ICC Turkey
2 - 3 Mart 2019 tarihlerinde, TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda “Icc Bankacılık Komisyonu Görüşleri/DOCDEX Bilirkişilik Kararları/Yargıtay Kararları & ISBP745 Paragraflarından Seçmeler ve Yorumları” Eğitimi düzenlendi.
Bilindiği üzere,  Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Ticari Akreditifler, Teminat akreditifleri (Standby) ve Garantiler konusunda bir örnek kuralları yapmakta ve bunların uygulanmasını takip etmekte, gerektiğinde komisyonları aracılığıyla görüşler vererek veya uyuşmazlık mercileri aracılığıyla kararlar vererek destek olmaktadır. ICC dışında yerel mahkemelerin verdiği kararlarda uygulamalar için emsal olabilmektedir. Bu bağlamda ticari akreditifler, teminat akreditifleri ve garantiler ile ilgili olarak ibraz edilen belgelerin uygun bir ibrazı oluşturup oluşturmadığı hakkında birbirlerine karşı farklı görüşler ileri süren, tartışma yaşayan ve zaman zaman yargıya gidebilen bankalar ve müşterileri ICC’nin resmi görüşleri, bilirkişi kararları ile yerel mahkemelerin kararlarını emsal alabilmekte ve böylece çözme ulaşabilmektedirler. 

Örneğin, bir rezerv konusu söz konusu olduğunda daha önce benzer konuda verilmiş olan bir ICC görüşü veya DOCDEX kararı emsal olarak alınabilmekte ve buna dayanarak taraflar birbirlerini fazla yıpratmadan ikna olabilmektedirler. Akreditiflere ilişkin Birörnek Usuller ve Uygulama (UCP) kurallarının ve Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP-International Standart Banking Practices) son revizyonlarında birçok ICC görüşünün ve DOCDEX kararının kurallara dahil edilmiş olması söz konusu görüşlerin ve kararların önemini kanıtlamaktadır. Diğer taraftan sözkonusu görüşler ve kararlar mahkemelere yansımış ihtilaflarda da referans olarak kullanılabilmektedir.

ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu tarafından 2-3 Mart 2019 tarihlerinde İstanbul’da TOBB Hizmet Binası’nda; UCP600, ISBP745, URDG758, ISP98 altında şimdiye kadar verilmiş olan görüşlerden ve DOCDEX kararlarının yanı sıra Yargıtay Kararları ile uygulama için önemli bir rehber olan ISBP’nin önemli paragrafları ile uygulama da ortaya çıkan sorunların tartışıldığı ve tüm bu konulardan Sıkça Sorulan Sorulardan oluşan geniş bir seçkiyi içeren bir eğitim düzenlendi.  

Resim galerisi için tıklayınız.