ICC Turkey


ICC MİLLETLERARASI TAHKİM DİVANI

ICC’nin tahkim organı olarak 1923 yılında kurulan ICC Milletlerarası Tahkim Divanı, uluslararası ticaret ve yatırım uyuşmazlıklarının çözümü için çalışan lider tahkim kurumudur. Uluslararası düzeyde en ileri ve en yaygın temsile sahiptir.


ICC Milletlerarası Tahkim Divanı, herkes için, her zaman, her yerde, adalet ve hukukun üstünlüğüne ulaşmayı temin etmeyi amaçlamaktadır.


ICC Tahkim Divanı Sekretaryası; Paris, New York, Sao Paolo, Singapur, Abu Dabi ve Hong Kong ofislerinde 100’den fazla avukat ve destek personeli ile çalışmalarını yürütmektedir.