ICC TurkeyICC Dijital Ekonomi Komisyonu 2015 yılı son bahar toplantısı İstanbul’da düzenlendi.

6 Ekim 2015 tarihinde İstanbul’da B20 Türkiye ve Accenture işbirliğinde düzenlenen B20 Türkiye Dijital Ekonomi Forumu kapsamında ICC Dijital Ekonomi Komisyonu’nun sonbahar toplantısı 7-8 Ekim 2015 tarihlerinde Milli Komitemiz ev sahipliğinde düzenlendi.

Komitemiz Dijital Ekonomi Komisyonu temsilcisi Türk Telekom Regülasyon ve Rekabet Hukuku Grup Müdürü Oğuzkan Güzel’in koordinasyonunda yapılan toplantıya Komisyon üyelerinin yanı sıra Rekabet Kurumu ve Erişim Sağlayıcıları Birliği yetkilileri de katıldı. Rekabet Kurumu Dış İlişkiler, Eğitim ve Rekabet Savunuculuğu Dairesi Başkanı Ali Arıöz ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan Uzman Şef Kasım  ve Bilişim Uzmanı Fatih Tezel ülkemizin bilişim düzenlemeleri konusunda bilgi verdi.  Toplantı kapsamında TEPAV Program Yöneticisi ve G20 Direktörü Ussal Şahbaz, Türkiye’nin B20 başkanlığı sürecini ve bu kapsamında oluşturulan dijital ekonomi yol haritasını anlattı.

ICC Dijital Ekonomi Komisyonu, ICT sektörünün ekonomideki yerinin önemini ve sektörün gelişmesi için yapılması gerekenleri ilgili platformlarda özel sektör görüşü olarak savunmak üzere çalışmalar yapmaktadır. Komisyon, ilgili merciler olan ITU,OECD, UNICTRAL gibi uluslar arası platformlarda ve bunun yansıması olarak ulusal platformlarda özel sektörü temsil etmektedir.