ICC Turkey


Yapısı ve İşleyişi

ICC, üç ana organ tarafından yönetilmektedir;

- Yönetim Kurulu,
-
Başkanlık ve Genel Sekreterlik,
- Dünya Konseyi
.

Dünya Konseyi, ICC’nin üst düzey yönetim organıdır.

Başkanlık ve Genel Sekreterlik
Başkan ve Genel Sekreter iki yıllığına Dünya konseyi tarafından seçilir. Ayrıca son Başkan da Onursal Başkan olarak bu grupta görev yapar. Genel Sekreter ICC’nin çalışma programını yürütmek için Uluslararası sekreterya ve milli komitelerle birlikte çalışır.

Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu, ICC’nin politika, strateji ve eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulanması ile sorumludur ve örgütün mali işlerini denetler.