ICC Turkey
16. ICC TÜRKİYE TAHKİM GÜNÜ
17 ve 18 Mart 2021, (14.00 – 16.00)

“16. ICC Türkiye Tahkim Günü”, Milli Komitemiz ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı tarafından TOBB ile işbirliğinde 17 ve 18 Mart 2021 tarihlerinde online olarak düzenlenecektir.


Konferansa katılım ücretsizdir.


Katılım için, kayıt yaptırılması gerekmektedir.


Konferans kapsamında İngilizce – Türkçe simültane tercüme mevcuttur.


Program
Kayıt
Kitapçık


 

16th ICC TURKEY ARBITRATION DAY
17 and 18 March 2021 (14.00 – 16.00)

“16th ICC Turkey Arbitration Day” will be organized online by ICC Turkey and ICC International Court of Arbitration in cooperation with TOBB on 17 – 18 March 2021.


Participation for the event will be free of charge. However, prior registration is required.


English – Turkish simultaneous translation will be available.


Programme
Register
Booklet