Spot menu
 
 

Türkiye’de Fikri Mülkiyet Değerlerinin En Üst Seviyeye Çıkarılması Konferansı – 29 Eylül 2011

Türk ekonomisinin başarısının bir unsuru da yenilikçiliğin ve fikri değerlerin geliştirilmesidir.  Üretkenliği ve verimliliği artırmada gitgide büyük öneme sahip olan ve genellikle Ar-Ge ile somutlaştırılan bu değerler, patentler, ticari marka ve telif hakları ile beraber ekonomik büyümenin ve rekabet gücünün merkezinde yer almaktadır. Ekonomilerin geleneksel üretimden ziyade daha fazla yenilik içeren faaliyetler geliştirmeye devam etmesi son derece önemlidir.

Ürün sahteciliği ve dijital korsanlık gibi yasadışı faaliyetler Türk ekonomisinin bir yeraltı ekonomisiyle karşı karşıya kalmasına sebep olmuştur. Ayrıca bu sorun hükümetlerin kamu hizmetleri için gerekli olan gelirlerinden mahrumiyetine, meşru işlerin belirsizliğine, yatırımın baltalanmasına, tehlikeli ve etkisiz ürünlerin ortaya çıkmasına sebep olur. Sonuç olarak, fikri mülkiyeti korumak büyümeyi ve gelişmeyi korumakla eş değer olarak önemli bir hale gelmiştir.

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Sahtecilik ve Korsanlığın Durdurulması için İş Dünyası Eylemi-BASCAP ve ICC Türkiye Milli Komitesi öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde 29 Eylül 2011 tarihinde, Ankara’da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde, “Türkiye Fikri Mülkiyet Değerlerini En Üst Seviyeye Çıkarma” konulu bir konferans düzenlenmiştir.

Bu üst düzey konferans, küresel alandaki en önemli tecrübeleri paylaşmak, sahtecilik ve korsanlığa karşı Türkiye’nin fikri mülkiyet haklarını koruma sistemlerini ve güçlendirme politikalarını görmek için önemli bir fırsat yaratmıştır. Konferans, uluslararası iş dünyasının üst düzey temsilcilerini, Türk hükümet yetkilileri ile iş dünyasının liderlerini, uluslararası fikri mülkiyet ve anti-sahtecilik uzmanlarını ve üst düzey yöneticileri bir araya getirmiştir.

Konferansta, Türk firmalarının nasıl teşvik edileceği ve fikri mülkiyet haklarının korunarak nasıl fayda sağlanacağı konusu işlenmiştir.

Ayrıca, yine konferans kapsamında, fikri mülkiyet hırsızlığının Türk ekonomisine etkilerini anlatan ve Türkiye’nin fikri mülkiyet yaptırım rejimini önemli ölçüde artırabilecek politika önerilerini içeren bir rapor yayınlanmıştır. Bunun yanı sıra, firmaların kendi fikri mülkiyet yönetimi politikalarını en etkili şekilde nasıl değerlendireceği ve kendi fikri mülkiyet haklarını nasıl koruyacağı konusunda pratik bilgiler sağlayan ICC Fikri Mülkiyet Kuralları da tanıtılmıştır.

 

Spot menu
Ana Sayfa | Ben Gerçeği Alıyorum Kampanyası | Kamu Spotu | Kampanya Görselleri | Mevzuat | Bildiriler | Etkinlikler | Bizimle Temasa Geçin
Resim açıklaması yazılabilir.