ICC Turkey
“ICC TÜRKİYE - TOBB-ETÜ GİRİŞİMCİLİK GÜNLERİ” düzenlendi / 22- 23 Mart 2022

“ICC Türkiye - TOBB ETÜ Girişimcilik Günleri”,  ICC Girişimcilik Merkezi’nin de desteğiyle 22-23 Mart 2022 tarihlerinde düzenlendi. Programın açılış konuşmalarını, TOBB Başkanı ve ICC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile ICC Genel Sekreteri John Denton yaptı.  68 ülkeden katılımcının kayıt yaptırdığı iki günlük program kapsamında;

 • TOBB – ETÜ Uluslararası Girişimcilik Bölümü Başkanı Dr. Arda Tokat tarafından aşağıda listelenen başlıklarda girişimcilik konusu tüm yönleriyle ele alındı.  
 • Başarılı girişimcilerin deneyimlerini paylaştığı bir panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Ussal Danışmanlık Yönetici Ortağı Ussal Şahbaz’ın yaptığı panelde Figoparanın Kurucu Ortağı & CEO’su Koray Gültekin Bahar ile Armut.com’un Kurucu Ortağı & CEO’su Başak Taşpınar Değim konuşmacı olarak yer aldı.

 

Program Kapsamında Ele Alınan Konular
Girişimcilik ile İlgili Kavramlar

 • Girişimcilik ve Unsurları
 • Fikir, Fırsat, Problem ve İhtiyaç Kavramları
 • Girişimci Özellikleri
 • Girişimcilere Öneriler
  • Girişimcilerin Aşması Gereken Engeller
  • Girişimcilerden Girişimci Adaylarına Öneriler
 • Networking (Ağ Kurma)
  • Networking Nedir?
  • Networking’in Faydaları
  • Girişimcilikte Networking’in Önemi

   

Ar-Ge ve Ar-Ge’nin Ticarileştirilmesi

 • Ar-Ge Nedir?
 • Ar-Ge Amaçları
 • Ürün/çıktı bazlı araştırma ve teknoloji ticarileştirmesi
 • Ar-Ge Ürün Karakteristikleri
 • Ar-Ge İşletmeleri Süreç Karakteristikleri
 • Ar-Ge İşletmeleri Pazar Karakteristikleri ve Pazarlama Yetkinliği

 

Yalın Girişim

 • Yap/Ölç/Öğren Döngüsü
 • Minimum Uygulanabilir Ürün ve Türleri
 • Yalın Girişimcilik ve Geleneksel Girişimcilik

 

Müşteri Doğrulama

 • Market Bölümleme
 • Market Tipi

 

İş Modeli

 • İş Modeli 9 Temel Yapıtaşı
  • Müşteri Segmentleri
  • Değer Önerisi
  • Kanallar
  • Müşteri İlişkileri
  • Gelir Akışı
  • Temel Kaynaklar
  • Temel Faaliyetler
  • Temel Ortaklıklar
  • Maliyet Yapısı
 • Vaka Çalışması: İş Modeli Uygulayan Firmalar

 

Tasarım Odaklı Düşünme ve Yeni Ürün Geliştirme

 • Girişimcilikte Tasarım, Yaratıcılık ve İnovasyon
 • Yeni Ürün Geliştirme
 • Yeni Ürün Geliştirme Süreçleri
 • Tasarım Odaklı Düşünme
 • Tasarım Odaklı Düşünme Aşamaları