ICC Turkey
ONLINE EĞİTİM: “DIŞ TİCARETTE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK (FRAUD)” EĞİTİM SEMİNERİ
26 Kasım 2021, saat 14.00 – 17.00

Eğitmenler: Abdurrahman Özalp, Hasan Apaydın * CSDG veya CDCS sertifika yenileme programları kapsamında CPD talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir. (3 CPD alınması mümkündür)

 

Global ticaretin hızla büyümesi, işlem çeşitliliğinin ve adetlerinin artması beraberinde “Fraudsters” dediğimiz uluslararası dolandırıcıların Türkiye’ye ilgisinin artmasına sebep olmuştur. Dış ticaret alanında kısaca “fraud” olarak adlandırılan bu faaliyetlerin amacı, alıcı, satıcı, banka veya diğer aracı kurumları dolandırmaktır.


“Fraudster” diye tanımladığımız dolandırıcılar amaçlarına ulaşmak için hedef kişilerin teknik bilgi eksikliğini ve zayıflıklarını kullanırlar. Teknik bilgi yetersizliğine başta Uluslararası Ticari  Kurallar olmak üzere dış ticaret işlemlerinde kullanılan teslim ve ödeme yöntemlerindeki eksik veya hatalı bilgiler örnek verilebilirken, diğer taraftan zayıflıklara, açgözlülük, tamahkârlık ve bencillik örnek olarak verilebilir.


Çalışarak üretimde bulunmak yerine başkası tarafından üretilmiş olanı almak fiziki veya fikri olabilmektedir. Fizikiden kasıt, bireysel, çete halinde veya ordu şeklinde bir yeri almak, gasp etmek veya yağmalamaktır, Fikrîden kasıt tasarlayarak kandırmak veya hile yapmak suretiyle bir başkasına ait olanı almaktır.


Eski çağlarda şahıslara veya ülkelere ait mal ve mülkü gasp etmek daha kolay olurken daha sonraki dönemlerde küçük grupların devlet halinde yaşamasıyla birlikte gittikçe zorlaşmış ve azalmıştır. Daha sonra ticaretin ortaya çıkmasıyla birlikte, özellikle uzak şehirler ve ülkeler arası ticarettin artmasıyla birlikte hedef, daha az savunmalı kervan ve gemilere yönelmiştir. Ticarette para ve malı temsil eden değerlerin kullanılmasıyla birlikte bu defa hedef olarak bu araçlar seçilmiştir. Daha önceleri mal ve mülkü gasp etmek için fiziki güç kullanılırken, bu defa para ve malı temsil eden belgeleri ele geçirmek veya bunlardan faydalanarak kişileri dolandırmak için sahtecilik ve dolandırıcılık yapılmaya başlanmıştır. Bunun için çeşitli teknikler geliştirilmiştir.


Para ve para ile temsil edilen ürünlerin bulunduğu alanlar her zaman sahtekâr ve dolandırıcılar için çekim alanları olmuştur. Dış ticaret veya Uluslararası Ticaret bu alanlardan biridir. Dış ticaret faaliyeti içerisinde birbirini tanımayan taraflar, yabancı yasalar, kurallar, limanlar, gemiler, çalışanlar, gümrükler, kâğıt belgeler, elektronik sistemler, bilgisayarlar ve mesajlar gibi birçok unsur vardır. Bunların her biri sahtekâr veya dolandırıcılar için birer cazibe alanı ve hedeftir. Sahtekâr veya dolandırıcı fırsatını buldu mu bunlara sızmaya, bunları kullanmaya ve girmeye çalışır. Sahtekâr ve dolandırıcılar kullandıkları teknikleri sürekli geliştirirler, yenilerler, güncel tutarlar ve uyum sağlarlar.


Ticaret yapan iyi niyetli kişilerin bunlardan korunmaları kolay değildir. Korunmak için dış ticaret tekniklerini, zayıflıklarını ve kurallarını çok iyi bilmeleri gerekir. Bunun ötesinde belki de daha da önemlisi sahtekâr veya dolandırıcıların kullandıkları teknikleri duymuş olmaları, bilmeleri ve farkında olmaları gerekir. Bunun için uzman kişilerin tecrübelerinden, bu konuda yazılmış kitaplardan, yapılmış yayınlardan, sunum, seminer ve konferanslardan faydalanmaları gerekir.


Bu bilinçle, ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından 26 Kasım 2021 tarihinde 14.00 – 17.00 saatleri arasında DIŞ TİCARETTE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK (FRAUD)”eğitim semineri gerçekleştirilecektir.


Bu seminerde sırasıyla; dış ticaret ile ilgili sahtecilik ve dolandırıcılık terimlerinin açıklanması, dış ticaret ile ilgili sözleşme, teslim şekilleri ve ödeme yöntemleri hakkında genel bilgilendirme, sahtecilik alanları, tarafların kayıpları, örnek olaylar ve önlemler ele alınacaktır.


Dış ticaret ile ilgili herkesin faydalanabileceği bir seminer olacağına inanıyoruz. 


Seminere ilişkin program aşağıda sunulmaktadır.  


Kayıt için tıklayınız.

 

Saygılarımızla,
ICC Türkiye Milli Komitesi

 

EĞİTİM SEMİNERİ PROGRAMI

 • TİCARET VE SAHTECİLİK/DOLANDIRICILIK (FRAUD) KONUSUNA GİRİŞ
 • SAHTECİLİK/DOLANDIRICILIK (FRAUD) TERİMLERİ
 • TESLİM VE ÖDEME YÖNTEMLERİ GENEL BİLGİLENDİRME
 • SÖZLEŞME, TESLİM VE ÖDEME YÖNTEMLERİNDE SAHTECİLİK ALANLARI VE KORUNMA YOLLARI
  • İlk temas
  • Sözleşme
  • Teslim/Ödeme Yöntemi
  • Belgeler
  • Aracılar
  • Finansman
 • TİCARET İŞLEMLERİNDE SAHTECİLİK/DOLANDIRICILIK BELİRTİLERİ
 • ÖRNEK OLAYLAR
 • OPERASYONEL VE FİNANSAL ÖNLEMLER
 • SORU/CEVAP