ICC TurkeyICC Tahkimi Komisyonu


ICC Tahkim Komisyonu 90 ülkeyi temsil eden 600 üyeden oluşmaktadır.
ICC Türkiye Tahkim Çalışma Grubu ise ülkemizin önde gelen, tahkim konusunda önemli deneyimleri bulunan hukukçulardan oluşmaktadır.