ICC Turkey
DUYURU Küçük İşletmeler için Dijital Şampiyonlar: "ICC, WTO ve ITC Yarışması"

Covid-19 pandemisi, dünyanın her yerindeki her büyüklükteki işletme için dijital ekonominin önemini bir kez daha göstermiştir. Daha fazla KOBİ’yi dijital ekonomiye dahil edilmesi; büyümelerine, ticaret yapmalarına ve dirençli olmalarına yardımcı olmak için çok önemlidir.


Bu bağlamda, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC), Dünya Ticaret Örgütü'nün Mikro KOBİ Grubu, yarışma sponsorları Google ve Zoom ile birlikte, KOBİ’lerin dijitalleşmelerine yardımcı olarak uluslararası ticarete katılımlarını destekleyecek projeler için teklif çağrısında bulunmaktadırlar.


Yarışmanın ev sahibi ve sponsor kuruluşlarının desteği ve netwörkü ile geliştirilebilecek ve/veya ölçeklenebilecek dijital merkezli teklifler aranmaktadır.


Yarışma; Ticaret Odaları, Sanayici Dernekleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarına açıktır.


Kazananlar, 30 Kasım – 3 Aralık 2021 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenecek olan 12. DTÖ Bakanlar Konferansı’nda açıklanacaktır. Google ve Zoom’un sponsorluğundaki ödüller, kazananların ihtiyaçlarına göre şekillendirilecektir.


Proje çağrısında yer alan bazı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.


GİRİŞİMİN HEDEFLERİ:

  • Dijitalleşmelerine yardımcı olarak mikro KOBİ'lerin uluslararası ticarete katılımının desteklenmesi
  • Dijital ticaretle ilgili -siber güvenlik tehditleri ve düzenleyici gerekliliklere uygunluk gibi- , KOBİ'lerin karşılaştığı zorluklar konusunda İş dünyası ve politikacılar nezdinde farkındalık yaratılması
  • Küçük işletmelerin dijitalleşmesine yardımcı olan ve uluslararası ticarete katılımlarını teşvik eden en iyi uygulamaların vurgulanması

 

NE TÜR PROJE TEKLİFLERİ ARANIYOR?:

  • Teklifler; farkındalık yaratma kampanyaları, yarışmalar, kapasite geliştirme, eğitim ve rehberlik programlarına odaklanabilir.
  • Teklifler; teklifi yapan kuruluş tarafından yapılacak şekilde tasarlanmalı ve DTÖ müzakerelerine veya DTÖ kurallarında önerilen değişikliklere odaklanmamalıdır.
  • Başarılı teklifler; ICC, ITC ve DTÖ Mikro KOBİ Grubu ile sponsorlar olan Google ve Zoom netwörkleri tarafından desteklenecektir.  

 

PROJE TEKLİFLERİ NASIL TESLİM EDİLECEK?


Teklifler; mikro KOBİ ve dijitalleşme odaklı Ticaret Odaları, Sanayici Dernekleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımına açıktır.

  • Teklif hazırlanırken kapsamı, amaçları, zaman çizelgeleri ve diğer bilgileri uygun şekilde detaylandırılması gerekmektedir.
  • Teklifler, üç sayfadan uzun olmamalıdır.
  • Word veya PDF formatında Digitalchampions@wto.org e-posta adresine 15 Eylül 2021 tarihine kadar gönderilmelidir.

 

PROJE TEKLİFİNDE YER ALMASI GEREKEN TEMEL BİLGİLER:


• Kuruluşun adı
• İrtibat kişisi (isim, telefon, e-posta)
• Kuruluşun kısa açıklaması
• Projeyi uygulayan kişilerin kısa özgeçmişleri
• Önerilen projenin adı
• Projenin zaman çizelgesi
• Karşılaşılan sorun/ele alınması gereken konu
• Organize edilecek faaliyetler de dahil olmak üzere projenin kısa açıklaması
• Projenin amaç(lar)ı (Herhangibir özel sonuç/çıktı dahil)
• ICC, ITC ve DTÖ Mikro KOBİ Grubunun projenin uygulanmasına nasıl katkıda bulunabileceğine dair öneriler

 

SEÇİM SÜRECİ


Proje tekliflerinin seçimi; DTÖ Mikro KOBİ Grubunun Üyeleri ve ICC, ITC ve DTÖ ile sponsor kuruluşlar olan Google ve Zoom temsilcileri tarafından yapılacaktır.

Kazananlar, 30 Kasım – 3 Aralık 2021 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenecek olan 12 DTÖ Bakanlar Konferansı’nda açıklanacaktır.

ÖDÜL
Google ve Zoom’un sponsorluğundaki ödüller, kazananların ihtiyaçlarına göre şekillendirilecektir. Ödül sayısı, başvuran proje tekliflerine göre belirlenecektir.

Girişimin Açılış Videosunu izlemek için tıklayınız.

Proje Çağrısına ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,
ICC TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ