ICC Turkey
En Az Gelişmiş Ülkelerde Yatırım Fırsatları için Özel Sektör İş Forumu Antalya’da düzenlendi.

En Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Kapalı Ülkeler ve Gelişmekte olan Küçük Adalar için BM Yüksek Temsilciliği Ofisi (UN-OHRLLS),  Dünya Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA) ve Türk Hükümeti tarafından Titanik Otel Belek Antalya’da, 26 Mayıs 2016 tarihinde, en az gelişmiş ülkelerde doğrudan yabancı yatırımlarını teşvik etme amacıyla ICC’nin de destek verdiği bir iş forumu düzenlendi.

Doğrudan yabancı yatırımlar; en az gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin çeşitlenmesine, emtialarına bağımlılığının azalmasına, üretimin teşvik edilmesine ve uluslararası entegrasyonunun derinlemesine sağlanmasına hizmet etmektedir. Antalya’da düzenlenen forumda, en az gelişmiş ülkelerin mevcut kapasitesini arttırmak, yabancı yatımları teşvik etme amaçlı olarak özel sektör çalışanları ve hükümet liderlerinin karşılıklı etkileşimi sayesinde en az gelişmiş ülkelerin sürdürülebilir gelişmelerine önemli katkı sağlamak amacıyla çeşitli toplantılar ve seminerler düzenlenmiştir.