ICC Turkey
ONLINE EĞİTİM: “ICC BANKACILIK KOMİSYONU GÖRÜŞLERİ VE DOCDEX BİLİRKİŞİLİK KARARLARI” EĞİTİMİ
26 Mayıs 2021, 13.00 - 17.00
Eğitmenler: Sn. Hasan Apaydın, Sn. Abdurrahman Özalp
* CDCS ve CSDG sertifika yenileme programı kapsamında PDU talep edilebilmesi için katılım belgesi verilen bir eğitimdir.

ICC Bankacılık  Komisyon Görüşleri ve DocDex Kararları eğitimi uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan Ticari Akreditif, Teminat Akreditifi (Stanby L/C) ve Garantilerle ile ilgilidir. Akreditif, Dünya ticaretinde kullanılan ve kuralları olan çok önemli bir ödeme yöntemidir.  Akreditif, uluslararası ticarette yaygın ve güvenceli olarak kullanılmaktadır. Akreditif, bir lehtar (satıcı/ihracatçı/iş yapan) için bir veya birden fazla bankanın güvencesini sağlayan şartlı bir banka taahhüdüdür. Bir lehtarın akreditifin güvencesinden yararlanabilmesi için akreditifin şartlarını yerine getirmesi gerekir. Akreditifin şartları yerine getirmek, bizzat akreditifin içerisinde yer alan şartlar, akreditifin tabi tutulduğu kurallar ve akreditif ve kurallara ilişkin görüş ve kararlar ile uluslararası standart bankacılık uygulamasına uygun ibrazda bulunmaktır. Akreditif lehtarı uygun ibrazda bulunduğu sürece akreditifin güvencesinden yararlanır.  


Bir başka deyişle, malı gönderdikten sonra alıcı ve yabancı ülke riskleri ile uğraşmadan kendisine akreditif açan bankaya veya teyit almışsa teyit bankasına belgelerini ibraz ederek parasını alır. İhracatçı (Lehtar) için en büyük risk rezerv ile karşılaşmaktır, yani akreditif altında uygun ibrazda bulunamamaktır. Bir başka deyişle ibraz ettiği belgelerin bazı bakımlardan akreditifin şartlarına uygun olmamasıdır. İbraz edilen belgelerin akreditifin şartlarına uygun olmayan her bir unsur bir rezerv oluşturmaktadır. 


Örneğin; Konşimento ve imzalı bir faturanın ibraz edilmesini şart koşan bir akreditif altında ibraz edilen ve üzerinde imza olmayan bir fatura ile üzerinde taşımacının “carrier” olarak tanımlanmadığı bir konşimento rezervlidir. Bundan dolayı ibrazda bulunan kişi (genellikle “Satıcı”) akreditif altındaki güvencesini kaybeder ve ödeme alamaz. Rezerv nedeniyle akreditifin güvencesi ortadan kalkmış olur. Bir Lehtarın akreditifin veya standby ’ın  güvencesinden faydalanabilmesi için mutlaka uygun ibrazda bulunması gerekir.  


Aynı durum Standby yani teminat akreditifleri ve garantiler için de geçerlidir. Rezerv oranının düşürülmesi akreditif ve standbyın kurallarını bilmek, reserve neden olan konuları bilmek ve bu konulara hakim olmak ile mümkündür.  


Bu eğitimde genel olarak Akreditif, Standby akreditif ve garantilere ilişkin verilmiş ICC Görüşleri ve DocDex Bilirkişilik kararları kısa vaka şeklinde verilecektir.  


Her bir görüş veya DocDex kararı tüm yönleriyle ele alınacak ve tartışılacaktır. Böylece eksik veya yanlış bilinen uygulamalar varsa tespit edilecek, ICC’ye yansıyan vakaların üzerinde konuşulması, tartışılması ve güncel ve kalıcı olarak öğrenilmesi mümkün olacaktır.  


Eğitimde ele alınacak konuların Uluslararası Akreditif Uzmanlık Sertifikası (CDCS) ve Talep Garantilerine ilişkin uzmanlık sertifikasına (CSDG) hazırlanan kişiler için de çok faydalı olacağını düşünüyoruz. 


Eğitime kayıt yaptırmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 ANKARA
Tel: +90 312 219 4254 (55-57)
Faks: +90 312 219 4258