ICC Turkey
ONLINE EĞİTİM: “ISDGP (International Standard Demand Guarantee Practice) EĞİTİMİ” 29 ve 30 Eylül 2021, saat 10.00 – 13.00
* CSDG sertifika yenileme programı kapsamında CPD talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir. (6 CPD alınması mümkündür)

 

Garantiler ve kontrgarantiler ticaretin vazgeçilmez araçlarındandır. İhalelerden mal alım satımına kadar çok geniş bir yelpazede kullanım imkânları vardır. Dünya ticareti kolaylaştırmayı misyon edinen ICC’nin bu yegane ürünün kullanımını kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak için bir takım çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalardan biri de kural çalışmalarıdır; URDG-Uniform Rules for Demand Guarantees yıllardır başarı ile kullanılmaktadır. Bunun yanında kurallarda bahsi geçen uluslararası standart garanti uygulamasına her zaman ihtiyaç duyulmuştur.


Bu kapsamda üç yıldan fazla bir süre yapılan çalışmalar sonucunda Mart 2021’in sonunda Milletlerarası Ticaret Odası (ICC-International Chamber of Commerce) tarafından garantiler ve kontrgarantiler camiasını ilgilendiren çok önemli bir uygulama kural seti yayınlanmıştır. Kısa adı ISDGP olan bu kural setinin tam ismi “International Standard Demand Guarantee Practice” dir. ICC’nin 814 sayılı yayınıdır. Uygulama sorunlarını azaltmak için kurallara ihtiyaç vardı. ISDGP tek başına kullanılacak bir kural seti değildir, URDG (Uniform Rules for Demand Guarantees) ana kurallarının uygulama kurallarıdır. URDG’ye tabi olan bir garanti veya kontrgaranti aynı zamanda ISDGP’ye de tabi olacaktır. ISDGP’nin yürürlük tarihi yoktur, URDG ile birlikte bağlayıcıdır. Bu nedenle URDG’ye tabi garanti, kontrgaranti ve taahhütleri kullanan herkesin mutlaka bu kuralların farkında olması, bilmesi ve kullanması gereklidir.


ISDGP kapsadığı konular ve çözümler nedeniyle sadece URDG’ye tabi garantiler için değil tüm garantiler ile ilgili ortaya çıkacak ihtilaflarda da mahkemeler tarafından emsal alınacak potansiyele sahiptir. ISDGP aslında var olan ancak pek farkında olmadığımız bazı düzenlemelere de dikkat çekmektedir. Örneğin, Bir garanti ne zaman açılmış sayılır? Bunun cevabı 67-68-69-70 numaralı maddelerde verilmektedir. Yaptırım konusu (sanctions) ve buna benzer pek çok konu yeni kurallarda yer almaktadır. Bu konuda detaylı bir makale  www.abdurrahmanozalp.com sitesinde makaleler altında yer almaktadır.


Bu online eğitimimiz başta uygulamacılar, öğrenci, akademisyen ve Garanti (Teminat Mektubu) işi olan herkese yönelik olduğu gibi Certificate for Specialists in Demand Guarantees (CSDG) sınavına girecek olanlar için iyi bir hazırlık olacak ve CSDG sertifikasını uzatmak isteyenler için puan (Continuous Professional Development (CPD) kazandıracaktır.


Eğitime katılanlara geniş kapsamlı bir eğitim notu verilecektir.


ICC Türkiye Milli Komitesince yürütülen kuralların Türkçe’ye tercüme edilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.


Orijinal kuralların e-book versiyonunu satın almak için tıklayınız.
PROGRAM için tıklayınız.  
KAYIT için tıklayınız.