ICC Turkey


ICC Tahkimi Komisyonu


ICC Tahkim Komisyonu 90 ülkeyi temsil eden 600 üyeden oluşmaktadır.
ICC Türkiye Tahkim Çalışma Grubu ise ülkemizin önde gelen, tahkim konusunda önemli deneyimleri bulunan hukukçulardan oluşmaktadır.