ICC Turkey
22-23 Aralık 2018 tarihlerinde, TOBB İstanbul Hizmet Binası'nda "Uygulamada Akreditifler ve Özel Akreditif Kullanım Yöntemleri başlıklı eğitim semineri düzenlendi.

ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu tarafından, 22-23 Aralık 2018 tarihlerinde, TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda “Uygulamada Akreditifler ve Özel Akreditif Kullanım Yöntemleri (12 PDU)” başlıklı eğitim semineri düzenlendi.

Akreditif açılış mesajlarının ihtiyaçlara ve kurallara uygun şekilde oluşturulması, alınan metinlerin doğru ve yeterli değerlendirilmesi, belgelerin uluslararası kurallara uygun bir şekilde talep edilmesi ve incelenmesi için UCP 600 ve ISBP 745 yayınlarında belirtilen kuralların bilinmesi gerekir.


ICC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu tarafından, 22-23 Aralık 2018 tarihlerinde, TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda “Uygulamada Akreditifler ve Özel Akreditif Kullanım Yöntemleri (12 PDU)” başlıklı eğitim semineri düzenlendi.

Akreditif açılış mesajlarının ihtiyaçlara ve kurallara uygun şekilde oluşturulması, alınan metinlerin doğru ve yeterli değerlendirilmesi, belgelerin uluslararası kurallara uygun bir şekilde talep edilmesi ve incelenmesi için UCP 600 ve ISBP 745 yayınlarında belirtilen kuralların bilinmesi gerekir.

Bununla birlikte, ICC Bankacılık Komisyonu tarafından sorunlu olayların çözümüne ilişkin verilen resmi görüşlerden bilgi sahibi olunması ve bu görüşlerin uygulamaya etkilerinin doğru bir şekilde anlaşılması son derece önemldir.  Akreditifin bir ödeme yöntemi olarak amacına uygun bir şekilde kullanılabilmesi ve banka taahhüdü sağlaması yönüyle teminat özelliğinin sağlanabilmesi için, ilgili tüm tarafların akreditiflere ilişkin kurallara mümkün olduğunca hakim olması gerekir. Aksi halde, akreditifin sağlamayı vadettiği güvence ve avantajlardan mahrum kalınmakta ve ticari zararlarla karşılaşılmaktadır.   

Bu nedenlerden dolayı akreditif açılış şartlarını belirleyenlerin, şartları değerlendirerek akreditifi kullanıp kullanmama kararını verenlerin, belgeleri düzenleyenlerin ve bizzat akreditif işlemlerini yürüten bankacıların bu konulara ilişkin eğitimleri alarak bilgilerini tazelemeleri ve güncel tutmaları son derece önemlidir. Konularının standart bir akreditif metni üzerinden aktarılması ile, tüm akreditif taraflarının doğru uygulamaları yerinde ve kolaylıkla kavrayabilmesi amaçlanmaktadır.   

Milli Komitemiz, Akreditif uygulamaları konusunda bilgi vermeyi ve akreditifin bilinçli kullanılmasını amacıyla bu semineri düzenlemiştir.