ICC Turkey28.03.2016 / İstanbul –ICC YAF M&A ve JV İhtilaflarının Çözümü Konferansı yapıldı.

ICC YAF M&A ve JV İhtilaflarının Çözümü Konferansı 28 Mart 2016 tarihinde İstanbul’da yapıldı. Milli Komitemizin de desteklediği Konferansta şirket satın alma ve birleşmelerinde, iş ortaklıklarında ihtilafların çözümü masaya yatırıldı. Toplantı,  çapraz sorgunun uygulandığı bir örnek vaka davasıyla son buldu.