ICC Turkey
COVID-19 Küresel Salgınının Etkilerini Azaltmaya Yönelik Alınabilecek Önlemlere İlişkin MTO Kılavuzunun Türkçesi yayınlandı.


ICC Milletlerarası Tahkim Divanı, COVID-19 salgınının tahkim yargılamaları üzerindeki etkilerini hafifletmeye yardımcı olacak bir dizi önlemin ana hatlarını belirten bir Kılavuz Not yayınladı.


Kılavuz Not, uyuşmazlıkların adil, zamanında ve etkin bir şekilde çözümlenmesinde karşılaşılan zorluklarla ilgili olarak  taraflar, avukatlar ve hakem heyetleri için faydalı olacaktır.


COVID-19 Küresel Salgınının Etkilerini Azaltmaya Yönelik Alınabilecek Önlemlere İlişkin MTO Kılavuz Notu, ICC Tahkim Divanı Başkan Yardımcısı Marnix Leijten’in Çalışma Grubu Başkanlığında, ICC Tahkim Divanı Başkanı Alexis Mourre ve diğer Başkan Yardımcıları, ICC Uyuşmazlık Çözümü Hizmetleri Üyeleri ve ICC Sekreteryasından oluşan bir çalışma grubu tarafından hazırlanmıştır.


Kılavuz notun Türkçesi için tıklayınız.
Kılavuz notun İngilizcesi için tıklayınız.