ICC Turkey


Eğitim ve Seminer Duyuruları

 

ONLINE ICC TAHKİMİNİN YENİ KURALLARI (2021): TÜRKİYE AÇILIŞ TOPLANTISI
15 Ocak 2021 / saat 14.00 – 15.30

 

ICC Tahkiminin yeni ve revize kurallarının tanıtımı için, Komitemizce 15 Ocak 2021 tarihinde saat 14.00 – 15.30’da açılış toplantısı düzenlenecektir.


Toplantı kapsamında; ICC Milletlerarası Tahkim Divanı temsilcisi tarafından yeni ve revize kurallara ilişkin bilgilendirme yapılması ve ICC Tahkim Divanı Üyelerimiz tarafından da değişikliklerin ülkemizdeki tahkim uygulamasına etkilerinin değerlendirilmesi planlanmaktadır. 


PROGRAM
14.00 – 14.10     Açılış

 • Prof. Dr. Korkut Özkorkut, Profesör, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi; ICC Türkiye Tahkim ve ADR Komisyonu Eş Başkanı

14.10 – 15.10     ICC Tahkiminin Yeni Kuralları ve Türkiye Uygulaması
                            Konuşmacılar:

 • Aslı Yılmaz, Hukuk Müşaviri, ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Doğu Akdeniz ve Orta Doğu Takımı
 • Prof. Dr. Ercüment Erdem, Kıdemli Ortak Avukat, Erdem & Erdem Hukuk Bürosu; ICC Tahkim Divanı Üyesi;
 • Bennar Aydoğdu, Kurucu Avukat, BennArb Hukuk Bürosu; ICC Tahkim Divanı Üyesi, ICC Türkiye Tahkim ve ADR Komisyonu Eş Başkanı

15.10 – 15.30     Soru & Cevap

KAYIT için lütfen tıklayınız.
Katılım ücretsizdir.

 

 


 

DUYURU ICC TÜRKİYE 2021 YILI ONLINE BANKACILIK EĞİTİMLERİ & 2021 YILI İLK EĞİTİMİ: “ICC BANKACILIK KURAL VE KARARLARINDA MÜCBİR SEBEP HALLERİ, PANDEMİ VE YAPTIRIMLAR”

21 Ocak 2021, saat 13.00 – 17.00

 

Milli Komitemiz Bankacılık Komisyonunca düzenlediğimiz eğitimlerimiz, 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da COVID-19 pandemisi nedeniyle online olarak düzenlenecektir.


Önümüzdeki dönemde düzenlenmesi planlanan bankacılık eğitimleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir. 

 

ICC TÜRKİYE 2021 YILI ONLINE BANKACILIK EĞİTİMLERİ

Konu

Tarih

1

ICC Bankacılık Kural ve Kararlarında Mücbir Sebep Halleri, Pandemi ve Yaptırımlar 

21 Ocak 2021, Perşembe

2

ISBP 745 ve UCP            

25 Şubat 2021, Perşembe

3

Akreditif, Standby ve Garantiler Rezerv konuları

25 Mart 2021, Perşembe

4

ICC görüşleri ve Docdex kararları

Nisan 2021

5

Standby ve ISP 98 kuralları

Mayıs 2021

6

Garantiler ve URDG 758 kuralları  

Haziran 2021

7

Uygulamada Akreditifler

Ekim 2021

8

Uluslararası Ticarette Sahtecilik (Fraud)

Kasım 2021

 

İlk Eğitim
Bu kapsamda, “ICC Bankacılık Kural ve Kararlarında Mücbir Sebep Halleri, Pandemi ve Yaptırımlar” başlıklı 2021 yılı ilk eğitimi, 21 Ocak 2021 tarihinde 13.00 – 17.00 saatleri arasında online olarak gerçekleştirilecektir.
Genel çerçevede ele alınacak konular;

 • UCP, ISP ve URDG Kurallarında Mücbir Sebep Halleri Maddeleri
 • Covid-19’ın Ödeme Yöntemleri Üzerindeki Etkisi ve UCP 35.Maddenin Yorumlanması
 • Yaptırımlar (Sanctions) ve Temiz Ticaretin Prensipleri

Eğitmenler;

 • Sn. Abdurrahman Özalp, Sn. Yahya Kütükçü, Sn. Özlem Deren

Katılım ücretsizdir.
KAYIT için lütfen tıklayınız.
PDU kazanımı için LIBF (recert@libf.ac.uk) ile direk iletişim kurabilirsiniz.

 

 


 

Video Konferans "KÜRESEL TURİZM SEKTÖRÜ: ZORLUKLAR VE COVID – 19 SONRASI İÇİN DİJİTAL ÇÖZÜMLER "
22 TEMMUZ 2020, 15.00 TSİ (14.00 CET)

Değerli Üyelerimiz,


ICC Türkiye Milli Komitesi olarak ICC ve Facebook İstasyon ile işbirliğinde 22 Temmuz 2020, saat 15.00’de “Küresel Turizm Sektörü: Zorluklar ve Covid – 19 Sonrası için Dijital Çözümler” konulu uluslararası bir video konferans düzenlenecektir.


COVID-19 pandemisinin küresel düzeyde Turizm sektörüne etkisinin ele alınacağı video konferansta; Gürcistan ve Türkiye'de turizm sektörünün güncel durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır. Ayrıca, uluslararası turizmi güvenli bir şekilde etkinleştirmek için dijital bir çözüm olan ICC AOKpass projesi de ele alınacaktır. 


Video konferansın detaylı programı için tıklayınız.


Kayıt yaptırmak için tıklayınız.


Sağlıklı günler diliyoruz.


Saygılarımızla,

 

 


 

ICC ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) COVID-19 ANKETİ

ICC ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), COVID-19 ile ilgili bilgi akışını iyileştirmek için dünya çapında bir anket başlattı.


COVID-19 çalışmaları kapsamında; ICC ve WHO, iş dünyasının pandemiye nasıl tepki verdiğiyle ilgili daha fazla bilgi toplamak ve yayılmasının önlenmesi için çözümler geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla özel sektöre yönelik bir anket başlatmıştır. ICC-WHO anketi, küresel ekonominin farklı sektörleri arasındaki bilgi akışını iyileştirmeyi ve pandemi ile ilgili ekonomik ve beşeri sonuçları yönetmek için bir çerçeve geliştirmeyi hedeflemektedir.


Anket ile ilgili olarak, ICC Genel Sekreteri John W.H. Denton AO, “Özel sektör şeffaf geri bildirim sağlayarak, COVID-19'un yayılmasını en aza indirebilir ve pandeminin küresel ekonomi için temel yansımalarını ortaya çıkarabilir. ICC ve WHO, kendi toplumlarının güvenilir sesleri olarak iş dünyası liderlerini pandeminin günlük operasyonları, tedarik zincirleri ve çalışanlarının üzerindeki etkisi hakkında daha fazla bilgi paylaşmaya davet ediyor. Lütfen bu anketi tamamlamak için birkaç dakikanızı ayırın, böylece meslektaşlarımızı, müşterilerimizi ve paydaşlarımızı bu salgının yayılmasından kaynaklanan sürekli hasardan koruyabilelim." dedi.


Video mesajı ile ankete katılım çağrısında bulunan WHO Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, " Bu anket, işletmelerin nasıl tepki verdiğini anlamamızı sağlayacaktır. En iyi uygulamaları planlamamıza ve sağlık yetkilileri olarak nereye odaklanmamız gerektiğini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Anket tarafından oluşturulan bilgiler hayat kurtarmamıza ve ekonomik hasarı en aza indirmemize yardımcı olacaktır.” dedi.


Sadece birkaç dakikanızı olacak olan ankete son katılım tarihi 27 Nisan 2020’dir.


ICC-WHO COVID-19 anketini için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

 

 


 

15. ICC TÜRKİYE TAHKİM GÜNÜ 24 Ocak 2020, İstanbul, Türkiye

Yer
Fairmont Quasar İstanbul Otel
Büyükdere Caddesi, 76, Mecidiyeköy, İstanbul

Önemli Noktalar
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Milletlerarası Tahkim Divanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi, TOBB ile işbirliğinde İstanbul’da bir tahkim konferansı düzenlemektedir.
Bu konferansın amacı; Türkiye’de milletlerarası ticari ve yatırım tahkiminin gelişimine katkıda bulunmak, İstanbul’u tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm merkezi olarak öne çıkarmak ve Türk tahkim camiasının hem ulusal hem de uluslararası seviyede tanıtımını yapmaktır.
Bu konferans katılımcılara, Türk tahkim topluluğu ile bağlantı kurma fırsatı ile birlikte, ICC tahkimindeki güncel gelişmeler hakkında bilgi edinme imkânını sağlayacaktır.

Kimler Katılmalı
Avukatlar
Hakemler
Hâkimler
Mühendisler
Akademisyenler
Hukuk müşavirleri
Oda/Borsa Hukuk Müşavirleri
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Kayıt Bilgileri
Konferans kayıt formunun http://icc.tobb.org.tr/icctahkim2020 adresinden en geç 20 Ocak 2020 tarihine kadar doldurulması ve kaydın tamamlanmasını teminen kayıt ücretinin belirtildiği şekilde ödenerek dekontunun Komitemize bildirilmesi (faks/e-posta ile) gerekmektedir.
Kayıt ücretine; tüm gün toplantı paketi, tüm dokümanlar, öğle yemeği ve ICC Tahkim Kurallarının Türkçe baskısı dâhildir.
İngilizce – Türkçe simültane tercüme mevcuttur.

Program
Taslak program ekte sunulmaktadır. Detaylı program bilahare iletilecektir. Milli Komitemiz websayfasını takip ediniz.

Daha fazla bilgi için
ICC Türkiye Milli Komitesi
Tel: +90 312 219 4254 (55-56-57) / Faks: 0.312.219 42 58
E-posta: icc-tr@tobb.org.tr  l Web: http://icc.tobb.org.tr

 

EKLER:

 1. Programı incele
 2. Check the program

 

 


AKREDİTİFLERE DETAYLI BAKIŞ (MT 700 Alanları, Belgeler, Ek Şartlar) VE DIŞ TİCARET FİNANSMANI ÜRÜNLERİ (Transferable, Back-to-Back, Red Clause, Revolving, Rambursman Taahhüdü, Sessiz Teyit, Risk Katılım Anlaşmaları) EĞİTİMİ

21-22 Aralık 2019, TOBB İSTANBUL HİZMET BİNASI

Eğitmenler: Yahya Kütükçü, Zeynep Ersamut 12 PDU

Akreditif açılış mesajlarının doğru kurgulanması, alınan metinlerin doğru değerlendirilmesi, belgelerin uluslararası kurallara uygun bir şekilde talep edilmesi ve incelenmesi için UCP 600 ve ISBP 745 yayınlarında belirtilen kurallara hakim olunması gerekmektedir. Bununla birlikte, ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen resmi görüşlerden haberdar olunması ve tüm bunların uygulamaya etkilerinin doğru bir şekilde anlaşılması önem taşımaktadır.  Akreditif işleminin amacına uygun bir şekilde kullanılabilmesi ve teminat özelliğinin işletilebilmesi için ilgili tüm tarafların standart bir akreditif işlemine ait tüm unsurları bilinçli olarak kullanmayı bilmesi gerekmektedir.

Bu nedenlerden dolayı akreditif açılış şartlarını belirleyenlerin, şartları değerlendirerek akreditifi kullanıp kullanmama kararını verenlerin, belgeleri düzenleyenlerin ve bizzat akreditif işlemlerini yürüten bankacıların bu konulara ilişkin eğitimleri alarak bilgilerini tazelemeleri ve güncel tutmaları son derece önemlidir. 

Akreditif uygulamaları konusunda bilgi vermeyi ve akreditifin bilinçli kullanılmasını amaçlayan Milli Komitemiz, 21 – 22 Aralık tarihlerinde İstanbul’da TOBB Hizmet Binasında “ Akreditiflere Detaylı Bakış (MT 700 Alanları, Belgeler, Ek Şartlar) ve Dış Ticaret Finansmanı Ürünleri (Transferable, Back-to-Back, Red Clause, Revolving, Rambursman Taahhüdü, Sessiz Teyit, Risk Katılım Anlaşmaları)” başlıklı eğitimi düzenleyecektir.  CDCS sertifikalarının uzatılması için PDU kazanımı ve CDCS adayları için hazırlık kapsamı özelliği taşıması seminerimizin diğer önemli getirileridir.  Eğitimin katılımcıları 12 PDU sayısı kazanabileceklerdir.

Seminere ilişkin program ekte sunulmaktadır.     

Ekte programı sunulan eğitime katılmak isteyenlerin kayıt formunu http://icc.tobb.org.tr/icctraralik2019  linkinden, en geç 19 Aralık 2019 tarihine kadar doldurmaları ve kaydın tamamlanmasını teminen eğitim ücretinin kayıt formunda belirtildiği şekilde ödenerek dekontunun Komitemize faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.
Saygılarımızla,

 

EKLER:

 1. Program

 

 


INCOTERMS® 2020 MENA BÖLGESİ AÇILIŞ ZİRVESİ
5 Aralık 2019, İstanbul, Türkiye

Yer : Fairmont Quasar İstanbul Otel
Büyükdere Caddesi, 76, Mecidiyeköy, İstanbul

Önemli Noktalar
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi tarafından uluslararası ticarette kullanılan, evrensel olarak standartlandırılmış ve malların satışı için dünya çapında kabul gören kuralları belirleyen “INCOTERMS® 2020’nin MENA Bölgesi Açılış Zirvesi” düzenlenmektedir.

Incoterms® kuralları, ilk kez 1936'da dünya çapındaki tacirler arasında mal satışı ile ilgili yaygın olarak kabul edilen tanımları ve kuralları belirlemek için ICC tarafından oluşturulmuştur. ICC, bu tarihten beri, uluslararası ticaret sistemindeki değişiklikleri yansıtmak için Incoterms® kurallarını periyodik olarak yenilemiştir. Uluslararası ticarette yaşanan değişikliklere bağlı olarak 1963, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 ve 2010 yıllarında revize edilmiştir. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak versiyon ise Incoterms® 2020'dir.

Yeni Incoterms® 2020, belirli bir işlem için en uygun Incoterms® kuralının nasıl seçileceğine veya bir satış sözleşmesinin yardımcı sözleşmelerle nasıl etkileşime girdiğine dair daha ayrıntılı açıklamalar içermektedir. Kullanımı daha kolay olan Incoterms® 2020, her Incoterms® kuralı için ithalatçı ve ihracatçıların sorumluluklarını gösteren grafiklere sahip daha ayrıntılı ve açıklayıcı tanımlar içermektedir.

Ülkemizde, INCOTERMS® 2020’nin etkinlik ve eğitimlerini yapma görevi, ICC Türkiye Milli Komitesi’ne aittir.

Kimler Katılmalı
Hukukçular, ithalat ve ihracat uzmanları, bankacılar, mali işlerden sorumlu yöneticiler, sözleşme yöneticileri, sigorta, gümrük, nakliye ile lojistik firmalarından ilgililer, gümrük müşavirleri, gümrük müşavir yardımcıları ve tüm dış ticaret profesyonelleri.

Kayıt Bilgileri
Konferans kayıt formunun http://icc.tobb.org.tr/incoterms2020tr adresinden en geç 2 Aralık 2019 tarihine kadar doldurulması ve kaydın tamamlanmasını teminen kayıt ücretinin belirtildiği şekilde ödenerek dekontunun Komitemize bildirilmesi (faks/e-posta ile) gerekmektedir.

Kayıt ücretine; tüm gün toplantı paketi, tüm dokümanlar, öğle yemeği ve INCOTERMS® 2020 Türkçe – İngilizce baskısı ve ICC Tahkim Kurallarının Türkçe baskısı dâhildir. Katılımcılara, gün sonunda katılım sertifikası verilecektir.
İngilizce – Türkçe simültane tercüme mevcuttur.

PROGRAMI İNCELE

CHECK THE PROGRAM


“AKREDİTİF, STANDBY VE GARANTİLER ICC BANKACILIK KOMİSYONU GÖRÜŞLERİ/DOCDEX BİLİRKİŞİLİK KARARLARI/YARGITAY KARARLARI VE ISBP’DEN SEÇME PARAGRAFLAR VE YORUMLARI” EĞİTİMİ

16-17 Kasım 2019,
 TOBB İSTANBUL HİZMET BİNASI (12 PDUs)

Bilindiği üzere,  Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), akreditifler altında ibraz edilen belgelerin uygun bir ibrazı oluşturup oluşturmadığı hakkında farklı görüşler ileri süren amir bankalar, lehtarlar, amirler ve görevli bankalardan aldığı görüş taleplerini sonuca bağlamakta ve ICC toplantılarında Bankacılık Komisyonu üyelerince onaylanan bu görüşler benzer olaylar yaşandığında sorunların çözümüne yardımcı olmaktadır.  Aynı şekilde taraflar arasında bir ihtilaf olduğunda ICC Uluslararası Bilirkişilik Merkezi’ne başvurulmakta ve atanan bilirkişiler ihtilaf ile ilgili karar vermektedir.

Örneğin rezerv konusu yapılan bir ibrazda benzer konuda verilmiş olan bir ICC görüşü ve DOCDEX kararına ilgi kurmak suretiyle bir görevli banka bir amir bankanın rezerv iddiasını çürütebilmektedir.  Akreditiflere ilişkin Birörnek Usuller ve Uygulama (UCP) kurallarının son revizyonunda birçok ICC görüşünün ve DOCDEX kararının kurallara dahil edilmiş olması söz konusu görüşlerin ve kararların önemini kanıtlamaktadır. Diğer taraftan sözkonusu görüşler ve kararlar mahkemelere yansımış ihtilaflarda da referans olarak kullanılabilmektedir.

ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu tarafından, 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul’da; UCP600 altında şimdiye kadar verilmiş olan görüşlerden ve DOCDEX kararlarından ve Sıkça Sorulan Sorulardan oluşan geniş bir seçkiyi içeren bir eğitim düzenleyecektir.

Eğitime ilişkin detaylı program ektedir.    

Ekte programı sunulan eğitime katılmak isteyenlerin kayıt formunu http://icc.tobb.org.tr/icctrkasim2019  linkinden, en geç 12 Kasım 2019 tarihine kadar doldurmaları ve kaydın tamamlanmasını teminen eğitim ücretinin kayıt formunda belirtildiği şekilde ödenerek dekontunun Komitemize faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.
Saygılarımızla,

EKLER: Program


ICC Türkiye 65. Genel Kurul Daveti 1 Temmuz 2019

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi’nin 65 inci Genel Kurul Toplantısı, 2018 yılı faaliyetlerini incelemek ve ekte sunulan gündemi görüşmek üzere, 1 Temmuz 2019, Pazartesi günü saat 15.00’de Ankara’da TOBB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevede; Komitemiz Genel Kurul delegesi olarak Genel Kurulumuza katılımınızdan, mümkün olmaması durumunda bir temsilcinizin katılımının temin edilmesinden ve katılımcıya ilişkin kaydın http://icc.tobb.org.tr/genelkurul2019 linki üzerinden yapılmasından veya herhangi bir katılım/temsil olmaması durumunda ise linkte yer alan vekâletname formunun doldurularak en geç 26 Haziran 2019 tarihine kadar Milli Komitemize (e-posta: icc-tr@tobb.org.tr; faks: 0 312 219 4258) iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.
Saygılarımla,

ICC Türkiye Milli Komitesi

Not :  ICC Türkiye Milli Komitesi 2018 yılı Faaliyet Raporu, bilahare gönderilecektir.

EKLER:

 1. GÜNDEM
 2. VEKALETNAME FORMU

 


DIŞ TİCARETİN FİNASMANI, PRENSİPLERİ, TEDARİK ZİNCİRİ, RİSK YÖNETİMİ VE YENİ TEKNOLOJİLER EĞİTİMİ (12 PDU)


20-21 Nisan 2019, TOBB İSTANBUL HİZMET BİNASI Adres: Harman Sokak No: 10 34394 Esentepe/Şişli/ İstanbul

Ticari faaliyet içerisinde bulunan tarafların ticareti kolay ve risksiz yapabilmesi için ticaretin teknik ve kurallarını bilmesi gerekir. Bunun dışında ticari faaliyetten daga fazla verim elde edebilmek ve riskleri azaltabilmek için sadece teknik ve kuralları bilmek yetmez, bunların dışında yapılandırmayı, finansman imkanlarını, tedarik zincirini, uyum konularını ve yeni teknolojileri de bilmek gerekir. Bu seminerimizde bu konuları vermeye çalışacağız. Eğitimimizde ele alınacak konular ana başlıklarıyla şunlar olacaktır;
·        Genel olarak Dış Ticaret Teknikleri; Teslim ve Ödeme Yöntemleri
·        Finansman Yöntemleri; İskonto, İştira, Prefinansman, Postfinasman,  Ülke Kredileri, İhracat Sigortaları, Emtia Finansmanı
·        Tedarik Zinciri ve Finansmanı
·        Yeni Teknolojiler; BPO-Bank Payment Obligation, Blokzincir (Blockchain)
·        Ticaretin Prensipleri ve Uyum Konuları
Eğitim; başta Alıcı, Satıcı, Tedarikçi, İmalatçı, Bankacı, Gümrükçü, Taşımacı, Navlun Komisyoncusu ve ticaretle ilgilenen herkese faydalı olacağı düşüncesiyle sektöre katkıda bulunmak amacıyla düzenlenmektedir.
Ekte programı sunulmakta olan eğitime katılmak isteyenlerin, kayıt formunu http://icc.tobb.org.tr/icctrnisan2019
adresinden en geç 16 Nisan 2019 tarihine kadar doldurmaları ve kaydın tamamlanmasını teminen eğitim ücretinin kayıt formunda belirtildiği şekilde ödenerek dekontunun Komitemize faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi

Program

 


“ICC BANKACILIK KOMİSYONU GÖRÜŞLERİ/DOCDEX BİLİRKİŞİLİK KARARLARI/YARGITAY KARARLARI & ISBP745 PARAGRAFLARINDAN SEÇMELER VE YORUMLARI” EĞİTİMİ (13 PDU)

2 - 3 Mart 2019, TOBB İSTANBUL HİZMET BİNASI Adres: Harman Sokak No: 10 34394 Esentepe/Şişli/ İstanbul

Bilindiği üzere,  Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Ticari Akreditifler, Teminat akreditifleri (Standby) ve Garantiler konusunda bir örnek kuralları yapmakta ve bunların uygulanmasını takip etmekte, gerektiğinde komisyonları aracılığıyla görüşler vererek veya uyuşmazlık mercileri aracılığıyla kararlar vererek destek olmaktadır. ICC dışında yerel mahkemelerin verdiği kararlarda uygulamalar için emsal olabilmektedir. Bu bağlamda ticari akreditifler, teminat akreditifleri ve garantiler ile ilgili olarak ibraz edilen belgelerin uygun bir ibrazı oluşturup oluşturmadığı hakkında birbirlerine karşı farklı görüşler ileri süren, tartışma yaşayan ve zaman zaman yargıya gidebilen bankalar ve müşterileri ICC’nin resmi görüşleri, bilirkişi kararları ile yerel mahkemelerin kararlarını emsal alabilmekte ve böylece çözme ulaşabilmektedirler.

Örneğin, bir rezerv konusu söz konusu olduğunda daha önce benzer konuda verilmiş olan bir ICC görüşü veya DOCDEX kararı emsal olarak alınabilmekte ve buna dayanarak taraflar birbirlerini fazla yıpratmadan ikna olabilmektedirler. Akreditiflere ilişkin Birörnek Usuller ve Uygulama (UCP) kurallarının ve Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP-International Standart Banking Practices) son revizyonlarında birçok ICC görüşünün ve DOCDEX kararının kurallara dahil edilmiş olması söz konusu görüşlerin ve kararların önemini kanıtlamaktadır. Diğer taraftan sözkonusu görüşler ve kararlar mahkemelere yansımış ihtilaflarda da referans olarak kullanılabilmektedir.

ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu tarafından 2-3 Mart 2019 tarihlerinde İstanbul’da TOBB Hizmet Binası’nda; UCP600, ISBP745, URDG758, ISP98 altında şimdiye kadar verilmiş olan görüşlerden ve DOCDEX kararlarının yanı sıra Yargıtay Kararları ile uygulama için önemli bir rehber olan ISBP’nin önemli paragrafları ile uygulama da ortaya çıkan sorunların tartışıldığı ve tüm bu konulardan Sıkça Sorulan Sorulardan oluşan geniş bir seçkiyi içeren bir eğitim düzenlenecektir. Eğitim programı ektedir.

Eğitime katılmak isteyenlerin, kayıt formunu http://icc.tobb.org.tr/iccturkiyebankacilikmart2019 adresinden en geç 28 Şubat 2019 tarihine kadar doldurmaları ve kaydın tamamlanmasını teminen eğitim ücretinin kayıt formunda belirtildiği şekilde ödenerek dekontunun Komitemize faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER:

 


 

DUYURU “Uygulamada Akreditifler ve Özel Akreditif Kullanım Yöntemleri Semineri (12 PDU)” 22-23 Aralık 2018, İstanbul

YER: TOBB İstanbul Hizmet Binası

Akreditif açılış mesajlarının ihtiyaçlara ve kurallara uygun şekilde oluşturulması, alınan metinlerin doğru ve yeterli değerlendirilmesi, belgelerin uluslararası kurallara uygun bir şekilde talep edilmesi ve incelenmesi için UCP 600 ve ISBP 745 yayınlarında belirtilen kuralların bilinmesi gerekir.

Bununla birlikte, ICC Bankacılık Komisyonu tarafından sorunlu olayların çözümüne ilişkin verilen resmi görüşlerden bilgi sahibi olunması ve bu görüşlerin uygulamaya etkilerinin doğru bir şekilde anlaşılması son derece önemldir.  Akreditifin bir ödeme yöntemi olarak amacına uygun bir şekilde kullanılabilmesi ve banka taahhüdü sağlaması yönüyle teminat özelliğinin sağlanabilmesi için, ilgili tüm tarafların akreditiflere ilişkin kurallara mümkün olduğunca hakim olması gerekir. Aksi halde, akreditifin sağlamayı vadettiği güvence ve avantajlardan mahrum kalınmakta ve ticari zararlarla karşılaşılmaktadır.    

Bu nedenlerden dolayı akreditif açılış şartlarını belirleyenlerin, şartları değerlendirerek akreditifi kullanıp kullanmama kararını verenlerin, belgeleri düzenleyenlerin ve bizzat akreditif işlemlerini yürüten bankacıların bu konulara ilişkin eğitimleri alarak bilgilerini tazelemeleri ve güncel tutmaları son derece önemlidir. 

Konularının standart bir akreditif metni üzerinden aktarılması ile, tüm akreditif taraflarının doğru uygulamaları yerinde ve kolaylıkla kavrayabilmesi amaçlanmaktadır.    

Farklı banka ve firma temsilcilerinin bir arada olacağı bu tür seminerler uygulamacılar açısından son derece değerli bir öğrenme ortamıdır. Farklı sektörlere ilişkin karşılaşılan sorun ve tecrübelerden bilgi sahibi olunmaktadır.       

Akreditif uygulamaları konusunda bilgi vermeyi ve akreditifin bilinçli kullanılmasını amaçlayan Milli Komitemiz, 22 – 23 Aralık 2018 tarihlerinde İstanbul’da TOBB Hizmet Binasında “ Uygulamada Akreditifiler ve Özel Akreditif Kullanım Yöntemleri ” başlıklı eğitimi düzenleyecektir.  CDCS sertifikalarının uzatılması için PDU kazanımı ve CDCS adayları için hazırlık kapsamı özelliği taşıması seminerimizin diğer önemli getirileridir. 

Seminere katılmak isteyenlerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 19 Aralık 2018 Çarşamba gününe kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.

Saygılarımızla,

EKLER:

 20- 21 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan “ ULUSLARARASI STANDART BANKACILIK PRATİĞİ - ISBP 745 ” SEMİNERİ (12 PDUs)

YER: TOBB İSTANBUL HİZMET BİNASI

ICC tarafından 2013 yılında revize edilen Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP 745) yayını akreditif işlemlerinde belgelere yönelik UCP 600 kurallarının pratikte nasıl tatbik edileceği konusunda oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Bu Yayının en önemli özelliği, ICC Bankacılık Komisyonu tarafından sorunlu olayların çözümü için verilen resmi görüşlerin birçoğunu kapsaması ve bu yönüyle belgelere ilişkin en güncel ICC görüşlerini yansıtan kaynak olmasıdır.

ISBP Yayını ve bu Yayına yönelik seminerler, UCP 600 kurallarının sadece belgelere yönelik olanları hakkında bilgiler içermesi nedeniyle özellikle bu konuda bilgi edinmek isteyenler veya bilgilerini güncellemek isteyenler açısından oldukça yerinde bir kaynaktır.    

Diğer yandan ISBP Yayınının revizyonu sonrasında ICC Bankacılık Komisyonunun belgelere ilişkin verdiği yeni görüşler, yorumlar ve hatta bazı değişiklikler uygulamada bazı farklılıkları da beraberinde getirmeye devam etmektedir. Akreditif uygulamacıları açısından bu yeni, değişik görüşlerden bilgi sahibi olmak ve mevcut bilgilerini tazelemek her zaman önemli bir ihtiyaç noktasıdır.       

Milli Komitemiz bu önemli ICC yayınında yer alan konular hakkında uygulamacılara genel bir hatırlatma yapmak, tereddüt edilen konulara açıklık getirmek ve yeniliklerden bilgi vermek amacıyla bu semineri düzenlemektedir.

Farklı banka ve firma temsilcilerinin bir arada olacağı bu tür seminerler uygulamacılar açısından son derece değerli bir öğrenme ortamıdır. Farklı sektörlere ilişkin karşılaşılan sorun ve tecrübelerden bilgi sahibi olunmaktadır.       

Katılımcılar, 20-21 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşecek seminerden 12 PDU elde edebileceklerdir. Seminere katılmak isteyenlerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 17 Ekim Çarşamba gününe kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.

Saygılarımızla,

EKLER:

 DUYURU 15-16 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan “TEMEL VE İLERİ DÜZEY AKREDİTİF VE STANDBY AKREDİTİF SEMİNERİ” ( 10,5 PDU )

YER: TOBB İSTANBUL HİZMET BİNASI

Bilindiği üzere,  dış ticarette kullanılan akreditifler ve standby akreditifler çeşitlilik göstermekte ve özellikle yapılandırılmış işlemlerde kullanılmaktadır.

ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu üyeleri 15-16 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul’da; Şimdiye kadar karşılaşılan akreditifler ve standby akreditiflerle ilgili aşaüıdaki konuları içeren bir seminer düzenleyecektir.

 • Devredilebilir, Back to back, Revolving, Reinstatement, Red kloz, Green kloz akreditifler ve detaylı olarak iş akışları, riskler ve risk yönetim teknikleri,
 • Vadeli görüldüğünde amir banka tarafından ödemeli (Usance DC payable at sight)  ve vadeli belli bir tarihte muhabir banka tarafından İskontolu akreditifler (Usance DC payable at sight) işleyişleri ve örnek klozları
 • Dünyanın çeşitli bankalarınca açılan akreditif klozlarından örnekler ve yorumlama,
 • Akreditifte görevlendirme türleri (sessiz teyit, committment to purchase & negotiate) ve sözleşme örnekleri
 • Standby akreditif türleri,
 • Standby Akreditiflerle ilgili ISP 98 kuralları ve yorumları,
 • Standby standard metin örnekleri,
 • Standby özel metin örnekleri & kritik klozlar ve incelemede dikkat edilmesi gereken noktalar,
 • Standby akreditif açılış, değişiklik, ihbar, değişiklik ihbar, tazmin ve uzat veya öde talepleri ile ilgili kontrol listeleri (checklistler) ve taktikler,
 • Standby akreditiflerle ilgili ICC Bankacılık Komisyonu görüşleri,

Seminere katılmak isteyenlerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 12 Eylül Çarşamba gününe kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.

Saygılarımızla,

EKLER:

 


DUYURU – ICC TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ 64 ÜNCÜ GENEL KURULU, 27 TEMMUZ 2018

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi’nin 64 üncü Genel Kurul Toplantısı, 27 Temmuz 2018, Cuma günü saat 15.00’de Ankara’da TOBB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecektir.


2017 yılı faaliyetlerini incelemek ve ekte sunulan gündemi görüşmek üzere düzenlenecek olan Genel Kurulumuza teşriflerinizden, mümkün olmaması durumunda bir temsilcinin katılımının temin edilmesinden veya ekte sunulan vekâletname formunun doldurularak en geç 20 Temmuz 2018 tarihine kadar Milli Komitemize (e-posta: icc-tr@tobb.org.tr; faks: 0 312 219 4258) iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

Saygılarımızla,
ICC Türkiye Milli Komitesi

NOT: ICC Türkiye 2017 yılı Faaliyet Raporu, bilahare gönderilecektir.

EKLER:

Gündem

Kayıt Formu

Vekaletname Formu


“AKREDİTİF, STANDBY VE GARANTİLERDE REZERV KONULARI EĞİTİM SEMİNERİ” * 14-15 Nisan 2018 TOBB Plaza Harman Sokak No: 10 34394 Esentepe/Şişli/ İstanbul

* CDCS sertifika yenileme programı kapsamında LIBF’e kayıtlı bir kurstur. (13  PDU)

Rezerv konuları eğitimi uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan Ticari Akreditif, Teminat Akreditifi (Stanby L/C) ve Talep Garantiler ile ilgilidir. Akreditif, Dünya ticaretinde kullanılan ve kuralları olan çok önemli bir ödeme yöntemidir. Akreditif, uluslararası ticarette yaygın ve güvenceli olarak kullanılmaktadır. Akreditif, bir lehtar (satıcı/ihracatçı/iş yapan) için bir veya birden fazla bankanın güvencesini sağlayan şartlı bir banka taahhüdüdür. Bir lehtarın akreditifin güvencesinden yararlanabilmesi için akreditifin şartlarını yerine getirmesi gerekir. Akreditifin şartları yerine getirmek, bizzat akreditifin içerisinde yer alan şartlar, akreditifin tabi tutulduğu kurallar ve akreditif ve kurallara ilişkin görüş ve kararlar ile uluslararası standart bankacılık uygulamasına uygun ibrazda bulunmaktır. Akreditif lehtarı uygun ibrazda bulunduğu sürece akreditifin güvencesinden yararlanır. Bir başka deyişle, malı gönderdikten sonra alıcı ve yabancı ülke riskleri ile uğraşmadan kendisine akreditif açan bankaya veya teyit almışsa teyit bankasına belgelerini ibraz ederek parasını alır. İhracatçı (Lehtar) için en büyük risk rezerv konusu ile karşılaşmaktır, yani akreditif altında uygun ibrazda bulunamamaktır. Bir başka deyişle ibraz ettiği belgelerin bazı bakımlardan akreditifin şartlarına uygun olmamasıdır. İbraz edilen belgelerin akreditifin şartlarına uygun olmayan her bir unsur bir rezerv konusudur. Örneğin; Konşimento ve imzalı bir faturanın ibraz edilmesini şart koşan bir akreditif altında ibraz edilen ve üzerinde imza olmayan bir fatura ile üzerinde taşımacının “carrier” olarak tanımlanmadığı bir konşimento rezervlidir. Bundan dolayı ibrazda bulunan kişi (genellikle “Satıcı”) akreditif altındaki güvencesini kaybeder ve ödeme alamaz. Rezerv nedeniyle akreditifin güvencesi ortadan kalkmış olur. Bir Lehtarın akreditifin güvencesinden faydalanabilmesi için mutlaka uygun ibrazda bulunması gerekir.  Uygun ibrazda bulunabilmek için akreditif tekniğini, kuralları ve rezerv konularını çok iyi bilmek gerekir. “Rezerv” konuları karşılaşan ihracatçılar, müteahhitler ve diğer iş yapanlar büyük zararla karşılaşabilirler. Bunların karşılaştığı zararlar aynı zamanda ülkenin zararıdır. İstatistiklere göre ortalama rezerv oranı yaklaşık yüzde 70 civarındadır Bu durum uluslararası ticaretin çok önemli bir ödeme yöntemi olan akreditife güveni azaltmakta ve bu değerli ödeme yönteminden uzaklaşmaya yol açmaktadır. Akreditifin layık olduğu yere gelmesi ve hak ettiği itibarı görmesi rezerv oranının düşürülmesi ile mümkündür. Aybı durum Standby ve Garantiler için geçerlidir. Rezerv oranının düşürülmesi akreditif/standby/garanti kurallarını bilmek, rezerv konularını tanımak ve bu konulara hakim olmak ile mümkündür. Bunu başarabilmek için bu konudaki tecrübe ve kaynaklardan yararlanmak gerekir. Konu daha çok akreditifle bağlantılı görünmekle birlikte fonksiyonları bakımından farklı olsalar da gerek ibrazda bulunma ve gerekse de uygun ibraz üzerine ödeme almak bakımından aynı konu Teminat akreditifleri (Standby L/C) ve Garantiler için de geçerlidir. Bu konudaki kaynaklar daha çok teorik bilgiler ile sınırlı olup pratik bilgiler verememektedir, buda dolayısıyla bu konularda yetkinliği zorlaştırmaktadır. Rezerv oranlarının yüksekliği kurallardan kaynaklanmamaktadır. Kuralların eksik bilinmesinden ve doğru uygulanmamasından kaynaklanmaktadır. Bu durum ICC toplantısında da teyit edildi, UCP 600 kuralları revize edilmeyecektir, bunun yerine UCP 600, ISBP, ICC Görüşleri ve Rezerv Konuları’nın daha iyi ve etkin öğrenilmesi tavsiye edilmişti. Bizlerde yıllardır bu konularda verdiğimiz seminer ve konferanslarda bu ihtiyacı yerinde görmüş ve bu seminerimizi de bu amaçla hazırlamıştık. Rezerv Konuları seminerinin faydasını her bir eğitimden sonra aldığımız geri bildirimlerle görebiliyoruz. Bu faydalı uygulama ile sektöre katkıda bulunmak amacıyla yine düzenlemiştir. Bu seminer de genel olarak Akreditif, Standby ve Garantilere ilişkin rezerv konularının anlatılmasının yanında şimdiye kadar karşılaşılan önemli rezerv konuları gerçek olaylar, ICC kuralları (UCP600, ISP98, URDG758, ISBP745, URR725, INCOTERMS 2010 vb.), ICC görüşleri ve DOCDEX Kararları esas alınarak birer kısa vaka şeklinde verilecektir. Her bir rezerv konusu tüm yönleriyle ele alınacak ve tartışılacaktır. Böylece eksik veya yanlış bilinen uygulamalar varsa tespit edilecek, rezerv konularının üzerinde konuşulması, tartışılması ve güncel ve kalıcı olarak öğrenilmesi mümkün olacaktır. Seminerde ele alınacak olan Rezerv konularının banka ve firmalarda çalışan uygulamacılar dışında Uluslararası Akreditif Uzmanlık Sertifikası (CDCS)’na hazırlanan kişiler için de çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Seminer programımız ekte yer almaktadır.

Eğitim seminerine katılmak isteyenlerin, ekte bulunan kayıt formunu doldurmak suretiyle ödeme dekontu ile birlikte en geç 6 Nisan 2018 Cuma gününe kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.

Saygılarımızla,

ICC TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ

EKLER:

Program

Kayıt Formu


“ICC GÖRÜŞLERİ, ICC ULUSLARARASI EKSPERTİZ MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK KARARLARI  (DOCDEX DECISIONS) & ISBP745 PARAGRAFLARINDAN SEÇMELER & SIKÇA SORULAN SORULAR”  (12 PDU) Eğitim Semineri 3 – 4 Mart 2018 tarihlerinde, İstanbul’da TOBB Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecektir.

Bilindiği üzere,  Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), akreditifler altında ibraz edilen belgelerin uygun bir ibrazı oluşturup oluşturmadığı hakkında farklı görüşler ileri süren amir bankalar, lehtarlar, amirler ve görevli bankalardan aldığı görüş taleplerini sonuca bağlamakta ve ICC toplantılarında Bankacılık Komisyonu üyelerince onaylanan bu görüşler benzer olaylar yaşandığında sorunların çözümüne yardımcı olmaktadır.  Aynı şekilde taraflar arasında bir ihtilaf olduğunda ICC Uluslararası Bilirkişilik Merkezi’ne başvurulmakta ve atanan bilirkişiler ihtilaf ile ilgili karar vermektedir.

Örneğin rezerv konusu yapılan bir ibrazda benzer konuda verilmiş olan bir ICC görüşü ve DOCDEX kararına ilgi kurmak suretiyle bir görevli banka bir amir bankanın rezerv iddiasını ortadan kaldırması mümkün olabilmektedir. Akreditiflere ilişkin Birörnek Usuller ve Uygulama (UCP) kurallarının ve Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP-International Standart Banking Practices) son revizyonlarında birçok ICC görüşünün ve DOCDEX kararının kurallara dahil edilmiş olması söz konusu görüşlerin ve kararların önemini kanıtlamaktadır. Diğer taraftan sözkonusu görüşler ve kararlar mahkemelere yansımış ihtilaflarda da referans olarak kullanılabilmektedir.

ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu üyeleri, 3 – 4 Mart 2018 tarihlerinde İstanbul’da; UCP600, ISBP745, URDG758, ISP98 altında şimdiye kadar verilmiş olan görüşlerden ve DOCDEX kararlarının yanı sıra uygulama için önemli bir rehber olan ISBP’nin önemli paragrafları ile uygulama da ortaya çıkan sorunların tartışıldığı ve tüm bu konulardan Sıkça Sorulan Sorulardan oluşan geniş bir seçkiyi içeren bir eğitim semineri düzenleyecektir.

Eğitim seminerine katılmak isteyenlerin, ekte bulunan kayıt formunu doldurmak suretiyle ödeme dekontu ile birlikte en geç 28 Şubat 2018 Çarşamba gününe kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.

EKLER:

Program

Kayıt Formu


ICC Türkiye, ICC Tahkim Divanı ve TOBB işbirliğinde “ICC Türkiye Tahkim Günü” - 9 Şubat 2018, İstanbul

ICC Türkiye Milli Komitesi ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile işbirliğinde TOBB Başkanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Adalet Bakanı Sn. Abdulhamit Gül’ün katılımıyla 9 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da Swissotel’de, “ICC Türkiye Tahkim Günü” düzenlenmesi planlanmaktadır. Alanında uzman hakemler, kamu ve özel sektör ve ticaret odalarının hukuk müşavirleri, Yargıtay üyeleri, hâkimler, avukatlar ve akademisyenlerden oluşan yaklaşık 200 kişilik bir katılımın beklendiği etkinlik kapsamında; ICC Tahkiminin genel özellikleri ve güncel gelişmeler, uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde cinsiyet çeşitliliği, inşaat uyuşmazlıklarının tahkim yoluyla çözümü ve yaşanan güncel sorunlar, ülkemizde uyuşmazlıkların tahkim ve mahkemeler yoluyla çözümü ve yargının rolü, ülkemizde genel olarak alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına avukatların gözüyle geçmişi, bugünü ve geleceğine  ilişkin konuların ele alınması planlanmaktadır. Etkinlik daveti ve taslak programı ekte sunulmaktadır.
Konferansımıza katılımınızdan ve katılımınıza ilişkin teyidinizin ekte bulunan kayıt formunu doldurmak suretiyle ödeme dekontu ile birlikte en geç 1 Şubat 2018 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne bildirilmesinden (icc-tr@tobb.org.tr) memnuniyet duyulacaktır.
Saygılarımızla,

Not: Konferansa katılım kontenjan ile sınırlıdır, kayıt öncelik esasına göre yapılacaktır. Kontenjan dolduğunda kayıtlar ilan edilen tarihten daha önce kapatılabilir.

EKLER:

Davet Yazısı

Taslak Program ve Kayıt Formu


“GARANTİ & STANDBY AKREDİTİFLER KURALLAR , UYGULAMA, VAKA ANALİZLERİ VE ICC GÖRÜŞLERİ & BİLİRKİŞİLİK KARARLARI EĞİTİM SEMİNERİ (12 PDU)”, 20-21 Ocak 2018 , İSTANBUL

Garanti/Kontrgaranti & Standby kuralları ve uygulama eğitimi uluslararası ve iç ticarette yaygın olarak kullanılan garantiler/kontrgarantiler/teminat mektupları ve standby akreditiflerle ilgili çok yönlü ve geniş kapsamlı bir eğitim olarak düzenlenecektir.

İlaveten son dönemde önemli bir ürün olan ve sigorta firmalarınca düzenlenen kefalet sigortası (surety bond) ugyulamalarına ilişkin de sunum yapılacaktır.

Eğitim kapsamında aşağıdaki konular işlenecektir:

>  Garanti / Kontrgaranti Kavramlarının Tanımı ve Kullanım Alanları, taraflar
>  Garanti / Kontrgaranti, Standby ve Akreditif Arasındaki Farklar
>  Garanti / Kontrgaranti Türleri
>  Bankalarca kullanılan Garanti / kontrgaranti standard metinleri, özel metinler, (iskontolu garanti, kontrgaranti metinleri), kritik klozlar ve incelemede dikkat edilmesi gereken noktalar.
>  Garanti / Kontrgarantilerde açılış, değişiklik, ihbar, değişiklik ihbar, tazmin ve uzat veya öde talepleri ile ilgili kontrol listeleri (checklistler) ve taktikler
>  Garanti / Kontrgaranti ilgili iç ve ülke bazında mevzuat örnekleri (TCMB sermaye hareketleri genelgesi, tebliğler, yabancı ülke uygulamaları)
>  Garanti / Kontrgarantilerle ilgili örnek Yargıtay kararları ve hukukçu yorumları.
>  Garanti / Kontrgarantilerin URDG758 kuralları ve yorumları (35 madde)
>  Garanti / Kontrgarantilerle ilgili ICC Bankacılık Komisyonu görüşleri ve seçme DOCDEX Kararları
>  Garanti / Kontrgarantilerle ilgili sıkça sorulan sorular (FAQs)
>  Garanti / Kontrgarantilerle ilgili çoktan seçmeli sorular
>  Standby Akreditiflerin Tanımı ve Kullanım Alanları, taraflar
>  Standby Akreditif türleri
>  Standby Akreditiflerin Tanımı ve Kullanım Alanları, taraflar
>  Standby Akreditif türleri
>  Standby Akreditiflerle ilgili ISP 98 kuralları ve yorumları
>  Standby Akreditiflerle ilgili ICC Bankacılık Komisyonu görüşleri ve seçme DOCDEX Kararları
>  Standby Akreditiflerle ilgili sıkça sorulan sorular (FAQs)
>  Standby Akreditiflerle ilgili çoktan seçmeli sorular ve örnek vakalar.
>  Standby Akreditiflerle ilgili sahtecilik Örnekleri

Seminerde ele alınacak olan konuların banka ve firmalarda çalışan uygulamacılar dışında Uluslararası Garantiler Uzmanlık Sertifikası (Certificate for Specialists in Demand Guarantees (CSDG)’na hazırlanan kişiler için de çok faydalı olacağını düşünüyoruz.

Seminere ilişkin program ekte sunulmaktadır.  Eğitimin PDU sayısı belli olunca tarafınıza iletilecektir.

Seminere katılmak isteyenlerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 15 Ocak Pazartesi gününe kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.

Eğitim kontenjanı sınırlı olup, kayıtlar öncelik esasına göre yapılacaktır.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER:


““Uygulamada Akreditifler ve Özel Akreditif Kullanım Yöntemleri Semineri”, 2-3 ARALIK 2017, İSTANBUL

Akreditif açılış mesajlarının doğru kurgulanması, alınan metinlerin doğru değerlendirilmesi, belgelerin uluslararası kurallara uygun bir şekilde talep edilmesi ve incelenmesi için UCP 600 ve ISBP 745 yayınlarında belirtilen kurallara hakim olunması gerekmektedir. Bununla birlikte, ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen resmi görüşlerden haberdar olunması ve tüm bunların uygulamaya etkilerinin doğru bir şekilde anlaşılması önem taşımaktadır.  Akreditif işleminin amacına uygun bir şekilde kullanılabilmesi ve teminat özelliğinin işletilebilmesi için ilgili tüm tarafların standart bir akreditif işlemine ait tüm unsurları bilinçli olarak kullanmayı bilmesi gerekmektedir.

Bu nedenlerden dolayı akreditif açılış şartlarını belirleyenlerin, şartları değerlendirerek akreditifi kullanıp kullanmama kararını verenlerin, belgeleri düzenleyenlerin ve bizzat akreditif işlemlerini yürüten bankacıların bu konulara ilişkin eğitimleri alarak bilgilerini tazelemeleri ve güncel tutmaları son derece önemlidir. 

Akreditif uygulamaları konusunda bilgi vermeyi ve akreditifin bilinçli kullanılmasını amaçlayan Milli Komitemiz, 2 – 3 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul’da TOBB Hizmet Binasında “ Uygulamada Akreditifiler ve Özel Akreditif Kullanım Yöntemleri ” başlıklı eğitimi düzenleyecektir.  CDCS sertifikalarının uzatılması için PDU kazanımı ve CDCS adayları için hazırlık kapsamı özelliği taşıması seminerimizin diğer önemli getirileridir.  Eğitimin PDU sayısı önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.

Seminere ilişkin program ekte sunulmaktadır.  

Seminere katılmak isteyenlerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 27 Kasım Pazartesi gününe kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.

Eğitim kontenjanı sınırlı olup, kayıtlar öncelik esasına göre yapılacaktır.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER:


ICC TR - TOBB işbirliğinde “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması ve Standardizasyonu” Uluslararası Konferansı 5 Aralık 2017 - İstanbul

Sayın ilgili;

5 Aralık  2017 tarihinde düzenleyeceğimiz  "Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması ve Standardizasyonu" konferansı kayıtlarımız DOLMUŞTUR.
Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye çok teşekkür ederiz.

ICC

Değerli Üyemiz,

ICC Türkiye Milli Komitesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin katılımıyla 5 Aralık 2017 tarihinde İstanbul’da “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması ve Standardizasyonu” konulu bir uluslararası konferans düzenlenmesi planlanmaktadır. Taslak programı ekte sunulan konferans; uluslararası kurum ve kuruluşları, gümrük uzmanlarını ve iş dünyasından temsilcileri biraraya getirmeyi hedeflemektedir.

Konferansımıza katılımınızdan ve katılımınıza ilişkin teyidinizin ekte sunulan kayıt formu doldurulmak suretiyle en geç 1 Aralık 2017 tarihine kadar Milli Komitemize (e-posta: icc-tr@tobb.org.tr) bildirilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

Saygılarımızla,

EKLER:“DIŞ TİCARET’TE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK (FRAUD) SEMİNERİ” (6 PDUs), 23 Eylül 2017, İSTANBUL

Global ticaretin hızla büyümesi, işlem çeşitliliğinin ve adetlerinin artması beraberinde “Fraudsters” dediğimiz uluslararası dolandırıcıların Türkiye’ye ilgisinin artmasına sebep olmuştur. Dış ticaret alanında kısaca “fraud” olarak adlandırılan bu faaliyetlerin amacı, alıcı, satıcı, banka veya diğer aracı kurumları dolandırmaktır.

“Fraudster” diye tanımladığımız dolandırıcılar amaçlarına ulaşmak için hedef kişilerin teknik bilgi eksikliğini ve zayıflıklarını kullanırlar. Teknik bilgi yetersizliğine başta Uluslararası Ticari  Kurallar olmak üzere dış ticaret işlemlerinde kullanılan teslim ve ödeme yöntemlerindeki eksik veya hatalı bilgiler örnek verilebilirken, diğer taraftan zayıflıklara, açgözlülük, tamahkarlık ve bencillik örnek olarak verilebilir.

Kendisinin olmayanı almak bazı canlıların doğasında vardır. Çalışmadan hazır olanı almak, kolay yoldan zengin olmak! Bu düşünce bazı insanlar için de her zaman cazip olmuştur. Tarihin en eski çağlarından beri bazı insan veya insan grupları için çalışmak ve üretmek yerine başkasının ürettiğini almak daha cazip olmuştur. İlk çağlardan beri insanlar arasındaki kargaşaların, savaşların ve istilaların da sebebi hep bu olmuştur. Üretmeden hazır olanı almak için fiziki güç veya kurnazlık gerekir. Fiziki güç gasp, soygun, yağma ve savaş hali şeklinde ortaya çıkarken, diğer taraftan “Kurnazlık”, hile, sahtekârlık, dolandırıcılık şeklinde görülmektedir. Bunun için fiziki güç kullanmaya gerek yoktur, bazı tekniklerle insanları kandırmak ve yanıltmak yeterlidir.

Hedefe hangi yoldan gidilirse gidilsin, çalışmadan hazır olanı almaya alışan yani başkasına ait olanı zorla veya hile ile almaya alışan kişiler bunu sürdürmek için çalışma yaparlar, enerjilerini bunun için harcarlar, öyle ki bazı insan veya insan grupları için bu bir yaşam biçimi olmuş, buna göre devlet politikaları geliştirilmiş, bu politikalarına katkı sağlayan inançları benimsemişlerdir. Konforuna alıştıkları bu durum değiştiğinde bunalıma girmiş ve çöküşe geçmişlerdir. Kullanılan yöntemlerin bazıları gerek fiziki gerekse de fikri olsun gerçekten çok zekice yapılmış, büyüleyici ve etkileyicidirler. Çalışarak üretimde bulunmak yerine zaten başkası tarafından üretilmiş olanı almak daha önce söylediğimiz gibi fiziki veya fikri olabilmektedir. Fizikiden kasıt, bireysel, çete halinde veya ordu şeklinde bir yeri almak, gasp etmek veya yağmalamaktır, Fikriden kasıt tasarlayarak kandırmak veya hile yapmak suretiyle bir başkasına ait olanı almaktır. Eski çağlarda şahıslara veya ülkelere ait mal ve mülkü gasp etmek daha kolay olurken daha sonraki dönemlerde küçük grupların devlet halinde yaşamasıyla birlikte gittikçe zorlaşmış ve azalmıştır. Daha sonra ticaretin ortaya çıkmasıyla birlikte, özellikle uzak şehirler ve ülkeler arası ticarettin artmasıyla birlikte hedef daha az savunmalı kervan ve gemiler olmuştur. Ticarette para ve malı temsil eden değerlerin kullanılmasıyla birlikte bu defa bu araçlar hedef olmuştur. Daha önceleri mal ve mülkü gasp etmek için fiziki güç kullanılırken, bu defa para ve malı temsil eden belgeleri ele geçirmek veya bunlardan faydalanarak kişileri dolandırmak için sahtecilik ve dolandırıcılık yapılmaya başlanmıştır. Bunun için çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Para ve para ile temsil edilen ürünlerin bulunduğu alanlar her zaman sahtekâr ve dolandırıcılar için çekim alanları olmuştur. Dış ticaret veya Uluslararası Ticaret bu alanlardan biridir. Dış ticaret faaliyeti içerisinde birbirini tanımayan taraflar, yabancı yasalar, kurallar, limanlar, gemiler, çalışanlar, gümrükler, kâğıt belgeler, mesajlar gibi birçok unsur vardır. Bunların her biri sahtekâr veya dolandırıcılar için birer cazibe alanıdır. Sahteci veya dolandırıcı fırsatını buldu mu bunların her birine girmeye çalışır. Her biri için sürekli yenilediği teknikleri vardır.

İyi niyetli olarak ticaret yapan kişilerin bunlardan korunması kolay değildir. Korunmak için dış ticaret tekniklerini, zayıflıklarını ve kurallarını bilmek gerekir. Bunun dışında daha da önemlisi sahtekâr veya dolandırıcıların kullandıkları tekniklere aşina olmak ve bunları mümkün olduğu kadar ileri düzeyde bilmek gerekir. Bunun için uzman kişilerin tecrübelerinden, bu konuda yazılmış dokümanlardan, sunum, seminerler ve konferanslardan faydalanmak gerekir. Bunun için bu konuda kaynak ve seminerlerin olması gerekir.  ICC Türkiye bu ihtiyacı karşılamak üzere bu semineri düzenlemiştir.

Bu seminerimizde sırasıyla dış ticaret ile ilgili sahtecilik ve dolandırıcılık terimlerinin açıklanması, dış ticaret ile ilgili sözleşme, teslim şekilleri ve ödeme yöntemleri hakkında genel bilgilendirme, sahtecilik alanları, tarafların kayıpları, örnek olaylar ve önlemler tartışılacaktır.

Dış ticaret ile ilgili herkesin faydalanabileceği bir seminer olacağına inanıyoruz. 

Seminere ilişkin program ekte sunulmaktadır.  

Seminere katılmak isteyenlerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 18 Eylül Pazartesi gününe kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER:


“ICC GÖRÜŞLERİ, ICC ULUSLARARASI EKSPERTİZ MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK KARARLARI (DOCDEX DECISIONS) & ISBP745 PARAGRAFLARINDAN SEÇMELER & SIKÇA SORULAN SORULAR – 2 SEMİNERİ”(13PDU) , 6-7 Mayıs 2017, İSTANBUL

Bilindiği üzere,  Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), akreditifler altında ibraz edilen belgelerin uygun bir ibrazı oluşturup oluşturmadığı hakkında farklı görüşler ileri süren amir bankalar, lehtarlar, amirler ve görevli bankalardan aldığı görüş taleplerini sonuca bağlamakta ve ICC toplantılarında Bankacılık Komisyonu üyelerince onaylanan bu görüşler benzer olaylar yaşandığında sorunların çözümüne yardımcı olmaktadır.  Aynı şekilde taraflar arasında bir ihtilaf olduğunda ICC Uluslararası Bilirkişilik Merkezi’ne başvurulmakta ve atanan bilirkişiler ihtilaf ile ilgili karar vermektedir.

Örneğin rezerv konusu yapılan bir ibrazda benzer konuda verilmiş olan bir ICC görüşü ve DOCDEX kararına ilgi kurmak suretiyle bir görevli banka bir amir bankanın rezerv iddiasını çürütebilmektedir.  Akreditiflere ilişkin Birörnek Usuller ve Uygulama (UCP) kurallarının son revizyonunda birçok ICC görüşünün ve DOCDEX kararının kurallara dahil edilmiş olması söz konusu görüşlerin ve kararların önemini kanıtlamaktadır. Diğer taraftan sözkonusu görüşler ve kararlar mahkemelere yansımış ihtilaflarda da referans olarak kullanılabilmektedir.

ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu üyeleri 6-7 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul’da; UCP600 altında şimdiye kadar verilmiş olan görüşlerden ve DOCDEX kararlarından ve Sıkça Sorulan Sorulardan oluşan geniş bir seçkiyi içeren bir eğitim semineri düzenleyecektir.

Seminere ilişkin program ekte sunulmaktadır.  

Seminere katılmak isteyenlerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 3 Mayıs Çarşamba gününe kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER:Uluslararası Standart Bankacılık Pratiği ISBP 745 Semineri - 18-19 Şubat 2017

ICC tarafından ilk olarak yayınlandığı 2002 yılından bu yana Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP) yayını akreditif işlemlerinde UCP kurallarının pratikte nasıl tatbik edileceği konusunda oldukça önemli bir rol oynayarak belgelerin ilk ibrazda reddedilme oranlarının azaltılmasına önemli katkıda bulunmuştur.  Bir nevi kontrol listesi görevini üstlenen ISBP, UCP’nin temel prensipleri ile uygulamacının günlük görevi arasındaki boşluğu doldurmuştur. 

2007 yılında UCP600’ün hayata geçmesi ile aynı yıl revize edilen ISBP, ICC Bankacılık Komisyonu ve diğer ilgili ICC komisyonları ve kurumlarının bazı sorunlu olayların çözümü için verdiği görüşlerde getirdiği yeni yorumlar, yenilikler ve görüş değişiklikleri nedeniyle 2013 yılında yeniden güncellenmiş, yenilikler ve farklı yorumlar uygulamacılara iletilmiştir. 

Ancak ISBP Yayının revizyonu sonrasında ICC Bankacılık Komisyonu ve diğer ilgili ICC komisyonları ve kurumlarının kendilerine sunulan  yeni sorunlu olayların çözümü için verdiği görüşlerde  getirdiği yeni farklı yorumlar, yenilikler ve görüş değişiklikleri güncellenen bu Yayının kullanılmasında bazı farklı yorumlara ve bunun yanında uygulamada bazı tereddütlere de yol açmıştır. 

Örneğin bir fatura üzerinde;

 • “Spare parts” ifadesinin akreditifte yer almadığı halde bir uygunsuzluğa sebep olup olmayacağı,
 • Akreditifte yazılandan farklı olan veya akreditifte yer almadığı halde faturaya  eklenen  kontrat numaralarının veya proforma fatura numaralarının uygunsuzluğa sebep olup olmayacağı
 • Akreditifte yer alan tüm belgeler manuel olarak imzalanmalıdır şartının kopya fatura için geçerli olup olmayacağı vb.  

Bir denizyolu taşıma belgesinde teslim alma yeri (place of receipt) alanında yer alan gemi adının yükleme kaydına (on board) yazılıp yazılamayacağı;

Bir taşıma belgesi kopyası üzerindeki mala veya ambalajına ait bir kusur ifadesinin bir uygunsuzluk olarak görülüp görülmeyeceği; 

Bir karayolu taşıma belgesinde birden fazla taşımacı adının yazılıp yazılmayacağı;      

Bir havayolu taşıma belgesi üzerinde düzenlenme tarihi yazılmamasının uygunsuzluğa sebep olup olmayacağı;

Bir akreditifte yer alan “ All documents must show contract number…” şartındaki “all documents” ifadesinin kapsamı ISBP’de yer alan “shipping documents” ifadesi gibi değerlendirilip değerlendirilmeyeceği;      
  
Milli Komitemiz bu önemli ICC yayınında yer alan konular hakkında uygulamacılara genel bir hatırlatma yapmak ve tereddüt edilen konulara açıklık getirmek amacıyla 18-19 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul  Radisson Blu Hotel Şişli’de   “Uluslararası Standart Bankacılık Pratiği – ISBP 745 Semineri” düzenlemektedir.

Program ve Kayıt formu için tıklayınız.

 


“GARANTİ & STANDBY AKREDİTİFLER KURALLAR , UYGULAMA, VAKA ANALİZLERİ VE ICC GÖRÜŞLERİ & BİLİRKİŞİLİK KARARLARI EĞİTİM SEMİNERİ

Tarih            : 28-29 Ocak 2017
Yer              :  Radisson Blu Hotel İstanbul Şişli, 19 Mayıs Cad. No 2/Şişli/İST
Eğitimciler :  Abdurrahman Özal, Hasan Apaydın, Özlem Deren, Gülcan Yılmaz

* Sertifika yenileme programı kapsamında IFS(LIBF)’e kayıtlı bir kurstur. (PDU bilgisi 2. Duyuru da paylaşılacaktır)

Garanti/Kontrgaranti & Standby kuralları ve uygulama eğitimi uluslararası ve iç ticarette yaygın olarak kullanılan garantiler/kontrgarantiler/teminat mektupları ve standby akreditiflerle ilgili çok yönlü ve geniş kapsamlı bir eğitim olarak düzenlecektir.

İlaveten son dönemde önemli bir ürün olan ve sigorta firmalarınca düzenlenen kefalet sigortası (surety bond) ugyulamalarına ilişkin de sunum yapılacaktır.

Eğitim kapsamında aşağıaki konular işlenecektir:

>  Garanti / Kontrgaranti Kavramlarının Tanımı ve Kullanım Alanları, taraflar
>  Garanti / Kontrgaranti, Standby ve Akreditif Arasındaki Farklar
>  Garanti / Kontrgaranti Türleri
>  Bankalarca kullanılan Garanti / kontrgaranti standard metinleri, özel metinler, (iskontolu garanti, kontrgaranti metinleri), kritik klozlar ve incelemede dikkat edilmesi gereken noktalar.
>  Garanti / Kontrgarantilerde açılış, değişiklik, ihbar, değişiklik ihbar, tazmin ve uzat veya öde talepleri ile ilgili kontrol listeleri (checklistler) ve taktikler
>  Euler Hermes Kefalet Sigortası Uygulamaları
>  Garanti / Kontrgaranti ilgili iç ve ülke bazında mevzuat örnekleri (TCMB sermaye hareketleri genelgesi, tebliğler, yabancı ülke uygulamaları)
>  Garanti / Kontrgarantilerle ilgili örnek yargıtay kararları ve hukukçu yorumları.
>  Garanti / Kontrgarantilerin URDG758 kuralları ve yorumları (35 madde)
>  Garanti / Kontrgarantilerle ilgili ICC Bankacılık Komisyonu görüşleri ve seçme DOCDEX Kararları
>  Garanti / Kontrgarantilerle ilgili sıkça sorulan sorular (FAQs)
>  Garanti / Kontrgarantilerle ilgili çoktan seçmeli sorular
>  Standby Akreditiflerin Tanımı ve Kullanım Alanları, taraflar
>  Standby Akreditif türleri
>  Standby Akreditiflerin Tanımı ve Kullanım Alanları, taraflar
>  Standby Akreditif türleri
>  Standby Akreditiflerle ilgili ISP 98 kuralları ve yorumları
>  Standby Akreditiflerle ilgili ICC Bankacılık Komisyonu görüşleri ve seçme DOCDEX Kararları
>  Standby Akreditiflerle ilgili sıkça sorulan sorular (FAQs)
>  Standby Akreditiflerle ilgili çoktan seçmeli sorular ve örnek vakalar.
>  Standby Akreditiflerle ilgili sahtecilik Örnekleri

Seminerde ele alınacak olan konuların banka ve firmalarda çalışan uygulamacılar dışında Uluslararası Garantiler Uzmanlık Sertifikası (Certificate for Specialists in Demand Guarantees (CSDG)’na hazırlanan kişiler için de çok faydalı olacağını düşünüyoruz.

Seminer programımız genel olarak Ek’te yer aldığı gibi olacaktır.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi  

 

EKLER:“AKREDİTİF, STANDBY VE GARANTİLERDE REZERV KONULARI EĞİTİMİ” SEMİNERİ*

Tarih            : 14-15 Ocak 2017
Yer              :  Radisson Blu Hotel İstanbul Şişli, 19 Mayıs Cad. No 2/Şişli/İST
Eğitimciler :  Abdurrahman Özal, Hasan Apaydın

* CDCS sertifika yenileme programı kapsamında IFS(LIBF)’e kayıtlı bir kurstur. (12PDU)

Rezerv konuları eğitimi uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan Ticari Akreditif, Teminat Akreditifi(Stanby L/C) ve Talep Garantiler ile ilgilidir. Akreditif, Dünya ticaretinde kullanılan ve kuralları olan çok önemli bir ödeme yöntemidir. Akreditif, uluslararası ticarette yaygın ve güvenceli olarak kullanılmaktadır. Akreditif, bir lehtar (satıcı/ihracatçı/iş yapan) için bir veya birden fazla bankanın güvencesini sağlayan şartlı bir banka taahhüdüdür. Bir lehtarın akreditifin güvencesinden yararlanabilmesi için akreditifin şartlarını yerine getirmesi gerekir. Akreditifin şartları yerine getirmek, bizzat akreditifin içerisinde yer alan şartlar, akreditifin tabi tutulduğu kurallar ve akreditif ve kurallara ilişkin görüş ve kararlar ile uluslararası standart bankacılık uygulamasına uygun ibrazda bulunmaktır. Akreditif lehtarı uygun ibrazda bulunduğu sürece akreditifin güvencesinden yararlanır. Bir başka deyişle, malı gönderdikten sonra alıcı ve yabancı ülke riskleri ile uğraşmadan kendisine akreditif açan bankaya veya teyit almışsa teyit bankasına belgelerini ibraz ederek parasını alır. İhracatçı (Lehtar) için en büyük risk rezerv konusu ile karşılaşmaktır, yani akreditif altında uygun ibrazda bulunamamaktır. Bir başka deyişle ibraz ettiği belgelerin bazı bakımlardan akreditifin şartlarına uygun olmamasıdır. İbraz edilen belgelerin akreditifin şartlarına uygun olmayan her bir unsur bir rezerv konusudur. Örneğin; Konşimento ve imzalı bir faturanın ibraz edilmesini şart koşan bir akreditif altında ibraz edilen ve üzerinde imza olmayan bir fatura ile üzerinde taşımacının tanımlanmadığı bir konşimento nedeniyle iki rezerv konusu söz konusu olur ve böylece lehtar akreditif altında ödeme alamaz. Rezerv nedeniyle akreditifin güvencesi ortadan kalkmış olur. Lehtarın akreditifin güvencesinden faydalanmak amacıyla uygun ibrazda bulunabilmesi için akreditif tekniğini, kuralları ve rezerv konularını çok iyi bilmesi gerekir. Rezerv konuları nedeniyle ihracatçılar ve güvence ile iş yapanlar çok büyük zararlar ile karşı karşıya kalırken ülkeleri de zarara uğrayabilmektedir. İstatistiklere göre çoğu zaman rezerv oranın yüzde 70 civarında olabildiği görülebilmektedir. Bu durum uluslararası ticaretin çok önemli bir ödeme yöntemi olan akreditife güveni azaltabilmekte ve bu güvenceli ödeme yönteminden uzak durmaya neden olabilmektedir. Akreditifin layık olduğu yere gelmesi ve hak ettiği itibarı görmesi rezerv oranının düşürülmesi ile mümkündür. Rezerv oranının düşürülmesi akreditif ve kurallarını bilmek, rezerv konularını tanımak ve bu konulara hakim olmak ile mümkün olabilir. Bunun için bu konudaki tecrübe ve kaynaklardan yaralanmak gerekir. Fonksiyonları bakımından farklı olsa da ibrazda bulunma ve uygun ibraz üzerine ödemenin alınması konusu Teminat akreditifleri (Standby L/C) ve Garantiler için de geçerlidir. Bu konudaki kaynaklar daha çok teorik bilgileri vermekle sınırlı kaldıkları için eğitici rezerv konularına ilişkin kaynakları bulmak pek mümkün değildir. Dış ticaret ile ilgili herkesin gerek iş sahiplerinin, gerek uygulamacıların gerekse de bu konuda eğitim gören üniversite ve özel kurs öğrencilerinin böyle bir ihtiyacı olduğunu yıllardır verdiğimiz seminer ve konferanslar da açıkça gördüğümüz için komitemiz bu amaçla sektöre katkıda bulunmak amacıyla bu farklı semineri düzenlemiştir. Bu seminer de genel olarak Akreditif, Standby ve Garantilere ilişkin rezerv konularının anlatılmasının yanında şimdiye kadar karşılaşılan önemli rezerv konuları gerçek olaylar, ICC kuralları (UCP600, ISP98, URDG758, ISBP745, URR725, INCOTERMS 2010 vb.), ICC görüşleri ve DOCDEX Kararları esas alınarak birer kısa vaka şeklinde verilecektir. Her bir rezerv konusu tüm yönleriyle ele alınacak ve tartışılacaktır. Böylece eksik veya yanlış bilinen uygulamalar varsa tespit edilecektir. Böylece rezerv konularının üzerinde konuşulması, tartışılması ve güncel ve kalıcı olarak öğrenilmesi mümkün olacaktır. Seminerde ele alınacak olan Rezerv konularının banka ve firmalarda çalışan uygulamacılar dışında Uluslararası Akreditif Uzmanlık Sertifikası (CDCS)’na hazırlanan kişiler için de çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Seminer programımız genel olarak Ek’te yer aldığı gibi olacaktır.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi  

EKLER:


Dış Ticaret Finansmanı ve Risk Yönetim Teknikleri Eğitimi (13 PDUs)

Tarih             : 17-18 Aralık 2016
Yer                 : Radisson Blu Otel İstanbul Şişli,  19 Mayıs Cad No. 2 Şişli/İSTANBUL
Eğitmenler : Abdurrahman Özalp, Hasan Apaydın, Nilgün Ersoy Demiroğlu,
Pınar Arabacıoğlu

Bilindiği gibi, ticaret yapmak üzere ilişkide bulunan amir, lehdar, bankalar ve diğer tüm rol alan taraflar dış ticaret ile ilgili tüm süreç ve riskleri bilmek ve değerlendirmek zorundadırlar.

Dış Ticaret stratejilerinin belirlenmesinde izlenecek sürecin sağlıklı olması ise tüm taraflarla olan ilişkilerin yönetimi, kullanılan ödeme yöntemlerinin doğruluğu, yerel ve ulusal kural, uygulama ve yayınlara hakim olmak ve tüm süreçleri bilmeye dayalıdır.  

Dış ticaret ile ilgili herkesin, gerek iş sahiplerinin, gerek uygulamacıların gerekse de bu konunun ayrılmaz bir parçası olan banka çalışanlarının böyle bir ihtiyacı olduğunu yıllardır Milli Komitemiz tarafından verilen seminer ve konferanslarda açıkça gözlemlediğimizden dolayı bu defa Milli Komitemiz bu alanda sektöre katkıda bulunmak amacıyla bu farklı semineri düzenlemiştir. 17-18 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Seminerimizin programı ve katılım formu ekte sunulmaktadır.

Seminere katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak en geç 14 Aralık 2016 gününe kadar Komitemize faks (0.312.219.42.58) veya
e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermelerini rica ederiz.

Eğitim kontenjanı sınırlı olup, kayıtlar öncelik esasına göre yapılacaktır. Kontenjan dolduğunda kayıtlar ilan edilen tarihten önce de kapatılabilir.
Bilgilerinizi rica eder, Seminerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,

 
ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER:


Uygulamada Akreditifler ve Özel Akreditif Kullanım Yöntemleri Semineri
26-27 Kasım 2016, İstanbul (12 PDU)

Akreditif açılış mesajlarının doğru kurgulanması, alınan metinlerin doğru değerlendirilmesi, belgelerin uluslararası kurallara uygun bir şekilde talep edilmesi ve incelenmesi için UCP 600 ve ISBP 745 yayınlarında belirtilen kurallara hakim olunması gerekmektedir. Bununla birlikte, ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen resmi görüşlerden haberdar olunması ve tüm bunların uygulamaya etkilerinin doğru bir şekilde anlaşılması gerekir.  Akreditif işleminin amacına uygun bir şekilde kullanılabilmesi ve teminat özelliğinin işletilebilmesi için ilgili tüm tarafların standart bir akreditif işlemine ait tüm unsurları bilinçli olarak kullanmayı bilmesi gerekir.

Bu nedenlerden dolayı akreditif açılış şartlarını belirleyenlerin, şartları değerlendirerek akreditifi kullanıp kullanmama kararını verenlerin, belgeleri düzenleyenlerin ve bizzat akreditif işlemlerini yürüten görevli bankacıların bu konulara ilişkin eğitimleri alarak bilgilerini tazelemeleri ve güncel tutmaları son derece önemlidir. 

Akreditif uygulamaları konusunda bilgi vermeyi ve akreditifin bilinçli kullanılmasını amaçlayan Milli Komitemiz, 26-27 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da “ Uygulamada Akreditifiler ve Özel Akreditif Kullanım Yöntemleri ” başlıklı eğitimi düzenleyecektir.  CDCS ve CSDG sertifikalarının uzatılması için PDU kazanımı ve CDCS adayları için hazırlık kapsamı özelliği taşıması seminerimizin diğer önemli getirileridir.  Söz konusu seminerde ele alınması planlanan ana konular ek (1)’de sunulmaktadır.

İlgililerin, ilişikte yer alan kayıt formunu ve ödeme dekontunu  en geç  21 Kasım 2016 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermelerini rica ederiz.

Eğitim kontenjanı sınırlı olup, kayıtlar öncelik esasına göre yapılacaktır. Kontenjan dolduğunda kayıtlar ilan edilen tarihten önce de kapatılabilir. Bilgilerinizi rica eder, seminerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Yeliz Geriş
Genel Sekreter

EKLER:15-16 Ekim 2016, İstanbul

ICC GÖRÜŞLERİ, ICC ULUSLARARASI EKSPERTİZ MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK KARARLARI (DOCDEX DECISIONS) & SIKÇA SORULAN SORULAR TARTIŞMA SEMİNERİ (12 PDU)

Bilindiği üzere,  Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), akreditifler altında ibraz edilen belgelerin uygun bir ibrazı oluşturup oluşturmadığı hakkında farklı görüşler ileri süren amir bankalar, lehtarlar, amirler ve görevli bankalardan aldığı görüş taleplerini sonuca bağlamakta ve ICC toplantılarında Bankacılık Komisyonu üyelerince onaylanan bu görüşler benzer olaylar yaşandığında sorunların çözümüne yardımcı olmaktadır.  Aynı şekilde taraflar arasında bir ihtilaf olduğunda ICC Uluslararası Bilirkişilik Merkezi’ne başvurulmakta ve atanan bilirkişiler ihtilaf ile ilgili karar vermektedir.

Örneğin rezerv konusu yapılan bir ibrazda benzer konuda verilmiş olan bir ICC görüşü ve DOCDEX kararına ilgi kurmak suretiyle bir görevli banka bir amir bankanın rezerv iddiasını çürütebilmektedir.  Akreditiflere ilişkin Birörnek Usuller ve Uygulama (UCP) kurallarının son revizyonunda birçok ICC görüşünün ve DOCDEX kararının kurallara dahil edilmiş olması söz konusu görüşlerin ve kararların önemini kanıtlamaktadır. Diğer taraftan söz konusu görüşler ve kararlar mahkemelere yansımış ihtilaflarda da referans olarak kullanılabilmektedir.

ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu üyeleri Abdurrahman Özalp, Hasan Apaydın ve Nilgün Ersoy’un eğitimci olacağı, 15-16 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da; UCP600 altında şimdiye kadar verilmiş olan görüşlerden, DOCDEX kararlarından ve sıkça sorulan sorulardan oluşan geniş bir seçkiyi içeren bir eğitim semineri düzenlenecektir.
  
Söz konusu Seminere katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak, ödeme dekontu ile birlikte en geç 12 Ekim 2016 tarihine kadar Milli Komitemize faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermesini rica ederiz.

Eğitim kalitesinin yüksek olması prensibiyle katılımcı sayısında sınırlandırmaya gidilmiştir. Bu bağlamda, başvurular öncelik sırasına göre değerlendirilecektir. Bilgilerinize sunar, Seminerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Yeliz Geriş
Genel Sekreter

EKLER:Dış Ticaret’te Sahtecilik Ve Dolandırıcılık (Fraud) Semineri (6 PDUs) ve “BPO – Bank Payment Obligation” (Banka Ödeme Yükümlülüğü) & URBPO (ICC’nin BPO Kuralları) Kuralları Tanıtım Semineri, 7-8 Mayıs 2016, İstanbul

ICC Türkiye Milli Komitesi 7 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da Dış Ticaret’te Sahtecilik Ve Dolandırıcılık (Fraud) Semineri’ni düzenleyecektir.  Bu   seminerimizde sırasıyla dış ticaret ile ilgili sahtecilik ve dolandırıcılık terimlerinin açıklanması, dış ticaret ile ilgili sözleşme, teslim şekilleri ve ödeme yöntemleri hakkında genel bilgilendirme, sahtecilik alanları, tarafların kayıpları, örnek olaylar ve önlemler tartışılacaktır. Söz konusu seminerin dış ticaret ile ilgili herkesin faydalanabileceği bir eğitim olacağına inanıyoruz.  Program ve detaylı bilgiler ekte sunulmaktadır.

Dış Ticaret’te Sahtecilik ve Dolandırıcılık (Fraud) Semineri’nin ardından, 8 Mayıs 2016 tarihinde Milli Komitemizce “BPO – Bank Payment Obligation” (Banka Ödeme Yükümlülüğü) & URBPO (ICC’nin BPO Kuralları) Kuralları Tanıtım Semineri düzenlenecektir. Bu seminerimizde uygulamada elde edilen tecrübelerle bu yeni tekniği ve kuralların tanıtımını yapacağız.  Bu yeni ödeme yöntemi tedarik zinciri uygulamalarına destek sağlarken ithalat ve ihracatçılar için güvence ve kolaylık sağlamakta, risk ve maliyetleri azaltmaktadır.  Dış ticaret ile ilgili herkesin bu yeni teknik ve kurallar ile tanışması için BPO eğitimimize katılmalarının faydalı olacağını düşünüyoruz.  Seminerin içeriğine ilişkin detaylı bilgiler ekte gönderilmektedir.

Her iki seminerden sadece biri için bir günlük kayıt yaptırmak mümkün olduğu gibi her iki seminer için de kayıt yaptırabilirsiniz.

Söz konusu seminerlere katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak, ödeme dekontu ile birlikte en geç 2 Mayıs 2016 tarihine kadar Milli Komitemize faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermesini rica ederiz.

Eğitim kalitesinin yüksek olması prensibiyle katılımcı sayısında sınırlandırmaya gidilmiştir. Bu bağlamda, başvurular öncelik sırasına göre değerlendirilecektir. Bilgilerinize sunar, seminerlerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Yeliz Geriş
Genel Sekreter

EKLER:DUYURU ICC/FIDIC Konferansı “Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkların Çözümü”
29-30 Mart 2016, İstanbul

Bilindiği üzere, 1913 yılında kurulan İsviçre merkezli Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu’nun (FIDIC), bir milyon meslek insanını temsil eden 75 kurum üyesi bulunmaktadır. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği de FIDIC üyesidir. Çin ve ABD ile birlikte Dünya İnşaat Sektörü’nde ilk üç sırada yer alan ülkemizde düzenlenecek “Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkların Çözümü” konulu Konferans, Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (FIDIC) ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) işbirliğiyle, 29-30 Mart 2016 tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır.

Konferans dili İngilizcedir. Konferansta ele alınacak konuların içeriği ve sponsorluk koşulları ile ilgili bilgiye ekte yer alan belgelerden ulaşabilirsiniz. Sponsorlukla ilgilenenlerin Milli Komitemiz ile temasa geçmelerini rica ederiz.

Konferansa mühendislerin, müteahhitlerin, sözleşmeler alanında uzman hukukçuların, inşaat şirketlerinde çalışan avukatların, akademisyenlerin, hakemlerin, arabulucuların, eksperlerin, kamu kurumları ve finans kuruluşlarının satınalma bölümlerinde çalışan uzmanların katılımının faydalı olacağı düşünülmektedir.   

Kayıt ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

ICC web sitesi www.iccwbo.org üzerinden, http://www.iccwbo.org/Training-and-Events/All-events/Events/2016/International-Construction-Contracts-Dispute-Resolution/ linkinden online kayıt sayfasına ulaşılabilmektedir. 

Kayıt ücreti:
Erken kayıt ücreti (29 Ocak 2016’ya kadar): €690
Kayıt Ücreti        (29 Ocak 2016 sonrası için): €990

ICC Türkiye Milli Komitesi üyelerine %30 indirim uygulanacağı için aşağıdaki ücretler geçerli olacaktır. Üyelerimiz indirim kodunu öğrenmek için Komitemizle irtibata geçebilirler.

ICC Türkiye - Erken kayıt ücreti (29 Ocak 2016’ya kadar): €483
ICC Türkiye -Kayıt Ücreti        (29 Ocak 2016 sonrası için): €554,40

Grup indirimi: Aynı firma ya da kuruluştan 5 katılımcı için 4 kişilik kayıt ücreti geçerli olacaktır.

Ayrıca, kurum avukatları, tam zamanlı akademisyenler ve kamu çalışanları için de %30 indirim uygulanacaktır. Kayıt sayfasını ziyaret ediniz.

Kayıt İptali:
26 Şubat 2016’ya kadar geçerli olmak üzere kayıt iptali durumunda yatırılan ücretin %50’si iade edilir. Ayrıca, talep edilmesi durumunda, konferansa yapılan bir kayıt, aynı firma ya da kuruluştan başka bir katılımcıya devredilebilir.  İptal koşullarına ulaşmak için http://www.iccwbo.org/Training-and-Events/All-events/Events/2016/International-Construction-Contracts-Dispute-Resolution/ internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bilgilerinizi rica eder, Konferansa gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

EKLER:CDCS Sınavına Hazırlık Semineri, 19-20 Mart 2016

Bilindiği üzere, uluslararası ticaretteki ödeme yöntemleri arasında özel bir yeri olan akreditif, alıcı ile satıcı arasındaki karşılıklı güven sorununu bankaları devreye sokarak çözümlerken aynı zamanda bankaları akreditif konusu mal veya hizmetlerle ilgilenmeksizin sadece belgeler üzerinden işlem yapmakla yükümlü tutmaktadır.  Dolayısıyla, akreditif konusu belgeleri düzenleyenlerin ve bu belgeleri kontrol edenlerin bilgi ve tecrübelerinin üst düzeyde olması ve akreditif işlemlerinde görevli bankacıların deneyimli uzmanlar tarafından eğitilmeleri gerekmektedir. CDCS (Certified Documentary Credit Specialist) sınavı, akreditiflerle ilgilenen her görevliye dünya çapında kabul gören SERTİFİKALI AKREDİTİF UZMANI unvanını kazanma şansı tanımaktadır.

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)’nın evrensel boyutta uygulanan en önemli bankacılık kurallarından olan Vesikalı Krediler “Documentary Credits” ile ilgili Uluslararası Uzmanlık Sınavı bu yıl 8 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul’da ve Ankara’da  tekrar yapılacaktır.

ICC Türkiye Milli Komitesi her yıl olduğu gibi bu yıl da CDCS Sınavı öncesinde sınava hazırlık niteliğinde bir eğitim semineri düzenlemektedir. Seminer, 19-20 Mart 2016 tarihlerinde Radisson Blu otelinde gerçekleştirilecektir. 

ICC yayınlarının (UCP600, ISBP 745, URR725, INCOTERMS 2010) yorumlanmasını esas alan, ICC Paris Merkezi’nin akreditiflere ilişkin yaşanan sorunlar konusunda verdiği resmi görüşlerden (ICC Opinions) yapılan seçkilerle desteklenen ve ayrıca CDCS sınavına hazırlık sorularının irdeleneceği Seminerimiz, Komitemizin Bankacılık Komisyonu üyeleri tarafından sunulacaktır.

Bilgilerinizi ve söz konusu Seminere katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak, ödeme dekontu ile birlikte en geç 11 Mart 2016 tarihine kadar Milli Komitemize faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermesini rica ederiz.

Eğitim kalitesinin yüksek olması prensibiyle katılımcı sayısında sınırlandırmaya gidilmiştir. Bu bağlamda, başvurular öncelik sırasına göre değerlendirilecektir. Bilgilerinize sunar, Seminerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Yeliz Geriş
Genel Sekreter
ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER:ICC Türkiye Milli Komitesi’nin 06-07 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceği “Özel akreditif kullanım yöntemleri, akreditif içeriğinin oluşturulması, ihbarı ve değiştirilmesi ” Semineri. (12 PDU)

Akreditif açılış mesajlarının doğru kurgulanması, alınan metinlerin doğru değerlendirilmesi, belgelerin uluslararası kurallara uygun bir şekilde talep edilmesi ve incelenmesi için UCP 600 ve ISBP 745 yayınlarında belirtilen kurallara hakim olunması gerekmektedir. Bununla birlikte, ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen resmi görüşlerden haberdar olunması ve tüm bunların uygulamaya etkilerinin doğru bir şekilde anlaşılması gerekir.  Akreditif işleminin amacına uygun bir şekilde kullanılabilmesi ve teminat özelliğinin işletilebilmesi için ilgili tüm tarafların standart bir akreditif işlemine ait tüm unsurları bilinçli olarak kullanmayı bilmesi gerekir.

Bu nedenlerden dolayı akreditif açılış şartlarını belirleyenlerin, şartları değerlendirerek akreditifi kullanıp kullanmama kararını verenlerin, belgeleri düzenleyenlerin ve bizzat akreditif işlemlerini yürüten görevli bankacıların bu konulara ilişkin eğitimleri alarak bilgilerini tazelemeleri ve güncel tutmaları son derece önemlidir. 

Akreditif uygulamaları konusunda bilgi vermeyi ve akreditifin bilinçli kullanılmasını amaçlayan Milli Komitemiz, 6-7 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul’da “ Özel akreditif kullanım yöntemleri, akreditif içeriğinin oluşturulması, ihbarı ve değiştirimesi ” başlıklı eğitimi düzenleyecektir.  CDCS sertifikalarının uzatılması için 12 PDU kazanımı ve CDCS adayları için hazırlık kapsamı özelliği taşıması Seminerimizin diğer önemli getirileridir.  Söz konusu Seminerde ele alınması planlanan ana konular ek (1)’de sunulmaktadır.

İlgililerin, ilişikte yer alan bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu  en geç  1 Şubat 2016 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermelerini rica ederiz.

Eğitim kontenjanı sınırlı olup, kayıtlar öncelik esasına göre yapılacaktır. Kontenjan dolduğunda kayıtlar ilan edilen tarihten önce de kapatılabilir. Bilgilerinizi rica eder, Seminerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Yeliz Geriş
Genel Sekreter

EKLER:DUYURU “HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUN UYGULAMASI” ÇALIŞTAYI, 28.12.2015, İSTANBUL –SALON DEĞİŞİKLİĞİ

28 Aralık 2015 tarihinde Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde yapılacak “Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Milletlerarası Tahkim Kanunun Uygulaması” başlıklı Çalıştayımız Santral Kampüsü E3-101 numaralı salonda yapılacaktır.

Bilgilerinizi rica eder, Çalıştayımıza gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,

EKLER:DUYURU “HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUN UYGULAMASI” ÇALIŞTAYI, 28.12.2015, İSTANBUL -KONTENJAN DOLMUŞTUR

28 Aralık 2015 tarihinde Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde, Santral Kampüsü E1-301 numaralı salonda yapılacak “Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Milletlerarası Tahkim Kanunun Uygulaması” başlıklı Çalıştayımız için kontenjanımız dolmuş, kayıtlarımız kapatılmıştır.

Bilgilerinizi rica eder, Çalıştayımıza gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,DUYURU “HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUN UYGULAMASI” Çalıştayı 28 Aralık 2015, İstanbul

Bildiğiniz üzere, Komitemiz geleneksel olarak her sene Milletlerarası Tahkim Seminerleri düzenlemektedir.

Söz konusu Seminerlerimizden farklı olarak bu yıl Türk Hukukunda tahkimi düzenleyen temel kanunlar olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Milletlerarası Tahkim Kanunun uygulaması ile ilgili deneyimleri paylaşmak ve değişiklik önerilerini tartışmak üzere geniş katılımlı bir çalıştay düzenlemenin faydalı olacağı düşünülmüştür. 

Bu çerçevede, 28 Aralık 2015 tarihinde Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde, Santral Kampüsü E1-301 numaralı salonda “Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Milletlerarası Tahkim Kanunun Uygulaması” başlıklı bir çalıştay yapılacaktır.

Bu Çalıştaya katılanlar, uygulamacıların ve uzmanların tahkim deneyimlerinden yararlanacak, ayrıca tahkimi düzenleyen hükümlerde yapılmasını istediği değişiklikleri ve önerileri, yazılı ve sözlü olarak ifade etme imkanı bulacaktır.

Bilgilerinizi ve söz konusu Çalıştaya katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak en geç Pazartesi, 21 Aralık 2015 tarihine kadar Komitemize faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermesini rica ederiz.

Çalıştaya katılmak için kayıt yaptırmak tüm katılımcılar için zorunludur. Kontenjanımız sınırlı olup, kayıtlar öncelik esasına göre yapılacaktır. Kontenjan dolduğunda kayıtlar ilan edilen tarihten önce de kapatılabilir.

Çalıştayımıza gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Yeliz Geriş
Genel Sekreter

EKLER:DIŞ TİCARET STRATEJİ ve YÖNETİMİ EĞİTİMİ (13 PDUs)

Tarih              : 12-13 Aralık 2015
Yer                  : Dedeman İstanbul Oteli, Yıldız Posta Cad. No:50, Esentepe / İSTANBUL
Eğitmenler     : Abdurrahman Özalp, Hasan Apaydın

Bilindiği gibi, ticaret yapmak üzere ilişkide bulunan amir, lehdar, bankalar ve diğer tüm rol alan taraflar dış ticaret ile ilgili tüm süreç ve riskleri bilmek ve değerlendirmek zorundadırlar.

Dış Ticaret stratejilerinin belirlenmesinde izlenecek sürecin sağlıklı olması ise tüm taraflarla olan ilişkilerin yönetimi, kullanılan ödeme yöntemlerinin doğruluğu, yerel ve ulusal kural, uygulama ve yayınlara hakim olmak ve tüm süreçleri bilmeye dayalıdır.  

Dış ticaret ile ilgili herkesin, gerek iş sahiplerinin, gerek uygulamacıların gerekse de bu konunun ayrılmaz bir parçası olan banka çalışanlarının böyle bir ihtiyacı olduğunu yıllardır Milli Komitemiz tarafından verilen seminer ve konferanslarda açıkça gözlemlediğimizden dolayı bu defa Milli Komitemiz bu alanda sektöre katkıda bulunmak amacıyla bu farklı semineri düzenlemiştir. 12-13 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Seminerimizin programı ve katılım formu ekte sunulmaktadır.

Seminere katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak en geç  7 Aralık 2015 Pazartesi gününe kadar Komitemize faks (0.312.219.42.58) veya e-posta   (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermelerini rica ederiz.

Eğitim kontenjanı sınırlı olup, kayıtlar öncelik esasına göre yapılacaktır. Kontenjan dolduğunda kayıtlar ilan edilen tarihten önce de kapatılabilir.

Bilgilerinizi rica eder, Seminerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Yeliz Geriş
Genel Sekreter
ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER:DUYURU
28-29 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan “Akreditif, Standby ve Garantilerde Rezerv Konuları Eğitimi” Semineri
(13 PDUs

Rezerv konuları eğitimi uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan Ticari Akreditif, Teminat Akreditifi (Stanby L/C) ve Talep Garantiler ile ilgilidir. Akreditif, dünya ticaretinde kullanılan ve kuralları olan çok önemli bir ödeme yöntemidir. Akreditif, uluslararası ticarette yaygın ve güvenceli olarak kullanılmaktadır. Akreditif, bir lehtar (satıcı/ihracatçı/iş yapan) için bir veya birden fazla bankanın güvencesini sağlayan şartlı bir banka taahhüdüdür. Bir lehtarın akreditifin güvencesinden yararlanabilmesi için akreditifin şartlarını yerine getirmesi gerekir. Akreditifin şartları yerine getirmek, bizzat akreditifin içerisinde yer alan şartlar, akreditifin tabi tutulduğu kurallar ve akreditif ve kurallara ilişkin görüş ve kararlar ile uluslararası standart bankacılık uygulamasına uygun ibrazda bulunmaktır.

Akreditif lehtarı uygun ibrazda bulunduğu sürece akreditifin güvencesinden yararlanır. Bir başka deyişle, malı gönderdikten sonra alıcı ve yabancı ülke riskleri ile uğraşmadan kendisine akreditif açan bankaya veya teyit almışsa teyit bankasına belgelerini ibraz ederek parasını alır. İhracatçı (Lehtar) için en büyük risk rezerv konusu ile karşılaşmaktır, yani akreditif altında uygun ibrazda bulunamamaktır. Bir başka deyişle ibraz ettiği belgelerin bazı bakımlardan akreditifin şartlarına uygun olmamasıdır. İbraz edilen belgelerin akreditifin şartlarına uygun olmayan her bir unsur bir rezerv konusudur. Örneğin; konşimento ve imzalı bir faturanın ibraz edilmesini şart koşan bir akreditif altında ibraz edilen ve üzerinde imza olmayan bir fatura ile üzerinde taşımacının tanımlanmadığı bir konşimento nedeniyle iki rezerv konusu söz konusu olur ve böylece lehtar akreditif altında ödeme alamaz. Rezerv nedeniyle akreditifin güvencesi ortadan kalkmış olur. Lehtarın akreditifin güvencesinden faydalanmak amacıyla uygun ibrazda bulunabilmesi için akreditif tekniğini, kuralları ve rezerv konularını çok iyi bilmesi gerekir.

Rezerv konuları nedeniyle ihracatçılar ve güvence ile iş yapanlar çok büyük zararlar ile karşı karşıya kalırken ülkeleri de zarara uğrayabilmektedir. İstatistiklere göre çoğu zaman rezerv oranın yüzde 50-60 civarında olabildiği görülebilmektedir. Bu durum uluslararası ticaretin çok önemli bir ödeme yöntemi olan akreditife güveni azaltabilmekte ve bu güvenceli ödeme yönteminden uzak durmaya neden olabilmektedir. Akreditifin layık olduğu yere gelmesi ve hak ettiği itibarı görmesi rezerv oranının düşürülmesi ile mümkündür. Rezerv oranının düşürülmesi akreditif ve kurallarını bilmek, rezerv konularını tanımak ve bu konulara hakim olmak ile mümkün olabilir. Bunun için bu konudaki tecrübe ve kaynaklardan yaralanmak gerekir.

Fonksiyonları bakımından farklı olsa da ibrazda bulunma ve uygun ibraz üzerine ödemenin alınması konusu Teminat akreditifleri (Stanby L/C) ve Garantiler için de geçerlidir. Bu konudaki kaynaklar daha çok teorik bilgileri vermekle sınırlı kaldıkları için eğitici rezerv konularına ilişkin kaynakları bulmak pek mümkün değildir.

Dış ticaret ile ilgili herkesin gerek iş sahiplerinin, gerek uygulamacıların gerekse de bu konuda eğitim gören üniversite ve özel kurs öğrencilerinin böyle bir ihtiyacı olduğunu yıllardır verdiğimiz seminer ve konferanslar da açıkça gördüğümüz için Komitemiz bu amaçla sektöre katkıda bulunmak amacıyla bu farklı semineri düzenlemiştir.

Bu seminer de genel olarak akreditif ve rezerv konularının anlatılmasının yanında şimdiye kadar karşılaşılan önemli rezerv konuları birer küçük olay haline getirilerek verilecektir, yeni ISBP 745’e göre değerlendirmeleri yapılacaktır, böylece rezerv konularının üzerinde konuşulması, tartışılması ve güncel ve kalıcı olarak öğrenilmesi mümkün olacaktır. Seminerimizin banka ve firmalarda çalışan uygulamacılar dışında Uluslararası Akreditif Uzmanlık Sertifikası (CDCS)’na hazırlanan kişilere de çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Seminer programımız ilişikte sunulmaktadır.

Seminere katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak en geç Pazartesi, 23 Kasım 2015 tarihine kadar Komitemize faks (0.312.219.42.58) veya e-posta  (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermesini rica ederiz.

Eğitim kontenjanı sınırlı olup, kayıtlar öncelik esasına göre yapılacaktır. Kontenjan dolduğunda kayıtlar ilan edilen tarihten önce de kapatılabilir.

Bilgilerinizi rica eder, Seminerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Yeliz Geriş
Genel Sekreter
ICC Türkiye Milli Komitesi

Not: Bu seminerimiz son ICC Görüşlerine göre güncellenmiştir.

EKLER:

 


CDCS Sınavına Hazırlık Semineri, 21-22 Mart 2015, İSTANBUL

Bilindiği üzere, uluslararası ticaretteki ödeme yöntemleri arasında özel bir yeri olan akreditif, alıcı ile satıcı arasındaki karşılıklı güven sorununu bankaları devreye sokarak çözümlerken aynı zamanda bankaları akreditif konusu mal veya hizmetlerle ilgilenmeksizin sadece belgeler üzerinden işlem yapmakla yükümlü tutmaktadır.  Dolayısıyla, akreditif konusu belgeleri düzenleyenlerin ve bu belgeleri kontrol edenlerin bilgi ve tecrübelerinin üst düzeyde olması ve akreditif işlemlerinde görevli bankacıların deneyimli uzmanlar tarafından eğitilmeleri gerekmektedir. CDCS (Certified Documentary Credit Specialist) sınavı, akreditiflerle ilgilenen her görevliye dünya çapında kabul gören SERTİFİKALI AKREDİTİF UZMANI unvanını kazanma şansı tanımaktadır.

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)’nın evrensel boyutta uygulanan en önemli bankacılık kurallarından olan Vesikalı Krediler “Documentary Credits” ile ilgili Uluslararası Uzmanlık Sınavı bu yıl 10 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da ve Ankara’da  yapılacaktır.

ICC Türkiye Milli Komitesi her yıl olduğu gibi bu yıl da CDCS Sınavı öncesinde sınava hazırlık niteliğinde bir eğitim semineri düzenlemektedir. Seminer, 21-22 Mart 2015 tarihlerinde TOBB İstanbul Hizmet Binası gerçekleştirilecektir. 

ICC yayınlarının (UCP600, ISBP 745, URR725, INCOTERMS 2010) yorumlanmasını esas alan, ICC Paris Merkezi’nin akreditiflere ilişkin yaşanan sorunlar konusunda verdiği resmi görüşlerden (ICC Opinions) yapılan seçkilerle desteklenen ve ayrıca CDCS sınavına hazırlık sorularının irdeleneceği Seminerimiz, Komitemizin Bankacılık Komisyonu üyeleri tarafından sunulacaktır.

Bilgilerinizi ve söz konusu Seminere katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak, ödeme dekontu ile birlikte en geç 17 Mart 2015 tarihine kadar Milli Komitemize faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermesini rica ederiz.

Eğitim kalitesinin yüksek olması prensibiyle katılımcı sayısında sınırlandırmaya gidilmiştir. Bu bağlamda, başvurular öncelik sırasına göre değerlendirilecektir. Bilgilerinize sunar, Seminerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Yeliz Geriş
Genel Sekreter
ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER:

 


Garantiler için Uluslararası Uzmanlık Sertifika (CSDG) Sınavı Hazırlık Semineri, 28 Şubat-1 Mart 2015, İSTANBUL

Certificate for Specialists in Demand Guarantees (CSDG) sınavı, Milletlerarası Ticaret Odası(ICC) ve ifs (Institute of Financial Services)-University College işbirliğiyle yapılan, uluslararası geçerliliği olan bir sertifika sınavıdır. CSDG Sınav kapsamı; Garantiler, Kontrgarantiler ve Garanti Akreditifleri (Stanby Letter of Credits) teknikleri ile bunların uluslararası ICC Kuraları olan URDG 758 ve ISP 98 kurallarından oluşmaktadır.

Bu yıl,  10 Nisan 2015 tarihinde İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecek sınav ile ilgili detaylı bilgiye  http://www.iccwbo.org/About-ICC/Policy-Commissions/Banking/Certificate-for-Specialists-in-Demand-Guarantees-(CSDG)/ internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Söz konusu sınava hazırlık niteliğinde, 28 Şubat-1Mart 2015 tarihlerinde İstanbul’da bir eğitim semineri düzenlenecektir. Seminerde sınav ile ilgili kısa bir bilgilendirmeden sonra esas olarak Garantiler, Kontrgaranti ve Garanti Akreditifleri (Standby L/C) tekniği ile ICC kuralları detaylı olarak işlenecektir. Seminerimiz, uygulamalardan örnekler ve ICC görüşleri ile de desteklenecektir. Sınava girmeyecekler için de Seminerin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Bilindiği üzere, ICC tarafından 1991 yılında yayınlanan “Garantilere İlişkin Birörnek Kurallar-URDG 458”, 1 Temmuz 2010 tarihinde revize edilerek “URDG 758” adı altında yürürlüğe girmiştir. Uygulamacıların, teminat mektupları alanında ortaya çıkabilecek sorunları en gelişmiş biçimde dengelediğine inandıkları bu kurallar, bağımsız ve şart koşulan belgelerin ibrazında ilk talepte ödenir nitelikteki teminat mektuplarına uygulandığında işlemin tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini kesin ve açık çizgilerle ortaya koymaktadır.

Uluslararası alanda geniş bir kullanım alanı bulunan URDG 758 Kuralları, Uluslararası Müşavir Mühendisler Federasyonu (FIDIC) tarafından model garantilerde uygulanmakta olup, daha sonra Dünya Bankasının tüm şartsız talep formlarına dahil edilmişlerdir. Ayrıca söz konusu kurallar Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Kanunu (UNCITRAL) kapsamında onaylanmış ve ulusal kanun yapıcılar tarafından örnek olarak kullanılmaktadır. Aynı şekilde ISP 98 kuralları da bir tür Garanti Akreditifi olan Standby L/C’ler için geliştirilmiş olup, ICC tarafından 1998 yılında yayınlanmıştır.

Bilgilerinizi ve söz konusu Seminere katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak, ödeme dekontu ile birlikte en geç 20 Şubat 2015 tarihine kadar Milli Komitemize faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermesini rica ederiz.

Bilgilerinize sunar, Seminerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

EKLER:

- Program
- Kayıt Formu
- Seminer Konuları

 


“Özel akreditif türleri, akreditif içeriğinin oluşturulması, belgeler ve özel şartlar” Semineri
7-8 Şubat 2015 İSTANBUL
(11 PDUs)

Bilindiği üzere; akreditif uluslararası ticarette ödeme yöntemi olarak önemli ve özel bir konuma sahiptir. Akreditif alıcı – satıcı arasındaki güven sorununu bankalar üzerinden açılan akreditif şartları ve Uluslararası Ticaret Odası ( ICC) kurallarına uygun belge ibrazı temelinde bankaların ödeme taahhüdünü oluşturarak çözmeyi amaçlayan bir ödeme yöntemidir.

Diğer yandan, akreditif sahip olduğu bu özelliği sayesinde, gelişen ticaret yöntemlerinin getirdiği farklı ihtiyaçları da karşılama kabiliyetine sahiptir. Bunun için yapılması gereken; ticari ihtiyaca uygun olan özel akreditif türünü belirlemek ve buna uygun içerikte bir akreditif açılışı yapmaktır. Uygulamada; transferable, back to back,  red clause, revolving ve standby l/c gibi kavramlarla anılan özel akreditif türleri, standart akreditif ilişkisine ek olarak gündeme gelen bazı farklı ticari ihtiyaçları gidermek üzere oluşturulmuştur.           

Örneğin, devredilebilir (transferable) bir akreditif sayesinde alıcı – satıcı yanında bir imalatçı veya tedarikçinin de yer aldığı bir ticari işlemde tüm taraflar adına gerekli banka taahhüdü güvencesinin yaratılması mümkündür. Başka bir işlemde satıcıya prefinansman sağlamak amacı ile akreditif bedelinin bir kısmının veya tamamının akreditif güvencesi altında peşin olarak ödenmesi mümkündür (Red clause l/c). Taraflar arasında var olan sürekli bir akreditif ilişkisinde akreditifin belli sürelerde ve miktarlarda kendini yenilemesi şartının eklenmesi ile (revolving l/c) operasyonel maliyetlerden  ve işgücünden tasarruf edilmesi sağlanabilir. Karmaşık belge ibrazının ve şartların gerekmediği durumlarda akreditifin sadece teminat özelliğinin ön plana çıkarılarak (standby l/c) kullanılması da mümkündür. 

Ancak akreditif işleminin bu amaçlarla, doğru bir şekilde kullanılabilmesi için öncelikle ilgili tüm tarafların standart bir akreditif işlemine ait tüm unsurları bilinçli olarak kullanmayı bilmesi gerekir. Örneğin, satıcı; akreditif şartlarına, ICC’nin 600 sayılı (UCP) yayınına ve yine ISBP 745 sayılı ICC yayının içerdiği uluslararası standart bankacılık uygulamaları prensiplerine uygun belge ibrazı yapabilmelidir. Alıcı; oluşturacağı akreditif metnindeki  şartlara istinaden yapılacak belge ibrazının ticari ilişkisine, ihtiyaçlarına, risk anlayışına uygun olmasını sağlayabilmelidir.

Bankalar açısından bakıldığında ise; ödeme taahhütlerini ve muhabir bankalar/müşterileri ve yurtdışındaki alıcı/satıcı firmalar karşısında itibarlarını ortaya koyarak aracılık ettikleri bu işlemlerde; tarafların ticari ihtiyacını, uluslararası kurallar çerçevesinde doğru değerlendirerek açacakları akreditiflerin, açtıkları akreditiflerde sonradan yapacakları değişikliklerin ve nihayetinde ibraz edilen belgelerin akreditif ve UCP gereklerine uygun olup olmadığını tespit edebilmeleri  kritik önemdedir.

Akreditif açılış mesajlarının doğru kurgulanması, alınan metinlerin doğru değerlendirilmesi, belgelerin uluslararası kurallara uygun bir şekilde talep edilmesi ve incelenmesi için UCP 600 ve ISBP 745 yayınlarında belirtilen kurallara hakim olunması gerekmektedir. Ayrıca belli dönemlerde ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen resmi görüşlerden haberdar olunması ve tüm bunların uygulamaya etkilerinin doğru bir şekilde anlaşılması gerekir.                          

Bu nedenlerden dolayı akreditif açılış şartlarını belirleyenlerin, şartları değerlendirerek akreditifi kullanıp kullanmama kararını verenlerin, belgeleri düzenleyenlerin ve bizzat akreditif işlemlerini yürüten görevli bankacıların deneyimli uzmanlar tarafından eğitilmeleri her zaman çok önemlidir.  

ICC Türkiye Milli Komitesi zaman zaman düzenlediği seminerlerle akreditif uygulamaları konusunda bilgi vermeyi ve akreditifin bilinçli kullanılmasını amaçlamaktadır.

Bu seminerimizde kuralların olduğu gibi aktarılması yerine kuralların uygulamaya etkileri ve akreditifin standart akreditif güvencesi yanında değişik ticari ihtiyaçları karşılamak üzere kullanılması özelliği üzerinde durulacaktır.

Seminerimizin bir diğer özelliği CDCS sınavına hazırlık niteliği taşımasıdır.

Söz konusu Seminerde ele alınması planlanan ana konular ek(1)’de sunulmaktadır.

İlgililerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu  en geç 4 Şubat 2015 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermelerini rica ederiz.

Eğitim kontenjanı sınırlı olup, kayıtlar öncelik esasına göre yapılacaktır. Kontenjan dolduğunda kayıtlar ilan edilen tarihten önce de kapatılabilir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

 

EKLER:SAYIN ÜYELERİMİZ,
27 ARALIK 2014 XII. MİLLETLERARASI TAHKİM SEMİNERİ KAYITLARIMIZ DOLMUŞTUR
İLGİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ.

ICC XII. MİLLETLERARASI TAHKİM SEMİNERİ TAHKİM ŞARTI VE GEÇERLİLİĞİ

27 Aralık 2014, Cumartesiİstanbul Bilgi Üniversitesi, Santral İstanbul Kampüsü, E3-101 nolu Salon

Sayın Üyemiz,

Uluslararası iş dünyası içerisinde milletlerarası tahkim alanında günümüzün en tecrübeli ve en kurumsallaşmış tahkim merkezlerinin başında gelen “ICC Milletlerarası Tahkim Divanı” 1923 yılında Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) bünyesinde kurulmuştur.  Milletlerarası olma özelliğiyle, gizli, güvenilir ve tarafsız bir yapısı olan Divan, uluslararası ticari ihtilafların çözümünde en sık başvurulan kuruluşlardan birisidir.

Milletlerarası Ticaret Odası’nın hizmetlerini Türk iş dünyasına ulaştırmak görevini üstlenen ICC Türkiye Milli Komitesi, Milletlerarası Tahkim Divanı’nın deneyimlerini paylaşmak ve tahkim konusunda iş dünyasını aydınlatmak amacıyla her yıl geleneksel tahkim seminerleri düzenlemektedir.

ICC Milletlerarası Tahkim Seminerlerimizin on ikincisi 27 Aralık 2014 Cumartesi günü, İstanbul’da, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü Salonlarında gerçekleştirilecektir.

Seminere katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak en geç Pazartesi, 22 Aralık 2014 tarihine kadar Komitemize faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermesini rica ederiz. Seminere kayıt yaptırmak tüm katılımcılar için zorunludur.

Seminer kontenjanı sınırlı olup, kayıtlar öncelik esasına göre yapılacaktır. Kontenjan dolduğunda kayıtlar ilan edilen tarihten önce de kapatılabilir.

Bilgilerinizi rica eder, Seminerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Yeliz Geriş
Genel Sekreter

EKLER:13-14 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan “Akreditif, Standby ve Garantilerde Rezerv Konuları Eğitimi” Semineri (13 PDUs)

Rezerv konuları eğitimi uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan Ticari Akreditif, Teminat Akreditifi (Stanby L/C) ve Talep Garantiler ile ilgilidir. Akreditif, dünya ticaretinde kullanılan ve kuralları olan çok önemli bir ödeme yöntemidir. Akreditif, uluslararası ticarette yaygın ve güvenceli olarak kullanılmaktadır. Akreditif, bir lehtar (satıcı/ihracatçı/iş yapan) için bir veya birden fazla bankanın güvencesini sağlayan şartlı bir banka taahhüdüdür. Bir lehtarın akreditifin güvencesinden yararlanabilmesi için akreditifin şartlarını yerine getirmesi gerekir. Akreditifin şartları yerine getirmek, bizzat akreditifin içerisinde yer alan şartlar, akreditifin tabi tutulduğu kurallar ve akreditif ve kurallara ilişkin görüş ve kararlar ile uluslararası standart bankacılık uygulamasına uygun ibrazda bulunmaktır.

Akreditif lehtarı uygun ibrazda bulunduğu sürece akreditifin güvencesinden yararlanır. Bir başka deyişle, malı gönderdikten sonra alıcı ve yabancı ülke riskleri ile uğraşmadan kendisine akreditif açan bankaya veya teyit almışsa teyit bankasına belgelerini ibraz ederek parasını alır. İhracatçı (Lehtar) için en büyük risk rezerv konusu ile karşılaşmaktır, yani akreditif altında uygun ibrazda bulunamamaktır. Bir başka deyişle ibraz ettiği belgelerin bazı bakımlardan akreditifin şartlarına uygun olmamasıdır. İbraz edilen belgelerin akreditifin şartlarına uygun olmayan her bir unsur bir rezerv konusudur. Örneğin; konşimento ve imzalı bir faturanın ibraz edilmesini şart koşan bir akreditif altında ibraz edilen ve üzerinde imza olmayan bir fatura ile üzerinde taşımacının tanımlanmadığı bir konşimento nedeniyle iki rezerv konusu söz konusu olur ve böylece lehtar akreditif altında ödeme alamaz. Rezerv nedeniyle akreditifin güvencesi ortadan kalkmış olur. Lehtarın akreditifin güvencesinden faydalanmak amacıyla uygun ibrazda bulunabilmesi için akreditif tekniğini, kuralları ve rezerv konularını çok iyi bilmesi gerekir.

Rezerv konuları nedeniyle ihracatçılar ve güvence ile iş yapanlar çok büyük zararlar ile karşı karşıya kalırken ülkeleri de zarara uğrayabilmektedir. İstatistiklere göre çoğu zaman rezerv oranın yüzde 50-60 civarında olabildiği görülebilmektedir. Bu durum uluslararası ticaretin çok önemli bir ödeme yöntemi olan akreditife güveni azaltabilmekte ve bu güvenceli ödeme yönteminden uzak durmaya neden olabilmektedir. Akreditifin layık olduğu yere gelmesi ve hak ettiği itibarı görmesi rezerv oranının düşürülmesi ile mümkündür. Rezerv oranının düşürülmesi akreditif ve kurallarını bilmek, rezerv konularını tanımak ve bu konulara hakim olmak ile mümkün olabilir. Bunun için bu konudaki tecrübe ve kaynaklardan yaralanmak gerekir.

Fonksiyonları bakımından farklı olsa da ibrazda bulunma ve uygun ibraz üzerine ödemenin alınması konusu Teminat akreditifleri (Stanby L/C) ve Garantiler için de geçerlidir. Bu konudaki kaynaklar daha çok teorik bilgileri vermekle sınırlı kaldıkları için eğitici rezerv konularına ilişkin kaynakları bulmak pek mümkün değildir.

Dış ticaret ile ilgili herkesin gerek iş sahiplerinin, gerek uygulamacıların gerekse de bu konuda eğitim gören üniversite ve özel kurs öğrencilerinin böyle bir ihtiyacı olduğunu yıllardır verdiğimiz seminer ve konferanslar da açıkça gördüğümüz için Komitemiz bu amaçla sektöre katkıda bulunmak amacıyla bu farklı semineri düzenlemiştir.

Bu seminer de genel olarak akreditif ve rezerv konularının anlatılmasının yanında şimdiye kadar karşılaşılan önemli rezerv konuları birer küçük olay haline getirilerek verilecektir, yeni ISBP 745’e göre değerlendirmeleri yapılacaktır, böylece rezerv konularının üzerinde konuşulması, tartışılması ve güncel ve kalıcı olarak öğrenilmesi mümkün olacaktır. Seminerimizin banka ve firmalarda çalışan uygulamacılar dışında Uluslararası Akreditif Uzmanlık Sertifikası (CDCS)’na hazırlanan kişilere de çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Seminer programımız ilişikte sunulmaktadır.

Seminere katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak en geç Pazartesi, 8 Aralık 2014 tarihine kadar Komitemize faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermesini rica ederiz. 

Eğitim kontenjanı sınırlı olup, kayıtlar öncelik esasına göre yapılacaktır. Kontenjan dolduğunda kayıtlar ilan edilen tarihten önce de kapatılabilir.

Bilgilerinizi rica eder, Seminerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi

Ekler için lütfen buraya tıklayınız.


18-19 Ekim 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan Uluslararası Standart Bankacılık Uygulamaları -ISBP 745 Semineri

ICC tarafından ilk olarak kullanıma sunulduğu 2002 yılından bu yana Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP) yayını, akreditif işlemlerinde UCP kurallarının pratikte nasıl tatbik edileceği konusunda oldukça önemli bir rol oynayarak belgelerin ilk ibrazda reddedilme oranlarının azaltılmasına önemli katkıda bulunmuştur. 

Bir nevi kontrol listesi görevini üstlenen ISBP, UCP’nin temel prensipleri ile uygulamacının günlük görevi arasındaki boşluğu doldurmuştur.  2007 yılında UCP600’ün hayata geçmesi ile aynı yıl revize edilen ISBP, yakın zamana kadar bu görevini başarıyla yerine getirmiştir.

Ancak ICC Bankacılık Komisyonu ve diğer ilgili ICC komisyonları ile kurumlarının bazı sorunlu olayların çözümü için verdiği görüşlerde getirdiği yeni yorumlar, yenilikler ve görüş değişiklikleri nedeniyle ISBP’nin yeniden güncellenmesi gerektiğine karar verilmiştir. Böylece tüm bu yenilik ve yeni yorumların uygulamacılara toplu ve güncel bir şekilde ilk elden iletilmesi amaçlanmıştır.  Bir önceki versiyonda yer almayan paket listesi, lehtar sertifikası ve uygulamada sıklıkla karşılaşılan analiz, sağlık, bitki sağlığı, kalite sertifikası ve benzeri belgeler ilk kez yeni yayın içeriğine dahil edilmiştir.

Bununla birlikte, akreditiflerde sıklıkla kullanılan ve taraflar arasında önemli oranda anlaşmazlıklara neden olan;  “nakliye şirketi” (shipping company), “belgeler ibraz edildiği şekilde kabul edilecektir” (documents acceptable as presented) veya “bütün belgeler İngilizce dilinde düzenlenmelidir” (all documents must be in English) gibi ifadelerin uygulamada nasıl yorumlanması gerektiği yayın içeriğinde oldukça net bir biçimde açıklanarak mevcut anlaşmazlıkların önlenmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır. Bu yayın sayesinde uygulamacılar belgelerin nasıl isteneceği ve kontrol edileceği konusunda önemli ve güncel bilgilere sahip olabilmektedir. Ayrıca ICC Komisyonları tarafından verilen görüşlerin son ve güncel haline de bu yayın ile kolaylıkla ulaşma imkanı sağlanmaktadır. 

Milli Komitemizce güncellenmesine etkin ve aktif katkı verdiğimiz bu önemli ICC yayınında işlenen konular hakkında uygulamacıları bilgilendirmek ve tereddüt edilen konulara açıklık getirmek amacıyla 18-19 Ekim 2014 tarihlerinde bir ISBP 745 Semineri düzenlenmesi öngörülmektedir. Söz konusu Seminerin programı ekte sunulmaktadır.

Seminere katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak en geç 10 Ekim 2014 tarihine kadar Komitemize faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermesini rica ederiz. 

Eğitim kontenjanı sınırlı olup, kayıtlar öncelik esasına göre yapılacaktır. Kontenjan dolduğunda kayıtlar ilan edilen tarihten önce de kapatılabilir.

Bilgilerinizi rica eder, Seminerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,

Yeliz Geriş
Genel Sekreter
ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER:

EK-1: Program
EK-2: Kayıt Formu

*************

Sayın Katılımcılar,

18-19 Ekim 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan Uluslararası Standart Bankacılık Uygulamaları -ISBP 745 Semineri’mizin  Kayıtları dolmuş bulunmaktadır.

Göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ederiz. Eğitim ilerleyen tarihlerde talebe göre bir kez daha tekrarlanacaktır.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi

*************

 

ICC TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ XI. MİLLETLERARASI TAHKİM SEMİNERİ, 14 NİSAN 2014, ANKARA

Sayın Üyemiz,

Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlenmesini amaçlayan Tahkim, dünyada ve ülkemizde yaygın uygulaması olan bir kurumdur. Son yıllarda, gelişen kitle iletişim ve ulaşım araçlarının etkisi, çok uluslu şirket sayısının artması, küreselleşme ve uluslararası ticaret hacmindeki büyük artışlar gibi nedenlerle, tahkim özel bir yargı yolu olarak dünya çapında ön plana çıkmıştır.

Uluslararası iş dünyası içerisinde milletlerarası tahkim alanında günümüzün en tecrübeli ve en kurumsallaşmış tahkim merkezlerinin başında gelen “ICC Milletlerarası Tahkim Divanı” 1923 yılında Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) bünyesinde kurulmuştur.  Milletlerarası olma özelliğiyle, gizli, güvenilir ve tarafsız bir yapısı olan Divan, uluslararası ticari ihtilafların çözümünde en sık başvurulan kuruluşlardan birisidir.

Milletlerarası Ticaret Odası’nın hizmetlerini Türk İş Dünyasına ulaştırmak görevini üstlenen ICC Türkiye Milli Komitesi, ICC Milletlerarası Tahkim Divanı’nın deneyimlerini paylaşmak ve tahkim konusunda iş dünyasını aydınlatmak amacıyla her yıl geleneksel tahkim seminerleri düzenlemektedir.

Bu amaçla, Milli Komitemizin her yıl düzenlemekte olduğu Milletlerarası Tahkim Seminerlerinin onbirincisi, TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde,  ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Başkanı John Beechey’nin katılımı ve Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’ın teşrifleriyle, 14 Nisan 2014, Pazartesi günü Ankara’da, TOBB Sosyal Tesisleri Salonlarında gerçekleştirilecektir.

Seminer, ICC Türkiye Milli Komitesi üyesi kişi ve kuruluşlar için ücretsizdir. Üye kuruluşlardan ücretsiz katılım 2 kişi ile sınırlıdır. Kayıt ücreti, Milli Komiteye üye kurumlardan ek katılımcılar ve üye olmayan diğer katılımcılar için kişi başı 150 TL’dir.

Katılımınız halinde ekte sunulan kayıt formunu doldurarak en geç 10 Nisan 2014 tarihine kadar Komitemize iletmeniz rica olunur.

Saygılarımızla,

Yeliz Geriş
Genel Sekreter

EKLER:

EK-1: Program
EK-2: Kayıt Formu

*************

 

Banka Ödeme Yükümlülükleri (BPO) Semineri, 24 Mayıs 2014, İstanbul

Banka Ödeme Yükümlülüğü (BÖY) veya İngilizce başlığından kısaltılmış ismiyle BPO (Bank Payment Obligation) günümüzde kullanılan geleneksel ödeme yöntemlerinin avantajlı yanlarını teknolojinin getirdiği kolaylık ile birleştirip sunan tamamen yeni bir ödeme yöntemidir.

BPO bir bankanın bir diğer bankaya verdiği ve sunulan işlem verilerin elektronik ortamda belirlenen şartlara göre başarılı bir biçimde eşleşmesi sonucu ödemenin belirlenen bir vadede yapılmasını sağlayan geri dönülmez bir banka taahhüdüdür.

BPO ticari hayat için yeni alternatiftir, mevcut ticari finansman çözümlerinin yerini almak üzere değil, bunları tamamlamak üzere dizayn edilmiştir. Bazen elektronik akreditif veya hafif akreditif olarak çağrılsa da aslında bir akreditif değildir, kendi özelinde bir çözüm aracı olarak görülmesi gereken yeni bir araçtır.

BPO’nun amacı mevcut ödeme yöntemlerine ilave olarak dünya ticaretine yeni basit, ucuz, kolay ve banka güvenceli alternatif bir ödeme yöntemi sunmaktır.

BPO, Mal Mukabili ile Akreditif arasındaki boşluğu doldurmaktadır. BPO, Mal Mukabili’nin basit ve kolaylığını akreditifin güvencesi ile birleştirmektedir. Akreditifin orijinal belgelerin incelenmesinden kaynaklanan risk ve zorluklar ortadan kalkmaktadır.

BPO, standart finansal mesajlar tipleri (ISO 20022) kullandığı için Satıcının sağladığı veriler dışındaki eksiklik veya uygunsuzluklar (rezerv konuları) tümüyle ortadan kalkmaktadır.

BPO’nun bir amacı da tedarikçilere finansman imkanları sağlamaktır.

Sonuçta, BPO’nun amacı aşağıdaki gibi özetlenebilir;

 • Mal Mukabili ödeme yöntemini banka güvencesi ile desteklemek,
 • Saygın ve standart ISO 20022 mesajları ile rezerv konularını azaltmak,
 • Operasyonu ve maliyeti azaltmak,
 • Hızlı, kolay ve otomatik bir ödeme yöntemi getirmek,
 • Tedarikçilere finansman imkanları sağlamak,
 • Alıcı riskini ortadan kaldırmak.

 

BPO’ya Neden İhtiyaç Duyulur?

Geleneksel ödeme yöntemleri hız, basitlik, kolaylık ve güvence gibi özelliklerin tümünü bir arada vermek konusunda yetersiz kalabilmektedir. BPO’nun amacı kısmında açıklanan nedenlerle tarafların BPO gibi hız, basitlik, kolaylık ve güvence gibi özellikleri teknolojinin imkanları ile veren yeni bir ödeme yöntemine ihtiyacı vardır.
Ticaret yapan tarafların Mal Mukabilinin kolaylığına, Akreditifin güvencesine, finansman imkanlarına, teknolojinin hızına ihtiyacı olduğu kadar fiziki belgelerin kaybolması, üzerinde tahrifat yapılması, rezerv konusu yapılması gibi yük ve risklerle uğraşmamaya da ihtiyacı vardır. İşte BPO’ya bu nedenle ihtiyaç duyulur. BPO sayesinde taraflar Mal Mukabilinin kolaylık ve basitliğine akreditifte olduğu gibi bir banka güvencesi ile sahip olurken fiziki belgelerle uğraşmak zorunda kalmayacak ve böylece zaman ve maliyetten tasarruf etmiş olacaklardır.

Bu ödeme yöntemine gerekliliğine ve başarısına inanan ICC tarafından bu ödeme yöntemi için yeni birörnek kurallar geliştirilmiştir. URBPO (Uniform Rules for Bank Payment Obligation) ismi verilen yeni kurallar 2013 yılı içerisinde ICC tarafından yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. ICC Türkiye tarafından Türkçe çevirisi yapılarak bankacılık sektörünün hizmetine sunulmuştur.

BPO sadece yurtdışı işlemler ile sınırlı değildir, yurtiçi işlemlerde rahatlıkla kullanılabilecektir.

Bu seminerimizde yeni BPO’nun yapısı, tekniği, tarafları, avantajları ve kuralları anlatılacaktır. ICC’nin BPO’ya ilişkin yeni kuralları URBPO 750E kuralları tek tek analiz edilecek ve anlatılacaktır.

BPO ile ilgili olarak seminerden önce bilgi edinmek isteyen katılımcıların www.swift.com adresini ziyaret etmeleri önerilmektedir. Ayrıca seminer öncesine hazırlık ve bilgi amaçlı olarak ICC tarafından yayınlanan bir broşür ve bir üyemiz tarafından bir finans dergisi için yazılan bir makale ilişikte gönderilmektedir. Seminer programımız genel olarak Ek’te yer aldığı gibi olacaktır.

İlgililerin, ilişikte sunulan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 20 Mayıs 2014 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermelerini rica ederiz. Seminere katılımcı sayısı sınırlı olup, katılım kayıt önceliğine göre belirlenecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi  

EKLER
EK-1: Program
EK-2: Kayıt Formu
EK-3: BPO Broşürü
EK-4: BPO Makale

*************

 

ICC Türkiye Milli Komitesi’nin 10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceği Uygulamada Akreditifler Semineri Duyurusu

Bilindiği üzere; akreditif uluslararası ticarette ödeme yöntemi olarak önemli ve özel bir konuma sahiptir. Akreditif alıcı – satıcı arasındaki güven sorununu; Bankalar üzerinden açılan akreditif şartları ve Milletlerarası Ticaret Odası ( ICC) kurallarına uygun belge ibrazına dayalı olarak, bankaların ödeme taahhüdünü oluşturarak çözmeyi amaçlayan bir ödeme yöntemidir. Akreditifin, belgeleri esas alan bu özelliği nedeniyle;

 • Akreditif lehdarı (satıcı) açısından;

Akreditiften beklenen ödeme güvencesini elde etmenin şartı; akreditif şartlarına, ICC’nin 600 sayılı (UCP) yayınına ve yine ISBP 745 sayılı ICC yayının içerdiği uluslararası standart bankacılık uygulamaları prensiplerine uygun belge ibrazı yapmaktır. Diğer yandan alıcı bankası tarafından kendisine gönderilen akreditif metninin gereklerini anlayıp, risk değerlendirmesini yapabiliyor olmak kritik önem arz eder.   

 • Akreditif amiri (alıcı) açısından;

ICC’nin standart olarak belirlediği akreditif kurallarının uygulanması ve bazen satıcının da yönlendirmesi ile oluşturduğu akreditif metni sonucu yapılacak belge ibrazının kendi ticari ilişkisine, ihtiyaçlarına, risk anlayışına uygun olup olmayacağının kararını vermesi gerekmektedir. ICC kurallarını iyi anlaması ve amacına uygun olmayan şartlar varsa bunları değiştirme veya uygulama dışı bırakma yoluna gidebiliyor olması gerekir. 

 • Bankalar açısından bakıldığında;

Ödeme taahhütlerini ve muhabir bankalar/müşterileri ve yurtdışındaki alıcı/satıcı firmalar karşısında itibarlarını ortaya koyarak aracılık ettikleri bu işlemlerde ibraz edilen belgelerin akreditif ve UCP gereklerine uygun olup olmadığının tespit edilmesinin yaratacağı maddi ve itibari kayıp/kazanç açısından kritik önem taşımaktadır.

Bu nedenlerden dolayı akreditif açılış şartlarını belirleyenlerin, şartları değerlendirerek akreditifi kullanıp kullanmama kararını verenlerin, belgeleri düzenleyenlerin ve bizzat akreditif işlemlerini yürüten görevli bankacıların deneyimli uzmanlar tarafından eğitilmeleri her zaman çok önemlidir.  

ICC Türkiye Milli Komitesi zaman zaman düzenlediği seminerlerle akreditif uygulamaları konusunda bilgi vermeyi ve akreditifin bilinçli kullanılmasını amaçlamaktadır. Genelde kuralların anlatılması ve örneklerin verilmesi şeklinde verilen bu seminerlere, uygulamada karşılaşılan kavramların (stale docs, third party doc. vb), akreditif türlerinin (Red clause, back to back vb.), özel şartların neyi ifade ettiğinin açıklandığı, risklerinin anlatıldığı bir boyut kazandırılmıştır.

Söz konusu Seminerde ele alınması planlanan ana konular Ek(1)’de sunulmaktadır.
Seminerimiz, CDCS sınavına hazırlık niteliğinde olup, 2013 yılında revize edilerek uygulanmaya başlanan Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP 745) yayının yeni içeriği,   ICC Paris Merkezi’nin akreditiflere ilişkin yaşanan sorunlar konusunda verdiği resmi görüşlerden (ICC Opinions) alınan seçkiler ile desteklenmiş olup, Komitemizin Bankacılık Komisyonu üyeleri tarafından sunulacaktır.

İlgililerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 6 Mayıs 2014 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermelerini rica ederiz.

Seminere katılımcı sayısı sınırlı olup, katılım kayıt önceliğine göre belirlenecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER
EK-1: Kayıt formu
EK-2: Program
EK-3: Seminer Konular

*************

 

Türk Hukukunda ve Dış Ticarette Poliçe Semineri, 26 Nisan 2014, İstanbul

Ticaret hayatının temel taraflarını mal ve hizmet alıcıları ve satıcıları oluşturmaktadır.  Günümüzde artık tek bir ekonomik pazar var ve o da dünya pazarıdır. Dünya pazarı hem uluslararası ticareti hem de yurt içi ticareti kapsamaktadır.  

Ticaretin temel prensibi satıcı için sattığı malın bedelini peşin veya mal/hizmet tesliminde tahsil etmek ve aynı zamanda müşteri ihtiyaçlarına olumlu yanıt vermek, alıcı için ise malı teslim aldıktan sonra ödeme süresini ihtiyacına göre uzatmak yani kredilendirmektir.

Sürdürülebilir bir ticaret hayatı devam ettirmekse kuşkusuz finansmana duyulan ihtiyaç ve bu ihtiyaca kısa sürede ve basit süreçten geçerek erişebilmektir. İşte bu noktada POLİÇE; hem satıcının hem de alıcının ihtiyacı olan finansmana olanak sağlayarak ticaret hayatında önemli bir yer tutar. POLİÇE ticaret hayatında (iç ve dış ticaret) önemli bir yer tutmasına rağmen uygulayıcılar tarafından bir bütün olarak algılanması sistem içerisinde pek mümkün olamamaktadır.

ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından bugüne kadar iş sahiplerine, alıcı ve satıcılara, bankacılara dış ticarete ilişkin çeşitli konularda (ödeme yöntemleri, banka garanti ve kontrgarantileri ile teminat akreditifleri, dış ticarette kullanılan belgeler, forfaiting, BPO vb.) verilen seminerlere ek olarak, POLİÇE’nin bir bütün olarak algılanabilmesi için farklı bir seminer hazırlanmıştır.

Bu seminerde aşağıda belirtilen başlıklar ile dış ticarette poliçenin kullanıldığı uluslararası ödeme şekilleri ve bu ödeme şekillerine tabi olarak gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemi süreçleri;  hem Türk Hukukunda ve hem de uluslararası düzenlemelerde yer alan poliçeye ilişkin kurallarla birlikte örnek olaylara yer verilecektir. Kısacası poliçe teorisi ve pratiği bu seminerin temel gayesi yapılarak poliçeye hak ettiği bilinirlik kazandırılmak istenmiştir.

 • Türk Hukuku Açısında Poliçe
 • Yargıtay Kararları
 • Uluslararası Düzenlemelerde ve ICC Kurallarında Poliçeye İlişkin Düzenlemeler (UCP600, ISBP745, URC522)
 • Poliçeye İlişkin DOXDEC Kararları
 • ICC Görüşleri
 • Örneklerle Türkiye Dış Ticaretinde Poliçe (İhracat, İthalat, Transit Ticaret)
 • İç Ticarette Poliçe (Yabancı dilde düzenlenebilir mi, ödeme yabancı para ile yapılabilir mi, banka kabulü, aval, nakit ve gayri nakit kredi açılması vb.)

 

İlgililerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 22 Nisan 2014 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermelerini rica ederiz. Seminere katılımcı sayısı sınırlı olup, katılım kayıt önceliğine göre belirlenecektir.
Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER
EK-1: Kayıt formu

*************

22-23 Mart 2014 CDCS Semineri

Bilindiği üzere, uluslararası ticaretteki ödeme yöntemleri arasında özel bir yeri olan akreditif, alıcı ile satıcı arasındaki karşılıklı güven sorununu bankaları devreye sokarak çözümlerken aynı zamanda bankaları akreditif konusu mal veya hizmetlerle ilgilenmeksizin sadece belgeler üzerinden işlem yapmakla yükümlü tutmaktadır.  Dolayısıyla, akreditif konusu belgeleri düzenleyenlerin ve bu belgeleri kontrol edenlerin bilgi ve tecrübelerinin üst düzeyde olması ve akreditif işlemlerinde görevli bankacıların deneyimli uzmanlar tarafından eğitilmeleri gerekmektedir. CDCS (Certified Documentary Credit Specialist) sınavı, akreditiflerle ilgilenen her görevliye dünya çapında kabul gören SERTİFİKALI AKREDİTİF UZMANI unvanını kazanma şansı tanımaktadır.

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)’nın evrensel boyutta uygulanan en önemli bankacılık kurallarından olan Vesikalı Krediler “Documentary Credits” ile ilgili Uluslararası Uzmanlık Sınavı bu yıl 11 Nisan 2014 tarihinde İstanbul’da ve Ankara’da  yapılacaktır.

ICC Türkiye Milli Komitesi her yıl olduğu gibi bu yıl da CDCS Sınavı öncesinde sınava hazırlık niteliğinde bir eğitim semineri düzenlemektedir. Seminer, 22-23 Mart 2014 tarihlerinde TOBB İstanbul Hizmet Binası gerçekleştirilecektir. 

ICC yayınlarının (UCP600, e-UCP, URR725, ISBP 745 , INCOTERMS) yorumlanmasını esas alan, ICC Paris Merkezi’nin akreditiflere ilişkin yaşanan sorunlar konusunda verdiği resmi görüşlerden (ICC Opinions) yapılan seçkilerle desteklenen ve ayrıca CDCS sınavına hazırlık sorularının irdeleneceği Seminerimiz, Komitemizin Bankacılık Komisyonu üyeleri tarafından sunulacaktır.

İlgililerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 14 Mart 2014 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermeleri gerekmektedir.  Eğitim kalitesinin yüksek olması prensibiyle katılımcı sayısında sınırlandırmaya gidilmiştir. Bu bağlamda, başvurular öncelik sırasına göre değerlendirilecektir. 
Bilgilerinize sunulur.

ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER
EK-1: Kayıt formu
EK-2:Program

*************

 

“BPO Semineri”
BPO(Bank Payment Obligation)
BÖY (Banka Ödeme Yükümlülüğü)

Tarih  :  18 Ocak 2014
Yer     : TOBB İSTANBUL HİZMET BİNASI - Harman Sokak No: 10
              34394    Esentepe(Gültepe)/Şişli/ İstanbul

Eğitmenler:
Abdurrahman Özalp
Hasan Apaydın

Banka Ödeme Yükümlülüğü (BÖY) veya İngilizce başlığından kısaltılmış ismiyle BPO (Bank Payment Obligation) günümüzde kullanılan geleneksel ödeme yöntemlerinin avantajlı yanlarını teknolojinin getirdiği kolaylık ile birleştirip sunan tamamen yeni bir ödeme yöntemidir.

BPO bir bankanın bir diğer bankaya verdiği ve sunulan işlem verilerin elektronik ortamda belirlenen şartlara göre başarılı bir biçimde eşleşmesi sonucu ödemenin belirlenen bir vadede yapılmasını sağlayan geri dönülmez bir banka taahhütüdür.

BPO ticari hayat için yeni alternatiftir, mevcut ticari finansman çözümlerinin yerini almak üzere değil, bunları tamamlamak üzere dizayn edilmiştir. Bazen elektronik akreditif veya hafif akreditif olarak çağrılsa da aslında bir akreditif değildir, kendi özelinde bir çözüm aracı olarak görülmesi gereken yeni bir araçtır.

BPO’ nun amacı mevcut ödeme yöntemlerine ilave olarak dünya ticaretine yeni basit, ucuz, kolay ve banka güvenceli alternatif bir ödeme yöntemi sunmaktır.

BPO, Mal Mukabili ile Akreditif arasındaki boşluğu doldurmaktadır. BPO, Mal Mukabili’ nin basit ve kolaylığını akreditifin güvencesi ile birleştirmektedir. Akreditifin orijinal belgelerin incelenmesinden kaynaklanan risk ve zorluklar ortadan kalkmaktadır.

BPO, standart finansal mesajlar tipleri (ISO 20022) kullandığı için Satıcının sağladığı veriler dışındaki eksiklik veya uygunsuzluklar (rezerv konuları) tümüyle ortadan kalkmaktadır.

BPO’ nun bir amacı da tedarikçilere finansman imkanları sağlamaktır.

Sonuçta, BPO’nun amacı aşağıdaki gibi özetlenebilir;

 • Mal Mukabili ödeme yöntemini banka güvencesi ile desteklemek,
 • Saygın ve standart ISO 20022 mesajları ile rezerv konularını azaltmak,
 • Operasyonu ve maliyeti azaltmak,
 • Hızlı, kolay ve otomatik bir ödeme yöntemi getirmek,
 • Tedarikçilere finansman imkanları sağlamak,
 • Alıcı riskini ortadan kaldırmak


BPO’ya Neden İhtiyaç Duyulur?

Geleneksel ödeme yöntemleri hız, basitlik, kolaylık ve güvence gibi özelliklerin tümünü bir arada vermek konusunda yetersiz kalabilmektedir.  BPO’nun Amacı kısmında açıklanan nedenlerle tarafların BPO gibi hız, basitlik, kolaylık ve güvence gibi özellikleri teknolojinin imkanları ile veren yeni bir ödeme yöntemine ihtiyacı vardır. Ticaret yapan tarafların Mal Mukabilinin kolaylığına, Akreditifin güvencesine, finansman imkanlarına, teknolojinin hızına ihtiyacı olduğu kadar fiziki belgelerin kaybolması, üzerinde tahrifat yapılması, rezerv konusu yapılması gibi yük ve risklerle uğraşmamaya da ihtiyacı vardır. İşte BPO’ya bu nedenle ihtiyaç duyulur. BPO sayesinde taraflar Mal Mukabilinin kolaylık ve basitliğine akreditif’te olduğu gibi bir banka güvencesi ile sahip olurken fiziki belgelerle uğraşmak zorunda kalmayacak ve böylece zaman ve maliyetten tasarruf etmiş olacaklardır.

Bu ödeme yöntemine gerekliliğine ve başarısına inanan ICC tarafından bu ödeme yöntemi için yeni birörnek kurallar geliştirildi. URBPO (Uniform Rules for Bank Payment Obligation) ismi verilen yeni kurallar 2013 yılı içerisinde ICC tarafından yayınlandı ve yürürlüğe girdi. ICC Türkiye tarafından Türkçe çevirisi yapıldı ve satışa sunuldu.

BPO sadece yurtdışı işlemler ile sınırlı değildir, yurtiçi işlemlerde rahatlıkla kullanılabilecektir.

Bu seminerimizde yeni BPO’nun yapısı, tekniği, tarafları, avantajları ve kuralları anlatılacaktır. ICC’ nin BPO’ya ilişkin yeni kuralları URBPO 750E kuralları tek tek analiz edilecek ve anlatılacaktır.

BPO ile ilgili olarak seminerden önce bilgi edinmek isteyen katılımcıların www.swift.com adresini ziyaret etmelerini öneririz. Ayrıca seminer öncesine hazırlık ve bilgi amaçlı olarak ICC tarafından yayınlanan bir broşürü ve bir üyemiz tarafından bir finans dergisi için yazılan bir makaleyi ilişikte gönderiyoruz.

Seminer programımız genel olarak Ek’te yer aldığı gibi olacaktır.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi  

EKLER
Ek : Program

*************

 

AKREDİTİF, STANDBY VE GARANTİLERDE REZERV KONULARI EĞİTİMİ

Tarih      : 23-24 KASIM 2013
Yer         : TOBB İSTANBUL HİZMET BİNASI - Harman Sokak No: 10 34394 
                  Esentepe(Gültepe)/Şişli/ İstanbul

Eğitmenler:
Abdurrahman Özalp
Kürşad Akpınar
Hasan Apaydın

Rezerv konuları uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan Akreditif (ticari akreditif, teminat akreditifi (stanby l/c)) ve Garantiler ile ilgilidir. Akreditif, dünya ticaretinde kullanılan ve kuralları olan çok önemli bir ödeme yöntemidir. Akreditif, uluslararası ticarette yaygın ve güvenceli olarak kullanılmaktadır. Akreditif, bir lehtar (satıcı/ihracatçı/iş yapan) için bir veya birden fazla bankanın güvencesini sağlayan şartlı bir banka taahhüdüdür. Bir lehtarın akreditifin güvencesinden yararlanabilmesi için akreditifin şartlarını yerine getirmesi gerekir. Akreditifin şartları yerine getirmek, bizzat akreditifin içerisinde yer alan şartlar, akreditifin tabi tutulduğu kurallar ve akreditif ve kurallara ilişkin görüş ve kararlar ile uluslararası standart bankacılık uygulamasına uygun ibrazda bulunmaktır. Akreditif lehtarı uygun ibrazda bulunduğu sürece akreditifin güvencesinden yararlanır. Bir başka deyişle, malı gönderdikten sonra alıcı ve yabancı ülke riskleri ile uğraşmadan kendisine akreditif açan bankaya veya teyit almışsa teyit bankasına belgelerini ibraz ederek parasını alır.

İhracatçı (Lehtar) için en büyük risk rezerv konusu ile karşılaşmaktır, yani akreditif altında uygun ibrazda bulunamamaktır. Bir başka deyişle ibraz ettiği belgelerin bazı bakımlardan akreditifin şartlarına uygun olmamasıdır. İbraz edilen belgelerin akreditifin şartlarına uygun olmayan her bir unsur bir rezerv konusudur. Örneğin; Konşimento ve imzalı bir faturanın ibraz edilmesini şart koşan bir akreditif altında ibraz edilen ve üzerinde imza olmayan bir fatura ile üzerinde taşımacının tanımlanmadığı bir konşimento nedeniyle iki rezerv konusu söz konusu olur ve böylece lehtar akreditif altında ödeme alamaz. Rezerv nedeniyle akreditifin güvencesi ortadan kalkmış olur. Lehtarın akreditifin güvencesinden faydalanmak amacıyla uygun ibrazda bulunabilmesi için akreditif tekniğini, kuralları ve rezerv konularını çok iyi bilmesi gerekir. Rezerv konuları nedeniyle ihracatçılar ve güvence ile iş yapanlar çok büyük zararlar ile karşı karşıya kalırken ülkeleri de zarara uğrayabilmektedir. İstatistiklere göre çoğu zaman rezerv oranın yüzde 50-60 civarında olabildiği görülebilmektedir. Bu durum uluslararası ticaretin çok önemli bir ödeme yöntemi olan akreditife güveni azaltabilmekte ve bu güvenceli ödeme yönteminden uzak durmaya neden olabilmektedir. Akreditifin layık olduğu yere gelmesi ve hak ettiği itibarı görmesi rezerv oranının düşürülmesi ile mümkündür.

Rezerv oranının düşürülmesi akreditif ve kurallarını bilmek, rezerv konularını tanımak ve bu konulara hakim olmak ile mümkün olabilir. Bunun için bu konudaki tecrübe ve kaynaklardan yaralanmak gerekir. Fonksiyonları bakımından farklı olsa da ibrazda bulunma ve uygun ibraz üzerine ödemenin alınması konusu Teminat akreditifleri (Stanby lc) ve Garantiler için de geçerlidir. Bu konudaki kaynaklar daha çok teorik bilgileri vermekle sınırlı kaldıkları için eğitici rezerv konularına ilişkin kaynakları bulmak pek mümkün değildir.

Dış ticaret ile ilgili herkesin, gerek iş sahiplerinin, gerek uygulamacıların gerekse de bu konuda eğitim gören üniversite ve özel kurs öğrencilerinin böyle bir ihtiyacı olduğunu yıllardır Milli Komitemiz tarafından verilen seminer ve konferanslarda açıkça gözlemlendiğinden Milli Komitemiz bu alanda sektöre katkıda bulunmak amacıyla bu farklı semineri düzenlemiştir. Bu seminer de genel olarak akreditif ve rezerv konularının anlatılmasının yanında şimdiye kadar karşılaşılan önemli rezerv konuları birer küçük olay haline getirilerek verilecektir,  böylece rezerv konularının üzerinde konuşulması, tartışılması ve kalıcı olarak öğrenilmesi mümkün olacaktır. Seminerimizin banka ve firmalarda çalışan uygulamacılar dışında Uluslararası Akreditif Uzmanlık Sertifikası’na (CDCS) hazırlanan kişilere de çok faydalı olacağını düşünülmektedir. Seminer programı aşağıda sunulmaktadır.

İlgililerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu  en geç  20 Kasım 2013 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermelerini rica ederiz.

Seminere katılımcı sayısı sınırlı olup, katılım kayıt önceliğine göre belirlenecektir.
Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi  

ICC Türkiye

EKLER
EK-1: Kayıt Formu
       2: Program

*************

Konu: 9-10 Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan Uluslararası Standart Bankacılık Uygulamaları -ISBP 745 Semineri

ICC tarafından ilk olarak kullanıma sunulduğu 2002 yılından bu yana Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP) yayını, akreditif işlemlerinde UCP kurallarının pratikte nasıl tatbik edileceği konusunda oldukça önemli bir rol oynayarak belgelerin ilk ibrazda reddedilme oranlarının azaltılmasına önemli katkıda bulunmuştur. 

Bir nevi kontrol listesi görevini üstlenen ISBP, UCP’nin temel prensipleri ile uygulamacının günlük görevi arasındaki boşluğu doldurmuştur.  2007 yılında UCP600’ün hayata geçmesi ile aynı yıl revize edilen ISBP, yakın zamana kadar bu görevini başarıyla yerine getirmiştir.

Ancak ICC Bankacılık Komisyonu ve diğer ilgili ICC komisyonları ile kurumlarının bazı sorunlu olayların çözümü için verdiği görüşlerde getirdiği yeni yorumlar, yenilikler ve görüş değişiklikleri nedeniyle ISBP’nin yeniden güncellenmesi gerektiğine karar verilmiştir. Böylece tüm bu yenilik ve yeni yorumların uygulamacılara toplu ve güncel bir şekilde ilk elden iletilmesi amaçlanmıştır.

Bir önceki versiyonda yer almayan paket listesi, lehtar sertifikası ve uygulamada sıklıkla karşılaşılan analiz, sağlık, bitki sağlığı, kalite sertifikası ve benzeri belgeler ilk kez yeni yayın içeriğine dahil edilmiştir.

Bununla birlikte, akreditiflerde sıklıkla kullanılan ve taraflar arasında önemli oranda anlaşmazlıklara neden olan;  “nakliye şirketi” (shipping company), “belgeler ibraz edildiği şekilde kabul edilecektir” (documents acceptable as presented) veya “bütün belgeler İngilizce dilinde düzenlenmelidir” (all documents must be in English) gibi ifadelerin uygulamada nasıl yorumlanması gerektiği yayın içeriğinde oldukça net bir biçimde açıklanarak mevcut anlaşmazlıkların önlenmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır. Bu yayın sayesinde uygulamacılar belgelerin nasıl isteneceği ve kontrol edileceği konusunda önemli ve güncel bilgilere sahip olabilmektedir. Ayrıca ICC Komisyonları tarafından verilen görüşlerin son ve güncel haline de bu yayın ile kolaylıkla ulaşma imkanı sağlanmaktadır. 

Milli Komitemizce güncellenmesine etkin ve aktif katkı verdiğimiz bu önemli ICC yayınında işlenen konular hakkında uygulamacıları bilgilendirmek ve tereddüt edilen konulara açıklık getirmek amacıyla bir seminer düzenlenmesi öngörülmektedir. Söz konusu Seminerin programı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi ve söz konusu Seminere katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak en geç 30 Ekim 2013 tarihine kadar Komitemize faks  (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermesini rica ederiz.

Eğitim kontenjanı sınırlı olup, kayıtlar öncelik esasına göre yapılacaktır. Kontenjan dolduğunda kayıtlar ilan edilen tarihten önce de kapatılabilir.

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla,

ICC Türkiye

EKLER
EK-1: Kayıt Formu
2: Program

*************