ICC TurkeyÜyelik

- ICC Tanıtım Broşürü

- Üye Listesi

- Üyelik Başvuru Formları

        - Üyelik Bilgi Formu
        - Üyelik Başvuru Formu

- Nasıl Üye Olunur

ICC Türkiye’ye üye olmak için başvuru formunun ve üyelik bilgi formunun doldurularak,  başvuru formunun ıslak imzalı 3 nüsha halinde, bilgi formunun ise 1 nüsha halinde Milli Komitemize iletilmesi gerekmektedir.

Üyeliğin Milli Komite Yönetim Kurulunca onaylanmasını müteakiben, ilk yıllık aidatın ödenmesi ile üyelik başlar.

2018 YILI YILLIK AİDAT MİKTARLARI


Derece

Sermaye / Gelir (TL) 
(Alt Limit)

Sermaye/Gelir (TL) 
(Üst Limit)

2018 Yılı
Yıllık Aidat/Kayıt Ücreti (TL)

I

1,00

5.000,00

960,00

II

5.001,00

50.000,00

1.400,00

III

50.001,00

500.000,00

2.300,00

IV

500.001,00

-

4.200,00

Tüm Üye Oda ve Borsalar

-

-

4.200,00

 

Not: Aidatın tespitinde kar amacı gütmeyen kuruluşlar bakımından bir önceki yılın fiili gelirleri, diğer kuruluşlar bakımından sermayeleri esas alınmaktadır.  

Not: Aidatın yatırılacağı Banka Hesap Numarası

Türkiye İş Bankası Ankara/Merkez Şubesi, 4200 59162

IBAN: TR860006400000142000059162

NOT: Birinci taksit Ocak ayı içinde, ikinci taksit ise Temmuz ayı içerisinde alınır.