ICC Turkey
Rio’da düzenlenen “Dünya Odalar Yarışması”ndan Suriye Masası Projesi ile Gaziantep Ticaret Odası birincilik ödülü ile döndü.

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) çatısı altında faaliyet gösteren ve küresel anlamda Odaların temsilciliğini üstlenen Dünya Odalar Federasyonu (WCF), dünyanın farklı bölgelerinde iki senede bir düzenlediği Kongrelerinde iş dünyasını, Odaları, iş dünyasını, kamu kurumlarının temsilcilerini ve akademisyenleri ortak bir platformda buluşturmaktadır. 
ICC Dünya Odalar Federasyonu’nun (WCF), her iki yılda bir düzenlediği Dünya Odalar Kongresi’nin on birincisi, 12-14 Haziran 2019 tarihleri arasında Rio de Janeiro, Brezilya’da düzenlendi.
Kongre kapsamında ayrıca her Kongrede olduğu gibi “Dünya Odalar Yarışması” düzenlendi. Dünya genelinde toplamda 74 Oda’nın 3 kategoride katıldığı yarışmada ülkemizden;

 • En Sıradışı proje kategorisinde Gaziantep Ticaret Odası, “Suriye Masası Projesi” ile;
 • En İyi Eğitim projesi kategorisinde Gaziantep Sanayi Odası, “Mesleki Eğitim Merkezi Projesi” ile;
 • En iyi KOBİ ve Girişimcilik Geliştirme projesi kategorisinde ise;
  • Konya Sanayi Odası “Bölgesel İnovasyon Merkezi Projesi” ile ve
  • İstanbul Ticaret Odası ise “Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi” projesi ile

finale kalmış ve Rio de Janeiro’da final sunumlarını yapmaya hak kazanmıştır.
Finale kalan dört Odamız da başarılı sunumlar gerçekleştirmiştir.
En Sıradışı proje kategorisinde “Suriye Masası Projesi” ile Gaziantep Ticaret Odası birinciliği almıştır.

 • Gaziantep Ticaret Odası-(Suriye Masası Projesi)

“Suriye masası”; Gaziantep’te yaşayan Suriyelilerin şirketlerine iş desteği vermek amacıyla kurulmuş olan eşsiz ve ücretsiz bir hizmet sağlayıcı bir birimdir. Masanın temel amacı, dil engellerini aşarak talepler, ihtiyaçlar ve problemler konusunda yardımcı olarak Suriye işletmelerinin entegrasyonunu sağlamaktır. Suriye masası, sadece Suriye'deki işletmelere fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda pek çok kayıtsız Suriyeli işletmeyi resmileştirerek diğer mevcut üyelerle aynı seviyede bir rekabet alanında çalışmalarını sağlamaktadır.  Suriye şirketlerinin uygulama ve çözüm ortağı olmasının yanı sıra; Suriye masası, Suriyeli mülteciler için uluslararası stk’larla işbirliği içinde uluslararası olarak finanse edilen birçok proje yürütmektedir.

 • Konya Sanayi Odası-(Bölgesel İnovasyon Merkezi projesi)

Projenin amacı, iyi işleyen bir inovasyon ekosistemi yaratarak ve teknolojiyi teşvik ederek konya ekonomisinin inovasyona dayalı büyümesini sağlamaktır. Innopark'ın kuruluş amacı “yüksek teknoloji ürünlerinin üretim merkezi olmak” tır. Innopark, teknoloji geliştirme bölgerinde geliştirilen yüksek teknoloji ürünlerinin seri üretiminde girişimcilere profesyonel hizmetler ve fırsatlar sunmaktadır. Innopark, bölgedeki KOBİ'lerin daha yenilikçi olmalarına ve konya'da yeni işler yaratmalarına yardımcı olarak, bölgesel inovasyon ve girişimcilik ekosistemine önemli katkılarda bulunan bölgenin etkili bir aktörü olmuştur.

 • Gaziantep Sanayi Odası-(Mesleki Eğitim Merkezi projesi)

Proje, ilimizin de içinde bulunduğu GAP bölgesinde mesleki eğitimin geliştirilmesi, özellikle Gaziantep’te sanayinin en önemli sorunları arasında bulunan kalifiye eleman eksikliğinin giderilmesi ve bölge halkının hayat boyu öğrenmesinin desteklenmesi doğrultusunda hazırlanmıştır. Mesleki eğitim merkezinin sanayi ile iç içe olması, sanayicilerin doğrudan merkez ile ilişki içerisinde olması gibi merkezin misyonuna katkı sağlayacak bir takım etkenler nedeni ile eğitim merkezimiz organize sanayi bölgesi içerisinde kurulmuştur. Gaziantep’te kurulan merkez ile, genç insanları meslek yaşamına hazırlama, mesleki bilgileri geliştirme ve mesleki yükselme olanağı sağlama, şehirdeki tüm mesleki eğitimleri bir çatı altında toplama ve Suriyelilerin ekonomiye entegrasyonunu sağlama gibi önemli misyonlar yerine getirilmektedir.

 • İstanbul Ticaret Odası-( Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi)

Yaklaşık 2 yıl önce, İstanbul ticaret odası (İTO) tarafından, İstanbul ekonomisinin küresel ölçekteki rekabet gücünü bilginin ticarileştirilmesi aracılığıyla artırmak amacıyla, İTO’nun bölgesel ticaret ve sanayi ağı olma durumu da göz önünde bulundurularak, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) kurulmuştur. Güçlendirilmiş hızlandırma kampı, ön kuluçka, kuluçka, post-kuluçka mekanizmalarıyla multifonksiyonel bir hizmet veren BTM’de, kamp süreçlerinde aldıkları çeşitli destekler ile projelerini geliştiren girişimciler, dünyada ilk defa bir ticaret odası tarafından kurulan ve ölçek olarak emsalsiz bir girişimcilik merkezinin ayrıcalıklarından yararlanmaktadır. BTM, girişimcilik ekosistemine yönelik faaliyet gösteren yapıların ve üniversitelerin aynı platformda buluşabileceği, diğer kurum, kuruluş ve işletmelerin de faydalanabileceği bir yapı olarak ortaya çıkmıştır. BTM, girişimciliği her alanda her yönüyle ele alan, yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin yaygınlaştırılmasına hizmet eden ve bunları başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde hizmete sunan bir sosyal yapı mekanizmasını ortaya koymaktadır.

Resimler için tıklayınız.