullanıp kullanmama kararını verenlerin, belgeleri düzenleyenlerin ve bizzat akreditif işlemlerini yürüten bankacıların bu konulara ilişkin eğitimleri alarak bilgilerini tazelemeleri ve güncel tutmaları son derece önemlidir. 

Akreditif uygulamaları konusunda bilgi vermeyi ve akreditifin bilinçli kullanılmasını amaçlayan Milli Komitemiz, 21 – 22 Aralık tarihlerinde İstanbul’da TOBB Hizmet Binasında “ Akreditiflere Detaylı Bakış (MT 700 Alanları, Belgeler, Ek Şartlar) ve Dış Ticaret Finansmanı Ürünleri (Transferable, Back-to-Back, Red Clause, Revolving, Rambursman Taahhüdü, Sessiz Teyit, Risk Katılım Anlaşmaları)” başlıklı eğitimi düzenleyecektir.  CDCS sertifikalarının uzatılması için PDU kazanımı ve CDCS adayları için hazırlık kapsamı özelliği taşıması seminerimizin diğer önemli getirileridir.  Eğitimin katılımcıları 12 PDU sayısı kazanabileceklerdir.

Seminere ilişkin program ekte sunulmaktadır.     

Ekte programı sunulan eğitime katılmak isteyenlerin kayıt formunu http://icc.tobb.org.tr/icctraralik2019  linkinden, en geç 19 Aralık 2019 tarihine kadar doldurmaları ve kaydın tamamlanmasını teminen eğitim ücretinin kayıt formunda belirtildiği şekilde ödenerek dekontunun Komitemize faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.
Saygılarımızla,

 

EKLER:

 1. Program

 

 


INCOTERMS® 2020 MENA BÖLGESİ AÇILIŞ ZİRVESİ
5 Aralık 2019, İstanbul, Türkiye

Yer : Fairmont Quasar İstanbul Otel
Büyükdere Caddesi, 76, Mecidiyeköy, İstanbul

Önemli Noktalar
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi tarafından uluslararası ticarette kullanılan, evrensel olarak standartlandırılmış ve malların satışı için dünya çapında kabul gören kuralları belirleyen “INCOTERMS® 2020’nin MENA Bölgesi Açılış Zirvesi” düzenlenmektedir.

Incoterms® kuralları, ilk kez 1936'da dünya çapındaki tacirler arasında mal satışı ile ilgili yaygın olarak kabul edilen tanımları ve kuralları belirlemek için ICC tarafından oluşturulmuştur. ICC, bu tarihten beri, uluslararası ticaret sistemindeki değişiklikleri yansıtmak için Incoterms® kurallarını periyodik olarak yenilemiştir. Uluslararası ticarette yaşanan değişikliklere bağlı olarak 1963, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 ve 2010 yıllarında revize edilmiştir. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak versiyon ise Incoterms® 2020'dir.

Yeni Incoterms® 2020, belirli bir işlem için en uygun Incoterms® kuralının nasıl seçileceğine veya bir satış sözleşmesinin yardımcı sözleşmelerle nasıl etkileşime girdiğine dair daha ayrıntılı açıklamalar içermektedir. Kullanımı daha kolay olan Incoterms® 2020, her Incoterms® kuralı için ithalatçı ve ihracatçıların sorumluluklarını gösteren grafiklere sahip daha ayrıntılı ve açıklayıcı tanımlar içermektedir.

Ülkemizde, INCOTERMS® 2020’nin etkinlik ve eğitimlerini yapma görevi, ICC Türkiye Milli Komitesi’ne aittir.

Kimler Katılmalı
Hukukçular, ithalat ve ihracat uzmanları, bankacılar, mali işlerden sorumlu yöneticiler, sözleşme yöneticileri, sigorta, gümrük, nakliye ile lojistik firmalarından ilgililer, gümrük müşavirleri, gümrük müşavir yardımcıları ve tüm dış ticaret profesyonelleri.

Kayıt Bilgileri
Konferans kayıt formunun http://icc.tobb.org.tr/incoterms2020tr adresinden en geç 2 Aralık 2019 tarihine kadar doldurulması ve kaydın tamamlanmasını teminen kayıt ücretinin belirtildiği şekilde ödenerek dekontunun Komitemize bildirilmesi (faks/e-posta ile) gerekmektedir.

Kayıt ücretine; tüm gün toplantı paketi, tüm dokümanlar, öğle yemeği ve INCOTERMS® 2020 Türkçe – İngilizce baskısı ve ICC Tahkim Kurallarının Türkçe baskısı dâhildir. Katılımcılara, gün sonunda katılım sertifikası verilecektir.
İngilizce – Türkçe simültane tercüme mevcuttur.

PROGRAMI İNCELE

CHECK THE PROGRAM


“AKREDİTİF, STANDBY VE GARANTİLER ICC BANKACILIK KOMİSYONU GÖRÜŞLERİ/DOCDEX BİLİRKİŞİLİK KARARLARI/YARGITAY KARARLARI VE ISBP’DEN SEÇME PARAGRAFLAR VE YORUMLARI” EĞİTİMİ

16-17 Kasım 2019,
 TOBB İSTANBUL HİZMET BİNASI (12 PDUs)

Bilindiği üzere,  Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), akreditifler altında ibraz edilen belgelerin uygun bir ibrazı oluşturup oluşturmadığı hakkında farklı görüşler ileri süren amir bankalar, lehtarlar, amirler ve görevli bankalardan aldığı görüş taleplerini sonuca bağlamakta ve ICC toplantılarında Bankacılık Komisyonu üyelerince onaylanan bu görüşler benzer olaylar yaşandığında sorunların çözümüne yardımcı olmaktadır.  Aynı şekilde taraflar arasında bir ihtilaf olduğunda ICC Uluslararası Bilirkişilik Merkezi’ne başvurulmakta ve atanan bilirkişiler ihtilaf ile ilgili karar vermektedir.

Örneğin rezerv konusu yapılan bir ibrazda benzer konuda verilmiş olan bir ICC görüşü ve DOCDEX kararına ilgi kurmak suretiyle bir görevli banka bir amir bankanın rezerv iddiasını çürütebilmektedir.  Akreditiflere ilişkin Birörnek Usuller ve Uygulama (UCP) kurallarının son revizyonunda birçok ICC görüşünün ve DOCDEX kararının kurallara dahil edilmiş olması söz konusu görüşlerin ve kararların önemini kanıtlamaktadır. Diğer taraftan sözkonusu görüşler ve kararlar mahkemelere yansımış ihtilaflarda da referans olarak kullanılabilmektedir.

ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu tarafından, 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul’da; UCP600 altında şimdiye kadar verilmiş olan görüşlerden ve DOCDEX kararlarından ve Sıkça Sorulan Sorulardan oluşan geniş bir seçkiyi içeren bir eğitim düzenleyecektir.

Eğitime ilişkin detaylı program ektedir.    

Ekte programı sunulan eğitime katılmak isteyenlerin kayıt formunu http://icc.tobb.org.tr/icctrkasim2019  linkinden, en geç 12 Kasım 2019 tarihine kadar doldurmaları ve kaydın tamamlanmasını teminen eğitim ücretinin kayıt formunda belirtildiği şekilde ödenerek dekontunun Komitemize faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.
Saygılarımızla,

EKLER: Program


ICC Türkiye 65. Genel Kurul Daveti 1 Temmuz 2019

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi’nin 65 inci Genel Kurul Toplantısı, 2018 yılı faaliyetlerini incelemek ve ekte sunulan gündemi görüşmek üzere, 1 Temmuz 2019, Pazartesi günü saat 15.00’de Ankara’da TOBB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevede; Komitemiz Genel Kurul delegesi olarak Genel Kurulumuza katılımınızdan, mümkün olmaması durumunda bir temsilcinizin katılımının temin edilmesinden ve katılımcıya ilişkin kaydın http://icc.tobb.org.tr/genelkurul2019 linki üzerinden yapılmasından veya herhangi bir katılım/temsil olmaması durumunda ise linkte yer alan vekâletname formunun doldurularak en geç 26 Haziran 2019 tarihine kadar Milli Komitemize (e-posta: icc-tr@tobb.org.tr; faks: 0 312 219 4258) iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.
Saygılarımla,

ICC Türkiye Milli Komitesi

Not :  ICC Türkiye Milli Komitesi 2018 yılı Faaliyet Raporu, bilahare gönderilecektir.

EKLER:

 1. GÜNDEM
 2. VEKALETNAME FORMU

 


DIŞ TİCARETİN FİNASMANI, PRENSİPLERİ, TEDARİK ZİNCİRİ, RİSK YÖNETİMİ VE YENİ TEKNOLOJİLER EĞİTİMİ (12 PDU)


20-21 Nisan 2019, TOBB İSTANBUL HİZMET BİNASI Adres: Harman Sokak No: 10 34394 Esentepe/Şişli/ İstanbul

Ticari faaliyet içerisinde bulunan tarafların ticareti kolay ve risksiz yapabilmesi için ticaretin teknik ve kurallarını bilmesi gerekir. Bunun dışında ticari faaliyetten daga fazla verim elde edebilmek ve riskleri azaltabilmek için sadece teknik ve kuralları bilmek yetmez, bunların dışında yapılandırmayı, finansman imkanlarını, tedarik zincirini, uyum konularını ve yeni teknolojileri de bilmek gerekir. Bu seminerimizde bu konuları vermeye çalışacağız. Eğitimimizde ele alınacak konular ana başlıklarıyla şunlar olacaktır;
·        Genel olarak Dış Ticaret Teknikleri; Teslim ve Ödeme Yöntemleri
·        Finansman Yöntemleri; İskonto, İştira, Prefinansman, Postfinasman,  Ülke Kredileri, İhracat Sigortaları, Emtia Finansmanı
·        Tedarik Zinciri ve Finansmanı
·        Yeni Teknolojiler; BPO-Bank Payment Obligation, Blokzincir (Blockchain)
·        Ticaretin Prensipleri ve Uyum Konuları
Eğitim; başta Alıcı, Satıcı, Tedarikçi, İmalatçı, Bankacı, Gümrükçü, Taşımacı, Navlun Komisyoncusu ve ticaretle ilgilenen herkese faydalı olacağı düşüncesiyle sektöre katkıda bulunmak amacıyla düzenlenmektedir.
Ekte programı sunulmakta olan eğitime katılmak isteyenlerin, kayıt formunu http://icc.tobb.org.tr/icctrnisan2019
adresinden en geç 16 Nisan 2019 tarihine kadar doldurmaları ve kaydın tamamlanmasını teminen eğitim ücretinin kayıt formunda belirtildiği şekilde ödenerek dekontunun Komitemize faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi

Program

 


“ICC BANKACILIK KOMİSYONU GÖRÜŞLERİ/DOCDEX BİLİRKİŞİLİK KARARLARI/YARGITAY KARARLARI & ISBP745 PARAGRAFLARINDAN SEÇMELER VE YORUMLARI” EĞİTİMİ (13 PDU)

2 - 3 Mart 2019, TOBB İSTANBUL HİZMET BİNASI Adres: Harman Sokak No: 10 34394 Esentepe/Şişli/ İstanbul

Bilindiği üzere,  Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Ticari Akreditifler, Teminat akreditifleri (Standby) ve Garantiler konusunda bir örnek kuralları yapmakta ve bunların uygulanmasını takip etmekte, gerektiğinde komisyonları aracılığıyla görüşler vererek veya uyuşmazlık mercileri aracılığıyla kararlar vererek destek olmaktadır. ICC dışında yerel mahkemelerin verdiği kararlarda uygulamalar için emsal olabilmektedir. Bu bağlamda ticari akreditifler, teminat akreditifleri ve garantiler ile ilgili olarak ibraz edilen belgelerin uygun bir ibrazı oluşturup oluşturmadığı hakkında birbirlerine karşı farklı görüşler ileri süren, tartışma yaşayan ve zaman zaman yargıya gidebilen bankalar ve müşterileri ICC’nin resmi görüşleri, bilirkişi kararları ile yerel mahkemelerin kararlarını emsal alabilmekte ve böylece çözme ulaşabilmektedirler.

Örneğin, bir rezerv konusu söz konusu olduğunda daha önce benzer konuda verilmiş olan bir ICC görüşü veya DOCDEX kararı emsal olarak alınabilmekte ve buna dayanarak taraflar birbirlerini fazla yıpratmadan ikna olabilmektedirler. Akreditiflere ilişkin Birörnek Usuller ve Uygulama (UCP) kurallarının ve Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP-International Standart Banking Practices) son revizyonlarında birçok ICC görüşünün ve DOCDEX kararının kurallara dahil edilmiş olması söz konusu görüşlerin ve kararların önemini kanıtlamaktadır. Diğer taraftan sözkonusu görüşler ve kararlar mahkemelere yansımış ihtilaflarda da referans olarak kullanılabilmektedir.

ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu tarafından 2-3 Mart 2019 tarihlerinde İstanbul’da TOBB Hizmet Binası’nda; UCP600, ISBP745, URDG758, ISP98 altında şimdiye kadar verilmiş olan görüşlerden ve DOCDEX kararlarının yanı sıra Yargıtay Kararları ile uygulama için önemli bir rehber olan ISBP’nin önemli paragrafları ile uygulama da ortaya çıkan sorunların tartışıldığı ve tüm bu konulardan Sıkça Sorulan Sorulardan oluşan geniş bir seçkiyi içeren bir eğitim düzenlenecektir. Eğitim programı ektedir.

Eğitime katılmak isteyenlerin, kayıt formunu http://icc.tobb.org.tr/iccturkiyebankacilikmart2019 adresinden en geç 28 Şubat 2019 tarihine kadar doldurmaları ve kaydın tamamlanmasını teminen eğitim ücretinin kayıt formunda belirtildiği şekilde ödenerek dekontunun Komitemize faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER:

 

Güncel Duyurular  2018 - 2017  2016 - 2015  2014 - 2013