ICC Turkey
Video Konferans DÖNGÜSEL EKONOMİDE EN İYİ UYGULAMALAR
28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2021 / 11:00 - 12:30
Tarım-gıda ve Hızlı Tüketim Ürünleri, Tekstil, İnşaat ve Finansal Hizmetler

Değerli Üyelerimiz,

ICC Arnavutluk tarafından Milli Komitemizin de içinde bulunduğu Avrupa ve Arnavutluk'taki bir grup destekleyici kuruluş ile işbirliğinde Tarım-gıda ve Hızlı Tüketim Ürünleri, Tekstil, İnşaat ve Finansal Hizmetler sektörleri özelinde Döngüsel Ekonomide en iyi uygulamaların tartışılacağı bir dizi oturumlar düzenlenecektir. Bu etkinlikler, döngüsel ekonomi uygulamalarında AB'de ve AB dışında bu sektörlerden herhangi birinde faaliyet gösteren şirketlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları bir platform niteliğinde gerçekleşecektir.

Arka Plan

Kasım 2020'de Batı Balkanlardaki ülkeler, Batı Balkanlar için Yeşil Gündem ile ilgili Sofya Deklarasyonu'nu imzaladılar. Yeşil Gündem, “Avrupa Yeşil Anlaşması” ile uyumlu olarak geliştirilen ve “Batı Balkanlar için Ekonomi ve Yatırım Planı”na dâhil edilen bölge için yeni bir büyüme stratejisidir. Arnavutluk ve bölgedeki diğer beş ülke, Avrupa’nın 2050 yılında ilk karbon nötr kıta olma hedefine doğrultusunda iklim, enerji, hareketlilik, döngüsel ekonomi, kirlilikten arındırma, sürdürülebilir tarım ve gıda üretimi ve biyolojik çeşitlilik alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Her ne kadar Hükümetler taahhütlerde bulunmuş olsalar da, iş dünyası işbirliği olmadan sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir ekonomilere geçiş sağlanamaz. Özel sektörün dâhil edilmesi, yalnızca bir taahhüt değil, aynı zamanda politikacılarla birlikte döngüsel ekonomi konularının ulusal düzeyde öncelikli bir gündem olarak oluşturulmasını savunmak için bir çalışma süreci gerektirecek karmaşık bir görevdir.

OTURUMLAR
28 Haziran 2021, 11:00, 
TARIM-GIDA& HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ / Kayıt 

 • Dr. Cenk Saraçoğlu, Genel Müdür, Limagrain Tohum Islah ve Üretim, Türkiye
 • Mr. Pär Larshans, Sürdürülebilirlik ve Halkla İlişkiler Başkanı, Ragn-Sells Group, İsveç
 • Mr. Thor Tummers, Unilever, Hollanda
 • Sn. Antonello Pastoressa, CEO, Caseificio Fattoria italiana—La mozzarella, Arnavutluk

Moderatör: Aida Lahi, Kıdemli Ekonomi Danışmanı, Hollanda Krallığı Arnavutluk Büyükelçiliği

29 Haziran 2021, 11:00, 
TEKSTİL SEKTÖRÜ / Kayıt 

 • Ahmet Gökhan Aydın, SANKO Tekstil İşletmeleri, Türkiye
 • Sara Cavagnero, Northumbria Üniversitesi'nde Doktora Araştırmacısı, İtalya
 • Arnavutluk (tbc)
 • Sırbistan / Kuzey Makedonya (tbc)

Moderatör: Ms. Anjeza Alia, Genel Sekreter, Arnavutluk - Nordik Ülkeleri Derneği

30 Haziran 2021, 11:00, 
İNŞAAT, ENERJİ, ALTYAPI / Kayıt 

 • Tonny van Westerlaken, Enerji Kategori Müdürü, Van Oord, Hollanda
 • Mario Bracci, CEO, Antea Cement, Arnavutluk
 • Sırbistan (tbc)
 • Kuzey Makedonya (tbc)

Moderatör: Arben Shkodra, Genel Sekreter, Arnavut Üreticiler Birliği

1 Temmuz 2021, 11:00,  
FİNANSAL HİZMETLER / Kayıt

 • Koray Bahar, Figopara, Türkiye
 • Ela Yılmaz Akdeniz, Müdür, Yeşil Ekonomi ve İklim Eylemi, EBRD, Birleşik Krallık &  Tankut Erkan, Müdür, EBRD, Sırbistan
 • Sn. Enzo Damiani, İç Pazar, Yenilikçilik ve Rekabetçilik, EUD to Arnavutluk,
 • OTP Bankası, Macaristan
 • Sn. Danela Arsovska, Başkan, Makedonya Ticaret Odaları, Kuzey Makedonya

Moderatör: Evisi Kopliku, Rekabetçilik Uzmanı, Bölgesel İşbirliği Konseyi, Bosna Hersek

Kayıt için tıklayınız.
Oturumların dili İngilizce'dir.
Toplantılar Zoom platformu üzerinden yapılacaktır. Kayıt: https://bit.ly/3wEt3x5

Sağlıklı günler diliyoruz.
Saygılarımızla,

MİLLETLERARASI TİCARET ODASI (ICC) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9.Km)
06530 ANKARA
Tel: +90 312 219 4254 (55-57)
Faks: +90 312 219 4258
E-posta: icc-tr@tobb.org.tr  l Webhttp://icc.tobb.org.tr