ICC Turkey












20-21 Ekim 2018 tarihlerinde "Uluslararası Standart Bankacılık Pratiği - ISBP 745" başlıklı Bankacılık Eğitim Semineri düzenlendi.

ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu tarafından, 20-21 Ekim 2018 tarihlerinde, TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda “ULUSLARARASI STANDART BANKACILIK PRATİĞİ - ISBP 745” başlıklı eğitim semineri düzenlendi. ICC tarafından 2013 yılında revize edilen Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP 745) yayını akreditif işlemlerinde belgelere yönelik UCP 600 kurallarının pratikte nasıl tatbik edileceği konusunda oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Bu Yayının en önemli özelliği, ICC Bankacılık Komisyonu tarafından sorunlu olayların çözümü için verilen resmi görüşlerin birçoğunu kapsaması ve bu yönüyle belgelere ilişkin en güncel ICC görüşlerini yansıtan kaynak olmasıdır.


ISBP Yayını ve bu Yayına yönelik seminerler, UCP 600 kurallarının sadece belgelere yönelik olanları hakkında bilgiler içermesi nedeniyle özellikle bu konuda bilgi edinmek isteyenler veya bilgilerini güncellemek isteyenler açısından oldukça yerinde bir kaynaktır.    

Diğer yandan ISBP Yayınının revizyonu sonrasında ICC Bankacılık Komisyonunun belgelere ilişkin verdiği yeni görüşler, yorumlar ve hatta bazı değişiklikler uygulamada bazı farklılıkları da beraberinde getirmeye devam etmektedir. Akreditif uygulamacıları açısından bu yeni, değişik görüşlerden bilgi sahibi olmak ve mevcut bilgilerini tazelemek her zaman önemli bir ihtiyaç noktasıdır.       

Milli Komitemiz bu önemli ICC yayınında yer alan konular hakkında uygulamacılara genel bir hatırlatma yapmak, tereddüt edilen konulara açıklık getirmek ve yeniliklerden bilgi vermek amacıyla bu semineri düzenlemiştir.