ICC Turkey


ICC Tahkimi

2021 yılında yürürlüğe giren yeni kurallarla ilgili kitapçık için tıklayınız.

Kuralların karşılaştırmalı incelemesi için tıklayınız.

   

1 Mart 2017 itibariyle yürürlüğe giren Tahkim Kuralları ile ilgili kitapçık için tıklayınız.

   

Arbıtratıon and ADR Rules

ICC’nin yeni tahkim kuralları 1 Ocak 2012’de yürürlüğe girmiştir. Kurallar şu an 11 değişik dilde yayındadır. Kuralların Türkçesi de Milli Komitemizce hazırlanmış olup, Türkçe Tahkim Kurallarının basım çalışması devam etmektedir. İngilizce kurallara aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsniz.

İlgili web site için lütfen buraya tıklayınız.

Tahkim Kuralları, 2017’de değişikliğe uğramış hali ile 2012 tarihli kurallardır. 1 Mart 2017 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmişlerdir.

İngilizce versiyonu ile ilgili web site için lütfen buraya tıklayınız.

   

ICC Tahkim Kuralları artık Türkçe

ICC’nin yeni tahkim kuralları 1 Ocak 2012’de yürürlüğe girmiştir. Kuralların Türkçesi de Milli Komitemizce hazırlanmış olup, Türkçe Tahkim Kurallarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca, kurallar kitabını ücretsiz olarak Milli Komitemizden temin edebilirsiniz.”

İlgili kitapçık için lütfen buraya tıklayınız.

Tahkim Kuralları, 2017’de değişikliğe uğramış hali ile 2012 tarihli kurallardır. 1 Mart 2017 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmişlerdir.

Türkçe versiyonu ile ilgili web site için lütfen buraya tıklayınız.