ICC Turkey


Üyelik

- ICC Tanıtım Broşürü

- Üye Listesi

- Üyelik Başvuru Formları

        - Üyelik Bilgi Formu
        - Üyelik Başvuru Formu

- Nasıl Üye Olunur

ICC Türkiye’ye üye olmak için; başvuru formunun ve üyelik bilgi formunun doldurularak ıslak imzalı birer nüshalarının Milli Komitemize iletilmesi gerekmektedir.

Üyeliğin Milli Komite Yönetim Kurulunca onaylanmasını müteakiben, ilk yıllık aidatın ödenmesi ile üyelik başlar.


2021 YILI YILLIK AİDAT MİKTARLARI


Derece

Sermaye / Gelir (TL) 
(Alt Limit)

Sermaye/Gelir (TL) 
(Üst Limit)

2021 Yılı
Yıllık Aidat/Kayıt Ücreti (TL)

I

1,00

5.000,00

1.280,00

II

5.001,00

50.000,00

1.870,00

III

50.001,00

500.000,00

3.075,00

IV

500.001,00

-

5.620,00

Tüm Üye Oda ve Borsalar

-

-

5.620,00

 

Not: Aidatın tespitinde kar amacı gütmeyen kuruluşlar bakımından bir önceki yılın fiili gelirleri, diğer kuruluşlar bakımından sermayeleri esas alınmaktadır.  

Not: Aidatın yatırılacağı Banka Hesap Numarası

Türkiye İş Bankası Ankara/Merkez Şubesi, 4200 59162

IBAN: TR860006400000142000059162

NOT: Birinci taksit Ocak ayı içinde, ikinci taksit ise Temmuz ayı içerisinde alınır.