ICC Turkey
GARANTİLER/KONTRGARANTİLER VE URDG 758 KURALLARI VE YORUMLARI VE GARANTİLERLE İLGİLİ ICC GÖRÜŞLERİ VE DOCDEX KARARLARI EĞİTİMİ TAMAMLANDI – 23 Haziran 2021

ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu tarafından 23 Haziran 2021 tarihinde 13.00-17.00 saatleri arasında “Garantiler/Kontrgarantiler Ve URDG 758 Kuralları ve Yorumları Ve Garantilerle İlgili ICC Görüşleri Ve Docdex Kararları” başlıklı eğitim gerçekleştirilmiştir. Bankaların ilgili birimlerindeki 30 profesyonelin katıldığı eğitim kapsamında genel olarak Garantiler, Kontrgarantilerin düzenlenmesi, gönderilmesi, ihbar edilmesi, talep yapılması, belgelerin incelenmesi, ret bildirisinin hazırlanması gibi teknikler ile ICC kuralları detaylı olarak tüm yönleriyle ele alınıp tartışılmıştır. Böylece eksik veya yanlış bilinen uygulamalar varsa tespit edilerek, ICC’ye yansıyan vakaların üzerinde tartışılması ve güncel ve kalıcı olarak öğrenilmesi mümkün olmuştur.  Seminer konuları, Talep Garantilerine ilişkin uzmanlık sertifikasına (CSDG) hazırlananlar için faydalı olmuştur.

Eğitim, ICC Türkiye Bankacılık Komisyonu Başkanı Sn. Abdurrahman Özalp ve Sn. Hasan Apaydın tarafından verilmiştir.

Eğitim sonrasında, Milli Komitemizden temin edilecek olan sertifika ile PDU kazanımı için LIBF’ye (recert@libf.ac.uk) başvurulabilmektedir.