ICC Turkey


Milletlerarası Tahkim Divanı

En köklü ve prestijli tahkim divanlarından biri olan Milletlerarası Tahkim Divanı 1923 yılında kurulmuştur. ICC’nin bel kemiği ve en önemli gelir kaynağıdır. Ticaret ve yatırımlara ilişkin uyuşmazlıkların, mahkemeye gitmeden daha hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesine yönelik çalışmaktadır. ICC tahkim kuralları yeniden güncellenerek 2012 yılı başında yürürlüğe girmiştir. ICC tahkimi, yargılamanın usulünü belirlemektedir.

Hakemlerin atanmasını ve sürecin uygun şekilde akışını gözeterek, yargılama usullerini belirlemektedir. Yargılamayı divan bizzat yapmamaktadır.

Prof. Dr. Ziya Akıncı ICC Tahkim Divanı’nda Türk üye olarak görev yapmaktadır.

ICC Tahkim Divanı Davalarına atanan Türk hakem sayısı her geçen yıl daha da artmaktadır.

ICC Tahkim Divanı Başkanlığını Alexis Mourre ve Genel Sekreterliğini ise Alexander G. Fessas yürütmektedir.