ICC Turkey


Eğitim ve Seminer Duyuruları


SAYIN ÜYELERİMİZ,
27 ARALIK 2014 XII. MİLLETLERARASI TAHKİM SEMİNERİ KAYITLARIMIZ DOLMUŞTUR
İLGİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ.

ICC XII. MİLLETLERARASI TAHKİM SEMİNERİ TAHKİM ŞARTI VE GEÇERLİLİĞİ

27 Aralık 2014, Cumartesiİstanbul Bilgi Üniversitesi, Santral İstanbul Kampüsü, E3-101 nolu Salon

Sayın Üyemiz,

Uluslararası iş dünyası içerisinde milletlerarası tahkim alanında günümüzün en tecrübeli ve en kurumsallaşmış tahkim merkezlerinin başında gelen “ICC Milletlerarası Tahkim Divanı” 1923 yılında Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) bünyesinde kurulmuştur.  Milletlerarası olma özelliğiyle, gizli, güvenilir ve tarafsız bir yapısı olan Divan, uluslararası ticari ihtilafların çözümünde en sık başvurulan kuruluşlardan birisidir.

Milletlerarası Ticaret Odası’nın hizmetlerini Türk iş dünyasına ulaştırmak görevini üstlenen ICC Türkiye Milli Komitesi, Milletlerarası Tahkim Divanı’nın deneyimlerini paylaşmak ve tahkim konusunda iş dünyasını aydınlatmak amacıyla her yıl geleneksel tahkim seminerleri düzenlemektedir.

ICC Milletlerarası Tahkim Seminerlerimizin on ikincisi 27 Aralık 2014 Cumartesi günü, İstanbul’da, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü Salonlarında gerçekleştirilecektir.

Seminere katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak en geç Pazartesi, 22 Aralık 2014 tarihine kadar Komitemize faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermesini rica ederiz. Seminere kayıt yaptırmak tüm katılımcılar için zorunludur.

Seminer kontenjanı sınırlı olup, kayıtlar öncelik esasına göre yapılacaktır. Kontenjan dolduğunda kayıtlar ilan edilen tarihten önce de kapatılabilir.

Bilgilerinizi rica eder, Seminerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Yeliz Geriş
Genel Sekreter

EKLER:13-14 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan “Akreditif, Standby ve Garantilerde Rezerv Konuları Eğitimi” Semineri (13 PDUs)

Rezerv konuları eğitimi uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan Ticari Akreditif, Teminat Akreditifi (Stanby L/C) ve Talep Garantiler ile ilgilidir. Akreditif, dünya ticaretinde kullanılan ve kuralları olan çok önemli bir ödeme yöntemidir. Akreditif, uluslararası ticarette yaygın ve güvenceli olarak kullanılmaktadır. Akreditif, bir lehtar (satıcı/ihracatçı/iş yapan) için bir veya birden fazla bankanın güvencesini sağlayan şartlı bir banka taahhüdüdür. Bir lehtarın akreditifin güvencesinden yararlanabilmesi için akreditifin şartlarını yerine getirmesi gerekir. Akreditifin şartları yerine getirmek, bizzat akreditifin içerisinde yer alan şartlar, akreditifin tabi tutulduğu kurallar ve akreditif ve kurallara ilişkin görüş ve kararlar ile uluslararası standart bankacılık uygulamasına uygun ibrazda bulunmaktır.

Akreditif lehtarı uygun ibrazda bulunduğu sürece akreditifin güvencesinden yararlanır. Bir başka deyişle, malı gönderdikten sonra alıcı ve yabancı ülke riskleri ile uğraşmadan kendisine akreditif açan bankaya veya teyit almışsa teyit bankasına belgelerini ibraz ederek parasını alır. İhracatçı (Lehtar) için en büyük risk rezerv konusu ile karşılaşmaktır, yani akreditif altında uygun ibrazda bulunamamaktır. Bir başka deyişle ibraz ettiği belgelerin bazı bakımlardan akreditifin şartlarına uygun olmamasıdır. İbraz edilen belgelerin akreditifin şartlarına uygun olmayan her bir unsur bir rezerv konusudur. Örneğin; konşimento ve imzalı bir faturanın ibraz edilmesini şart koşan bir akreditif altında ibraz edilen ve üzerinde imza olmayan bir fatura ile üzerinde taşımacının tanımlanmadığı bir konşimento nedeniyle iki rezerv konusu söz konusu olur ve böylece lehtar akreditif altında ödeme alamaz. Rezerv nedeniyle akreditifin güvencesi ortadan kalkmış olur. Lehtarın akreditifin güvencesinden faydalanmak amacıyla uygun ibrazda bulunabilmesi için akreditif tekniğini, kuralları ve rezerv konularını çok iyi bilmesi gerekir.

Rezerv konuları nedeniyle ihracatçılar ve güvence ile iş yapanlar çok büyük zararlar ile karşı karşıya kalırken ülkeleri de zarara uğrayabilmektedir. İstatistiklere göre çoğu zaman rezerv oranın yüzde 50-60 civarında olabildiği görülebilmektedir. Bu durum uluslararası ticaretin çok önemli bir ödeme yöntemi olan akreditife güveni azaltabilmekte ve bu güvenceli ödeme yönteminden uzak durmaya neden olabilmektedir. Akreditifin layık olduğu yere gelmesi ve hak ettiği itibarı görmesi rezerv oranının düşürülmesi ile mümkündür. Rezerv oranının düşürülmesi akreditif ve kurallarını bilmek, rezerv konularını tanımak ve bu konulara hakim olmak ile mümkün olabilir. Bunun için bu konudaki tecrübe ve kaynaklardan yaralanmak gerekir.

Fonksiyonları bakımından farklı olsa da ibrazda bulunma ve uygun ibraz üzerine ödemenin alınması konusu Teminat akreditifleri (Stanby L/C) ve Garantiler için de geçerlidir. Bu konudaki kaynaklar daha çok teorik bilgileri vermekle sınırlı kaldıkları için eğitici rezerv konularına ilişkin kaynakları bulmak pek mümkün değildir.

Dış ticaret ile ilgili herkesin gerek iş sahiplerinin, gerek uygulamacıların gerekse de bu konuda eğitim gören üniversite ve özel kurs öğrencilerinin böyle bir ihtiyacı olduğunu yıllardır verdiğimiz seminer ve konferanslar da açıkça gördüğümüz için Komitemiz bu amaçla sektöre katkıda bulunmak amacıyla bu farklı semineri düzenlemiştir.

Bu seminer de genel olarak akreditif ve rezerv konularının anlatılmasının yanında şimdiye kadar karşılaşılan önemli rezerv konuları birer küçük olay haline getirilerek verilecektir, yeni ISBP 745’e göre değerlendirmeleri yapılacaktır, böylece rezerv konularının üzerinde konuşulması, tartışılması ve güncel ve kalıcı olarak öğrenilmesi mümkün olacaktır. Seminerimizin banka ve firmalarda çalışan uygulamacılar dışında Uluslararası Akreditif Uzmanlık Sertifikası (CDCS)’na hazırlanan kişilere de çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Seminer programımız ilişikte sunulmaktadır.

Seminere katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak en geç Pazartesi, 8 Aralık 2014 tarihine kadar Komitemize faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermesini rica ederiz. 

Eğitim kontenjanı sınırlı olup, kayıtlar öncelik esasına göre yapılacaktır. Kontenjan dolduğunda kayıtlar ilan edilen tarihten önce de kapatılabilir.

Bilgilerinizi rica eder, Seminerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi

Ekler için lütfen buraya tıklayınız.


18-19 Ekim 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan Uluslararası Standart Bankacılık Uygulamaları -ISBP 745 Semineri

ICC tarafından ilk olarak kullanıma sunulduğu 2002 yılından bu yana Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP) yayını, akreditif işlemlerinde UCP kurallarının pratikte nasıl tatbik edileceği konusunda oldukça önemli bir rol oynayarak belgelerin ilk ibrazda reddedilme oranlarının azaltılmasına önemli katkıda bulunmuştur. 

Bir nevi kontrol listesi görevini üstlenen ISBP, UCP’nin temel prensipleri ile uygulamacının günlük görevi arasındaki boşluğu doldurmuştur.  2007 yılında UCP600’ün hayata geçmesi ile aynı yıl revize edilen ISBP, yakın zamana kadar bu görevini başarıyla yerine getirmiştir.

Ancak ICC Bankacılık Komisyonu ve diğer ilgili ICC komisyonları ile kurumlarının bazı sorunlu olayların çözümü için verdiği görüşlerde getirdiği yeni yorumlar, yenilikler ve görüş değişiklikleri nedeniyle ISBP’nin yeniden güncellenmesi gerektiğine karar verilmiştir. Böylece tüm bu yenilik ve yeni yorumların uygulamacılara toplu ve güncel bir şekilde ilk elden iletilmesi amaçlanmıştır.  Bir önceki versiyonda yer almayan paket listesi, lehtar sertifikası ve uygulamada sıklıkla karşılaşılan analiz, sağlık, bitki sağlığı, kalite sertifikası ve benzeri belgeler ilk kez yeni yayın içeriğine dahil edilmiştir.

Bununla birlikte, akreditiflerde sıklıkla kullanılan ve taraflar arasında önemli oranda anlaşmazlıklara neden olan;  “nakliye şirketi” (shipping company), “belgeler ibraz edildiği şekilde kabul edilecektir” (documents acceptable as presented) veya “bütün belgeler İngilizce dilinde düzenlenmelidir” (all documents must be in English) gibi ifadelerin uygulamada nasıl yorumlanması gerektiği yayın içeriğinde oldukça net bir biçimde açıklanarak mevcut anlaşmazlıkların önlenmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır. Bu yayın sayesinde uygulamacılar belgelerin nasıl isteneceği ve kontrol edileceği konusunda önemli ve güncel bilgilere sahip olabilmektedir. Ayrıca ICC Komisyonları tarafından verilen görüşlerin son ve güncel haline de bu yayın ile kolaylıkla ulaşma imkanı sağlanmaktadır. 

Milli Komitemizce güncellenmesine etkin ve aktif katkı verdiğimiz bu önemli ICC yayınında işlenen konular hakkında uygulamacıları bilgilendirmek ve tereddüt edilen konulara açıklık getirmek amacıyla 18-19 Ekim 2014 tarihlerinde bir ISBP 745 Semineri düzenlenmesi öngörülmektedir. Söz konusu Seminerin programı ekte sunulmaktadır.

Seminere katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak en geç 10 Ekim 2014 tarihine kadar Komitemize faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermesini rica ederiz. 

Eğitim kontenjanı sınırlı olup, kayıtlar öncelik esasına göre yapılacaktır. Kontenjan dolduğunda kayıtlar ilan edilen tarihten önce de kapatılabilir.

Bilgilerinizi rica eder, Seminerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,

Yeliz Geriş
Genel Sekreter
ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER:

EK-1: Program
EK-2: Kayıt Formu

*************

Sayın Katılımcılar,

18-19 Ekim 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan Uluslararası Standart Bankacılık Uygulamaları -ISBP 745 Semineri’mizin  Kayıtları dolmuş bulunmaktadır.

Göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ederiz. Eğitim ilerleyen tarihlerde talebe göre bir kez daha tekrarlanacaktır.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi

*************

 

ICC TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ XI. MİLLETLERARASI TAHKİM SEMİNERİ, 14 NİSAN 2014, ANKARA

Sayın Üyemiz,

Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlenmesini amaçlayan Tahkim, dünyada ve ülkemizde yaygın uygulaması olan bir kurumdur. Son yıllarda, gelişen kitle iletişim ve ulaşım araçlarının etkisi, çok uluslu şirket sayısının artması, küreselleşme ve uluslararası ticaret hacmindeki büyük artışlar gibi nedenlerle, tahkim özel bir yargı yolu olarak dünya çapında ön plana çıkmıştır.

Uluslararası iş dünyası içerisinde milletlerarası tahkim alanında günümüzün en tecrübeli ve en kurumsallaşmış tahkim merkezlerinin başında gelen “ICC Milletlerarası Tahkim Divanı” 1923 yılında Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) bünyesinde kurulmuştur.  Milletlerarası olma özelliğiyle, gizli, güvenilir ve tarafsız bir yapısı olan Divan, uluslararası ticari ihtilafların çözümünde en sık başvurulan kuruluşlardan birisidir.

Milletlerarası Ticaret Odası’nın hizmetlerini Türk İş Dünyasına ulaştırmak görevini üstlenen ICC Türkiye Milli Komitesi, ICC Milletlerarası Tahkim Divanı’nın deneyimlerini paylaşmak ve tahkim konusunda iş dünyasını aydınlatmak amacıyla her yıl geleneksel tahkim seminerleri düzenlemektedir.

Bu amaçla, Milli Komitemizin her yıl düzenlemekte olduğu Milletlerarası Tahkim Seminerlerinin onbirincisi, TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde,  ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Başkanı John Beechey’nin katılımı ve Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’ın teşrifleriyle, 14 Nisan 2014, Pazartesi günü Ankara’da, TOBB Sosyal Tesisleri Salonlarında gerçekleştirilecektir.

Seminer, ICC Türkiye Milli Komitesi üyesi kişi ve kuruluşlar için ücretsizdir. Üye kuruluşlardan ücretsiz katılım 2 kişi ile sınırlıdır. Kayıt ücreti, Milli Komiteye üye kurumlardan ek katılımcılar ve üye olmayan diğer katılımcılar için kişi başı 150 TL’dir.

Katılımınız halinde ekte sunulan kayıt formunu doldurarak en geç 10 Nisan 2014 tarihine kadar Komitemize iletmeniz rica olunur.

Saygılarımızla,

Yeliz Geriş
Genel Sekreter

EKLER:

EK-1: Program
EK-2: Kayıt Formu

*************

 

Banka Ödeme Yükümlülükleri (BPO) Semineri, 24 Mayıs 2014, İstanbul

Banka Ödeme Yükümlülüğü (BÖY) veya İngilizce başlığından kısaltılmış ismiyle BPO (Bank Payment Obligation) günümüzde kullanılan geleneksel ödeme yöntemlerinin avantajlı yanlarını teknolojinin getirdiği kolaylık ile birleştirip sunan tamamen yeni bir ödeme yöntemidir.

BPO bir bankanın bir diğer bankaya verdiği ve sunulan işlem verilerin elektronik ortamda belirlenen şartlara göre başarılı bir biçimde eşleşmesi sonucu ödemenin belirlenen bir vadede yapılmasını sağlayan geri dönülmez bir banka taahhüdüdür.

BPO ticari hayat için yeni alternatiftir, mevcut ticari finansman çözümlerinin yerini almak üzere değil, bunları tamamlamak üzere dizayn edilmiştir. Bazen elektronik akreditif veya hafif akreditif olarak çağrılsa da aslında bir akreditif değildir, kendi özelinde bir çözüm aracı olarak görülmesi gereken yeni bir araçtır.

BPO’nun amacı mevcut ödeme yöntemlerine ilave olarak dünya ticaretine yeni basit, ucuz, kolay ve banka güvenceli alternatif bir ödeme yöntemi sunmaktır.

BPO, Mal Mukabili ile Akreditif arasındaki boşluğu doldurmaktadır. BPO, Mal Mukabili’nin basit ve kolaylığını akreditifin güvencesi ile birleştirmektedir. Akreditifin orijinal belgelerin incelenmesinden kaynaklanan risk ve zorluklar ortadan kalkmaktadır.

BPO, standart finansal mesajlar tipleri (ISO 20022) kullandığı için Satıcının sağladığı veriler dışındaki eksiklik veya uygunsuzluklar (rezerv konuları) tümüyle ortadan kalkmaktadır.

BPO’nun bir amacı da tedarikçilere finansman imkanları sağlamaktır.

Sonuçta, BPO’nun amacı aşağıdaki gibi özetlenebilir;

 • Mal Mukabili ödeme yöntemini banka güvencesi ile desteklemek,
 • Saygın ve standart ISO 20022 mesajları ile rezerv konularını azaltmak,
 • Operasyonu ve maliyeti azaltmak,
 • Hızlı, kolay ve otomatik bir ödeme yöntemi getirmek,
 • Tedarikçilere finansman imkanları sağlamak,
 • Alıcı riskini ortadan kaldırmak.

 

BPO’ya Neden İhtiyaç Duyulur?

Geleneksel ödeme yöntemleri hız, basitlik, kolaylık ve güvence gibi özelliklerin tümünü bir arada vermek konusunda yetersiz kalabilmektedir. BPO’nun amacı kısmında açıklanan nedenlerle tarafların BPO gibi hız, basitlik, kolaylık ve güvence gibi özellikleri teknolojinin imkanları ile veren yeni bir ödeme yöntemine ihtiyacı vardır.
Ticaret yapan tarafların Mal Mukabilinin kolaylığına, Akreditifin güvencesine, finansman imkanlarına, teknolojinin hızına ihtiyacı olduğu kadar fiziki belgelerin kaybolması, üzerinde tahrifat yapılması, rezerv konusu yapılması gibi yük ve risklerle uğraşmamaya da ihtiyacı vardır. İşte BPO’ya bu nedenle ihtiyaç duyulur. BPO sayesinde taraflar Mal Mukabilinin kolaylık ve basitliğine akreditifte olduğu gibi bir banka güvencesi ile sahip olurken fiziki belgelerle uğraşmak zorunda kalmayacak ve böylece zaman ve maliyetten tasarruf etmiş olacaklardır.

Bu ödeme yöntemine gerekliliğine ve başarısına inanan ICC tarafından bu ödeme yöntemi için yeni birörnek kurallar geliştirilmiştir. URBPO (Uniform Rules for Bank Payment Obligation) ismi verilen yeni kurallar 2013 yılı içerisinde ICC tarafından yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. ICC Türkiye tarafından Türkçe çevirisi yapılarak bankacılık sektörünün hizmetine sunulmuştur.

BPO sadece yurtdışı işlemler ile sınırlı değildir, yurtiçi işlemlerde rahatlıkla kullanılabilecektir.

Bu seminerimizde yeni BPO’nun yapısı, tekniği, tarafları, avantajları ve kuralları anlatılacaktır. ICC’nin BPO’ya ilişkin yeni kuralları URBPO 750E kuralları tek tek analiz edilecek ve anlatılacaktır.

BPO ile ilgili olarak seminerden önce bilgi edinmek isteyen katılımcıların www.swift.com adresini ziyaret etmeleri önerilmektedir. Ayrıca seminer öncesine hazırlık ve bilgi amaçlı olarak ICC tarafından yayınlanan bir broşür ve bir üyemiz tarafından bir finans dergisi için yazılan bir makale ilişikte gönderilmektedir. Seminer programımız genel olarak Ek’te yer aldığı gibi olacaktır.

İlgililerin, ilişikte sunulan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 20 Mayıs 2014 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermelerini rica ederiz. Seminere katılımcı sayısı sınırlı olup, katılım kayıt önceliğine göre belirlenecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi  

EKLER
EK-1: Program
EK-2: Kayıt Formu
EK-3: BPO Broşürü
EK-4: BPO Makale

*************

 

ICC Türkiye Milli Komitesi’nin 10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceği Uygulamada Akreditifler Semineri Duyurusu

Bilindiği üzere; akreditif uluslararası ticarette ödeme yöntemi olarak önemli ve özel bir konuma sahiptir. Akreditif alıcı – satıcı arasındaki güven sorununu; Bankalar üzerinden açılan akreditif şartları ve Milletlerarası Ticaret Odası ( ICC) kurallarına uygun belge ibrazına dayalı olarak, bankaların ödeme taahhüdünü oluşturarak çözmeyi amaçlayan bir ödeme yöntemidir. Akreditifin, belgeleri esas alan bu özelliği nedeniyle;

 • Akreditif lehdarı (satıcı) açısından;

Akreditiften beklenen ödeme güvencesini elde etmenin şartı; akreditif şartlarına, ICC’nin 600 sayılı (UCP) yayınına ve yine ISBP 745 sayılı ICC yayının içerdiği uluslararası standart bankacılık uygulamaları prensiplerine uygun belge ibrazı yapmaktır. Diğer yandan alıcı bankası tarafından kendisine gönderilen akreditif metninin gereklerini anlayıp, risk değerlendirmesini yapabiliyor olmak kritik önem arz eder.   

 • Akreditif amiri (alıcı) açısından;

ICC’nin standart olarak belirlediği akreditif kurallarının uygulanması ve bazen satıcının da yönlendirmesi ile oluşturduğu akreditif metni sonucu yapılacak belge ibrazının kendi ticari ilişkisine, ihtiyaçlarına, risk anlayışına uygun olup olmayacağının kararını vermesi gerekmektedir. ICC kurallarını iyi anlaması ve amacına uygun olmayan şartlar varsa bunları değiştirme veya uygulama dışı bırakma yoluna gidebiliyor olması gerekir. 

 • Bankalar açısından bakıldığında;

Ödeme taahhütlerini ve muhabir bankalar/müşterileri ve yurtdışındaki alıcı/satıcı firmalar karşısında itibarlarını ortaya koyarak aracılık ettikleri bu işlemlerde ibraz edilen belgelerin akreditif ve UCP gereklerine uygun olup olmadığının tespit edilmesinin yaratacağı maddi ve itibari kayıp/kazanç açısından kritik önem taşımaktadır.

Bu nedenlerden dolayı akreditif açılış şartlarını belirleyenlerin, şartları değerlendirerek akreditifi kullanıp kullanmama kararını verenlerin, belgeleri düzenleyenlerin ve bizzat akreditif işlemlerini yürüten görevli bankacıların deneyimli uzmanlar tarafından eğitilmeleri her zaman çok önemlidir.  

ICC Türkiye Milli Komitesi zaman zaman düzenlediği seminerlerle akreditif uygulamaları konusunda bilgi vermeyi ve akreditifin bilinçli kullanılmasını amaçlamaktadır. Genelde kuralların anlatılması ve örneklerin verilmesi şeklinde verilen bu seminerlere, uygulamada karşılaşılan kavramların (stale docs, third party doc. vb), akreditif türlerinin (Red clause, back to back vb.), özel şartların neyi ifade ettiğinin açıklandığı, risklerinin anlatıldığı bir boyut kazandırılmıştır.

Söz konusu Seminerde ele alınması planlanan ana konular Ek(1)’de sunulmaktadır.
Seminerimiz, CDCS sınavına hazırlık niteliğinde olup, 2013 yılında revize edilerek uygulanmaya başlanan Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP 745) yayının yeni içeriği,   ICC Paris Merkezi’nin akreditiflere ilişkin yaşanan sorunlar konusunda verdiği resmi görüşlerden (ICC Opinions) alınan seçkiler ile desteklenmiş olup, Komitemizin Bankacılık Komisyonu üyeleri tarafından sunulacaktır.

İlgililerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 6 Mayıs 2014 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermelerini rica ederiz.

Seminere katılımcı sayısı sınırlı olup, katılım kayıt önceliğine göre belirlenecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER
EK-1: Kayıt formu
EK-2: Program
EK-3: Seminer Konular

*************

 

Türk Hukukunda ve Dış Ticarette Poliçe Semineri, 26 Nisan 2014, İstanbul

Ticaret hayatının temel taraflarını mal ve hizmet alıcıları ve satıcıları oluşturmaktadır.  Günümüzde artık tek bir ekonomik pazar var ve o da dünya pazarıdır. Dünya pazarı hem uluslararası ticareti hem de yurt içi ticareti kapsamaktadır.  

Ticaretin temel prensibi satıcı için sattığı malın bedelini peşin veya mal/hizmet tesliminde tahsil etmek ve aynı zamanda müşteri ihtiyaçlarına olumlu yanıt vermek, alıcı için ise malı teslim aldıktan sonra ödeme süresini ihtiyacına göre uzatmak yani kredilendirmektir.

Sürdürülebilir bir ticaret hayatı devam ettirmekse kuşkusuz finansmana duyulan ihtiyaç ve bu ihtiyaca kısa sürede ve basit süreçten geçerek erişebilmektir. İşte bu noktada POLİÇE; hem satıcının hem de alıcının ihtiyacı olan finansmana olanak sağlayarak ticaret hayatında önemli bir yer tutar. POLİÇE ticaret hayatında (iç ve dış ticaret) önemli bir yer tutmasına rağmen uygulayıcılar tarafından bir bütün olarak algılanması sistem içerisinde pek mümkün olamamaktadır.

ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından bugüne kadar iş sahiplerine, alıcı ve satıcılara, bankacılara dış ticarete ilişkin çeşitli konularda (ödeme yöntemleri, banka garanti ve kontrgarantileri ile teminat akreditifleri, dış ticarette kullanılan belgeler, forfaiting, BPO vb.) verilen seminerlere ek olarak, POLİÇE’nin bir bütün olarak algılanabilmesi için farklı bir seminer hazırlanmıştır.

Bu seminerde aşağıda belirtilen başlıklar ile dış ticarette poliçenin kullanıldığı uluslararası ödeme şekilleri ve bu ödeme şekillerine tabi olarak gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemi süreçleri;  hem Türk Hukukunda ve hem de uluslararası düzenlemelerde yer alan poliçeye ilişkin kurallarla birlikte örnek olaylara yer verilecektir. Kısacası poliçe teorisi ve pratiği bu seminerin temel gayesi yapılarak poliçeye hak ettiği bilinirlik kazandırılmak istenmiştir.

 • Türk Hukuku Açısında Poliçe
 • Yargıtay Kararları
 • Uluslararası Düzenlemelerde ve ICC Kurallarında Poliçeye İlişkin Düzenlemeler (UCP600, ISBP745, URC522)
 • Poliçeye İlişkin DOXDEC Kararları
 • ICC Görüşleri
 • Örneklerle Türkiye Dış Ticaretinde Poliçe (İhracat, İthalat, Transit Ticaret)
 • İç Ticarette Poliçe (Yabancı dilde düzenlenebilir mi, ödeme yabancı para ile yapılabilir mi, banka kabulü, aval, nakit ve gayri nakit kredi açılması vb.)

 

İlgililerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 22 Nisan 2014 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermelerini rica ederiz. Seminere katılımcı sayısı sınırlı olup, katılım kayıt önceliğine göre belirlenecektir.
Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER
EK-1: Kayıt formu

*************

22-23 Mart 2014 CDCS Semineri

Bilindiği üzere, uluslararası ticaretteki ödeme yöntemleri arasında özel bir yeri olan akreditif, alıcı ile satıcı arasındaki karşılıklı güven sorununu bankaları devreye sokarak çözümlerken aynı zamanda bankaları akreditif konusu mal veya hizmetlerle ilgilenmeksizin sadece belgeler üzerinden işlem yapmakla yükümlü tutmaktadır.  Dolayısıyla, akreditif konusu belgeleri düzenleyenlerin ve bu belgeleri kontrol edenlerin bilgi ve tecrübelerinin üst düzeyde olması ve akreditif işlemlerinde görevli bankacıların deneyimli uzmanlar tarafından eğitilmeleri gerekmektedir. CDCS (Certified Documentary Credit Specialist) sınavı, akreditiflerle ilgilenen her görevliye dünya çapında kabul gören SERTİFİKALI AKREDİTİF UZMANI unvanını kazanma şansı tanımaktadır.

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)’nın evrensel boyutta uygulanan en önemli bankacılık kurallarından olan Vesikalı Krediler “Documentary Credits” ile ilgili Uluslararası Uzmanlık Sınavı bu yıl 11 Nisan 2014 tarihinde İstanbul’da ve Ankara’da  yapılacaktır.

ICC Türkiye Milli Komitesi her yıl olduğu gibi bu yıl da CDCS Sınavı öncesinde sınava hazırlık niteliğinde bir eğitim semineri düzenlemektedir. Seminer, 22-23 Mart 2014 tarihlerinde TOBB İstanbul Hizmet Binası gerçekleştirilecektir. 

ICC yayınlarının (UCP600, e-UCP, URR725, ISBP 745 , INCOTERMS) yorumlanmasını esas alan, ICC Paris Merkezi’nin akreditiflere ilişkin yaşanan sorunlar konusunda verdiği resmi görüşlerden (ICC Opinions) yapılan seçkilerle desteklenen ve ayrıca CDCS sınavına hazırlık sorularının irdeleneceği Seminerimiz, Komitemizin Bankacılık Komisyonu üyeleri tarafından sunulacaktır.

İlgililerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 14 Mart 2014 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermeleri gerekmektedir.  Eğitim kalitesinin yüksek olması prensibiyle katılımcı sayısında sınırlandırmaya gidilmiştir. Bu bağlamda, başvurular öncelik sırasına göre değerlendirilecektir. 
Bilgilerinize sunulur.

ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER
EK-1: Kayıt formu
EK-2:Program

*************

 

“BPO Semineri”
BPO(Bank Payment Obligation)
BÖY (Banka Ödeme Yükümlülüğü)

Tarih  :  18 Ocak 2014
Yer     : TOBB İSTANBUL HİZMET BİNASI - Harman Sokak No: 10
              34394    Esentepe(Gültepe)/Şişli/ İstanbul

Eğitmenler:
Abdurrahman Özalp
Hasan Apaydın

Banka Ödeme Yükümlülüğü (BÖY) veya İngilizce başlığından kısaltılmış ismiyle BPO (Bank Payment Obligation) günümüzde kullanılan geleneksel ödeme yöntemlerinin avantajlı yanlarını teknolojinin getirdiği kolaylık ile birleştirip sunan tamamen yeni bir ödeme yöntemidir.

BPO bir bankanın bir diğer bankaya verdiği ve sunulan işlem verilerin elektronik ortamda belirlenen şartlara göre başarılı bir biçimde eşleşmesi sonucu ödemenin belirlenen bir vadede yapılmasını sağlayan geri dönülmez bir banka taahhütüdür.

BPO ticari hayat için yeni alternatiftir, mevcut ticari finansman çözümlerinin yerini almak üzere değil, bunları tamamlamak üzere dizayn edilmiştir. Bazen elektronik akreditif veya hafif akreditif olarak çağrılsa da aslında bir akreditif değildir, kendi özelinde bir çözüm aracı olarak görülmesi gereken yeni bir araçtır.

BPO’ nun amacı mevcut ödeme yöntemlerine ilave olarak dünya ticaretine yeni basit, ucuz, kolay ve banka güvenceli alternatif bir ödeme yöntemi sunmaktır.

BPO, Mal Mukabili ile Akreditif arasındaki boşluğu doldurmaktadır. BPO, Mal Mukabili’ nin basit ve kolaylığını akreditifin güvencesi ile birleştirmektedir. Akreditifin orijinal belgelerin incelenmesinden kaynaklanan risk ve zorluklar ortadan kalkmaktadır.

BPO, standart finansal mesajlar tipleri (ISO 20022) kullandığı için Satıcının sağladığı veriler dışındaki eksiklik veya uygunsuzluklar (rezerv konuları) tümüyle ortadan kalkmaktadır.

BPO’ nun bir amacı da tedarikçilere finansman imkanları sağlamaktır.

Sonuçta, BPO’nun amacı aşağıdaki gibi özetlenebilir;

 • Mal Mukabili ödeme yöntemini banka güvencesi ile desteklemek,
 • Saygın ve standart ISO 20022 mesajları ile rezerv konularını azaltmak,
 • Operasyonu ve maliyeti azaltmak,
 • Hızlı, kolay ve otomatik bir ödeme yöntemi getirmek,
 • Tedarikçilere finansman imkanları sağlamak,
 • Alıcı riskini ortadan kaldırmak


BPO’ya Neden İhtiyaç Duyulur?

Geleneksel ödeme yöntemleri hız, basitlik, kolaylık ve güvence gibi özelliklerin tümünü bir arada vermek konusunda yetersiz kalabilmektedir.  BPO’nun Amacı kısmında açıklanan nedenlerle tarafların BPO gibi hız, basitlik, kolaylık ve güvence gibi özellikleri teknolojinin imkanları ile veren yeni bir ödeme yöntemine ihtiyacı vardır. Ticaret yapan tarafların Mal Mukabilinin kolaylığına, Akreditifin güvencesine, finansman imkanlarına, teknolojinin hızına ihtiyacı olduğu kadar fiziki belgelerin kaybolması, üzerinde tahrifat yapılması, rezerv konusu yapılması gibi yük ve risklerle uğraşmamaya da ihtiyacı vardır. İşte BPO’ya bu nedenle ihtiyaç duyulur. BPO sayesinde taraflar Mal Mukabilinin kolaylık ve basitliğine akreditif’te olduğu gibi bir banka güvencesi ile sahip olurken fiziki belgelerle uğraşmak zorunda kalmayacak ve böylece zaman ve maliyetten tasarruf etmiş olacaklardır.

Bu ödeme yöntemine gerekliliğine ve başarısına inanan ICC tarafından bu ödeme yöntemi için yeni birörnek kurallar geliştirildi. URBPO (Uniform Rules for Bank Payment Obligation) ismi verilen yeni kurallar 2013 yılı içerisinde ICC tarafından yayınlandı ve yürürlüğe girdi. ICC Türkiye tarafından Türkçe çevirisi yapıldı ve satışa sunuldu.

BPO sadece yurtdışı işlemler ile sınırlı değildir, yurtiçi işlemlerde rahatlıkla kullanılabilecektir.

Bu seminerimizde yeni BPO’nun yapısı, tekniği, tarafları, avantajları ve kuralları anlatılacaktır. ICC’ nin BPO’ya ilişkin yeni kuralları URBPO 750E kuralları tek tek analiz edilecek ve anlatılacaktır.

BPO ile ilgili olarak seminerden önce bilgi edinmek isteyen katılımcıların www.swift.com adresini ziyaret etmelerini öneririz. Ayrıca seminer öncesine hazırlık ve bilgi amaçlı olarak ICC tarafından yayınlanan bir broşürü ve bir üyemiz tarafından bir finans dergisi için yazılan bir makaleyi ilişikte gönderiyoruz.

Seminer programımız genel olarak Ek’te yer aldığı gibi olacaktır.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi  

EKLER
Ek : Program

*************

 

AKREDİTİF, STANDBY VE GARANTİLERDE REZERV KONULARI EĞİTİMİ

Tarih      : 23-24 KASIM 2013
Yer         : TOBB İSTANBUL HİZMET BİNASI - Harman Sokak No: 10 34394 
                  Esentepe(Gültepe)/Şişli/ İstanbul

Eğitmenler:
Abdurrahman Özalp
Kürşad Akpınar
Hasan Apaydın

Rezerv konuları uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan Akreditif (ticari akreditif, teminat akreditifi (stanby l/c)) ve Garantiler ile ilgilidir. Akreditif, dünya ticaretinde kullanılan ve kuralları olan çok önemli bir ödeme yöntemidir. Akreditif, uluslararası ticarette yaygın ve güvenceli olarak kullanılmaktadır. Akreditif, bir lehtar (satıcı/ihracatçı/iş yapan) için bir veya birden fazla bankanın güvencesini sağlayan şartlı bir banka taahhüdüdür. Bir lehtarın akreditifin güvencesinden yararlanabilmesi için akreditifin şartlarını yerine getirmesi gerekir. Akreditifin şartları yerine getirmek, bizzat akreditifin içerisinde yer alan şartlar, akreditifin tabi tutulduğu kurallar ve akreditif ve kurallara ilişkin görüş ve kararlar ile uluslararası standart bankacılık uygulamasına uygun ibrazda bulunmaktır. Akreditif lehtarı uygun ibrazda bulunduğu sürece akreditifin güvencesinden yararlanır. Bir başka deyişle, malı gönderdikten sonra alıcı ve yabancı ülke riskleri ile uğraşmadan kendisine akreditif açan bankaya veya teyit almışsa teyit bankasına belgelerini ibraz ederek parasını alır.

İhracatçı (Lehtar) için en büyük risk rezerv konusu ile karşılaşmaktır, yani akreditif altında uygun ibrazda bulunamamaktır. Bir başka deyişle ibraz ettiği belgelerin bazı bakımlardan akreditifin şartlarına uygun olmamasıdır. İbraz edilen belgelerin akreditifin şartlarına uygun olmayan her bir unsur bir rezerv konusudur. Örneğin; Konşimento ve imzalı bir faturanın ibraz edilmesini şart koşan bir akreditif altında ibraz edilen ve üzerinde imza olmayan bir fatura ile üzerinde taşımacının tanımlanmadığı bir konşimento nedeniyle iki rezerv konusu söz konusu olur ve böylece lehtar akreditif altında ödeme alamaz. Rezerv nedeniyle akreditifin güvencesi ortadan kalkmış olur. Lehtarın akreditifin güvencesinden faydalanmak amacıyla uygun ibrazda bulunabilmesi için akreditif tekniğini, kuralları ve rezerv konularını çok iyi bilmesi gerekir. Rezerv konuları nedeniyle ihracatçılar ve güvence ile iş yapanlar çok büyük zararlar ile karşı karşıya kalırken ülkeleri de zarara uğrayabilmektedir. İstatistiklere göre çoğu zaman rezerv oranın yüzde 50-60 civarında olabildiği görülebilmektedir. Bu durum uluslararası ticaretin çok önemli bir ödeme yöntemi olan akreditife güveni azaltabilmekte ve bu güvenceli ödeme yönteminden uzak durmaya neden olabilmektedir. Akreditifin layık olduğu yere gelmesi ve hak ettiği itibarı görmesi rezerv oranının düşürülmesi ile mümkündür.

Rezerv oranının düşürülmesi akreditif ve kurallarını bilmek, rezerv konularını tanımak ve bu konulara hakim olmak ile mümkün olabilir. Bunun için bu konudaki tecrübe ve kaynaklardan yaralanmak gerekir. Fonksiyonları bakımından farklı olsa da ibrazda bulunma ve uygun ibraz üzerine ödemenin alınması konusu Teminat akreditifleri (Stanby lc) ve Garantiler için de geçerlidir. Bu konudaki kaynaklar daha çok teorik bilgileri vermekle sınırlı kaldıkları için eğitici rezerv konularına ilişkin kaynakları bulmak pek mümkün değildir.

Dış ticaret ile ilgili herkesin, gerek iş sahiplerinin, gerek uygulamacıların gerekse de bu konuda eğitim gören üniversite ve özel kurs öğrencilerinin böyle bir ihtiyacı olduğunu yıllardır Milli Komitemiz tarafından verilen seminer ve konferanslarda açıkça gözlemlendiğinden Milli Komitemiz bu alanda sektöre katkıda bulunmak amacıyla bu farklı semineri düzenlemiştir. Bu seminer de genel olarak akreditif ve rezerv konularının anlatılmasının yanında şimdiye kadar karşılaşılan önemli rezerv konuları birer küçük olay haline getirilerek verilecektir,  böylece rezerv konularının üzerinde konuşulması, tartışılması ve kalıcı olarak öğrenilmesi mümkün olacaktır. Seminerimizin banka ve firmalarda çalışan uygulamacılar dışında Uluslararası Akreditif Uzmanlık Sertifikası’na (CDCS) hazırlanan kişilere de çok faydalı olacağını düşünülmektedir. Seminer programı aşağıda sunulmaktadır.

İlgililerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu  en geç  20 Kasım 2013 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermelerini rica ederiz.

Seminere katılımcı sayısı sınırlı olup, katılım kayıt önceliğine göre belirlenecektir.
Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi  

ICC Türkiye

EKLER
EK-1: Kayıt Formu
       2: Program

*************

Konu: 9-10 Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan Uluslararası Standart Bankacılık Uygulamaları -ISBP 745 Semineri

ICC tarafından ilk olarak kullanıma sunulduğu 2002 yılından bu yana Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP) yayını, akreditif işlemlerinde UCP kurallarının pratikte nasıl tatbik edileceği konusunda oldukça önemli bir rol oynayarak belgelerin ilk ibrazda reddedilme oranlarının azaltılmasına önemli katkıda bulunmuştur. 

Bir nevi kontrol listesi görevini üstlenen ISBP, UCP’nin temel prensipleri ile uygulamacının günlük görevi arasındaki boşluğu doldurmuştur.  2007 yılında UCP600’ün hayata geçmesi ile aynı yıl revize edilen ISBP, yakın zamana kadar bu görevini başarıyla yerine getirmiştir.

Ancak ICC Bankacılık Komisyonu ve diğer ilgili ICC komisyonları ile kurumlarının bazı sorunlu olayların çözümü için verdiği görüşlerde getirdiği yeni yorumlar, yenilikler ve görüş değişiklikleri nedeniyle ISBP’nin yeniden güncellenmesi gerektiğine karar verilmiştir. Böylece tüm bu yenilik ve yeni yorumların uygulamacılara toplu ve güncel bir şekilde ilk elden iletilmesi amaçlanmıştır.

Bir önceki versiyonda yer almayan paket listesi, lehtar sertifikası ve uygulamada sıklıkla karşılaşılan analiz, sağlık, bitki sağlığı, kalite sertifikası ve benzeri belgeler ilk kez yeni yayın içeriğine dahil edilmiştir.

Bununla birlikte, akreditiflerde sıklıkla kullanılan ve taraflar arasında önemli oranda anlaşmazlıklara neden olan;  “nakliye şirketi” (shipping company), “belgeler ibraz edildiği şekilde kabul edilecektir” (documents acceptable as presented) veya “bütün belgeler İngilizce dilinde düzenlenmelidir” (all documents must be in English) gibi ifadelerin uygulamada nasıl yorumlanması gerektiği yayın içeriğinde oldukça net bir biçimde açıklanarak mevcut anlaşmazlıkların önlenmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır. Bu yayın sayesinde uygulamacılar belgelerin nasıl isteneceği ve kontrol edileceği konusunda önemli ve güncel bilgilere sahip olabilmektedir. Ayrıca ICC Komisyonları tarafından verilen görüşlerin son ve güncel haline de bu yayın ile kolaylıkla ulaşma imkanı sağlanmaktadır. 

Milli Komitemizce güncellenmesine etkin ve aktif katkı verdiğimiz bu önemli ICC yayınında işlenen konular hakkında uygulamacıları bilgilendirmek ve tereddüt edilen konulara açıklık getirmek amacıyla bir seminer düzenlenmesi öngörülmektedir. Söz konusu Seminerin programı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi ve söz konusu Seminere katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak en geç 30 Ekim 2013 tarihine kadar Komitemize faks  (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermesini rica ederiz.

Eğitim kontenjanı sınırlı olup, kayıtlar öncelik esasına göre yapılacaktır. Kontenjan dolduğunda kayıtlar ilan edilen tarihten önce de kapatılabilir.

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla,

ICC Türkiye

EKLER
EK-1: Kayıt Formu
2: Program

*************

Güncel Duyurular  2022 - 2021  2020 - 2019  2018 - 2017  2016 - 2015  2014 - 2013