ICC TurkeyREKABET KURALLARINA UYMAK İŞLERİNİZ İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?

ICC KOBİ’lere yönelik uyum geliştirme kılavuzu
Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) önemli önceliklerinden birisi olan rekabet hukuku uygulamasının yaygınlaştırılması kapsamında hazırlanan “KOBİ’lere Yönelik Uyum Geliştirme Kılavuzu”, KOBİ’leri rekabet hukuku kuralları ile tanıştırmayı hedeflemekte, bu alanda taşıdıkları riskleri fark etmelerini ve gerekli uyum faaliyetleri için harekete geçmelerini amaçlamaktadır.

ICC Türkiye Milli Komitesince, aslına sadık kalınıp Türkiye’ye özgü yasal çerçeve ve uygulamalar göz önüne alınarak uyarlanan bu kılavuz, KOBİ’lerin günlük ticari faaliyetlerinde kullanabileceği pratik bir rekabet uyum rehberi niteliğindedir. İşletmeleri temel rekabet hukuku kuralları hakkında bilgilendirirken, bu kurallara nasıl uyum sağlayabileceğine dair ipuçları da sunmaktadır.


KOBİ’lere Yönelik Kılavuz, bu anlamda, hem rekabet kuralları açısından riskli alanları tanımlanmakta, hem de bu risklerden kaçınmak için doğru adımları önermektedir. Ayrıca, rekabet ihlali risklerini kolaylıkla belirleyebilmek için bir kontrol listesi ve bu riskleri azaltmak için uygulanabilecek öneriler sunmaktadır.

MİLLETLERARASI TİCARET ODASI REKABET UYUM KILAVUZU

KOBİ’lere yönelik uyum geliştirme kılavuzu