ICC Turkey
ONLINE EĞİTİM: “ÖZEL AKREDİTİF TÜRLERİ”
19 Ocak 2022, saat 09.30 – 13.30

Eğitmenler: Yahya Kütükçü, Zeynep Ersamut * CDCS sertifika yenileme programı kapsamında CPD talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

 

Milli Komitemiz Bankacılık Komisyonu tarafından 19 Ocak 2022 tarihinde 09.30 – 13.30 saatleri arasında “ÖZEL AKREDİTİF TÜRLERİ” başlıklı bir online eğitim gerçekleştirilecektir.


Eğitim programı kapsamında; aşağıda sıralanan özel akreditif türlerinin tanımlanması ve uygulanmasına  ihtiyaç duyulan durumların açıklanması, bu işlemlerde alınan risklerin tarafların üstlendiği rollere göre (ithalatçı, ihracatçı, aracı ihracatçı, imalatçı)  değerlendirilmesinin yanında özel akreditif türlerinin ICC kurallarındaki yeri ve bu kuralların uygulanabilirliğine ilişkin konular ele alınacaktır.                

  • Devredilebilir akreditifler  (Transferable l/c)
  • Karşılıklı akreditifler (Back to back l/c)
  • Özel şart ile yenilenen akreditifler (Revolving l/c)
  • Akreditif bedelinin bir kısmının veya tamamının peşin olarak ödendiği ödenmesi (Red clause l/c)           

Kayıt için tıklayınız.