ICC Turkey


Eğitim ve Seminer Duyuruları

DUYURU - ONLINE EĞİTİM:GARANTİLER/KONTRGARANTİLER, URDG 758 KURALLARI VE YORUMLARI & GARANTİLERLE İLGİLİ ICC GÖRÜŞLERİ VE DOCDEX KARARLARI
14 Nisan 2023, 10.00 – 14.00
Eğitmenler: Sn. Abdurrahman Özalp, Sn. Hasan Apaydın
* CDCS/CSDG sertifika yenileme programı kapsamında CPD talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

 


 

ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu tarafından 14 Nisan 2023 tarihinde 10.00 – 14.00 saatleri arasındaGarantiler/ Kontrgarantiler, URDG 758 Kuralları ve Yorumları & Garantilerle İlgili ICC Görüşleri ve Docdex Kararları” başlıklı bir online eğitim gerçekleştirilecektir.


Söz konusu eğitim kapsamında; Garantiler, Kontrgarantilerin düzenlenmesi, gönderilmesi, ihbar edilmesi, talep yapılması, belgelerin incelenmesi, ret bildirisinin hazırlanması gibi teknikler ile ICC URDG Kuralları ve ICC Global Bankacılık Komisyonu tarafından garantilerle ilgili yaşanan olaylar hakkında verilen resmi görüşler ve ICC Bilirkişilik merkezi (DocDex)'nin verdiği kararlar detaylı olarak anlatılacaktır.


Bilindiği üzere Garantiler ve Kontrgarantilere ilişkin Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) kuralları Bankacılık Teknikleri ve Uygulamaları Komisyonu tarafından 1991 yılında “Garantilere İlişkin Birörnek Kurallar-URDG”  yayınlanarak iş dünyasının hizmetine sunulmuş ve daha sonra revize edilerek, 1 Temmuz 2010 tarihinde “URDG 758” olarak yürürlüğe girmiştir.


Uygulamacıların, garantir/kontrgaranti alanında ortaya çıkabilecek sorunları en gelişmiş biçimde dengelediğine inandıkları bu kurallar, bağımsız ve şart koşulan belgelerin ibrazında ilk talepte ödenir nitelikteki teminat mektuplarına uygulandığında işlemin tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini kesin ve açık çizgilerle ortaya koymaktadır.


“Garantilere İlişkin Birörnek Kurallar-URDG”, Uluslararası Müşavir Mühendisler Federasyonu tarafından, model garantilerde uygulanmakta olup, daha sonra Dünya Bankasının tüm şartsız talep formlarına dâhil edilmişlerdir. Ayrıca söz konusu kurallar Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Kanunu kapsamında onaylanmış ve ulusal kanun yapıcılar tarafından örnek olarak kullanılmaktadır.


URDG kuralları dünya çapında özel sektör tarafından ve duruma göre kamu tarafından kullanılmaktadır.


EĞİTİME KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla, 

DUYURU – YENİ TARİH ONLINE EĞİTİM: “UYGULAMADA AKREDİTİFLER”
21 Mart 2023, saat 10.00 – 14.00
* CDCS sertifika yenileme programı kapsamında CPD talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

 


 

Milli Komitemiz Bankacılık Komisyonu tarafından “UYGULAMADA AKREDİTİFLER” başlıklı online eğitimimiz, 7 Şubat 2023 tarihinde yapılmak üzere planlanmıştı. Ancak, 10 ili vuran şiddetli deprem nedeniyle eğitimin ertelenmesine karar verilmişti. 


Gelinen noktada, “UYGULAMADA AKREDİTİFLER” online eğitimimiz, 21 Mart 2023 tarihinde saat 10.00- 14.00’de düzenlenecektir.


Eğitim kapsamında; Akreditif metinlerinin UCP 600 kuralları, ISBP 745 Standartları ve ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen görüşlere uygun olarak değerlendirilmesine yönelik bilgilendirme yapılacaktır. Genel çerçevede aşağıdaki konular ele alınacaktır;

 • Akreditifin ödeme yöntemi olarak tercih edilmesi, riskler ve genel bilgiler
 • Akreditifin vadesi ve yeri, geçerli olduğu banka
 • Akreditiflerin iskonto edilmesi
 • Belgelere ilişkin bazı önemli konular ve ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen ilgili görüşler
 • Akreditiflerde yer alan bazı özel şartlar ve ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen ilgili görüşler
 • Tolerans uygulamaları
 • Incoterms 2020 genel bilgilendirme 
 • Akreditiflerin değiştirilmesi
 • Akreditif belgelerinin postada kaybolmasına ilişkin sonuçlar

 

EĞİTİME KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


Şubat ayında eğitime kayıt yaptırarak ödeme yapanların Milli Komitemiz (icc-tr@tobb.org.tr /duygu.ozkan@tobb.org.tr) ile iletişime geçmesini rica ediyoruz.

Saygılarımızla,DUYURU ONLINE EĞİTİM: “UYGULAMADA AKREDİTİFLER”
7 Şubat 2023, saat 10.00 – 14.00
* CDCS sertifika yenileme programı kapsamında CPD talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

 


 

ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu tarafından 7 Şubat 2023 tarihinde 10.00 – 14.00 saatleri arasında (4 saat) “UYGULAMADA AKREDİTİFLER” başlıklı bir online eğitim gerçekleştirilecektir.


Akreditif metinlerinin UCP 600 kuralları, ISBP 745 Standartları ve ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen görüşlere uygun olarak değerlendirilmesine yönelik bilgilendirmenin yapılacağı eğitimde genel çerçevede aşağıdaki konular ele alınacaktır;

 • Akreditifin ödeme yöntemi olarak tercih edilmesi, riskler ve genel bilgiler
 • Akreditifin vadesi ve yeri, geçerli olduğu banka
 • Akreditiflerin iskonto edilmesi
 • Belgelere ilişkin bazı önemli konular ve ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen ilgili görüşler
 • Akreditiflerde yer alan bazı özel şartlar ve ICC Bankacılık Komisyonu tarafından verilen ilgili görüşler
 • Tolerans uygulamaları
 • Incoterms 2020 genel bilgilendirme 
 • Akreditiflerin değiştirilmesi
 • Akreditif belgelerinin postada kaybolmasına ilişkin sonuçlar

 

EĞİTİME KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,


 

DUYURU ONLINE EĞİTİM: “ULUSLARARASI STANDART GARANTİ UYGULAMASI (ISDGP - International Standard Demand Guarantee Practice)”
5 Ocak 2023, saat 10.00 – 13.00 ve
6 Ocak 2023, saat 10.00 – 13.00
* CSDG sertifika yenileme programı kapsamında CPD talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir. (6 CPD alınması mümkündür)

 


 

Garantiler ve kontrgarantiler ticaretin vazgeçilmez araçlarındandır. İhalelerden mal alım satımına kadar çok geniş bir yelpazede kullanım imkânları vardır.


URDG 758 için Uluslarası Standart Garanti Uygulaması – ISDGP Türkçe ve İngilizce olarak çift dilli basılmıştır.  ICC Yayın No: 814 ET  Sipariş vermek için Milli Komitemiz web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.  Dünya ticaretini kolaylaştırmayı misyon edinen ICC’nin bu yegane ürünün kullanımını kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak için bir takım çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalardan biri de kural çalışmalarıdır; URDG-Uniform Rules for Demand Guarantees yıllardır başarı ile kullanılmaktadır. Bunun yanında kurallarda bahsi geçen uluslararası standart garanti uygulamasına her zaman ihtiyaç duyulmuştur.


Bu kapsamda üç yıldan fazla bir süre yapılan çalışmalar sonucunda Mart 2021’in sonunda Milletlerarası Ticaret Odası (ICC-International Chamber of Commerce) tarafından garantiler ve kontrgarantiler camiasını ilgilendiren çok önemli uygulama standartları yayınlanmıştır. Kısa adı ISDGP olan bu standartların tam ismi “International Standard Demand Guarantee Practice” dir. ICC’nin 814 sayılı yayınıdır. ISDGP tek başına kullanılmamalı ve URDG (Uniform Rules for Demand Guarantees) ile birlikte değerlendirilmelidir. URDG’ye tabi olan bir garanti veya kontrgaranti aynı zamanda ISDGP’ye de tabi olacaktır. ISDGP’nin yürürlük tarihi yoktur, URDG ile birlikte bağlayıcıdır. Bu nedenle URDG’ye tabi garanti, kontrgaranti ve taahhütleri kullanan herkesin ISDGP’yi bilmesi ve kullanması gereklidir.


Bu online eğitimimiz başta uygulamacılar, hukukçular, öğrenci, akademisyen ve Garanti (Teminat Mektubu) işi olan herkese yönelik olduğu gibi Certificate for Specialists in Demand Guarantees (CSDG) sınavına girecek olanlar için iyi bir hazırlık olacak ve CSDG sertifikasını uzatmak isteyenler için puan (Continuous Professional Development (CPD) kazandıracaktır.


Ekte eğitim konuları sunulan eğitime katılanlara geniş kapsamlı bir eğitim notu verilecektir.
Sözkonusu kuralların Türkçe’ye tercümesi yapılmıştır ve eğitim tercüme üzerinden verilecektir.  Türkçe-İngilizce olarak çift dilli basılmış olan yayını sipariş vermek için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 

EĞİTİME KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
Program için tıklayınız.

Saygılarımızla


 

 

 

Güncel Duyurular  2022 - 2021  2020 - 2019  2018 - 2017  2016 - 2015  2014 - 2013