Spot menu
 
 

TAKLİT VE KORSANA KARŞI İŞ DÜNYASI BİLDİRİSİ

  1. YASADIŞI ÜRÜNLER TÜKETİCİYİ ALDATIR; Sahte, taklit, korsan ve kaçak ürünler düşük kalitelidir; satış sonrası tüketici haklarının korunması, müşteri memnuniyeti gibi kriterlerden yoksundur.
  2. YASADIŞI ÜRÜNLER CİDDİ SAĞLIK RİSKLERİ İÇERİR; Sahte, taklit, korsan ve kaçak ürünler, ülkede geçerli yasal mevzuata uygun olmadan üretilir ve satılırlar.
  3. YASADIŞI ÜRÜNLER ÖZEL BİLGİ GÜVENLİĞİNİZİ TEHDİT EDER; Birçok araştırma, korsan yazılımların virüs, casus yazılım vb. gibi kötü niyetli yazılımlar içerdiğini ortaya koymaktadır. Bu tip kötü niyetli yazılımlar, veri kaybı, veri hırsızlığı ve sanal suçların gerçekleştirilmesi gibi birçok güvenlik riskini beraberinde getirmektedir.
  4. YASADIŞI ÜRÜN ALMAK SUÇA ORTAK OLMAKTIR; Sahte, taklit, korsan ve kaçak ürünler suç unsurudur. Bu yasadışı ürünlerin ticareti çoğu zaman suç örgütlerine maddi kaynak sağlar. Bu tip ürünleri tüketmek, istemeden de olsa bir bakıma suça ortak olmaktır.
  5. YASADIŞI ÜRÜN TİCARETİ DÜRÜST YATIRIMCIYA HAKSIZLIKTIR; Sahte, taklit, korsan ve kaçak ürünlerin ticaretini yürütenler, tüm yasalara uyarak ve her türlü yükümlülüğü yerine getirerek faaliyet gösteren biz iş dünyası üyeleri karşısında haksız bir rekabet avantajı elde ederler.
  6. YASADIŞI ÜRÜNLER İŞSİZLİĞİ ARTIRIR; Yasadışı ürünlerin ticareti, kayıt altında çalışan firmalarda istihdam kaybına sebep olarak işsizliği besler. Bunun yanı sıra, fikri ve sınai hak ihlallerinin potansiyel yatırımların önüne geçmesi de yeni istihdam oluşumunu engeller.
  7. FİKRİ VE SINAİ HAK İHLALLERİ KALKINMAYI ENGELLER; Bir ülkede fikri ve sınai mülkiyet haklarının yeterince güçlü olmaması, teknolojinin çalınması veya kopyalanması riskini artırdığından, teknolojiyi o ülkeye getirecek veya o ülkede üretecek yatırımların önünde bir engel oluşturur, ekonominin ithalata olan bağımlılığını artırır.  Öte yandan, fikri ve sınai hak ihlalleri kayıtdışı ekonomiyi besler, milli gelir ve vergi kayıplarına yol açar. Tüm bunlar kalkınmanın önünü keser ve halka verilecek hizmette de kayıplara sebep olur.
  8. MÜCADELE ANCAK GÜÇLÜ BİR MEVZUATLA MÜMKÜNDÜR; Fikri ve sınai mülkiyet haklarının etkin korunması alanında mevcut uluslararası yasal düzenlemelerin Türk hukukuna tüm yönleriyle entegre edilmesi ve bu mevzuatın etkin bir şekilde hayata geçirilmesi büyük önem ve aciliyet arz etmektedir.
  9. KAYITLI EKONOMİYE GEÇİŞ TEŞVİK EDİLMELİDİR; Özellikle sahte, taklit, korsan ve kaçakçılığı yüksek olan ürünlerde (ilaç, tekstil, yazılım, CD, kitap, petrol, alkollü içecekler, tütün mamulleri vb.) kayıt altına girmeyi teşvik edici önlemler alınmalı, bu faaliyetlere yönelik caydırıcılık artırılmalıdır.
  10. HUKUK, KAYITLI EKONOMİNİN DE TEMELİDİR; Fikri ve sınai suçlara ilişkin mahkeme süreçleri hızlandırılmalı ve prosedürler hak sahipleri için kolaylaştırılmalıdır. 

 

 

Spot menu
Ana Sayfa | Ben Gerçeği Alıyorum Kampanyası | Kamu Spotu | Kampanya Görselleri | Mevzuat | Bildiriler | Etkinlikler | Bizimle Temasa Geçin
Resim açıklaması yazılabilir.