Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Sosyal Tesislerinde yapılan ICC Türkiye Milli Komitesi 66. ve 67. Genel Kurulu’na ve ardından Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.​ ICC Arnavutluk tarafından Milli Komitemizin de içinde bulunduğu Avrupa ve Arnavutluk'taki bir grup destekleyici kuruluş ile işbirliğinde Tarım-gıda ve Hızlı Tüketim Ürünleri, Tekstil, İnşaat ve Finansal Hizmetler sektörleri özelinde Döngüsel Ekonomide en iyi uygulamaların tartışılacağı bir dizi oturumlar düzenlenecektir. CC Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu tarafından 23 Haziran 2021 tarihinde 13.00-17.00 saatleri arasında “Garantiler/Kontrgarantiler Ve URDG 758 Kuralları ve Yorumları Ve Garantilerle İlgili ICC Görüşleri Ve Docdex Kararları” başlıklı eğitim gerçekleştirilmiştir. ICC tarafından düzenlenen “Start-Up’lar için Temel Hukuk Bilgileri” programı kapsamında üçüncü etkinlik olarak 29 Haziran 2021, saat 12.00’de ICC Model Sözleşmeleri ile ilgili bir etkinlik gerçekleştirilecektir. ICC Milletlerarası Tahkim Divanı tarafından, 28 Haziran Pazartesi günü, “5. ICC Avrupa Uluslararası Tahkim Konferansı” düzenlenecektir. Saat 14.00’da başlayacak video konferans İngilizce olacaktır. Konferansta Avrupa çapında kurumsal tahkim süreçlerindeki gelişmeler ele alınacaktır.

9 Temmuz 2021

Hisarcıklıoğlu, ICC Türkiye Milli Komitesi Genel Kurulu’na katıldı

28 Haziran 2021

Video Konferans DÖNGÜSEL EKONOMİDE EN İYİ UYGULAMALAR 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2021 / 11:00 - 12:30 Tarım-gıda ve Hızlı Tüketim Ürünleri, Tekstil, İnşaat ve Finansal Hizmetler

23 Haziran 2021

GARANTİLER/KONTRGARANTİLER VE URDG 758 KURALLARI VE YORUMLARI VE GARANTİLERLE İLGİLİ ICC GÖRÜŞLERİ VE DOCDEX KARARLARI EĞİTİMİ TAMAMLANDI

29 Haziran 2021

DUYURU Start-Up"lar için Temel Hukuk Bilgileri: ICC Model Sözleşmeler

28 Haziran 2021

Video Konferans 5inci ICC AVRUPA MİLLETLERARASI TAHKİM KONFERANSI